Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Competence Days 2013 - Ellen Karine Jensen - Statoil

859 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal Competence Days 2013 - Ellen Karine Jensen - Statoil

 1. 1. Støy – kompetanseheving ibransjenEllen Katrine Jensen, Fagleder Yrkeshygiene Statoil
 2. 2. 2Innhold1.Hva er støy?2.Norsk Olje og GassStøy i petroleumsindustrienåpent tilgjengelig informasjon for kompetanseheving3.Statoilinterne initiativ for kompetanseheving støy2013-04-24
 3. 3. 1. Hva er støy?• Støy = uønsket lyd (subjektiv)• Skala:forstyrrende/irriterendehørselskade3 2013-04-24
 4. 4. 4Foto: Harald Pettersen Foto: Harald PettersenFoto: Øyvind HagenFoto: Harald Pettersen Foto: Øyvind NesvågFoto: Marit Hommedal1. Hva er støy?2013-04-24
 5. 5. Støykrav• HørselskadeIngen ansatt skal eksponeres for støysom er hørselskadelig.• KommunikasjonStøynivå skal ikke hindrekommunikasjon som ersikkerhetskritisk• Rekreasjon og hvilestøynivå i lugarer og pauserom skalmuliggjøre tilstrekkelig rekreasjon oghvile1. Hva er støy?5 2013-04-24
 6. 6. Hierarki – risiko kontrollerende tiltak1. Eliminasjon / Substitusjon2. Tekniske tiltak3. Organisatoriske tiltak4. Personlig verneutstyr6DesignDesignDriftDrift1. Hva er støy?2013-04-24
 7. 7. Hovedambisjon / mål1. Petroleumsindustrien skal være en foregangsnæringvedrørende HMS resultat2. Støyeksponering til havs og på landanlegg skal væreunder kontroll / innenfor regelverkskrav3. Søke objektive kriterier som kan indikere at risiko forframtidige støyskader reduseres7Prosjekt STØY i petroleumsindustrienStartet høsten 2011 – avsluttes i 20132013-04-24
 8. 8. 8Prosjekt STØY i petroleumsindustrien2013-04-24
 9. 9. 9http://www.norskoljeoggass.no/Stoy/2013-04-24
 10. 10. 10Prosjekt STØY i petroleumsindustrienOversikt presentasjoner fra frokostmøter og seminar:− Hvordan oppstår hørselskader?− Seminar – historier som bryter støymuren− Tinnitus− Leisure time noise− Nye muligheter med hørselvern− Hearing protection (Honeywell)− Noise from compressors− Måling av lydnivå− MudCube – mindre støy og like god ytelse som vanlige «shakere»− Ubemanned maskinrom – hva er det?2013-04-24
 11. 11. 3. Statoilinterne initiativ for kompetanseheving støy11 2013-04-24
 12. 12. Interne kurs for opplæring• Kurs for støyutsatt personell (e-læring)− Hva er støy?, Hørsel, Støyteori, Vernetiltak• Noise challenges and control (klasserom)− Teknisk HMS personell i prosjekter (design)• Grunnkurs i støymåling (klasserom)− Gjennomføring av enkle støymålinger i felt2013-04-24123. Statoil
 13. 13. Verktøy• Støykalkulator(områdestøy + egenprodusert støy)• Hørseltapsimulator(hvordan oppleves redusert hørsel?)2013-04-24133. Statoil
 14. 14. 2013-04-24143. Statoil
 15. 15. 2013-04-24153. Statoil
 16. 16. Teknologikvalifisering• MudCubeHØR presentasjon + YouTube• Duct resonnator array (kompressor + rør)HØR presentasjon + YouTube• Intelligent hørselvern QP100ExHØR presentasjon + YouTube2013-04-2416ongoing
 17. 17. 17Støy – kompetanseheving i bransjenEllen Katrine Jensen, Dr IngFagleder Yrkeshygieneekjen@statoil.comTel: +47 95204592www.statoil.com2013-04-24
 18. 18. Lydtrykk måles idesibel (dB)• Bruk av pascal er upraktisk forlydtrykksmålinger• Desibel, logaritmisk skala• Smerteterskel ca 120 dB• Tiltaksverdi 80 dB• 0 dB er ca høre grensen18-2011-10-241. Hva er støy?

×