Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2010 - Coördination of social security systems. Latest changes in coördinations regulations. Regulation 883/2001 - Implementing regulation.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 84 Ad

More Related Content

Similar to 2010 - Coördination of social security systems. Latest changes in coördinations regulations. Regulation 883/2001 - Implementing regulation. (20)

More from trESS Network (20)

Advertisement

2010 - Coördination of social security systems. Latest changes in coördinations regulations. Regulation 883/2001 - Implementing regulation.

 1. 1. 10.3010.30––11.0011.00 SESJA PORANNASESJA PORANNA DZIAŁANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA NOWYCH REGULACJIDZIAŁANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI WYKŁADANIA PRAWAWYKŁADANIA PRAWA PROJEKTY NOWYCH DECYZJI I INNE UŁATWIAJĄCE ICH STOSOWANIEPROJEKTY NOWYCH DECYZJI I INNE UŁATWIAJĄCE ICH STOSOWANIE MajaMaja GrzymkowskaGrzymkowska przedstawicielka Komisji Europejskiejprzedstawicielka Komisji Europejskiej HEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R. ACTIVITIES IN THE AREA OF IMPLEMENTATION OF NEW REGULATIONSACTIVITIES IN THE AREA OF IMPLEMENTATION OF NEW REGULATIONS PROJECTS FOR NEW DECISIONSPROJECTS FOR NEW DECISIONS AND DOCUMENTS FACILITATING THEIR IMPLEMENTATIONAND DOCUMENTS FACILITATING THEIR IMPLEMENTATION MajaMaja GrzymkowskaGrzymkowska European Commission RepresentativeEuropean Commission Representative
 2. 2. Modernised Social Security Coordination Zmodernizowany system koordynacji systemów zabezpieczenia spolecznego: Informacje ogolne DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Maja Grzymkowska COM/DG EMPL/E3 Seminarium treSS: Warszawa 3/12//2010
 3. 3. Zagadnienia: • Wprowadzenie • Krótka charakterystyka zmodernizowanego systemu koordynacji (Rozporzadzenia 883/2004 i 987/2009) 4DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 4 987/2009) • EESSI – kolejne kroki • Plan prac Komisji Administracyjnej • Plany legislacyjne
 4. 4. Unijny system koordynacji: Podejmowanie decyzji Komisja Administracyjna Task Force Drupy ad hoc Przygotowanie dokumentow i raportow Przygotowanie prac i koordynacja 5DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 5 Komisja techniczna Komisja Obrachunkowa Przyjmuje srednie koszty roczne Wsparcie KA w kwestiach technicznych Komitet doradczy Dialog z partnerami spolecznymi
 5. 5. ____________________________ _______________________ ____________________ _______________________________ Consolid Reg Reg 987/09 (Impl. Reg) Reg 883/04 Ponad 50 lat systemu koordynacji 66 ____________________________ _______________________ ____________________ _______________________________ Reg 1408/71 Reg 574/72 (Implementing Reg.) Consolid Reg Regulations 3 & 4 19591959 19721972 19971997 20102010
 6. 6. Zmodernizowany system koordynacji: • Uaktualnienie • Uproszczenie • Wzmocniona ochrona praw jednostki 7 • Wzmocniona ochrona praw jednostki • Jaśniejsze zasady • Wzmocnienie zasady współpracy pomiędzy instytucjami
 7. 7. Przykłady: • Włączenie równoważnych świadczeniom macierzyńskim świadczeń dla ojca • Włączenie przepisów odnoszących się do okresów poświęconych wychowywaniu dziecka (child-raising Uaktulanienie: 8DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 8 poświęconych wychowywaniu dziecka (child-raising periods) • Nowe przepisy odnoszące się do delegowania • Nowe przepisy odnoszące się do odzyskiwania należności • Zasada wymiany informacji drogą elektroniczną
 8. 8. Zasada wzmocnionej współpracy • Art. 76 Rozporządzenia 883/2004 i inne postanowienie konkretyzujące ten przepis, np: – Art. 3 Rozporządzenia 987/2009 zobowiązujący zarówno instytucje jak i jednostki do przekazywania 9 zarówno instytucje jak i jednostki do przekazywania informacji – Art. 55(4) Rozporządzenia 987/2009 zobowiązujący instytucje państwa do którego udał się bezrobotny do informowania o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jego prawo do świadczeń
 9. 9. EESSI Electronic Exchange of Social Security Information 10 EESSI Network
 10. 10. I I AP AP EESSI 11 I I I I I I
 11. 11. EESSI Implementation: How will it work? MAYMAY 20102010 DEC.DEC. 20102010 20112011 MAYMAY 20122012 EESSI FULLY OP PAPERPAPER EE--FORMFORM 12DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 12 EE--FORMFORM PAPERPAPER SED'SSED'S ________ ________ ________ ……..…... ………..... NATIONALNATIONAL APPL. ASAPPL. AS EE--FORMSFORMS __ ________ ________ ________ ………..... FINALFINAL SED'SSED'S ………….. ………….. ………….. ________ ________ SED = Structured Electronic DocumentsSED = Structured Electronic Documents
 12. 12. SED Structured Electronic Document (Standardowe Dokumenty 1313 Dokumenty Elektroniczne)
 13. 13. Public EESSI Directory Interface 14
 14. 14. EESSI newsletter 15DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 15
 15. 15. Prace Komisji Administracyjnej • Finalizacja prac nad dokumentami przenośnymi • Finalizacja prac nad decyzjami oraz zaleceniami – Decyzje, nad którymi trwają dyskusje: • Decyzja odnośnie stosowania Artykułu 6 Rozporządzenia 883/2004 • Decyzja odnośnie świadczeń rzeczowych o znacznej wartości 161616 • Decyzja odnośnie świadczeń rzeczowych o znacznej wartości • Decyzja o stosowaniu Artykułu 65 Rozporządzenia 883/2004 • Grupa robocza odnośnie świadczeń z tytułu długotrwałej opieki • Kwestie związane z koordynacją świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej i eEHIC • Zwalczanie nadużyć i błędów
 16. 16. Dokument dla 17 Source: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 17 Dokument dla obywatela
 17. 17. Decyzje i rekomendacje Komisji Administracyjnej A + Number Applicable Legislation H + Number Horizontal, concerning general issues and rules of procedure, and also Financial provisions E + Number Electronic Data Exchange 18 F + Number Family Benefits S + Number Sickness Benefits U + Number Unemployment Benefit P + Number Pensions
 18. 18. Prace legislacyjne: • Rozporządzenie rozszerzające stosowanie rozporządzenia 883/2004 względem obywateli państw trzecich • Decyzje Rady Stowarzyszeniowych 191919 • Decyzje Rady Stowarzyszeniowych • Poprawki do rozporządzeń • Drugie czytanie projektu dyrektywy o prawach pacjenta
 19. 19. W najbliższej przyszłości • Wymiar międzynarodowy systemu koordynacji – Seminarium zorganizowane przez Komisje europejska odnośnie praktyk krajowych w relacjach dwustronnych z państwami trzecimi • Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki – Grupa robocza przy Komisji Administracyjnej 202020 – Grupa robocza przy Komisji Administracyjnej • Nowe formy mobilności • Wyjaśnienie relacji pomiędzy rozporządzeniami odnośnie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i innymi instrumentami prawnymi – Dyrektywa 38/2004 i inne instrumenty DG HOME/JUST – Dyrektywa o prawach pacjenta
 20. 20. Nowa strona internetowa 21
 21. 21. Dostęp do krajowych zasobów informacji 22
 22. 22. Materiały informacyjne 23
 23. 23. 11.1511.15––12.1512.15 SESJA PORANNASESJA PORANNA IMPLEMENTACJA NOWYCH PRZEPISÓWIMPLEMENTACJA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGOW ZAKRESIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA EMERYTALNOŚWIADCZENIA EMERYTALNO--RENTOWERENTOWE MajaMaja GrzymkowskaGrzymkowska przedstawicielki Komisji Europejskiejprzedstawicielki Komisji Europejskiej HEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R. IMPLEMENTATION OF NEW REGULATIONSIMPLEMENTATION OF NEW REGULATIONS –– APPLICABLE LEGISLATIONAPPLICABLE LEGISLATION OLDOLD--AGE AND INVALIDITY PENSIONSAGE AND INVALIDITY PENSIONS MajaMaja GrzymkowskaGrzymkowska European Commission RepresentativeEuropean Commission Representative
 24. 24. Modernised Social Security Coordination Ustawodawstwo własciwe DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Zmiany w zasadach koordynacji w odniesieniu do emerytur Maja GRZYMKOWSKA COM/EMPL/E3 Seminarium trESS, Warszawa 3.XII.2010
 25. 25. Ustawodawstwo właściwe 26DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 26
 26. 26. Artykul 11 Rozporządzenia 883/2004 • Wzmocnienie zasady jednego ustawodawstwa właściwegowłaściwego • Wzmocnienie zasady “lex loci laboris” • Zasada ustawodawstwa pastwa zamieszkiwania w przypadku osób nieaktywnych
 27. 27. 6(1) R 987/2009: Stosowany w przypadku różnicy zdań odnośnie ustawodawstwa właściwego, Wzmocniona ochrona praw jednostki – tymczsowe stosowanie ustawodawstwa i tymczasowe przyznanie swiadczen 28 Stosowany w przypadku różnicy zdań odnośnie ustawodawstwa właściwego, osoba podlega ustawodawstwu określonemu zgodnie z zasadami pierwszeństwa 6(2) IR 987/2009: Stosowany w przypadku różnicy zdań, która instytucja powinna przyznać świadczenie jednostce
 28. 28. Możliwość skorzystania z procedury koncyliacji i dialogu • Artykuł 5 Rozporządzenia 987/2009• Artykuł 5 Rozporządzenia 987/2009 • Artykuł 6 Rozporządzenia 987/2009
 29. 29. Procedura dialogu i koncyliacji w sytuacji sporu co do mającego zastosowanie ustawodawstwa (Decyzja A1 Komisji Administracyjnej) Dialogue between institutions - Phase 1 Obligatory Max 6 months Conciliation – Administrative Commission – Conciliation Board Optional Max 6 months Dialogue between competent authorities - Phase 2 Optional Max 6 weeks DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 30
 30. 30. Nowe postanowienia odnośnie delegowania Delegowanie osób zatrudnionych (art. 12(1) Rozporządzenia 883/2004) • Okres maksymalny delegowania 2 lata • Podstawowe warunki: 31 • Podstawowe warunki: – Definicje z artykuł 14 Rozporządzenia 987/2009 – Nowa decyzja odnośnie delegowania przyjęta przez KA w dniu 12 czerwca 2009 – Zaktualizowany praktyczny przewodnik DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 31
 31. 31. Aktywność zawodowa w kilku państwach członkowskich - Dla tego samego pracodawcy: (nowe kryterium wprowadzone w artykule 13 Rozporządzenia 883/2004) • Właściwość ustawodawstwa państwa w którym osoba zamieszkuje 32 • Właściwość ustawodawstwa państwa w którym osoba zamieszkuje jedynie jeśli znaczna część pracy wykonywana na terytorium tego państwa - Dla rożnych pracodawców w rożnych państwach członkowskich: • właściwość ustawodawstwa państwa w którym osoba zamieszkuje
 32. 32. Pojęcie ‘znacznej części aktywności’ Artykuł 14 Rozporządzenia 987/2009 DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 33
 33. 33. B Zatrudnienie u pracodawcy poza państwem zamieszkania A 34 BA Ustawodawstwo właściwe = ustawodawstwa państwa B Ustawodawstwo właściwe = ustawodawstwa państwa B
 34. 34. B Praca w dwu lub więcej państwach dla tego samego pracodawcy A 35 BA Jedynie jeśli znaczna część aktywności w państwie zamieszkania Ustawodawstwo właściwe = Panstwo AUstawodawstwo właściwe = Panstwo A
 35. 35. C B Praca w 2 lub więcej państwach członkowskich dla 2 lub więcej pracodawców zarejestrowanych w rożnych państwach członkowskich A 36 C BA Jeśli 2 lub więcej pracodawców zarejestrowanych w rożnych państwach członkowskich UE = Ustawodawstwo właściwe państwa zamieszkania Ustawodawstwo wlasciwe = Panstwo AUstawodawstwo wlasciwe = Panstwo A
 36. 36. B Praca w 2 lub wiecej panstwach dla 2 lub wiecej pracodawców, w tym w państwie zamieszkania A 37 BA Jesli 2 lub więcej pracodawców, ustawodawstwo właściwe = ustawodawstwo państwa zamieszkania Ustawodawstwo wlasciwe = panstwo zamieszkania Ustawodawstwo wlasciwe = panstwo zamieszkania
 37. 37. • Zatrudnienie i wykonywanie działalności na własny rachunek w rożnych państwach członkowskich • Pobieranie świadczenia z tytułu bezrobocia, choroby lub macierzyństwa
 38. 38. Określenie państwa w którym osoba zamieszkuje 39 Artykuł 11 Rozporządzenia 987/2009 Zawiera listę kryteriów, które maja być wzięte pod uwagę przy ustalaniu w którym państwie osoba zamieszkuje
 39. 39. Ustawodawstwo właściwe – przepisy przejściowe Artykuł 87(8) Rozporzadzenia 883/2004 • Ustawodawstwo ustalone na podstawie Rozporządzenia 40 • Ustawodawstwo ustalone na podstawie Rozporządzenia 1408/71 jest nadal stosowane: – Jeśli w konsekwencji zastosowania 883/2004 osoba podlegałaby innemu ustawodawstwu – Tak długo jak długo sytuacja pozostaje niezmieniona – Maksymalnie w okresie 10 lat • Osoba może przedłożyć wniosek o zastosowanie ustawodawstwa wynikającego z zasad 883/2004. DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 40
 40. 40. Decyzje i rekomendacje odnoszace sie do ustawodawstwa wlasciwego Zmienione przez Komisje Administracyjna: • Decyzja181 (zastąpiona nowa decyzja A2) • Praktyczny przewodnik odnośnie delegowania Przestaja miec zastosowanie:Przestaja miec zastosowanie: • Rekomendacja16 odnośnie porozumień na podstawie Artykułu 17 Rozporządzenia 1408/71 • Decyzja 89 odnośnie osob zatrudnionych w przedstawicielstwach dyplomatycznych • Decyzja 126 odnośnie stosowania Artykułów 14(1)a, 14a(1)a & 14(b) 1 & 2 • Decyzja 148 odnośnie dokumentu E101
 41. 41. « Hot issues » = problemy bedace nadal przedmiotem dyskusji • Osoby wysoce mobilne (Highly Mobile Persons) • Transport międzynarodowy • Pojęcie ‘zamieszkiwania’ (relacja z Dyrektywą • Praktyczny przewodnik odnośnie ustawodawstwa właściwego • Postanowienia przejściowe
 42. 42. Zmiany w regułach koordynacji w odniesieniu do emerytur 43
 43. 43. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia • Artykuł 6 Rozporządzenia 883/2004 – Prace nad decyzja Komisji Administracyjnej– Prace nad decyzja Komisji Administracyjnej – Wstrzymane prace nad SED P5000 • Zasada sumowania a zasada równego traktowania zdarzeń dochodów i świadczeń (Artykuł 5 Rozporządzenia 883/2004) DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 44
 44. 44. Rola instytucji kontaktowej (Artykul 47 Rozporzadzenia 987/2009) • Instytucja do której składany jest wniosek (instytucja miejsca zamieszkania) – Rozpatruje wniosek na podstawie stosowanego przez siebie– Rozpatruje wniosek na podstawie stosowanego przez siebie ustawodawstwa – Aktywna rola w procesie – Odpowiedzialna za wydanie streszczenia decyzji (dokument przenośny P1 i SED P7000) – Rola instytucji kontaktowej w ustalaniu prawa do renty (Artykuł 49 Rozporządzenia 987/2009)
 45. 45. Wzmocnione prawo obywatela do informacji • Obowiązek udzielenia informacji przez instytucje kontaktowa • Informacja o wszystkich decyzjach podjętych przez instytucje zainteresowane poprzez streszczenie decyzji, P1 (Artykuł 48 Rozporządzenia 987/2009)Rozporządzenia 987/2009) • W wypadku gdy wnioskodawca rozważa ubieganie się o odroczenie przyznania świadczeń z tytułu starości, instytucje zobowiązane są udzielić wszelkich informacji o konsekwencjach
 46. 46. Świadczenia tymczasowe • Artykuł 50 Rozporządzenia 987/2009 – instytucja, która w trakcie rozpatrywania wniosku ustali, że na podstawie mającego zastosowanie ustawodawstwa wnioskodawca jest uprawniony do niezależnego świadczenia,wnioskodawca jest uprawniony do niezależnego świadczenia, niezwłocznie dokonuje wypłaty – W każdym wypadku, gdy z dostępnych informacji wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania płatności od danej instytucji, instytucja ta wypłaca mu zaliczkę w kwocie jak najbardziej odpowiadającej kwocie finalnej DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 47
 47. 47. Prawo do ponownego rozpatrzenia decyzji (Artykul 48 Roprodzadzenia 987/2009) • Artykuł 48(2) Rozporządzenia 987/2009• Artykuł 48(2) Rozporządzenia 987/2009 – Gdy po otrzymaniu streszczenia okaże się, że wzajemne oddziaływanie decyzji podjętych przez dwie lub więcej instytucji może wpłynąć w sposób niekorzystny na prawa wnioskodawcy, ma on prawo do ponownego rozpatrzenia decyzji
 48. 48. Uwzględnianie okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka (Artykuł 44 Rozporządzenia 987/2009) • Orzeczenia ETS w sprawach Elsen/Krauer • Zasada zaliczania okresów przeznaczonych na wychowywanie• Zasada zaliczania okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka przez państwo, którego ustawodawstwu osoba podlegała za względu na wykonywanie pracy w chwili gdy na podstawie tego ustawodawstwa zaczęto uwzględniać okres przeznaczony na wychowywanie dziecka, a nie bierze się ich pod uwagę w państwie właściwym
 49. 49. Zasady odnośnie wyliczania świadczeń • Przepisy odnośnie zbiegu świadczeń (Artykuł 55• Przepisy odnośnie zbiegu świadczeń (Artykuł 55 rozporządzenia 883/2004) – Możliwość wzięcia pod uwagę w większym zakresie świadczeń pobieranych w innych państwach członkowskich
 50. 50. 51
 51. 51. 12.3012.30––12.4512.45 SESJA PORANNASESJA PORANNA NADUŻYCIA ZWIĄZANENADUŻYCIA ZWIĄZANE Z USTAWODAWSTWEM WŁAŚCIWYM I ŚWIADCZENIAMIZ USTAWODAWSTWEM WŁAŚCIWYM I ŚWIADCZENIAMI Piotr PopekPiotr Popek Departament Ubezpieczeń i SkładekDepartament Ubezpieczeń i Składek Centrala Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychCentrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych HEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R. FRAUDFRAUD WITHWITH APPLICABLEAPPLICABLE LEGISLATIONLEGISLATION ANDAND BENEFITSBENEFITS PiotrPiotr PopekPopek DepartmentDepartment of Insurance and Contributionsof Insurance and Contributions Social Insurance InstitutionSocial Insurance Institution
 52. 52. Jak to się zaczęło?Jak to się zaczęło? Nota delegacji angielskiej postawiona na 306 posiedzeniu Komisji Administracyjnej – październik 2007– październik 2007 Decyzja o powołaniu grupy roboczej „ad hoc” ds. zwalczania błędów i nadużyć występujących na tle realizacji przepisów Rozporządzenia 1408/71
 53. 53. Obszary badawcze grupyObszary badawcze grupy analiza ryzyka związanego z wypłacaniem świadczeń pieniężnych błędy i nadużycia występujące w obszarze ustawodawstwa właściwego błędy i nadużycia występujące w obszarze ustawodawstwa właściwego porozumienia dwustronne z zakresu współpracy wymiana informacji i porównywanie zbiorów
 54. 54. UstaleniaUstalenia –– obszar świadczeńobszar świadczeń Ryzyko wystąpienia błędów i nadużyć: brak informacji o zgonie (świadczenia emerytalne i renty rodzinne) pobieranie świadczenia podczas wykonywania pracy (świadczenia z tytułu bezrobocia)(świadczenia z tytułu bezrobocia) brak informacji o osiąganym przychodzie, który ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia (świadczenia z tytułu bezrobocia i specjalne świadczenia bezskładkowe) brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania (świadczenia rodzinne i specjalne świadczenia bezskładkowe, świadczenia emerytalno-rentowe oparte na zamieszkaniu) pobieranie świadczeń w więcej niż jednym państwie członkowskim (świadczenia rodzinne)
 55. 55. UstaleniaUstalenia –– obszarobszar ustawodawstwo właściweustawodawstwo właściwe Delegowanie jako najbardziej ryzykowny obszar Aby uniknąć błędów i nadużyć państwa chcą być informowane o pracownikach delegowanych na ich terytorium, jednakże brak im środków do analizy każdego przypadku Instytucje realizujące przepisy Tytułu II ufają sobie (zaskakujące, zważywszy na punkt powyżej) Celowe działanie klientów jako główne źródło błędów Konieczność pozostawienia papierowej formy zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym (formularz E101, aktualny formularz A1)
 56. 56. UstaleniaUstalenia –– porozumieniaporozumienia dwustronnedwustronne Najwięcej umów dwustronnych zawarły Niemcy (43), Holandia (10), Belgia (9), Finlandia (8), Francja (7) Porozumienia mają charakter wycinkowyPorozumienia mają charakter wycinkowy (emerytury, informacje o zgonie itp.) Porozumienia dają prawne ramy do współpracy między instytucjami ubezpieczeniowymi
 57. 57. UstaleniaUstalenia –– wymiana danychwymiana danych Formularze serii E są słabej jakości Długi czas oczekiwania na odpowiedź Niska wiarygodność danych dostarczanych przez klientówklientów Państwa są zainteresowane gromadzeniem danych w celu porównywania zbiorów (zgony, zgłoszenie do ubezpieczeń, zarobki, dane identyfikacyjne osób, miejsce zamieszkania) Spore nadzieje związane z EESSI i SED
 58. 58. Kontynuacja badańKontynuacja badań -- druga grupadruga grupa roboczarobocza Powołana na 313 posiedzeniu Komisji Administracyjnej – luty 2009 Obszary badawcze zgodnie z mandatem: – Brak informacji o zgonie – Ryzyko związane ze świadczeniami rzeczowymi– Ryzyko związane ze świadczeniami rzeczowymi z tytułu opieki zdrowotnej – Brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania
 59. 59. UstaleniaUstalenia –– brak informacji o zgoniebrak informacji o zgonie Brak informowania o zgonie w ograniczonej ilości przypadków: 3-5% Ryzyko mniejsze, jeżeli osoba otrzymuje świadczenia z dwóch państw z czego jedno jest państwem zamieszkania Ryzyko większe, jeżeli osoba z jednego państwaRyzyko większe, jeżeli osoba z jednego państwa otrzymuje świadczenie a w drugim mieszka Porównywanie zbiorów – skuteczne, choć rzadko stosowane Najczęściej stosowane są zaświadczenia o pozostawaniu przy życiu – największy mankament – wysyłane często bez wiedzy instytucji państwa zamieszkania
 60. 60. UstaleniaUstalenia –– miejsce zamieszkaniamiejsce zamieszkania Miejsce zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku wypłacania świadczeń od niego zależnychod niego zależnych Kryteria pomagające ustaleniu miejsca zamieszkania zawarte w art. 11 R 987/2009 Udostępnienie informacji o zmianie ustawodawstwa właściwego - ograniczenia
 61. 61. Dalsze prace na poziomieDalsze prace na poziomie wspólnotowymwspólnotowym Decyzja Komisji Administracyjnej Nr A1 – w sprawie procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określania ustawodawstwa właściwego oraz ustalania świadczeń na mocyustalania świadczeń na mocy Rozporządzenia Decyzja Komisji Administracyjnej Nr H5 – dotycząca współpracy Noty Sekretariatu, Niemiec, Holandii, Finlandii
 62. 62. Rezultaty dotychczasowych działańRezultaty dotychczasowych działań (1)(1) ZA – Zauważanie problemu, dokładna analiza – Wzrost świadomości instytucji,– Wzrost świadomości instytucji, – Zaangażowanie Komisji Administracyjnej w pomoc instytucjom ubezpieczeniowym – Zwrócenie uwagi na konieczność poprawy jakości danych pozwalających na zidentyfikowanie osób
 63. 63. Rezultaty dotychczasowych działańRezultaty dotychczasowych działań (2)(2) PRZECIW – W zakresie ustawodawstwa właściwego procedura wynikająca z Decyzji A1 nie była dotychczas stosowanastosowana – Nadal słaba jakość formularzy A1 (brak adresów miejsca wykonywania pracy) – Manipulowanie ustawodawstwem właściwym nadal łatwe (trudna współpraca między instytucjami) – Porównywanie zbiorów w ograniczonym zakresie (koszty, niska jakość danych identyfikacyjnych osób)
 64. 64. Możliwe scenariusze (1)Możliwe scenariusze (1) W zakresie ustawodawstwa właściwego Wyjaśnianie poszczególnych przypadków – brak rozwiązań systemowych Przyjęcie rozwiązań systemowych jedynie wPrzyjęcie rozwiązań systemowych jedynie w zakresie poprawy jakości wymienianych danych Przyjęcie rozwiązań systemowych oraz stworzenie narzędzi IT wspomagających analizę danych zawartych w SED Decyzja A1 pozostanie nadal środkiem ostatecznym
 65. 65. Możliwe scenariusze (2)Możliwe scenariusze (2) „Mozolne” zacieśnianie współpracy w zakresie świadczeń emerytalnych w formie dwustronnych umów lub porozumień Ogólnowspólnotowa wymiana baz danych iOgólnowspólnotowa wymiana baz danych i porównywania zbiorów (mało prawdopodobne) Utrzymywanie status quo i podejmowanie indywidualnych działań bez rozbudowywania współpracy z zagranicznymi instytucjami (uszczelnienie systemu od wewnątrz)
 66. 66. Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę Piotr Popek Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek popekp@zus.pl
 67. 67. 12.4512.45––13.0013.00 SESJA PORANNASESJA PORANNA SUMOWANIA OKRESÓWSUMOWANIA OKRESÓW –– PROBLEM INTERPRETACJI ART. 6PROBLEM INTERPRETACJI ART. 6 ROZPORZĄDZENIA WE NR 883/2004ROZPORZĄDZENIA WE NR 883/2004 Andrzej SzybkieAndrzej Szybkie Naczelnik w Departamencie Rent ZagranicznychNaczelnik w Departamencie Rent Zagranicznych Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZakład Ubezpieczeń Społecznych HEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R. THE PROBLEMS OF CALCULATING PERIODS OF INSURANCETHE PROBLEMS OF CALCULATING PERIODS OF INSURANCE EMPLOYMENT AND RESIDENCEEMPLOYMENT AND RESIDENCE (PROBLEMS OF INTERPRETING ARTICLE 6 OF THE REGULATION 883/2004)(PROBLEMS OF INTERPRETING ARTICLE 6 OF THE REGULATION 883/2004) AndrzejAndrzej SzybkieSzybkie Head of the Foreign Pensions DepartmentHead of the Foreign Pensions Department Social Insurance InstitutionSocial Insurance Institution
 68. 68. Sumowanie okresów – problem interpretacji art. 6 rozporządzenia WE nr 883/2004 __________________________________________________ Aggregation of periods - the problem with legal interpretation of art. 6 of EC Regulation No Training and reporting on European Social Security (trESS) 69 - the problem with legal interpretation of art. 6 of EC Regulation No 883/2004 Andrzej Szybkie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS Departament Rent Zagranicznych SEMINARIUM PT.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Najnowsze zmiany w przepisach koordynacyjnych: Rozporządzenie 883/2004 - rozporządzenie wykonawcze” Warszawa, 03.12.2010 r.
 69. 69. Artykuł 6 Sumowanie okresów O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, właściwa instytucja Państwa Członkowskiego, której ustawodawstwo uzależnia: – nabycie, zachowanie, przysługiwanie lub odzyskanie prawa do świadczeń, – objęcie przez ustawodawstwo, lub – dostęp do lub zwolnienie z ubezpieczenia obowiązkowego, fakultatywnego kontynuowanego lub dobrowolnego, od spełnienia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania, bierze pod uwagę w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego Państwa Członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nie ustawodawstwa. 70 Article 6 Aggregation of periods Unless otherwise provided for by this Regulation, the competent institution of a Member State whose legislation makes: — the acquisition, retention, duration or recovery of the right to benefits, — the coverage by legislation, or — the access to or the exemption from compulsory, optional continued or voluntary insurance, conditional upon the completion of periods of insurance, employment, self-employment or residence shall, to the extent necessary, take into account periods of insurance, employment, selfemployment or residence completed under the legislation of any other Member State as though they were periods completed under the legislation which it applies.
 70. 70. Jak sumować okresy: -Koncepcja przyjęcia krajowego charakteru dla sumowanych okresów zagranicznych -Koncepcja przyjęcia zagranicznego charakteru dla sumowanych okresów zagranicznych - Sumowanie okresów a asymilacja zdarzeń i okoliczności - Sprawa TSUE C-440/09 Tomaszewska v. ZUS Oddział w Nowym 71 - Sprawa TSUE C-440/09 Tomaszewska v. ZUS Oddział w Nowym Sączu How to agregate the periods: - Conception of the national character of the totalized foreign periods - Conception of the foreign character of the totalized foreign periods - aggregation of periods and assimilation of facts and events - CJEU Case C-440/09 Tomaszewska v. ZUS Branch in Nowy Sącz
 71. 71. Dwa „sumowania” Sumowanie okresów dla celów ustalenia prawa a sumowanie dla celów obliczenia wysokości świadczenia. Problem definicji „okresu ubezpieczenia” i „okresu zamieszkiwania”. 72 Two „aggregations” Aggregation of periods for purposes of establishing entitlement to benefit and aggregation for purposes of calculation of benefit. The problem of definition of „period of insurance” and „period of residence”.
 72. 72. Projekt decyzji dotyczącej sumowania okresów przygotowany przez Komisję Administracyjną ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących - zakres decyzji - rozstrzygnięcie Komisji - ocena regulacji 73 Draft decision on aggragation of periods prepared by The Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems - the scope of draft decision - the approach of the Commission - opinion on the proposal
 73. 73. Dziękuję za uwagę 74 Thank you for attention
 74. 74. PANEL DYSKUSYJNYPANEL DYSKUSYJNY STUDIUM PRZYPADKUSTUDIUM PRZYPADKU Piotr PopekPiotr Popek Departament Ubezpieczeń i SkładekDepartament Ubezpieczeń i Składek Centrala Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychCentrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych HEADQUARTERS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 3 DECEMBER 2010 CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , WARSZAWA, 3 GRUDNIA 2010 R. CASECASE STUDYSTUDY PiotrPiotr PopekPopek DepartmentDepartment of Insurance and Contributionsof Insurance and Contributions Social Insurance InstitutionSocial Insurance Institution
 75. 75. Artykuł 13 rozporządzeniaArtykuł 13 rozporządzenia 883/2004883/2004 Art. 13 ust. 1 – osoba wykonująca pracę najemną w dwóch lub kilku państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa zamieszkania jeżeli jest związana z dwoma pracodawcamijeżeli jest związana z dwoma pracodawcami Art. 13 ust. 3 – osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w jednym państwie a w drugim jest pracownikiem najemnym podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, na terenie którego wykonuje pracę najemną
 76. 76. Przypadek 1Przypadek 1 Osoba zostaje zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w przedsiębiorstwie A mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii – kilka godzin w miesiącu – wynagrodzenie 50 złotych, osoba przejmujewynagrodzenie 50 złotych, osoba przejmuje obowiązki płatnika Osoba zostaje zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w przedsiębiorstwie B – pełen etat – wynagrodzenie 4000 tys. złotych. Firma B wysyła pracownika za granicę do wykonywania pracy ale nie prowadzi znaczącej części działalności
 77. 77. Przypadek 1 c.d.Przypadek 1 c.d. W jaki sposób omijane jest prawo? Przepisy krajowe: – osoba zatrudniona na podstawie dwóch umów zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym zzlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy, która została zawarta wcześniej lub z wybranej Prawo wspólnotowe – osoba, która wykonuje pracę na rzecz dwóch lub kilku pracodawców w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa zamieszkania
 78. 78. Przypadek 1Przypadek 1 –– c.d.c.d. Skutki – Podstawa wymiaru składek odprowadzana od kwoty 50 złotych – Z tytułu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy B, który nie mógłby delegować osoby za granicę, ponieważ nie spełnia wymogów wysłania, osoba podlega i tak polskiemu ustawodawstwuustawodawstwu – Pracownik wykonuje pracę na terenie Polski? Co może zrobić Zakład? – Próbować udowodnić, że umowa zlecenia nosi znamiona stosunku pracy (współpraca z PIP) – Próbować udowodnić, że praca wykonywana jest zdalnie z kraju oddelegowania lub nie jest wykonywana w ogóle – Trudności w sprawdzeniu pracodawcy A – siedziba w innym państwie UE
 79. 79. Przypadek 2Przypadek 2 Osoba prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski Zawiera umowę o pracę z pracodawcą mającym siedzibę na terenie Niemiec –mającym siedzibę na terenie Niemiec – praca ma być wykonywana 1 dzień w miesiącu na terenie Słowacji i Czech i polegać na promowaniu szkoleń internetowych
 80. 80. Przypadek 2 c.d.Przypadek 2 c.d. W jaki sposób omijane jest prawo? Osoba pracująca jednocześnie w dwóch lub kilku państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa siedziby pracodawcy jeżeli nie wykonuje znaczącej pracy w państwiejeżeli nie wykonuje znaczącej pracy w państwie zamieszkania – osoba podlega więc ubezpieczeniom w Niemczech Ponieważ jest sytuacja zbiegu pracy najemnej i działalności gospodarczej w dwóch różnych państwach, osoba nie podlega ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności w Polsce.
 81. 81. Przypadek 2 c.d.Przypadek 2 c.d. Skutki – Osoba wyrejestrowuje się z działalności w Polsce – Jest zgłaszana do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych na minimalną kwotę Co może zrobić Zakład?Co może zrobić Zakład? – Sprawdzać, czy osoba faktycznie wykonuje pracę najemną – trudne do zweryfikowania – Zwrócić się z prośbą do instytucji niemieckiej o sprawdzenie firmy niemieckiej czy faktycznie jej pracownicy wykonują w ten sposób pracę
 82. 82. Na czym polega trudność?Na czym polega trudność? Zakład w dużej mierze musi się opierać na dokumentach przedłożonych przez ubezpieczonego – Oświadczenia – Umowa o pracę Ograniczona pomoc ze strony zagranicznych instytucji ubezpieczeniowychubezpieczeniowych Czy dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu pracy najemnej należy uznawać za potwierdzenie podlegania ustawodawstwu? Jaki status w tym przypadku ma formularz A1?
 83. 83. Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę Piotr Popek Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek popekp@zus.pl

×