Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcd 2014 pecha_kucha 08 total_safety

220 views

Published on

TCD 2014: PechaKucha - Total Safety

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tcd 2014 pecha_kucha 08 total_safety

  1. 1. Vi gjennomfører spesialkurs for offshoresykepleiere og er leverandør av profesjonelt akuttmedisinsk utstyr Kurssenter : Luramyrveien 79 ( Forusakutten )
  2. 2. Øyeskadekurs for leger og sykepleiere Instruktør: Lege Kåre Vigander - Spesialist i øyesykdommer
  3. 3. Suturkurs- Grunnleggende kirurgiske ferdigheter i sår og kuttskader for leger og sykepleiere Instruktør: Dr. Hanan Manan- spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi Sutur
  4. 4. AHLR KURS Instruktør: AHLR instruktører SUS
  5. 5. Profesjonelt akuttmedisinsk utstyr Lucas2
  6. 6. Hvorfor velge Total Safety ? • « Fantastisk engasjert instruktør» • «Svært bra med en så praktisk tilnærming» • «Direkte relatert til min arbeidssituasjon offshore, supert ! « • «Dyktig foreleser , god pedagog. Flink til å gjøre ting enkelt og begripelig. Svært lærerikt»
  7. 7. www.totalsafety.no

×