Genç yayaların, geçmişten beri süregelentrafikte yaptığı hataları belirleyip bu hatalarıen aza indirmenin yollarını aramak...
Genç arkadaĢlar olarak trafikte yer almakta olan 14-18 yaĢaralığındaki gençlere, trafik kurallarına uyma sorumluluğunukaza...
Yayalar, trafiğin en önemli unsurlarındandır.Günümüzdeki trafik kazalarının bir kısmı, yayaların trafik kurallarını,iyi bi...
Trafik kazalarına, araç ve yol unsurundan çok, insanlar nedenolmaktadır. Bunun en önemli nedeni trafik kurallarının bilinm...
Trafik akıĢının düzenli olması için taĢıt yolu ile  Bazı yollarda yaya kaldırımıyaya yolu (kaldırım) ayrı ayrı düzenlenir...
1. Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında ve sağdan  yürümeliyiz.2. KarĢıdan karĢıya yaya geçitlerinden geçmeli...
YAYA GEÇİDİ: Bu levha sürücülere yönelik hazırlanmış tehlike uyarıişaretidir. Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir ve ya...
YAYA GEÇİDİ:  Yaya geçidi levhası, sürücülerin hızlarını azaltmalarını ve kurallara uygun olarak karşıdan karşıya geçen y...
MECBURİ YAYA YOLU:Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kı...
ALT GEÇİT:Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan       geçmesini sağlayan yapıdır.         ...
TRAFĠK KAZALARININ (Ölümlü-Yaralanmalı) OLUġUMLARINA GÖRE KAZA TÜRLERĠ         (Polis Sorumluluk Bölgesi)    ...
UYGULANAN TRAFĠK CEZALARININ DAĞILIMI      (Polis Sorumluluk Bölgesi)                     2012 Y...
MADDE 138- Yayaların uyacakları kurallar aĢağıda belirtilmiĢtir.    a) Yayalar taĢıt yolu bitiĢiğinde veya yakınında y...
MADDE 146- Yaya ve okul geçitlerinde aĢağıdaki kurallaruygulanır.   Görevli kiĢi veya ıĢıklı trafik iĢareti bulunmayan,...
  Kazaların %20’sine kırmızı ıĢıkta geçen yayalar  neden olmaktadır.  Yaya kazalarının %30’u geliĢmiĢ, %70’i  geli...
  Trafik kanunun 68. madde YAYA CEZASINI  içeriyor (82 TL) ceza kesiliyor.  MANĠSADA KIRMIZI IġIKTA GEÇEN YAYALARA Y...
X
X
X
Sayın genç yayalar, günümüzde araçların yoğun olduğu büyük şehirlerdeneredeyse insan sayısı kadar motorlu araç trafiğe çık...
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sunum

499 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sunum

 1. 1. Genç yayaların, geçmişten beri süregelentrafikte yaptığı hataları belirleyip bu hatalarıen aza indirmenin yollarını aramaktır. Buçalışmaları yaparken hedefimiz ,gençyayalarımızı bilinçlendirmek, trafiğe karşıduyarlı hale getirmek ve trafikte risklihareketleri yapmamalarını sağlamaktır. Busayede trafikte, gençlerin sağlıklı ve güvenlibir ortamda bulunmalarını ve en az can ve malkaybı ile yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaken büyük hedefimizdir.
 2. 2. Genç arkadaĢlar olarak trafikte yer almakta olan 14-18 yaĢaralığındaki gençlere, trafik kurallarına uyma sorumluluğunukazandırmak ve trafikte baĢkalarına karĢı saygılı olmayıaĢılamaktır.Trafikteki tehlikeli hareketlerini gidermek, tehlikeyaratanları uyarmalarını sağlamak ve kendilerinitehlikelerden koruyabilmek için sahip olmaları gerekenbilgiyi ,olumlu tutumu ve beceriyi kazandırmaktır.
 3. 3. Yayalar, trafiğin en önemli unsurlarındandır.Günümüzdeki trafik kazalarının bir kısmı, yayaların trafik kurallarını,iyi bilmemeleri ve uygulamamaları, dikkatsizdavranmaları nedeniyle olmaktadır.Trafik kazalarından korunmanın ilk koĢulu, kurallar, bilmek veuygulamaktır.Kazalara neden olmamak için yayalar;• Yaya kaldırımında,• Yaya kaldırımı yoksa bisiklet yolunda veya bankette,• Yaya kaldırımı, banket ve bisiklet yolunun bulunmadığı iki yönlütrafiğin iĢlediği kara yolunda, gidiĢ yönüne göre taĢıt yolunun soltarafında yürümelidirler.• KarĢıya geçmek için yaya geçitlerini, trafik polisi, ıĢıklı trafik iĢaretcihazlarının bulunduğu yerleri, alt ve üst geçitleri kullanmalıdırlar
 4. 4. Trafik kazalarına, araç ve yol unsurundan çok, insanlar nedenolmaktadır. Bunun en önemli nedeni trafik kurallarının bilinmemesiveya uygulanmamasıdır. Trafik kurallarının öğretilmesinde;okula, aileye ve kuruluĢlara önemli görevler düĢmektedir.Trafik kurallarını öğrenmeli ve uygulamalıyız. Bilmeyenlereöğretmeliyiz. Trafik kurallarına uymayanları ölçülü ve nazikbiçimde uyarmalıyız. Belki de uyarılarımızla, kurallara uymamasonucu olabilecek trafik kazalarını önleyebiliriz. Trafikte hatalıdavrananları uyarmak insanlık görevidir.
 5. 5. Trafik akıĢının düzenli olması için taĢıt yolu ile Bazı yollarda yaya kaldırımıyaya yolu (kaldırım) ayrı ayrı düzenlenir. bulunmaz. Yayalar, yaya kaldırımıYayalar için en güvenli yol, yaya kaldırımıdır. bulunmayan yollarda gidiĢ yönlerineYayalar, yaya kaldırımında ve kaldırımın göre sol bankette veya varsa bisikletsağında yürümelidirler Böylece, yayalar yolunda yürürler. Banket ve bisikletbirbirlerinin yürüyüĢlerine engel olmadan ve yolunun olmadığı yollarda gidiĢbirbirlerine çarpmadan düzenli bir Ģekilde yönüne göre yolun solundayürürler. Yayalar, kaldırımın sol bölümünü yürümelidirler Böylece karĢı yöndenkullanırlarsa, karĢıdan gelen yayaların gelen sürücü, yayayı; yaya da gelenyürüyüĢünü engellerler. Bu Ģekildeki düzensiz taĢıtı kolaylıkla görür.yürüyüĢler zaman kaybına neden olur.
 6. 6. 1. Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında ve sağdan yürümeliyiz.2. KarĢıdan karĢıya yaya geçitlerinden geçmeliyiz.3. KarĢıdan karĢıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz.4. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz. (Yani araçların bize doğru geldiği istikametten)5. Gece bu tür yollarda yürürken açık renkli parlak giysiler giymeliyiz.6. Trafik polislerinin iĢaretlerine uymalıyız.7. Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik iĢaretlerine dikkat etmeliyiz.8. Sadece trafik lambası yeĢil yandığında karĢıya geçmeliyiz.9. KarĢıdan karĢıya geçerken zikzaklar çizmemeliyiz.10. Duran bir taĢıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz.11. TaĢıt araçlarından inerken taĢıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.12. TaĢıt araçlarına binerken sıramızı beklemeliyiz.13. Yolda top oynamamalıyız.14. Yolda gruplar oluĢturup geçiĢe engel olmamalıyız.15. TaĢıtlara hiçbir Ģekilde asılmamalıyız.
 7. 7. YAYA GEÇİDİ: Bu levha sürücülere yönelik hazırlanmış tehlike uyarıişaretidir. Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir ve yayalarbu levhanın bulunduğu yerlerden taşıt yolunu kullanarak karşıya geçemezler. Sürücülerde hızlarını azaltmak zorundadırlar. OKUL GEÇİDİ: Yaya geçidi levhası gibi bu levha da sürücülere yönelik hazırlanmış tehlike uyarı işaretidir. Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir ve öğrenciler bu levhanın bulunduğu yerlerden taşıt yolunu kullanarak karşıya geçemezler.
 8. 8. YAYA GEÇİDİ: Yaya geçidi levhası, sürücülerin hızlarını azaltmalarını ve kurallara uygun olarak karşıdan karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir. Yayalar da bu levhanın bulunduğu yerlerden geçebilirler. OKUL GEÇİDİ: Okul geçidi levhası, sürücülerin hızlarını azaltmalarını vekurallara uygun olarak karşıdan karşıya geçen öğrencilere ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir. Öğrenciler bu levhanın bulunduğu yerlerden güvenli bir şekilde karşıya geçebilirler.
 9. 9. MECBURİ YAYA YOLU:Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir. YAYA GİREMEZ: Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri gerekir.
 10. 10. ALT GEÇİT:Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. ÜST GEÇİT:Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.
 11. 11. TRAFĠK KAZALARININ (Ölümlü-Yaralanmalı) OLUġUMLARINA GÖRE KAZA TÜRLERĠ (Polis Sorumluluk Bölgesi) 2012 YILLIKYandan Çarpma ve ÇarpıĢma 39.219 Yayaya Çarpma 21.702 Yoldan Çıkma 17.537 Devrilme 15.140 Arkadan Çarpma 13.715 Sabit Cisme Çarpma 13.196 KarĢılıklı ÇarpıĢma 9.708 Duran Araca Çarpma 4.711 Araçtan DüĢen Ġnsan 1.138 Hayvana Çarpma 743 Araçtan DüĢen Cisim 197 TOPLAM 137.006
 12. 12. UYGULANAN TRAFĠK CEZALARININ DAĞILIMI (Polis Sorumluluk Bölgesi) 2012 YILLIK TRAFĠK CEZA SAYISI PEġĠN ĠHBARLI TOPLAM Yayalara Uygulanan 88 7.541 7.629 Sürücülere Uygulanan 41.804 4.404.120 4.445.924Araç Plakasına Uygulanan - 5.230.380 5.230.380 TOPLAM 41.892 9.642.041 9.683.933CEZA PARA MĠKTARI (TL) PEġĠN ĠHBARLI TOPLAM Yayalara Uygulanan 4.968 563.394 568.362 Sürücülere Uygulanan 5.079.193 631.285.004 636.364.197Araç Plakasına Uygulanan - 765.252.011 765.252.011 TOPLAM 5.084.161 1.397.100.408 1.402.184.569
 13. 13. MADDE 138- Yayaların uyacakları kurallar aĢağıda belirtilmiĢtir. a) Yayalar taĢıt yolu bitiĢiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda kendi gidiĢ yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar. Ancak; 1) Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık ve tehlike verecek boyut veyabiçimde eĢya iten veya taĢıyan kiĢiler, taĢıt yolunun en sağ Ģeridinde mümkünolan en az kısmı iĢgal etmek, araçların ilerlemelerine engel olmamak, çarpmayıönleyici ve uyarıcı tedbirleri almak Ģartıyla taĢıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 2) Bir yetkili veya görevli yönetiminde düzenli Ģekilde yürüyen yaya kafileleri taĢıt yolunun en sağ Ģeridinden fazla kısmını iĢgal etmemek, gece vegündüz görüĢün az olduğu hallerde imkan oranında tek sıra halinde yürümek,araçların hareketlerini engellememek ve güçleĢtirmemek, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak Ģartıyla taĢıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 3) Yayaların yürümesine ayrılmıĢ kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya mevcut bulunmaması halinde, bisiklet yolu varsa bisiklet trafiğine engel olmamak Ģartıyla bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa imkan oranında taĢıt yolu kenarına yakın olmak Ģartıyla taĢıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 4) Her iki tarafında yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü yollarda yaya kafileleri taĢıt yolunun sağkenarında diğer yayalar gidiĢlerine göre taĢıt yolunun sol kenarında yürümek zorundadırlar.
 14. 14. MADDE 146- Yaya ve okul geçitlerinde aĢağıdaki kurallaruygulanır. Görevli kiĢi veya ıĢıklı trafik iĢareti bulunmayan, ancakbaĢka bir trafik iĢareti ile belirlenmiĢ olan yaya ve okul geçitlerineyaklaĢan bütün sürücülerin araçlarını yavaĢlatmaları, bugeçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunun yayalara ilk geçiĢhakkını vermeleri ve varsa okul geçidi görevlilerinin verecekleriiĢaret ve talimata uymaları mecburidir.Çocuk, Özürlü, Hasta ve Sakat Taşıtları, Gözleri GörmeyenYayalar, Yürüyüş Kolları MADDE 149- Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikaçısından; a) Çocuk ve özürlülerin motorsuz taşıtlarının sürücüleri hakkında,yayalarla ilgili hükümler uygulanır. b) Gözleri görmeyenlerden; 1) Beyaz baston taĢıyan, 2) Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, 3) Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen, kiĢilerin taĢıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, bütünsürücülerin yavaĢlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcıolmaları mecburidir.
 15. 15.  Kazaların %20’sine kırmızı ıĢıkta geçen yayalar neden olmaktadır. Yaya kazalarının %30’u geliĢmiĢ, %70’i geliĢmekte olan ülkelerde meydana geliyor. Yayaların da dava açma hakkı vardır. Trafik cezalarının 8 milyonu yapılan ihbarlara göre kesilmiĢtir.
 16. 16.  Trafik kanunun 68. madde YAYA CEZASINI içeriyor (82 TL) ceza kesiliyor. MANĠSADA KIRMIZI IġIKTA GEÇEN YAYALARA YÖNELĠK CEZA UYGULANMASI TÜM HALKI ġAġIRTTI HATTA UYGULAMANIN KAMERA ġAKASI OLDUĞUNU BĠLE DÜġÜNENLER OLDU…
 17. 17. X
 18. 18. X
 19. 19. X
 20. 20. Sayın genç yayalar, günümüzde araçların yoğun olduğu büyük şehirlerdeneredeyse insan sayısı kadar motorlu araç trafiğe çıkmaktadır. Bunun içinokullarda, televizyonlarda trafik konusunda insanlar eğitilmektedir. Her günkaza görmekten ve insanların üzülmesinden hepimiz rahatsız olmaktayız.Bu yüzden üzmek ve üzülmemek için trafik kurallarına hem sürücü hem deyayalar olarak üzerimize düşen görevler büyüktür. Yaya olarak sürücüyüzor durumda bırakmamak için karşıdan karşıya geçerken yaya yollarınıkullanmamız gerekir.

×