Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Competence Days 2013 - Bjarte Bøe - Proactima

655 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trainingportal Competence Days 2013 - Bjarte Bøe - Proactima

  1. 1. PREPARED.Erfaringer med å styrkeHMS-kulturen gjennome-læringBjarte Bøe, Proactima
  2. 2. proactima.comHMS-kultur• Er noe vi lager mens vi tror vi jobber• Når en gruppe balanserer mellom internintegrasjon og eksternt press• Hvordan skal vi som gruppe forstå;• Prosedyrene vi skal følge• Hvilke avvik vi kan leve med• Hvilke risiko vi ønsker å akseptereI en god HMS-kultur er det samsvar mellom gruppenssvar og ledelsens
  3. 3. proactima.comHva er det Proactima gjør?• Vi hjelper våre kunder til å bedre egen risikostyring• Risikostyring handler om oversikt og omsystematisk håndtering• System hjelper oss til å fjerne og redusere uønsketrisikoMen så ser vi at system aldri blir bedre enn brukernetillater det å bli. HMS-kulturen er nøkkelen
  4. 4. proactima.comKan man lære HMS-kultur?• I blended learning har vi (bedriftsvise) samlinger hvor vi gjørkunnskapen betydningsfull• I (nesten) alle samlinger begynner vi med HMS-kultur• Deltakerne analyserer egen HMS-kultur• Kunnskapen fra e-læring blir sett i lys av egen kulturHvordan skal vi bruke ny kunnskaptil å bedre vår HMS-kultur?
  5. 5. proactima.comKonklusjonKunnskap om risikostyring+ Kunnskap om kulturdanning+ Diskusjon omkring egen praksis= Økt bevissthet og litt mer bråkete stille avvik
  6. 6. proactima.comproactima.comPrepared.

×