Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trafikte Genç Fikirler Kampanya Hazırlama Rehberi

2,112 views

Published on

Trafikte Genç Fikirler Kampanya Hazırlama Rehberi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trafikte Genç Fikirler Kampanya Hazırlama Rehberi

 1. 1. TRAFİKTE GENÇ FİKİRLER
 2. 2. “Bu fikri bize öğretmenimiz verdi…” • Konuyla ilgili oluşturulacak pano ve posterler faydalı olabilir. • Trafik güvenliği konusunda seminerlerle düzenlenebilir. • Trafik güvenliği için ödüllü yarışmalar yapılabilir. • Bu şekilde trafik konusu öğrenciler için cazip hale getirilebilir. Planımız: hem trafik konusunda çalışmayı zevkli hale getirmek hem de Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü’nün daha etkin çalışmasına katkıda bulunmak.
 3. 3. Kampanya Adımı Araç/Yöntem Okul yönetiminin Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulüplerinin okullarında faaliyete geçirilmesine destek vermesi için bilgilendirilmesi • Okullara kampanyayı tanıtan ve müdürlerden beklentileri açıklayan yazılar yazdık Kampanyanın görünürlüğünü sağlayacak malzemeler • Posterler hazırladık Öğrencilerin yapacağı trafik konulu kampanya projeleri metodolojisinin temsilci öğretmenlere aktarılması • Bilgilendirme Sunumu Trafik konulu kampanyalar arasında yarışma • Şartname koşulları çerçevesinde öğrencilerin trafik konulu projelerini gerçekleştirmesi • Şartname koşulları çerçevesinde başvuruların alınması • Şartname koşulları çerçevesinde ön elemelerin yapılması • Şartname koşulları çerçevesinde finallerin düzenlenmesi • Şartname koşulları çerçevesinde dereceye girenlerin ödüllendirilmesi Veli-Öğrenci-Okul işbirliğinin geliştirilmesi • Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü çalışmaları kapsamında velilerin kampanyaya katılımlarının sağlanması • Kampanya projelerinde gönüllü veli katılımının alınması Kulüp etkinliğinin değerlendirilmesi • Üye öğrenci sayısı • Toplantı sayısı • Toplantıların süresi/ders saati • Üretilen proje sayısı • Üretilen projelerin etkinliği Kampanya planı
 4. 4. Amacımız: • Liselerdeki Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü öğrencilerinin trafik sorununu ele alan bir kampanya tasarlamasını sağlamak. Gerekçe: • Trafik, hepimizi ilgilendiren toplumsal ve yaşamsal bir konu. • Gençler, trafik kültürünün olumlu yönde değişmesini sağlayacak en önemli kaynak. • Trafik açısından en çok onlar risk altında, onlarda yaratacağımız farkındalık yaşamsal önemde. • Öyleyse, enerji ve ilgilerini trafik konusuna yönlendirmek için trafik konulu bir iletişim kampanyası yapmalarını isteyebiliriz. • Böylece hem kendileri hem de başkaları için trafik adına önemli bir iş yapmış olacaklar ve “yaparak, yaşayarak” öğrenecekler.
 5. 5. Etkili iletişim nasıl kurulur, kampanya nasıl hazırlanır? • Öğrenciler yaratıcılıklarını harekete geçirerek kampanya yapabilir. • Gereksinim duydukları teknik konular için rehberlik edeceğiz.
 6. 6. Kampanya hazırlayacak öğrencilerimize • İletişimin önemini, • Yaratıcı yaklaşım oluşturmayı, • Kampanya etkinliklerini tasarlamayı, • Kullanılabilecekleri yol ve yöntemleri, • Alınacak sonucun ne olacağını ön görmeyi öğreteceğiz.
 7. 7. Katılımcı iletişim Hedef kitlenin tepki verdiği iletişim, katılımcı iletişimdir. Katılımcı iletişim, konuyla doğrudan ilgili olan bireyler ve topluluklar arasında iki yönlü iletişimi teşvik eden kampanya ya da girişimleri kapsar. Katılımcı olmayan iletişimde ise tek yönlü bir bilgi akışı, hedef kitleyi etkilemeyi amaçlar. Öğrencilerimizin katılımcı iletişim çalışmaları yapmaları konusunda teşvik edelim. Kritikbirkavramvar
 8. 8. • En etkili iletişim biçimidir. • Karşılıklı geri besleme özelliği bu modeli daha çekici kılar. • Katılımcı tarzda iletilen mesajın alındığı doğrulanabilir ve mesajın nasıl yorumlandığı görülebilir. • Hedef kitle mesaja tepkisini alışverişli yöntemler sayesinde iletebilir; edilgin değildir. Katılımcı iletişim
 9. 9. İletişim çalışması yapacak ekibin kurulması • Etkileşimli ve üretken çalışmak, ekip üyelerinin iş birliği yapabilmesi açısından önemlidir. • Ekipler gönüllü öğrencilerden kendi seçimlerine göre oluşmalıdır. • Birlikte etkili çalışabilmek için beş kişiden küçük ekipler tercih edilmelidir. Başlarken
 10. 10. Ekip çalışmasının yararları • Diğer ekip üyelerinden öğrenme • Dahil olduğunu hissetme • Ekip ruhunu hissetme ve sinerjiden yararlanma • Değişik bakış açılarını görme • Üzerinde uzlaşmaya varılmış karar alma olanağı
 11. 11. Yaratıcı fikir • Bir iyi ve bir kötü haber
 12. 12. İyi haber  • Kendi istediğiniz konuda bir trafik kampanyası hazırlama fırsatı!
 13. 13. Kötü haber  • Ne yapacağınıza karar vermek zor olacak!
 14. 14. Trafikle ilgili kampanyadan nasıl başarılı sonuçlar alırız? • Kampanyayı hangi konuda yapmalıyım? • Emniyet kemeri takma üzerine mi çalışacağım, yoksa okulumuzdaki anasınıfı öğrencilerine çocuk koltuğu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan bir çalışma mı yapsam? • Yoksa bisiklet kullanma kurallarını hatırlatan bir film mi yapmalıyım? Ya da Facebook’ta bir grup kursam? • Hayranı olduğumuz şarkıcıdan benim yerime sözlerimi söylemesini rica etsem, yardım eder mi? Başlarken
 15. 15. Fikri oluşturmadan önce ekibimizle çalışmalıyız • Kendimizi ifade edebilme ve anlaşılma Trafik konusunda iyi bir kampanya yapabilmek, kendimizi net olarak ifade edebilmek, düşüncelerimizi anlaşılır kavramlarla anlatmamıza bağlıdır. Yalnızca bir şeyler söylemiş olmak için konuşmamalı ya da ekip arkadaşlarımızı kendimize hayran bırakmak amacıyla anlaşılmaz kavramlara başvurmamalıyız. Her ikisi de ekip içi iletişimi zedeler. İyi bir kampanya hazırlarken, ekibimizle iletişimimiz en önemli kaynağımızdır. • İfade etmek istediğimiz konudan emin miyiz? Araştırıp okuduk mu? Düşüncelerimiz net mi? Başkalarına aktaracak olgunlukta mı? Kendi içinde tutarlı mı? Eğer bu soruların yanıtları ‘Evet’ değilse, henüz kafamızda netleştiremediğimiz bir düşüncenin başkaları tarafından anlaşılmasını beklemeyelim. • Düşüncelerimizi tutarlı biçimde aktarabiliyor muyuz? Yaptıklarımız söylediklerimizle uyum içinde olmalıdır. Tutarlı bir plan yapmalıyız. Yani hayal kurmak bir yere kadar olabilir, ama sonra gerçek ihtiyaç ve olanaklar yolumuzu belirleyecek. Başlarken
 16. 16. Yaratıcılık yoktan var etmek mi? • Yaratıcılık, eldeki eski malzemeden yeni bileşimler yapma sürecidir. Yaratıcılığı yaratıcılık yapan, yoktan var etmek değil, eski malzemeyle akla az gelen bileşimler yapmaktır. • Yaratıcı düşünce, insanın aklına ilk gelen düşünce değildir. – Karşıdakinin aklına gelecek düşüncenin üstüne çıkmaktır (Schank ve Cleary 1995). – Karşıdakinin beklemeyeceği yeri hedeflemektir.
 17. 17. düşünme merak buluş araştırıcılık hayal gücü
 18. 18. Fikir oluşturmak için • Durumun fotoğrafını çekmek, • Nerede olduğunuzu açıkça kavramak, • Mevcut durumu tanımlarken çok ve farklı parametrelere bakmak gerekir. Örneğin: *Arka plan *Gereksinimler *Daha önce yapılanlar *Zaman değişkenleri *Eldeki kaynaklar *Elde bulunmayan kaynaklar
 19. 19. Kime konuşacaksınız? – Düşündüğünüz trafik konusu için •Kullanıcıları, •Yararlananları, •Kural koyanları, •Karar verenleri, •Zarar görenleri belirleyin.
 20. 20. Fikir kendi kendine gelişmez, bakıp beslemek lazım • Yararlı olacak bilgiler çevrede bulunur – Kütüphaneler, rehber öğretmen, referans kitaplar, ansiklopediler, gazete haberleri, videolar, dergiler, anket gibi mini araştırmalar ve diğer insanların fikirleri.
 21. 21. İyi fikir oluşturmak için kolaylıklar • Duyuları kullanacak etkinlikler yapmak, iyi fikir oluşturmaya yardım eder. • Bildik nesneleri, olayları yabancılaştırarak ele almak, kuşku duymaksızın kabul etme eğilimini bozarak zihni keskinleştirir, algıyı güçlendirir. • Beynimiz, temel kavramları ve bunlara ilişkin verileri verdikten bir süre sonra üzerinde çalışabileceğiniz kavramlar verecektir. İpucu
 22. 22. Etkili mesajları nasıl oluşturmalı? • Güncel ve hedef grubun ruhuna/kültür seviyesine uygun mesajları bulmak ve kullanmak önemlidir. • Etkili mesajlar geliştirebilmek için hedef grubun sosyal olarak ilgili duyduğu konular üzerinde durmak ve mesajların uygun dilde iletilmesi üzerinde düşünmek gerekir. • İnsanları harekete geçirecek/motive edecek kampanyalar bir şeyin neden ve nasıl değiştirileceğine ilişkin açık önermelerde bulunmalıdır. Stratejileri hakkında da anlaşılır mesajlar vermelidir. • Bir mesajın akılcı mı, duygusal mı, harekete geçirici mi, yoksa ikna edici mi olduğu hakkındaki son karar yine hedef gruba göre verilir. • Empati duygusu uyandırmak istendiğinde dahi bilgi verici mesajlar duygusal mesajlardan daha uygundur. İnsanları bir şey yapmaya davet eden mesajlar sonuç alma anlamında işe yarar ve hedef grubu belli bir davranışı istenen yönde değiştirmeye teşvik eder.
 23. 23. Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü Çalışmalarının Sunumu
 24. 24. Trafikle ilgili kampanyadan nasıl başarılı sonuçlar alırız? • Kampanyada kimlerle beraber olmalıyım, kimlerden destek alabilirim, paydaşlarım kimler olabilir? (Aile üyeleri, esnaf, yakın çevredeki STK’lar, servis şirketinin sahibi, mahalledeki taksi durağı, trafik polisi, yakın çevredeki yuvalar, veliler, okul aile birliği?) Başlarken
 25. 25. Paydaşlarla ilişkiler • Toplumu ilgilendiren bir çalışmadan etkilenecek ya da bu süreçte taraf olacak kişi ve gruplarla, yani paydaşlarımızla kuracağımız iletişim ve işbirliği, çalışmanın başarısı ve sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önem taşır. • Çalışma süresince ilişki içinde olduğumuz toplulukların amacını ve beklentilerini iyi anlamalı ve çalışmamızı bu toplulukların katılımı/desteği ile yürütmeliyiz. İpucu
 26. 26. Basınla ilişkiler önemli • Basın, elinde bulunan kitle iletişim araçlarının gücüyle çok daha geniş bir topluluğu, kimi zaman bütün bir toplumu etkileyecek ve kamuoyunu yönlendirebilecek güce sahiptir. • Basın mensuplarının düşüncelerinde oluşturacağımız değişimin, uzun vadede kamuya yansıyacağını umabiliriz. Savunduğumuz düşünceleri, bir köşe yazarının makalesinde, bir muhabirin haberinde görmeye başlayabiliriz. • Yeni bir bakış açısı kazanmış olan basın mensupları, dünyaya yeni bir gözle bakmaya, daha önce görmedikleri ve işlemedikleri konulara değinmeye, olayları farklı bir bakışla yorumlamaya başlayabilir. İpucu
 27. 27. Basınla ilişkilerde püf noktaları • Basında farklı kademelerden kişilerin (yayın yönetmenleri, köşe yazarları, haber müdürleri, muhabirler) hangilerine öncelik verilmesi gerektiği, hazırlanacak kampanyaya göre değişebilir. • Öncelikle trafikle ilgili duyarlılık gösteren kişiler ve basın kuruluşları ile bağlantı kurmayı hedeflemek gerekir. • Genç basın mensupları, yeniliklere daha açık olacakları düşünülerek, öncelikli hedef olabilir. • Basın mensuplarına yönelik iletişimde, bütün kampanya etkinliklerinin belli isimlere düzenli olarak bildirilmesi düşünülebileceği gibi, basın mensuplarını davet ederek bilgilendirmek, geziler düzenlemek, ziyarette bulunmak, hatta basın mensuplarının belli konularda eğitilmeleri de düşünülebilir. • İsme gönderilen bilgiler, isim belirtilmeden basın kuruluşuna gönderilen bilgilere kıyasla daha etkilidir. Trafik ve bağlantılı konuları işleyen, haber yapan basın mensuplarının belirlenmesi gerekir. . İpucu
 28. 28. Basın toplantısının yararlı olduğu durumlar • Düzenlenen kampanyaya dikkat çekmek • Tartışılan genel bir konu hakkında kampanyanın görüşünü topluma aktarmak • Belirli günlerin kutlanması • Sonuçlandırılan bir kampanyanın olumlu sonuçlarını kamuya duyurmak
 29. 29. Basın duyurusu • Basın duyurusu temel olarak yazılı ya da görsel basındaki bir editör ya da haber müdürünün haber gündemine girmeyi hedefler. Bazı basın mensupları, çalıştıkları basın kuruluşunda etkili olabilir ve gündemi yönlendirme gücüne sahip olabilir. • Basın duyurusunun böyle etkili kişilere de gönderilmesi yararlı olacaktır. • Konuyu özetleyen basın duyurusu bir sayfayı geçmemeli, konuya en uzak okuyucunun anlayacağı derecede anlaşılır olmalıdır. Başına mutlaka 'Basın Duyurusu' yazılmalı ve tarih konulmalı, duyuru konusu ayrı bir başlıkta verilmelidir. • Kampanyadaki ilgili kişinin iletişim bilgilerini içermelidir. • Haber müdürlerinin bütün duyuruyu okuyacak zamanı olmayabilir. Bu nedenle, bütün temel bilgiler (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim) ilk paragrafta yer almalıdır.
 30. 30. • Basın kuruluşları, uzun duyuruları kısaltmak ya da yeniden düzenlemekle uğraşmaz. TV için hazırlanan duyuruların metni yaklaşık 10, radyo duyurularının metni ise 20-30 saniyede okunabilecek kısalıkta olmalıdır. • İnternet haber siteleri de birer iletişim sahasıdır. • Basın duyuruları bir basın toplantısını tamamlamak için de kullanılabilir. Duyurular, toplantı davetiyeleri ile birlikte gönderilebileceği gibi, toplantı sırasında da dağıtılabilir. • Duyurulacak konunun toplantı tarihinden önce duyulması istenmiyorsa, duyuruyu toplantı sırasında dağıtmamız doğru olur. Basın duyurusu
 31. 31. Basın paketi Basın paketi, aşağıdaki belgeleri içermeli ve basın toplantısındaki basın mensuplarına dağıtılmalıdır: 1. Düzenlenen toplantı ile ilgili basın duyurusu 2. Toplantının amacına ilişkin bilgiler (kampanya, etkinlik tanıtımı, aynı konuda başka ülkelerde ya da başka bölgelerde yapılmış olan çalışmalardan örnekler gibi) 3. Kampanyaya ilişkin fotoğraf ve videolar 4. İşlenen konuda özel olarak hazırlanmış poster, broşür, kitapçık gibi basılı malzemeler ya da CD gibi dijital malzemeler 5. Basın toplantısını düzenleyen okulu ve ekibi tanıtan belgeler, broşürler, posterler, çıkartmalar, iletişim bilgileri 7. Düzenleyen ekibe ait logo, slogan gibi dijital dosyalar. Basın mensupları, hazırlayacakları haberlerde bu malzemeleri kullanabilir 8. Toplantı konusunu işleyen ve toplantıdan sonra da kullanılabilecek kalem, anahtarlık gibi küçük bir hediye de basın paketine eklenebilir
 32. 32. İletişimin başarısı • İletişimin başarısı büyük ölçüde mesajı gönderene bağlıdır. İletişimin hedef kitle üstündeki etkisi, bilgi kaynağının ya da mesaj gönderenin niteliği ile yakından ilgilidir. • Toplum gözünde daha saygın olan, daha sevilen kişi ya da STK’ların mesajları daha etkili olacaktır. İpucu
 33. 33. İşbirliği yapın • Güçlü destekçiler/tanıtıcılar ve ağlar kullanın. • Kampanyanın kendi karar vericileri tarafından güçlü bir biçimde desteklenmesi önemlidir. • Kampanyanın tanıtımı için doğru kişi ve kurumlarla (kulüpler, basın, okul takımı) işbirliği yapmak da bir o kadar önemlidir.
 34. 34. Saygınlığın temel bileşenleri, bilgili olmak ve güvenilirliktir • Konuşmacılar veya kampanya sözcüsü olabilecek kişileri tespit edin, görüşün. • Kampanya süresince protokol konuşmaları, açılış ve kapanış törenleri, yemekler, geziler, ödüller olacaksa, bunların detaylarını belirleyin. • Katkı vereceklerine dair teyit aldıktan sonra, etkinlik programı gibi bilgileri kendilerine yazılı olarak iletin.
 35. 35. Siyasetçilerle ilişkiler • Ulusal konularda merkezi karar mekanizmalarının etkilenmesi resmi makamlara paralel olarak siyasetçilerle de ilişkiler kurmayı gerektirebilir. Siyasi parti mensupları, milletvekilleri gibi kişilerle iletişim kurmayı kampanyamızda dikkate almalıyız. • Siyasetçilerle iletişim için kullanılabilecek yöntemleri arasında şunlar sayılabilir: – Mektup: Trafik konusunda kampanya yaklaşımını destekleyen birey ve seçmenler tarafından gönderilebilir. – Ziyaretler ve Karşılıklı Görüşme: Kampanyayı destekleyecek görüşmeler planlanabilir. Konu hakkında bilgili olan ve trafik konusunu temsil edebilecek kişilerden oluşan bir heyet ziyareti tasarlanabilir. Bir imza kampanyası yapıldığında toplanan imzalar bu görüşmede sunulabilir. • Bu bilgileri aynı zamanda basına da göndermek yararlı olabilir. Çalışmalar planlandığında basın desteği de planlanmalıdır, siyasetçiler, basında çıkan isimlerinin dahil olduğu haberleri yakından izler. İpucu
 36. 36. Bilim kuruluşları ile ilişkiler • Bilim kuruluşlarını, üniversiteler başta olmak üzere akademileri, enstitüleri, araştırma merkezlerini, teknik ve bilimsel çalışmalar yürüten çeşitli devlet kurumlarını da hedeflemek ve bu kurumların desteğini almak kampanya için faydalı olabilir. • Kampanya görüşlerini sağlam temellere dayandırmak, inandırıcı olmak için bilim kuruluşlarıyla yakın bir ilişki ve işbirliği yürütülmelidir. Özellikle sorunun saptanmasında ve toplumun bu sorunlara ilgisinin çekilmesinde, soruna neden olan etkenlerin bilimsel olarak saptanması, çözüm önerilerinin de bilimci ve uzmanlarla birlikte üretilip sunulması, kampanyanın toplumdan destek bulmasını kolaylaştırır. • Bilimciler ve uzmanlar, kamu önünde bir kampanyanın sözcüsü ya da temsilcisi olabilir. İpucu
 37. 37. Sponsor ve destekçilerle ilişkiler • Sponsorluk ilişkisinde en hassas nokta, destekçi kuruluşun çalışma sahası, ürünleri ya da toplumdaki algısı ile kampanyanın amacı, etik yaklaşımı arasında çelişki olmamasıdır. • Bu tip kampanyalara destek olan özel kuruluşlar, toplumsal sorumluluklarının yanı sıra, isim ve markalarını ön plana çıkarmayı, toplumdaki saygınlıklarını ve ticari başarılarını artırmayı hedefler. İpucu
 38. 38. Sponsor ve destekçiler neler bekler? • Sorunların çözümünün yalnızca sponsorların destek ve parasıyla sağlanabileceğini düşünmek yerine, insan kaynağına ve kapasite geliştirmeye önem verilmesi. • Kampanyaların topluma etkin tanıtılması, toplumla daha yakın bir iletişim kurulması. • Tanıtım çalışmalarında sponsor isminin açıkça belirtilmesi. (Sponsorlar bu gibi kampanyaları, çoğunlukla kurumsal imajlarını toplum nezdinde güçlendirmek için destekler.) • Kampanyayı yapanların stratejik düşünmeleri ve ayrıntılarda boğulmamaları. • Kampanya hazırlama ve raporlama konusunda beceriklilik. • Farklı grupların aralarındaki rekabet ve eleştiriyi bırakıp daha fazla işbirliği yapması. İpucu
 39. 39. Hangi İletişim Araçları Kullanılabilir?
 40. 40. İletişim kanalı • Bir kampanya, genel konseptiyle uyum içinde çalışacak çeşitli iletişim kanallarını kullanmalıdır. • Mesajın yayılması işlemi hedef gruba uygun bir kanal aracılığıyla yapılmalıdır. Bir kampanyanın etkisi iyi bilinen ve güvenilir kaynakların (Örneğin gerçek kişi tanıklıkları veya seçilmiş medya kuruluşlarının yayınları) kullanılmasıyla artırılabilir. • Kitle iletişim araçları bazı gerçekleri ve bilgileri yaymak ya da belli bir konuda farkındalık yaratmak açısından önemli rol oynar.
 41. 41. Kitle iletişim araçları • Kitle iletişim araçları (medya), başta gazete, dergi gibi basılı mecralar olmak üzere, radyo, TV, internet, e- posta gibi görsel ve işitsel pek çok aracı kapsamaktadır. • Gereği gibi kullanıldığında bir konunun geniş kitleler tarafından tanınması ve desteklenmesi açısından son derece işlevsel bir rol oynar. • Bu araçlara ulaşmak, basın mensupları ile ilişki gerektirir. Basının çok hızlı bir çalışma temposu vardır ve zamana karşı yarışır. • Haber içerikleri çoğu zaman gündeme göre çok kısa zamanda belirlenir. Bu tempo dikkate alınarak basına bilgi gönderilmeli ve basından gelecek taleplere karşı her zaman hazırlıklı olunmalıdır. Uygularken
 42. 42. Kampanya mesajını yaymak • Etkili bir kampanya mesajı oluşturmak ve hedef gruba ulaşmak için mesajı tekrar etmek (her seferinde ufak yeniliklerle) ve bunu uzun bir zaman dilimine yaymak önemlidir. • Kampanyalar kendi izleyici/hedef gruplarına nüfuz etme gücüne sahip olmalıdır. (Reklamlar hedef grup tarafından sık sık görülebilmelidir.) • Bir mesaj ne kadar çok duyulur ya da görülürse yaklaşım ve davranışları değiştirme şansı o kadar yükselecektir. • Uzun süreli kampanyalar kısa süreli kampanyalardan daha etkilidir. Yine de her kampanya sınırlı bir zaman diliminde yürütülmelidir.
 43. 43. İnternet • Yaygınlık ve işlevi, internetin projelerde etkin biçimde kullanılmasını gerektirir. • Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan, birbirlerini tanımayan birey ve kuruluşların iletişim ve işbirliği geliştirmesi, bilgiyi yayması ve paylaşması, ortak eylemde bulunması, bağış ya da yardım yapmasını sağlayan, elektronik altyapı üzerine kurulu olan internet, her an erişilebilir olmak için iletişim kuran tarafların aynı anda hatta olmasını gerektirmemek gibi özellikler de taşır. • Aynı zamanda kampanya hazırlarken bilgiye ulaşma da eşsiz bir kaynaktır. Bununla birlikte, internette bulduğumuz bilgilerin doğruluğu konusunda temkinli olmalıyız. Uygularken
 44. 44. Etkili mi, değil mi? • Kitlesel medya bir konudaki bilgi seviyesinin ve farkındalığın artırılmasında çok etkinken, davranış değişikliği yaratma konusunda o kadar etkili değildir. • İlk olarak bilgi seviyesi yükselir, ardından yaklaşım farklılaşır ve sonunda davranış değişikliği ortaya çıkar. • Arzu edilen davranış değişikliği her zaman kalıcı olmayabilir ve uzun vadede kalıcı olması için pekiştirilmesi gerekebilir.
 45. 45. Basılı malzemeler • Basılı malzemeler, bir kampanyayı dış dünyaya aktaran somut araçlardır. Basılı malzemelerin görsel yönden (metin ve görüntüler) doyurucu olması gerekir. • Bütün basılı malzemelerde kampanyanın isim ve bağlantı bilgileri bulunmalıdır. • Kampanya için kullanım amacına göre, afiş ve el ilanları, davetiyeler, üyelik formları, tek tip dilekçeler, bağış formları gibi basılı malzemeler tasarlanabilir. Uygularken
 46. 46. Bülten ve dergiler • Bülten ve dergiler, düzenli aralıklarla yayımlanan, çoğunlukla kampanya çevresi ile (yöneticiler, üyeler, gönüllüler, destekçiler resmi makamlar, milletvekilleri, potansiyel destekçiler, akademiler, basın arasında) iletişim sağlamak üzere kullanılan basılı malzemelerdir. • Bültenler, dergilere kıyasla daha az sayfası olan, özel kapağı olmayan, katlanabilen, dolayısıyla daha kolay ve ucuz postalanabilen malzemelerdir. İçerikleri ve tasarımları daha pratik hazırlanabilir, matbaa yerine bilgisayar çıktısı alınarak basılabilir. Bu, bültenlerin dergilerden daha yetersiz olacağı anlamına gelmez. İyi hazırlanmış, tasarımı düzgün, metin kalabalığına boğulmamış, bilgilendirici bir bülten, kalın ve şık görünümlü, ancak iyi düzenlenmemiş bir dergiden çok daha etkili olabilir. • Bülten ile dergi arasında yapılacak seçimdeki etkenlerden biri de parasal kaynaklardır. Aynı bütçe ile daha fazla sayıda bülten basılabilir, dolayısıyla daha fazla sayıda insana ulaşılabilir. Düzenli bülten ve dergiler, üye ve gönüllüler için de hazırlanabilir. Uygularken
 47. 47. Bülten ve dergilerde hangi konular olmalı? • Kampanya hakkında temel bilgiler ve kampanya çağrıları – Üye formu, gönüllü formu, bağış formu gibi • Yapılan etkinliklerden haberler • Kampanya konusuyla ilgili alanda yaşanan gelişmeler • Gönüllülerin gerçekleştirdiği çalışmalar • Yürütülen ya da sonuçlanan projeler • Planlanan etkinlikler • Kampanya yaratıcılarının mesajı • Bilgilendirici makaleler • Çocuklara ya da özel gruplara yönelik bölümler • Üye ve gönüllülerden gelen içerikler İpucu
 48. 48. e-Bültenler • E-Posta ile gönderilen bültenler, basılı bültenlerin tamamlayıcısı ya da alternatifi olabilir. Bülten için ayırdığımız bütçe kısıtlıysa ya da baskı ve dağıtım için hiç bütçemiz yoksa, alıcıların bir bölümüne ya da tamamına e-posta ile bülten gönderilebilir. Dikkat etmemiz gereken noktalar: • E-Posta ile gönderildiğinde görüntü, yazı ve sayfa düzeninin bozulmayacak şekilde hazırlanması • En yeni bilgisayar programlarına sahip olmayan alıcılar tarafından dahi açılıp okunabilmesi • Rastgele alıcılara, çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş alıcı listelerine gönderilmemesi • Adres listesine konulan alıcıların mutlaka onayının alınması Uygularken
 49. 49. Posterler • Bir konuya dikkat çekmek, kısa bilgi vermek için kullanılır. Öncelikle dikkat çekici olması, özellikle çevresindeki diğer görsel malzemelerden hemen ayırt edilebilmesi, mesajı çarpıcı olarak vermesi gerekir. Ayrıntılı bilgi vermeyi hedeflemez. • Kamuya açık yerlerdeki posterler hedef kitleye hitap edebilecek yalınlıkta olmalıdır. • Posterler zamanlama açısından birbirini izleyen bir sıralama ile kullanılabilir. Aynı hedefe yönelik, ancak tasarım veya sloganları farklı olan posterler de aynı anda ve aynı mekanlarda kullanılacak biçimde tasarlanabilir. • Bir poster ne kadar iyi olursa olsun, özensiz asılırsa etkisi azalır. Posterin asıldıktan sonraki durumu mümkünse izlenmeli, kopan, yırtılan, düşen posterler düzeltilmelidir. • Poster, bir süre sonra bitecek bir kampanya ya da tarihli bir etkinliği duyuruyorsa, bu tarihlerden önce yerinde durduğundan emin olunmalıdır. Bu tarihlerden sonra ise toplanması unutulmamalıdır. Hedeflenen tarihler geçtikten sonra toplanmayan posterler, asanların konuyu ciddi olarak takip etmediğini gösterir. Uygularken
 50. 50. Broşürler • Broşürlerin içeriği, dağıtılacağı topluluklara (öğrenciler, şoförler, kadınlar gibi) özgü hazırlanabilir. • En pratik broşür, A4 ölçüsündeki dosya kağıtlarına kendi yazıcımızdan çıkış alarak hazırlanabilir. • Posterden farklı olarak bir broşür, ele aldığı konu ile ilgili ayrıntılı bilgi içermeli, okuyan kişinin kafasında oluşacak bütün sorulara yanıt verebilmelidir. Broşür taslağını hazırladıktan sonra mümkünse bizi fazla tanımayan bireylere göstererek yorumlarını almak, eksikleri tamamlama açısından yararlı olur. • El yazısı ile broşür hazırlamaktan kaçınmalıyız. • Uzun ve kalabalık metinlerden kaçınmak gerekir. Bilgi olabildiğince yalın ve anlaşılır verilmelidir. Saldırgan, suçlayıcı, tahkir edici ifadeler kullanılmamalıdır. Eleştirilerimiz, duruma ve sürece karşı yapılmalıdır. Duygusal değil, mantıklı ve nesnel bir bakış açısı kullanmalı, kanıtsız iddialardan kaçınmalıyız. • Broşürler hedef kitleye çok çeşitli yöntemlerle ulaştırılabilir: – Kamuya açık yerlerde, bir etkinlik ya da fuar sırasında çevredekilere dağıtılarak, – Bir eğitim çalışması sırasında çalışmaya katılanlara verilerek, – Postalama ile doğrudan isimlere gönderilerek, – Bir kuruluşun üye ya da müşterilerine o kuruluş yardımıyla. • Broşürler elden dağıtılacak ise dağıtım yapan kişilerin kampanyamızla ilgili temel bilgilere sahip olması ve gelecek soruları yanıtlayabilmesi gerekir. • En önemli nokta, broşürlerin amacımıza uygun hedef kitleye ulaştığından emin olmaktır. Uygularken
 51. 51. Dört temel broşür türü • Bir olayı duyuran ya da çağrı yapan broşürler, küçük birer poster gibi düşünülebilir. Tek yüzü kullanmak yeterlidir. • Bilgi notu niteliğindeki broşürler, özel bir hedef kitleye yönelik ayrıntılı bilgi aktarır. Görsel öğe kullanılmayabilir. • A4 kağıdının ikiye ya da üçe katlanması ile hazırlanan broşürlerin bütün yüzleri görsel öğe ve yazılı bilgi taşıyabilir. • El ilanı olarak dağıtılan broşürler için A4 kağıt ikiye hatta üçe kesilerek kullanılabilir. İpucu
 52. 52. Görsel/işitsel malzemeler • Fotoğraf, slayt, multivizyon sistemleri, dijital fotoğraf, video film, ses bandı, dijital ses dosyaları, plak, kaset, CD, VCD, DVD, elektronik sunuş dosyaları gibi çok farklı malzeme üretilebilir. • Bu malzemelerin hazırlanması görüntü ve ses kaydı gerektirdiğinden, teknolojik araç kullanımına ve kullanıcının bilgi sahibi olmasına ihtiyaç duyulur. • CD’ler, internet sitelerine benzer bir mantıkla işleyen etkileşimli (interaktif) sistemlerdir. Zengin görsel ve işitsel malzeme ile donatılabilir ve hemen tüm bilgisayarlarda okunabilirler. CD esaslı malzemelerin hazırlanması, internet sitelerinde olduğu gibi teknik bir beceri gerektirir. Uygularken
 53. 53. Sosyal reklam • Sosyal reklam dikkati toplumsal sorunlara çekmeye çalışır. • Sosyal reklam da ticari reklam gibi bir estetik düzende yapılır. İkisi de ele aldığı konuyu çekici ve estetik bir şekilde toplumun dikkatine sunma çabasındadır. • Sosyal reklam olarak bir video hazırlayıp internetteki sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Uygularken
 54. 54. Sosyal reklamlar mecraları Sosyal reklam içerikleri aşağıdaki ortamlarda yer alabilir: • TV / sinema reklam filmi • Radyo spotu • Basın (gazete, dergi reklamı) • Açıkhava reklamı • İnternet reklamı ve diğer uygulamalar (internet filmleri, viral videolar)
 55. 55. Hangi Etkinlikler Yapılabilir?
 56. 56. Sempozyum, konferans ve seminer düzenleme • Neden konferans, seminer gibi bir etkinlik düzenliyorsunuz? Bu sorunun cevabını etkinliği planlamadan önce kendinize vermiş olmanız gerekir. • Bu tip etkinlikleri düzenlemek bir amaç olmamalıdır. Bunlar, kampanyayı amacına ulaştırmak için düzenlemiş olduğunuz faaliyetlerdir. Diyelim ki, bir konuda sempozyum düzenlediniz. Sempozyum süresince yapılan tartışmalar veya bilgi/deneyim paylaşımları, çıktılar ne olacak? Nerede ve nasıl kullanılacak? Sempozyum süresince tartışılan sorunun çözümüne nasıl bir katkı sağlayacak? Bu sorulara verilecek yanıtlar sizi esas amacınıza götürecektir. Uygularken
 57. 57. Ödül vereceğiz, ama kime? • Neden ödül veriyorsunuz? Bu sorunun yanıtının çok net olarak verilmiş olması gerekir. Vereceğiniz ödülü (plaket, kupa, para, madalya, kitap gibi) değerli kılmanız gerekir. Ödülü alan bu ödülü aldığı için onur duymalı. O halde ilk iş, ödülün veriliş amacının ortaya konulması. Daha sonra, ödül alabilecekler için bir dizi ölçüt oluşturulur. • Ödül sayısı abartılmamalı! Verilen ödül sayısı artıkça ödülün de değeri azalır. Ödülü neden aldığını bilmeyenlerden, ödül alacağını toplantı esnasında adı okununca öğrenenlere kadar pek çok sürpriz yaşanabilir. • Ödülü alacak kişileri önceden bilgilendirin! Ödül almasına karar verdiğiniz kişilerle törenden önce mutlaka görüşmek gerekir. (Törene katılabilecek mi? Kendisinden törende konuşma yapmasını bekliyor musunuz? Nasıl bir protokol olacak? Ne kadar süre ile orada bulunması gerekli?) • Ödül töreni kampanya konusunu gölgede bırakmasın! Toplantı gibi etkinlikler kapsamında ödül törenlerinin de yer almasını düşünüyorsanız, bunu etkinliğin ana konusunu gölgede bırakmadan planlamanız gerekir. Uygularken
 58. 58. Detaylar önemli • Davetiyeler, çağrılar, teyitler: Protokolün katılacağı etkinliklerde, önceden program ve davetiyeler hazırlanır. • Protokol listesinde bulunan, davet etmeyi düşündüğünüz kişilere gönderilir. • Davetiyelerin yerlerine ulaşıp ulaşmadıkları kontrol edilir. Daha sonra teyitler alınır. • Protokol listesinden katılacak olanlar belirlendikten sonra etkinlik mekanındaki karşılama, oturma düzeni, konuşma, sahneye davet, ikram olacaksa masa düzeni gibi konuların ayrıntılı hazırlıkları yapılır. • Kampanya için her biri kendine özel uygulamaları olan yollar oluşturulur. • Kullanılacak yenilikçi ve çeşitli yollar bulunmalıdır. Böylece hedef gruba farklı tarzlarda (görseller, farklı dilsel kullanımlar, deneyimler) ulaşmak mümkün olacaktır. Bu yolların her biri kendine has bir uygulamaya sahip olmalıdır. İpucu
 59. 59. Hangi Tasarımlar Yapılabilir?
 60. 60. • Logo • İşaret / simge tasarımı • Kampanyalarda kullanılmak üzere tasarlanmış malzemelerin tümü; Herhangi bir obje, tişört, dergi, ambalaj… Uygularken Tasarım işleri
 61. 61. Kampanya • Kampanya, belli bir toplumsal soruna dikkat çekmek, bir konuda toplumu bilinçlendirip kamuoyu oluşturmak, topluma danışılmadan alınan kararlara karşı tepki göstermek, bir yasal yanlışlığa dikkat çekmek, yanlış olduğuna inanılan bir uygulamayı durdurmak, bir çalışmanın yürütülmesi için gerek duyulan insan ve para kaynağını oluşturmak gibi amaçlarla uygulanan, süresi belirlenmiş, genellikle bütün topluma yönelik yürütülen yoğun bir iletişim tekniğidir. • Kampanya uygulamalarında bütün iletişim sahaları kullanılabilir. Kampanyanın gerekçesi, ne kadar süreceği ve neyin hedeflendiği belirlenmelidir.
 62. 62. Bir kampanya nasıl planlanır? • Amacımız nedir? Bu kampanyayı neden yapıyoruz? Toplumu bilgilendirmek mi? Bir katılım ya da destek sağlamak mı? Yeni bir oluşum başlatmak mı? • Neyi değiştirmeyi hedefliyoruz? Amacımız somut mu, hedeflenen sonuçlar ölçülebilir nitelikte mi? • Hedef kitlemiz kimlerden oluşuyor? İlköğretim öğrencileri mi? Okuma yazması olmayan bireyler mi? Belli bir meslek grubu mu? Uzmanlar, akademisyenler mi? • Hedef kitlelere hangi iletişim araçları ile ulaşacağız? • Etkinlik için bir isim bulduk mu? Bu isimle hangi hedef kitleye mesaj iletmek ve ilgilerini çekmek istiyoruz? • Zaman ve süreyi belirledik mi? Ne zaman başlayacak? Ne kadar sürecek? • Parasal destek gerekiyorsa, potansiyel destekçilerle görüştük mü? • Parasal olmayan türde desteklerin neler olabileceğini belirledik mi? Kimlerden, nasıl sağlayabiliriz? • Destekçilerle hangi koşullarda işbirliği yapabiliriz?
 63. 63. Kampanya planlarken nelere dikkat edilmeli? • Parasal olanaklarımız, kampanya için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya yeterli mi? Yeteri sayıda ve gerektiği kadar donanımlı insan gücü var mı? Olanaklar çerçevesinde hangi etkinlikleri gerçekleştirebiliriz? Kimlerden destek alabiliriz? • Kampanyamızın uygulama takvimi nedir? Belirlenen zaman dilimi, kampanya hedeflerine ulaşmak için yeterli mi? Bu süre içinde kampanyayı olumlu etkileyecek bir şey var mı (sınavlar gibi)? Bu süre içinde kampanyayı olumsuz etkileyecek dönemler (bayram tatili, başka bir kampanya gibi) var mı? İpucu
 64. 64. • Yapılacak işlerin bir listesini hazırlayın. Listede işin yanı sıra, ne zaman yapılacağı ve sorumlu olan kişinin adı da yer almalı. • İş bölümünü görevlendirmeyle değil, gönüllü iş üstlenme şeklinde gerçekleştirmek veriminizi artırır. • Mekanlara ihtiyaç duyulacaksa, yerleri belirleyerek izin alın ve ön anlaşma yapın. • İlgili kişilerin iletişim bilgilerini bir dosya halinde hazırlayıp gerektiğinde kullanmak üzere saklayın. İpucu Kampanya planlarken nelere dikkat edilmeli?
 65. 65. Başarılı bir trafik güvenliği kampanyası • Önleyici kampanyalar, sınırlı bir süre içinde belirli hedeflere yönelik iletişim ve bilgilendirme yapan etkili kampanyalardır. • Ancak iyi planlanan bir kampanya etkin olabilir. • Kampanya hedeflerinin özelleştirilmiş, net ve ölçülebilir kriterlerle tarif edilmesi ve elde edilen sonuçların, bu kriterlerle karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. • Kampanyaların başarıya ulaşma düzeyi, yani etkinliği bu yolla yükseltilebilir.
 66. 66. Kampanya stratejisinin geliştirilmesi • Kampanyamızı destekleyenler kimlerdir? Kampanyayı hayata geçirmek için kuruluşumuzla birlikte hareket eden ya da destek olan kişi ve kuruluşlardır. • Kampanyayı kimlerin desteklemesi gerekir? Kampanya mesajıyla ilgilenebilecek, ancak henüz ne yapabileceğini bilmeyen potansiyel kitledir. • Kampanya kime hitap ediyor? Kampanyanın etkisiyle sorunun önemini kavramasını ve sorunu çözmesini beklediğimiz kitledir.
 67. 67. Kampanya planı genel • Kampanya hedefleri • Kampanyayla ilgili hedef gruplar • Kampanya tasarımları (logo, kampanya önermesi, kampanya motifi) • Planlanan yollar: İletişim kanalları ve yöntemleri • Değerlendirme • Hedef kitle ve diğer kişilerle temas Kampanya etkisinin aşamaları • Kampanya oluşumu • Medyada yer alma • Farkındalık • Kabul etme • Değer tayini • Tavır değişimi • Davranış değişikliği • Davranış değişikliğinin süreklilik kazanması Kampanya aşamaları ve etkisi
 68. 68. Trafik kampanyaları için başarı kriterleri • Hedeflerin net, ölçülebilir olması: • Araştırmalar, – Net olarak tarif edilmiş bir hedef kitle (Çocuklar, yayalar, genç/yaşlı sürücüler, profesyonel sürücüler gibi) belirlemiş; – Genel öneriler yerine özelleşmiş bilgi aktarımı sağlayan, böylece odaklanmış bir içeriğe sahip olan; – İletişim modeli farklı iletişim kanallarını kapsayacak şekilde yapılandırılmış olan; – Çekici sunum ve tasarıma sahip, uzun süreli bir hedefin alt adımlarını vurgulayan kampanyaların davranış değiştirici etkisini daha fazla olduğunu göstermektedir.
 69. 69. Trafik kampanyaları için hedef kitle • Tüm sürücü ve yayalara yönelik “Trafik kurallarına uyalım” sloganına sahip bir kampanya, genel olması nedeniyle net ve ölçülebilir bir sonuçtan uzaktır. • Hedef kitle “istenmeyen davranışı gösteren” kişiler olmak zorunda değildir. Davranışı değiştirilmek istenen kişi üzerinde etkisi olabilecek, ebeveynler, arkadaşlar, işverenler, öğretmenleri hedefleyen kampanyalar daha yüksek etki yaratmaktadır. • Kampanyaların, yönetimler, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ve medyanın desteğini almış olması etkisini artırmaktadır. • Hedef kitlenin motivasyon bakımından özellikleri dikkate alınmalıdır. Bireyin elde etmeyi isteyeceği (aidiyet, prestij, kendini aşma gibi) ve kaçınmayı tercih edeceği (acı, korku, ölüm, yas ve küçük düşme gibi) durumlarla ilişkilendirilmelidir. • Verilen mesajlar, birey tarafından kişiselleştirilebilmeli, “başkalarına/diğer insanlara” ait gibi algılanmaması gerekir.
 70. 70. Trafik kampanyaları için kritik bilgiler • Sürücü, yolcu ya da yaya tüm yol kullanıcılarının, bir yandan trafik ortamında daha “güvenli davranışlar” göstermelerini sağlamak, diğer taraftan “güvensiz davranışlar” göstermelerini engellemek trafik ve yol güvenliği kampanyalarının temel hedefini oluşturmaktadır. • Mesajlar, doğrudan, kesin, yönlendirici ve yalın olmalıdır. Karmaşık ya da belirsiz nitelikteki mesajlardan kaçınılmalıdır. Örneğin, “Alkol öldürür” mesajı yerine, “Alkollü müsünüz? Hemen bir taksi çağırın!” mesajı daha somut ve yönlendiricidir. “Önce güvenlik” gibi genel mesajlar, ardından beklenen davranışların net bir şekilde tarif edilememesi nedeniyle etkili değildir. • Mesajlar, birey tarafından doğrudan kendisi ile ilgili olarak değerlendiriliyor ise daha etkilidir. Yani, kişisel olarak alakalı olmalıdır. “Diğer insanlar”a dönük atıflarda bulunmaya neden olacak sloganlar, sorumluluğun başkasına atılmasına neden olmaktadır. Modellemeye ve taklit etmeye imkan veren ve hedef davranışın açıkça gösterildiği mesajlar kurgulanmalıdır. • Hedeflenen değişim bireyin davranışlarında, üçüncü şahıslar tarafından da gözlenebilir olmalıdır. Örneğin, farların gün ışığında da açık olması, emniyet kemeri takılması diğer insanlar tarafından da gözlenebilmekte, dolayısıyla bu davranışları hedefleyen mesajlarla karşılaşan kişinin örnek rol modeller görmesine de olanak tanımaktadır.
 71. 71. Trafik kampanyalarında kullanılacak iletişim araçlarını seçmek • Hedef kitlenin niteliğine uygun iletişim araçları seçilmelidir. Hangi TV kanalını izledikleri, hangi gazeteleri okudukları incelenmelidir.  • Mesajların, hedef kitleye doğrudan ve değiştirilmesi istenen davranışı gösterdikleri anda ulaşması önemlidir. Örneğin, alkollü araç kullanımının tehlikeleri hakkında bireyin evde otururken izleyeceği TV programları yerine, radyo duyuruları ve alkollü içki alınabilecek mekanlardaki bilgilendirmeler daha etkili olur. • Kampanya zamanlaması bir başka kriterdir. Devamlılık süresi ve yılın hangi dönemlerinde daha fazla etkili olacağı dikkate alınmalıdır. 
 72. 72. Etkinliğin değerlendirilmesi • Ölçülebilir hedeflerle yola çıkan kampanyaların etkinliğinin ölçümü de mümkün olacaktır. Ölçülebilecek faktörlerden bazıları şunlardır: – Mesajların kamuoyu tarafından ne düzeyde beğenildiği – Mesajın etkisi hakkında kamuoyunun görüşleri – Mesajın etkisi hakkında uzman görüşler – Ulaşılabilen yol kullanıcıların sayıları ve demografik özellikleri – Kullanılan mesajın hatırlanma düzeyi – Trafik bilgisinde yaratılan gelişme – Tutumlarda yaratılan gelişme – Gözlenen davranışlarda değişme – Bireyin kendi raporladığı davranışsal değişiklikler – Kanun ihlal oranları – Kaza oranlarında değişiklikler
 73. 73. Trafikte Genç Fikirler Yarışma Kılavuzu
 74. 74. Yarışma Gençler arasında trafikte saygılı olma ve kurallara uyma bilincinin geliştirilmesinde liselerdeki Trafik Kulübü üyelerinin gönüllü olarak hazırlayacağı kampanyaları okullar arası bir yarışma ile değerlendireceğiz.
 75. 75. • Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü’nde danışman öğretmen tarafından sunulan genel bilgilere uygun olarak çalışma yapmak isteyen öğrenciler kendi aralarında en fazla beş kişilik bir takım kurarak dönem boyunca kampanyalarını hazırlar. • Danışman öğretmen, öğrencilere yarışma organizasyonu tarafından hazırlanan kampanya hazırlama rehberi sunumunu yaparak destek olur. Kampanya hazırlıkları
 76. 76. Öğrenciler nasıl organize olmalı? • Başarılı bir çalışma için takım birliği sağlanmalıdır. Bu amaçla her takım bir ajans olarak tanımlanmalı ve her ajansın bir ismi ve logosu olmalıdır. Her ajans kendi çalışma felsefesini, ortaya çıkış nedenini özetleyen bir “misyon belirleme” yazısı hazırlamalı ve üyelerinin birlikte çektirdikleri resim ile birlikte ajans broşürüne koymalıdır. • Ajans broşürü, ajansın organizasyon şeması ve her öğrencinin isim ve görev dağılımını göstermelidir. Böyle bir broşür hazırlanması takım uyumunu artıracak, herkesin görevini daha iyi anlamasını ve kampanyaya daha yararlı olmasını sağlayacaktır.
 77. 77. Ajans tanıtım broşürleri • Her ekip, kendi ajansını tanıtan broşürler hazırlamalı. Bu broşürler şu bilgileri içermeli: – Logo, ekip adı – Kimlikle ilgili bilgiler – Ekip iş bölümü – Ajans üyelerinin fotoğrafları, görevleri ve lakapları gibi sayfalar – Toplu çalışma fotoğraflarından örnekler – Danışman adı, iletişim bilgileri
 78. 78. TRAFİKTE GENÇ FİKİRLER

×