Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcd 2014 tirsdag_01 mintra trainingportal_trender

327 views

Published on

TCD 2014: Mintra Trainingportal - Trender i opplæring av personell i olje- og gassindustrien (Ivar Viktil, Daglig leder)

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tcd 2014 tirsdag_01 mintra trainingportal_trender

 1. 1. 1 Trainingportal Competence Days 2014
 2. 2. 2 Trainingportal – Training for the oil and gas industry
 3. 3. 3 Økt internasjonal aktivitet Offices Partner offices Aberdeen (UK) United Arab Emirates Rio de Janeiro (Brazil) Uganda Tripoli Mexico Iraq Cyprus Other locations with client engagements Oslo (Norway) Stavanger (Norway) France Nigeria Ivory Coast
 4. 4. 4 Trender i opplæring av personell i olje- og gassindustrien Ivar Viktil Mintra Trainingportal
 5. 5. 5 Trender innenfor HMS-opplæring • TREND 1: Kostnadsfokus og effektivisering • TREND 2: «Learning on Demand» og uformell læring vinner terreng
 6. 6. 6 Effektivisering av opplæring og trening tvinger seg frem «Direktoratet beskriver kostnadene på norsk sokkel som en «betydelig utfordring». Norsk olje og gass: Arbeidskraft har høyest forventet kostnadsvekst – rundt 4 %
 7. 7. 7 Marginer Kostnader til eksterne kursleverandører: > NOK 2 milliarder per år «Det handler også om å endre kulturen og å tilpasse oss til det nye DNA’et vårt som handler om marginer, marginer, marginer», Margaret Øvrum, konserndirektør i Statoil e-læring: ca. 6 %+ Reise + Hotell + Timeskost + Interne kurs Kostnader til opplæring og trening Andel e-læring 6 % 10 %? Tid Klasserom/ praktisk trening: ca. 94 %
 8. 8. 8 Reduserte kurskostnader Alternativ 2: 2 klasseromskurs + 4 e-læringskurs Alternativ 1: 3 klasseromskurs + 3 e-læringskurs Årlige kostnader alternativ 2: Ca. NOK 24 mill Årlige kostnader alternativ 1: Ca. NOK 31 mill Forutsetninger: • Medgått tid klasseromskurs: 10 timer (inkludert reisetid) • Kursavgift klasseromskurs: NOK 5 000 • Medgått tid e-læringskurs: 3 timer • Kursavgift e-læringskurs: NOK 1 000 • Timespris: NOK 900 • Hotell: NOK 1 500 • Reise: NOK 3 000 • 500 ansatte
 9. 9. Våre målsettinger og hva disse betyr for digitale ressurser / e-læring • Flere virtuelle formater og digitale ressurser. Eksempel: Redesign av klasseromskurs. Øke tilgjengelighet av læring og senke kostnader gjennom bruk av teknologi • Modularisering. Mindre digitale ‘biter’ og flere formater. Flere kontekster å anvende dem i (Learning chains), enklere vedlikehold. Øke utnyttelsesgrad av digitale ressurser og senke lifecycle costs • «Good enough» approach som utgangspunkt. In-house & rapid produksjon som alternativ / supplement. Kortere ‘time to marked’ og bedre kostnadseffektivitet 2014-03-179 Classification: Restricted
 10. 10. 10 Mer hyllevare? Javel, herr statsråd Tord Lien, olje- og energiminister Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil
 11. 11. 11 Standardiserte kurs («hyllevare») er akseptert TIDLIGERE: Mange selskap valgte å utvikle egne e- læringskurs: - Få tilgjengelige standardiserte kurs - Vanskelig distribusjon - Ønske om å bruke kurs til å profilere merkevare og HMS-kultur NÅ: Standardiserte kurs er akseptert og ofte foretrukket Kurs: HMS Kurs: Støy
 12. 12. 12 Forventninger til effekten av kompetansetiltak - ROI Nåværende nivå på utførelse og prestasjoner Før Nytt og høyere nivå på utførelse og prestasjoner Etter Effektivitet Opplæring og utvikling
 13. 13. 13 Alle er så spesielle!!!!! • Introduksjon til nytt personell på sokkelen. ₋ Hvorfor har alle operatørselskapene sitt eget skreddersydde e-læringskurs når 80 % av innholdet er identisk? • HMS i energibransjen ₋ Hvorfor skal hvert enkelt energiforetak utvikle sitt eget skreddersydde HMS e-læringskurs når de samme utfordringene er gjengangere på tvers av selskap? • HMS i byggebransjen ₋ Hvorfor skal alle aktørene i bygg – og anleggsbransjen utvikle sine egne skreddersydde e-læringskurs når utfordringene på byggeplassene er universelle?
 14. 14. 14 Alle er så spesielle!!!!! • Introduksjon til nytt personell på sokkelen. ₋ Hvorfor har alle operatørselskapene sitt eget skreddersydde e-læringskurs når 80 % av innholdet er identisk? • HMS i energibransjen ₋ Hvorfor skal hvert enkelt energiforetak utvikle sitt eget skreddersydde HMS e-læringskurs når de samme utfordringene er gjengangere på tvers av selskap? • HMS i byggebransjen ₋ Hvorfor skal alle aktørene i bygg – og anleggsbransjen utvikle sine egne skreddersydde e-læringskurs når utfordringene på byggeplassene er universelle?
 15. 15. 15 Alle er så spesielle!!!!! • Introduksjon til nytt personell på sokkelen. ₋ Hvorfor har alle operatørselskapene sitt eget skreddersydde e-læringskurs når 80 % av innholdet er identisk? • HMS i energibransjen ₋ Hvorfor skal hvert enkelt energiforetak utvikle sitt eget skreddersydde HMS e-læringskurs når de samme utfordringene er gjengangere på tvers av selskap? • HMS i byggebransjen ₋ Hvorfor skal alle aktørene i bygg – og anleggsbransjen utvikle sine egne skreddersydde e-læringskurs når utfordringene på byggeplassene er universelle?
 16. 16. 16 Utfordringer med selskapsspesifikke kurs Utfordrende å holde kursene oppdatert - Innholdsmessig - Teknologisk Ulempe for ansatte i oljeindustrien - Kurses i lignende tema flere ganger, nyanseforskjeller blir borte
 17. 17. 17 Standardisering av HMS-opplæring – et eksempel Samarbeid for sikkerhet (2003/2004): Felles standard for arbeidstillatelser (AT) og sikker jobb analyse (SJA). Standardiserte - Arbeidsprosesser - Skjema - Opplæring Estimert kostnadsbesparelse knyttet til standardisert opplæring: NOK 50-100 mill per år 2013/2014: Kurset oppdateres, basert på innspill fra ulike operatører – bidrar til kvalitetssikring
 18. 18. 18 Fordeler med standardiserte kurs – «hyllevarekurs» • Umiddelbart tilgjengelig – ingen utviklingstid • Kursinnhold oppdateres – innspill fra alle brukere • Kurset er teknisk oppdatert Håndholdte enheter
 19. 19. 19 Tilpasning til selskap Hyllevare- kurs Kjemikaliekurs: + Shell- spesifikk modul + Kurs for støyeksponert personell: Hyllevare- kurs Statoil- spesifikk modul
 20. 20. 20 Trender innenfor HMS-opplæring • TREND 1: Kostnadsfokus og effektivisering • TREND 2: «Learning on Demand» og uformell læring vinner terreng
 21. 21. 21 Learning on demand og uformell læring Brukeren setter sammen læringsressurser som dekker det behovet han har der og da. Tilgjengelighet: • Smartphones • Nettbrett • Offline-varianter Læringsressurser i mange varianter • «Standard» e-læring • Modularisert innhold • Rapid e-learning • Video • Lydbøker • Sosiale nettverk og samarbeidslæring
 22. 22. 22
 23. 23. Learning in Statoil 23 Social Networks & Collaboration Knowledge on Demand On the Job Learning “Formal” or classroom training is only a small percentage of our learning experience! Efficient, effective & aligned
 24. 24. 24 Ivars uformelle læringsløp. + + +
 25. 25. 25 Trainingportal og Learning on demand Trainingportal er ikke ledende på funksjonalitet for uformell læring. Det skyldes vår at vår primære målgruppe: • Har klart definerte læringsmål • Krever formell verifikasjon av kompetanse • Ønsker definerte læringsløp Følgende funksjonalitet er underveis eller ferdig utviklet: • Offline-versjon • Virtuelt klasserom • Modulisering av e-læringsprogrammene • Fast-Track læring basert på klart definerte læremål
 26. 26. 26 Takk for oppmerksomheten Ivar.viktil@trainingportal.no Tlf: 915.44.388

×