Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Breakfast Club Januar 2014 - nye kurs

437 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal Breakfast Club Januar 2014 - nye kurs

 1. 1. Kurs på Trainingportal Kyrre Øygarden Course Manager - Trainingportal 1
 2. 2. Kurs på Trainingportal Totalt er ca. 350 kurs tilgjengelig på Trainingportal. •200 klasseromskurs •150 e-læringskurs 30 kursleverandører tilbyr sine kurs gjennom Traininportal. 2
 3. 3. Fagområder Vi tilbyr kurs innen følgende fagområder: •HMS – Helse, miljø og sikkerhet •Sikkerhet og beredskap •Boring og brønn •Kran og løft •Arbeid på hydrokarbonførende utstyr •Gassmåling og pusteluft •Brannvern og elsikkerhet 3
 4. 4. Aktuelle kurs •Lufttransport av farlig gods - IATA •Sjøtransport av farlig gods - IMDG •Etterlevelse og lederskap •Kurs for støyeksponert personell •Well Control Awareness - Level 1 4
 5. 5. Lufttransport av farlig gods - IATA Målgruppe: Alle som er involvert i lufttransport av farlig gods Hensikt: Å sikre at personell blir kjent med de generelle bestemmelsene som gjelder for lufttransport av farlig gods. Kurset er i overenstemmelse med krav til opplæring gitt i IATA Dangerous Goods Regulation, tabell 1.5, kategori 8, 9 og 11 5
 6. 6. Sjøtransport av farlig gods - IMDG Målgruppe: Alle som er involvert i sjøtransport av farlig gods Hensikt: Å sikre at personell blir kjent med de generelle bestemmelsene som gjelder for sjøtransport av farlig gods. Kurset er i overenstemmelse med krav til opplæring gitt i IMDG code, kap. 1.3 Training. 6
 7. 7. Etterlevelse og lederskap Målgruppe: Alle som har behov for en grunnleggende innføring i modellen for etterlevelse og lederskap Hensikt: Å sikre kjennskap til modellen «Etterlevelse og lederskap». Modellen beskriver hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer leveranser. Kurset tar utgangspunkt i Norsk olje og gass’ vedlegg til retningslinje 088 – Retningslinje for felles modell for arbeidstillatelser. Statoil forventer at modellen for etterlevelse og lederskap benyttes aktivt i alle typer oppgaver for alle som jobber i og for Statoil. 7
 8. 8. Kurs for støyeksponert personell Målgruppe: Alle som blir eksponert for støy i sitt arbeid Hensikt: Kurset skal gi økt bevissthet rundt støyproblematikk og gjennom det bidra til å forhindre støyinduserte hørselsskader. Kurset bygger på gjeldende forskrifter og regelverk for arbeid i områder hvor det er risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy. Utviklet i samarbeid med Statoil som tilbyr kurset til alle sine ansatte. 8
 9. 9. Well Control Awareness - Level 1 Målgruppe: Alle som er involvert i trykkontrolloperasjoner. Hensikt: Kurset skal gi grunnleggende forståelse rundt trykkontroll, hvordan trykkontrollhendelser kan oppstå og hvordan de kan unngås (barrierer, blowout etc.) Kurset er i henhold til retningslinjene gitt i dokumentet «Recommendations for enhancements to well control training, examination and certification» fra OGP Report no. 476. Utviklet av Well Intervention Academy. Tilgjengelig fra 01.03.2014. 9
 10. 10. Kurs i 2014 •Arbeid i kaldt klima •Drikkevannskurs •ISPS grunnleggende •Epoksykurs •Basic Well Control Training – Level 2 •?? 10

×