Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie zoekmachinemarketing case Oxxio - nominatie voor Speld award 2011, SES Amsterdam / Search Engine Strategies

799 views

Published on

Beschrijving van de in samenwerking met Oxxio door Traffic Builders behaalde resultaten met zoekmachinemarketing (SEO & SEA) en conversie-optimalisatie.

De case is genomineerd voor de zoekmachinemarketing award tijdens Search Engine Strategies, kortweg SES Amsterdam.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie zoekmachinemarketing case Oxxio - nominatie voor Speld award 2011, SES Amsterdam / Search Engine Strategies

  1. 1. “Search alsintegralebedrijfsstrategie”<br />
  2. 2. Aanpak<br />SEO / Organic Search<br />SEA / Google Adwords (Search en Display, remarketing)<br />Webanalytics / conversie-optimalisatie / behavioral targeting<br />Focus<br />Quick wins verbeteren (SEO/SEA)<br />Kennisoverdragennaar interne organisatie (breed)<br />Kennisborgen in processen, betrokkenheidcreëeren<br />Sturen op integrale, holistischeaanpak van Search<br />
  3. 3. Hoofdlijnen<br />Resultaten SEO / Organic Search (non-branded)<br />181,4% conversiestijging, overall<br />510,5% stijgingconversienaarcontactaanvraag<br />Stijgingdoelwaarde per bezoek: 163,2%<br />Resultaten SEO / Organic Search (overall)<br />Overall verbeteringrendement op SEO: 196,2%<br />Kennis en bewustwordingbinnen de organisatievergroot<br />Processenbeteringericht op SEO<br />SEO = Schuift Even Op<br />
  4. 4. Hoofdlijnen<br />Resultaten SEA / Paid Search <br />Klikaandeelgestegennaar<br />ca. 18% op top queries<br />Start campagnes Traffic Builders<br />
  5. 5. Hoofdlijnen<br />Resultaten SEA / Paid Search (overall)<br />116,4% conversiestijging, overall<br />Stijgingdoelwaarde per bezoek: 181,8 %<br />
  6. 6. Leer- en verbeterpunten<br />We zijnernoglangniet<br />SEO is geen project, maar eenproces<br />Kennisoverdracht is nietafdoende: het gaatomkennisborging<br />Integraleaanpakwerktalleenalsbeleid en processenkunnenwordenaangepast(en als bureau wil je altijdtesnel)<br />

×