Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O prerrexurdimento

3,002 views

Published on

 • Be the first to comment

O prerrexurdimento

 1. 1. OPRERREXURDIMENTO
 2. 2. CONTEXTO HISTÓRICO• Dous acontecementos históricos determinantes:1.- Invasión napoleónica: en Galicia organízase amobilización contra os franceses a través da «XuntaSuperior do Reino de Galicia». Utilízase o galego con finspropagandísticos e comeza a xurdir unha certa concienciade diferencialismo.2.- Revolución liberal: Principia coa recuperación para acultura escrita da lingua popular por parte dunhapromoción de intelectuais progresistas e galeguistasorganizada politicamente no Provincialismo.
 3. 3. INVASIÓN FRANCESA
 4. 4. Segundo período Adquisición dasDesamortización de Mendizábal terras pola Emigración burguesía
 5. 5. Comandante Miguel SolísComandante
 6. 6. A Constitución españolaA Constitución de 1812 era un dos temas que se tratabannos textos dialogados da literatura de circunstancias
 7. 7. PROVINCIALISMOCaracterísticas Aportacións culturais -Fundación da «Academia Reivindicaba a antiga provincia Literaria e o «Liceo de la Juventud» como realidade política e -Labor de concienciación a cultural única e diferenciada través de periódicosfronte ás catro provincias en que culturais como «El idólatra se divide o reino de Galicia, de Galicia», «El Porvenir» e administradas por separado «El Recreo dende Madrid. Compostelano».
 8. 8. En 1846 produciuse unha revolta contra o podercentral, o levantamento de Antonio Solís, que tivocomo consecuencia o fusilamento de un grupo derebeldes: "O fusilamento dos mártires de Carral"
 9. 9. ACADEMIA LITERARIA Faraldo, Francisco Añón, Neira Mosquera LICEO DE LA JUVENTUD Manuel Murguía, AurelioAguirre, Eduardo Pondal, osirmáns Antonio e Francisco de la Iglesia, Rosalía de Castro.
 10. 10. «El idólatra de Galicia»,«El recreo compostelano»
 11. 11. OS TEXTOS PROPAGANDÍSTICOS Literatura de propagandaOs escritos de guerra - Proclama anónima de «Un labrador que - «Os rogos dun galego foi sarxento aos establecido en Londres» Folletos soldados do novo de Manuel Pardo de alistamento», de Andrade, romance que «Tertulia de Picaños», 1808, romance de 48 critica a Inquisición. entremés que defende versos. a Constitución. - «La tertulia de la - «Proezas de Galicia» Quintana», diálogo de Xosé Fernández onde se critia a postura Neira, de 1810, intransixente da Igrexa. exaltación da guerrilla en forma de diálogo
 12. 12. XOSÉ FERNÁNDEZ NEIRA
 13. 13. TEXTOS LITERARIOS Poesías satíricas, obras de circunstancias Panxoliñas (riqueza léxica) NICOMEDES ANTONIO BIEITO PASTOR DÍAZ: FANDIÑO: «A «Alborada», casamenteira»: «Égloga de casamentos Belmiro e amañados Benigno».
 14. 14. No 1812 escríbese a primeira peza dramática do século XIX queconservamos, o autor é Antonio Bieito Fandiño, e trata dos casamentos amañados.
 15. 15. PRECURSORES DO REXURDIMENTO XOÁN MANOEL PINTOS VILLAR: primeiro libro en galego: «A gaita gallega» FRANCISCO AÑÓN, o poeta máis importante. Himno dedicado a Galicia nos Xogos Florais: «A Galicia» ALBERTO CAMINO: composicións elexíacas
 16. 16. Coordinado por Antonio María de la IglesiaXOGOS FLORAIS «ÁlbumNA CORUÑA EN de la 1861 Caridad» en 1862. 40 poemas en galegoAñón, Rosalía, Pintos, Marcial Valladares, Alberto Camino, Pondal...
 17. 17. OS XOGOS FLORAIS• Os organizadores daquel evento —Xoana de Vega, condesa de Espoz e Mina e mais Benito Vicetto— non idearon inocentemente o mesmo. A súa foi unha acción orquestrada, que tivo na imitanza dos Jocs Florals cataláns -- celebrados dous anos antes- o seu guieiro principal e, por tanto, a súa intención de dar pulo á literatura producida en Galicia.
 18. 18. OS XOGOS FLORAIS• Un ano despois atoparon na figura do benefactor Pascual López Cortón o patrocinador de acaída sensibilidade que fixo posible a publicación dos textos premiados e aínda doutros que, por xunto, acabaron por constituír o referencial Álbum de la Caridad, primeira grande mostra antolóxica da nosa literatura nos tempos modernos.
 19. 19. OS XOGOS FLORAIS• Cómpre non esquecer que entre os textos galardoados inseridos no Álbum de la Caridad unicamente o poema “A Galicia” de Francisco Añón figuraba na nosa lingua, polo que o interese literario deste volume veu dado, sobre todo, pola engádega dun “mosaico poético dos nosos vates galegos contemporáneos” que coordinou Antonio de la Iglesia, responsable último da selección de nomes e textos.
 20. 20. OS XOGOS FLORAIS• A escolma abriu para as letras galegas do seu tempo perspectivas que ata entón nin se imaxinaran, como reunir baixo unha mesma cabeceira as máis sobranceiras voces prerrexurdimentistas e os poetas daquela máis mozos, chamados logo a protagonizar o Rexurdimento pleno da nosa escrita. Iso é o que explica que a carón dos versos de Xoán Manuel Pintos, Alberto Camino, Vicente Turnes ou Marcial Valladares, por citar só uns cantos nomes significados, se lean tamén nas súas planas os duns rapazolos Eduardo Pondal ou Rosalía Castro, que apenas se contaban entón con vinte e poucos anos, o que tamén fai do Álbum de la Caridad o canto de cisne dunha época literaria (o Prerrexurdimento) e o alborexar dunha nova etapa (o Rexurdimento en sentido máis estrito).
 21. 21. OS XOGOS FLORAIS• Aínda nosos días, a centuria e media de distancia, asombra a variedade de temas e estéticas que se deron a man naquela ventureira publicación. Abraia ver que o costumismo dalgúns versos de Antonio e Francisco María de la Iglesia ou Xoán Manuel Pintos convivía harmonicamente cos poemas de maior dimensión social e ton denunciador de Vicente Turnes ou Xoán Gómez do Ferrol, que a poesía aúlica de Xosé García Mosquera, Quintín García Calvo, Domingo Gómez ou Santiago Montenegro Villamar alternaba coas composicións intimistas de Alberto Camino, Marcial Valladares ou Manuel Fernández Magariños e aínda coas poesías pastorís de Ramón Barros Sivelo, Francisco Fernández Anciles, Xosé López de la Vega e Manuel Murguía e mais os vilancetes de Antonio María de Castro e Neira ou Lois Corral.

×