Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcd2015 teekay bruk av trainingportal

836 views

Published on

Teekay: Bruk av Trainingportal
Trainingportal Competence Days 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tcd2015 teekay bruk av trainingportal

 1. 1. Vegard Bekken Espen Amundsen Teekay Petrojarl - Trainingportal
 2. 2. TEEKAY 2 Trainingportal i Teekay Petrojarl • Kunde hos Trainingportal siden juni 2006. • OCS integrasjon av Trainingportal fra april 2014. • Global avtale og eneste leverandør av E-læringskurs til Teekay Petrojarl siden september 2014. • Off- og online løsninger
 3. 3. TEEKAY 3 Kurs Teekay Petrojarl bruker hos Trainingportal • Brukes i Norge, UK, Brasil og på prosjekter. • Alle egen E-læringskurs; HSE, Permit to work, Task risk… • Blended learning; Chemirisk m/ assessment • Trainingportal sine kurs • OJT • Klasseromskurs; Ventilteknikk, Flensetrekking...
 4. 4. TEEKAY 4 Bestilling av E-læringskurs • Alle E-læringskurs bestilles i OCS integrasjon!
 5. 5. TEEKAY 5 Bestilling av E-læringskurs i OCS
 6. 6. TEEKAY 6 Bestilling av E-læringskurs i OCS • Mulighet for automatisk generering av kurstilgang.
 7. 7. TEEKAY 7 Bestilling av klasseroms kurs i OCS
 8. 8. TEEKAY 8 • Automatisk oppdatering av kurskalender og gjennomførte kurs Automatisk oppdatering kursbevis i OCS
 9. 9. TEEKAY 9 Automatisk oppdatering kursbevis i OCS
 10. 10. TEEKAY 10 Oversikt over alle som er påmeldt hvilke kurs
 11. 11. TEEKAY 11 Avmelding av kurs
 12. 12. TEEKAY 12 • Stadig bedre faktureringsrutiner med splitt på enhet og prosjekt. • Løsningsorientert. • Tilpasser seg kundens behov. • Serviceinnstilt. Litt skryt til Trainingportal
 13. 13. TEEKAY 13 Takk for meg!
 14. 14. Workflow for Competency Assessment Interface Trainingportal - OCS
 15. 15. TEEKAY 15 • Safety Critical Tasks (SCT) – Consists of a theoretical test (e-learning) and practical test (assessment) performed by assessor on board • System training – Consists of a theoretical test (e-learning) • Amounts to approx. 2500 e-learning sessions for one offshore unit Types of Organized Job Training (OJT) with e- learning on Petrojarl Knarr
 16. 16. TEEKAY 16 • OJT requirement defined per function/position • Competence requirement category enables GAP analysis for OJT Competency requirements defined in OCS
 17. 17. TEEKAY 17 • Connected to corresponding e-learning in Trainingportal via integration between OCS and Mintra Trainingportal – Possibility to assign workflow – Possibility to add link to form OJT competence requirements
 18. 18. TEEKAY 18 Simplified flow chart Enrollment OJT SCT: Assessment OJT System Training: OCS updated and requirement met Approved: OCS updated and requirement met Disapproved Employee completes e- learning
 19. 19. TEEKAY 19 • Function is assigned to employee in OCS  automatic enrollment • Employee receives email with information and link for direct access to course Flow chart – step one
 20. 20. TEEKAY 20 • Links for direct access to courses are also available in OCSWeb Flow chart – step one, cont.
 21. 21. TEEKAY 21 E-learning • E-learning built in Mintra Publisher • «PowerPoint»- like presentation • Curriculum outside e- learning • Theoretical test (multiple choice)
 22. 22. TEEKAY 22 • Employee completes e-learning – Course certificate is imported from Trainingportal to OCS – For system training: competence requirement is updated, documentation is displayed in Competence window Flow chart – step two
 23. 23. TEEKAY 23 • For SCT training: – Approved assessors set up in groups in OCS – OJTs related to SCT divided into trade and Workflows established Flow chart – step two, cont.
 24. 24. TEEKAY 24 • For SCT training: – Task available in OCSWeb for all assessors in group – Link to assessment form in task Flow chart – step two, cont.
 25. 25. TEEKAY 25 • Assessment carried out on board  training either approved or disapproved («rejected and returned») in OCSWeb If approved: competence requirement is updated, documentation is displayed in Competence window Flow chart – step three If disapproved: The task is returned to the group of assessors defined for the OJT. A new assessment is planned, if possible with an other assessor.
 26. 26. TEEKAY 26

×