Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 09 Trainingportal Kundekveld - Kurs brukerkonto

309 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 09 Trainingportal Kundekveld - Kurs brukerkonto

 1. 1. 1 Kurs og kundekonto Trude Bergum Stanger Director of Sales and Marketing - Trainingportal
 2. 2. 2 Antall kurstitler etc…. Totalt ca. 300 ulike hyllevarekurs, hvorav mer enn 150 e-læringskurs I tillegg kurs fra Mintra Trainingportal UK
 3. 3. 3 Aktuelle kurs Kurs for støyeksponert personell Etterlevelse og lederskap Fallende gjenstander
 4. 4. 4 Kurs for støyeksponert personell Kurs for støyeksponert personell i Statoil Varighet: 1 time Språk: Norsk/engelsk Hensikten med kurset: • vise hvordan det kan være å ha en hørselsskade • vise hvordan hørselsskader kan oppstå • forklare at en støyskade er permanent • forklare sammenhengen mellom eksponeringstid og støynivå • vise hvorfor og hvordan man bruker hørselsvern Norsk olje og gass: Prosjektet Støy i petroleumsindustrien Kurset bygger på gjeldende forskrifter og regelverk for arbeid i områder hvor det er risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy.
 5. 5. 5 Fallende gjenstander – Forebygging Varighet: 1 time Språk: Norsk/engelsk Omhandler hvordan beste praksis, dine holdninger, adferd og kunnskap kan forebygge fallende gjenstander og øke din egen og dine kollegers sikkerhet. Tema i kurset: • Sikringsmidler • Sikring av verktøy • Sikring av utstyr • Inspeksjon, observasjon og etterkontroll • Avsluttende test Innholdet i kurset samsvarer med Samarbeid for Sikkerhet sin håndbok ”Beste praksis – Forebygging av fallende gjenstander”.
 6. 6. 6 Etterlevelse og lederskap Varighet: 20 minutter Språk: Norsk/engelsk Kurset inneholder følgende emner: • Introduksjon • Stegene i modellen • Leders rolle • Læring – individuelt, i laget og kollektivt • Modellen også kjent som A-standard • Vedlegg 1 til retningslinje 088 – Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser
 7. 7. 7 Kurspakker og kundekonto Mange hos oss skal gå gjennom det samme kurset. Kan vi da få et godt tilbud? Hvordan holder vi oversikten over inngåtte avtaler? Hvor mange lisenser har vi igjen?
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10 Kurspakker og kundekonto Vi skal ha mange ulike kurs, men ikke så mange på hvert kurs. Kan vi allikevel få en avtale som gir oss gode rabatter?
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Kommende arrangementer Trainingportal Breakfast Club Offshore- og energibransjens HMS-konferanse Trainingportal Competence Days Trainingportal kundekveld 21. januar 2014 Stavanger 18.-19. februar 2014 Stavanger Forum 2.-3. april 2014 Stavanger November 2014 Stavanger For mer informasjon: - http://www.trainingportal.no/magazine/ - Følg oss på Facebook: Mintra Trainingportal

×