Suso de toro

1,110 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
683
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Suso de toro

 1. 1. Suso de ToroSuso de Toro
 2. 2. Naceu en SantiagoNaceu en Santiago o 10 de xaneiro de 1956o 10 de xaneiro de 1956 Shawn ColvinShawn Colvin Antonio Muñoz MolinaAntonio Muñoz Molina
 3. 3. Na Universidade de Santiago deNa Universidade de Santiago de CompostelaCompostela
 4. 4. estudou Arte Moderna e Contemporáneaestudou Arte Moderna e Contemporánea
 5. 5. Publicou na internetPublicou na internet “Botelha ao mar”,“Botelha ao mar”, un diario que pode considerarse un dosun diario que pode considerarse un dos primeiros blogues escritos en linguaprimeiros blogues escritos en lingua galega.galega. http://botelhaaomar.blogaliza.orghttp://botelhaaomar.blogaliza.org//
 6. 6. Comezou aComezou a súa obrasúa obra narrativa conarrativa co libro de relatoslibro de relatos CaixónCaixón desastredesastre (1983), que(1983), que recibiu orecibiu o PremioPremio "Galicia" de"Galicia" de Literatura daLiteratura da UniversidadeUniversidade de Santiago.
 7. 7. A súa obraA súa obra PolaroidPolaroid (1986) recibiu o Premio(1986) recibiu o Premio da Crítica da Galiza.da Crítica da Galiza.
 8. 8. No ano 1988No ano 1988 publicoupublicou LandLand RoverRover, unha obra, unha obra singular, pechadasingular, pechada en si mesmaen si mesma como un círculocomo un círculo perfecto no queperfecto no que se inscriben ose inscriben o mito e realidade.mito e realidade. Con esta novelaCon esta novela foi finalista dofoi finalista do Premio Xerais.Premio Xerais.
 9. 9. Como guionista participou enComo guionista participou en Servicio deServicio de urxenciasurxencias, a primeira serie da TVG de, a primeira serie da TVG de produción propia (1989).produción propia (1989).
 10. 10. AmbulanciaAmbulancia (1990) é unha(1990) é unha epopeaepopea urbanaurbana pertencente aopertencente ao xénero daxénero da novela negra.novela negra.
 11. 11. A obraA obra Tic-TacTic-Tac (1993) recibiu o Premio da(1993) recibiu o Premio da Crítica Española.Crítica Española.
 12. 12. A sombraA sombra cazadoracazadora (1994)(1994) é unha obraé unha obra protagonizadaprotagonizada por dous nenospor dous nenos capaces de saírcapaces de saír á vida e desafiará vida e desafiar a morte.a morte.
 13. 13. No ano 1996No ano 1996 estreou a obraestreou a obra de teatrode teatro UnhaUnha rosa é unha rosarosa é unha rosa (unha comedia(unha comedia de medo).de medo).
 14. 14. EnEn Conta saldadaConta saldada (1996) narra a historia de Catuxa,(1996) narra a historia de Catuxa, unha rapaza que se identifica con Hamlet e investigaunha rapaza que se identifica con Hamlet e investiga a estraña morte de seu pai, tras descubrir que ena estraña morte de seu pai, tras descubrir que en realidade fora asasinado.realidade fora asasinado.
 15. 15. EnEn Calzados LolaCalzados Lola (O(O dano e a absolución)dano e a absolución) (1997) relátanse varias(1997) relátanse varias investigacións, comoinvestigacións, como se fosense fosen dúas novelas,dúas novelas, unha de suspense eunha de suspense e acción, e outra densa eacción, e outra densa e fonda que conta a crisefonda que conta a crise e a reconstrución dae a reconstrución da identidade persoal. Poridentidade persoal. Por esta obra recibiu oesta obra recibiu o Premio Blanco Amor.Premio Blanco Amor.
 16. 16. No ano 1998No ano 1998 publicoupublicou CírculoCírculo (da(da materia dos soños),materia dos soños), un libro continuo eun libro continuo e pechado sobre sipechado sobre si mesmo, que encerramesmo, que encerra un mundo terríbel eun mundo terríbel e marabilloso, múltiplemarabilloso, múltiple e repetido.e repetido.
 17. 17. Non volvasNon volvas (filla da madrugada) (2000) conta(filla da madrugada) (2000) conta a historiaa historia dunha muller que abandona a súa vida na cidadedunha muller que abandona a súa vida na cidade reclamada polo seu pasado e volve ao lugar que lle estáreclamada polo seu pasado e volve ao lugar que lle está prohibido, a aldea da súa infancia onde súa nai lle pediuprohibido, a aldea da súa infancia onde súa nai lle pediu que non volvese. Con esta novela recibiu o Premio daque non volvese. Con esta novela recibiu o Premio da Crítica Española.Crítica Española.
 18. 18. A novelaA novela TreceTrece badaladasbadaladas (2002)(2002) tivo unhativo unha adaptaciónadaptación cinematográficacinematográfica dirixidadirixida porpor Xavier VillaverdeXavier Villaverde no ano 2003.no ano 2003.
 19. 19. Home sen nomeHome sen nome (2006) conta a(2006) conta a historia dun vello, unhistoria dun vello, un home sen nome, unhome sen nome, un enigma invadidoenigma invadido polas lembranzas,polas lembranzas, entre o delirio e oentre o delirio e o soño provocadossoño provocados pola medicación, quepola medicación, que enuncia o monólogoenuncia o monólogo da súa arrepianteda súa arrepiante biografía centenaria.biografía centenaria.
 20. 20. Na obraNa obra MorgúnMorgún (2003) narra a historia dunha loita entre Morgún, un(2003) narra a historia dunha loita entre Morgún, un guerreiro máxico, home, muller e lobo, fillo da raíña do Castro deguerreiro máxico, home, muller e lobo, fillo da raíña do Castro de Baroña, e o Protexido polas Sombras, medio-irmán de Morgún e irmánBaroña, e o Protexido polas Sombras, medio-irmán de Morgún e irmán de Cara de Xenio. Morgún dicide loitar contra Corrub para destronalo ede Cara de Xenio. Morgún dicide loitar contra Corrub para destronalo e que así sexa Breogán, unión de Morgún e Protexido polas Sombras, oque así sexa Breogán, unión de Morgún e Protexido polas Sombras, o que reine no Castro de Baroña.que reine no Castro de Baroña.
 21. 21. No ano 2010 recibiu o Premio da Crítica GalegaNo ano 2010 recibiu o Premio da Crítica Galega de Creación Literaria pola súa obrade Creación Literaria pola súa obra Sete palabrasSete palabras (2009), na cal o(2009), na cal o protagonista realiza unha viaxeprotagonista realiza unha viaxe cara á orixe para desvelar as claves da identidadecara á orixe para desvelar as claves da identidade persoal.persoal.
 22. 22. A súa última obra éA súa última obra é InmateriaisInmateriais (2013), un(2013), un libro no que recolle trinta narracións delibro no que recolle trinta narracións de vidas de galegos e galegas.vidas de galegos e galegas.
 23. 23. O 1 de abril foille concedida a CreuO 1 de abril foille concedida a Creu de Sant Jordi pola Generalitat dede Sant Jordi pola Generalitat de Catalunya.Catalunya.

×