Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Breakfast Club januar 2014 - nye funksjonalitet

509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal Breakfast Club januar 2014 - nye funksjonalitet

 1. 1. Trainingportal Breakfast Club Tonje Fyen Eidevik 21.01.2014 1
 2. 2. «Næring for læring» - temahefte 2
 3. 3. Organisatorisk læring Trainingportal: Et system for organisatorisk læring. I Trainingportal kan selskapet registrere kompetanse, sette opp kompetanseplan, utvikle prosedyrekurs, gjennomføre opplæring og finne avvik. 3
 4. 4. Grenseløs læring Trainingportal •Ansattportal og kontraktørportal •Brukere på tvers av portalene •Deling av kurs mellom portalene •Operatørkurs: følgende operatører deler nå kursene sine: ₋ Statoil ₋ Conoco Phillips ₋ Shell 4
 5. 5. Grenseløs læring Forbedret funksjonalitet: fusjoner brukere 5
 6. 6. Grenseløs læring Forbedret funksjonalitet: fusjoner brukere 6
 7. 7. Fleksibel og flyttbar •Trainingportal: •Trainingportal logg deg på hvor som helst (internettilgang) Offline (gjennomfør kurs uten internettilgang) 7
 8. 8. Fleksibel og flyttbar 8
 9. 9. Fleksibel og flyttbar 9
 10. 10. Fleksibel og flyttbar 10
 11. 11. Lokal læring Trainingportal: Sjekkliste •Brukes gjerne til oppfølging av praktisk opplæring ombord, og i mange selskaper kalles dette loggbok. •Består av flere punkter som må godkjennes av ansatt, administrator (leder) eller begge. 11
 12. 12. Lokal læring: sjekklister 12
 13. 13. Lokal læring: sjekklister 13
 14. 14. Lokal læring: sjekklister 14
 15. 15. Lokal læring: sjekklister 15
 16. 16. Kartet og terrenget Trainingportal •Spørreundersøkelser/prosedyreopplæring 16
 17. 17. Kartet og terrenget Spørreundersøkelser 17
 18. 18. Kartet og terrenget Knytt til kurs 18
 19. 19. Kartet og terrenget Svar på undersøkelsen 19
 20. 20. Kartet og terrenget Se resultat 20
 21. 21. Organisatorisk læring Trainingportal: Et system for organisatorisk læring. I Trainingportal kan selskapet registrere kompetanse, sette opp kompetanseplan, utvikle prosedyrekurs, gjennomføre opplæring og finne avvik. 21
 22. 22. Organisatorisk læring 22
 23. 23. Organisatorisk læring 23
 24. 24. Organisatorisk læring 24
 25. 25. Organisatorisk læring 25
 26. 26. Organisatorisk læring 26
 27. 27. 27

×