ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍNová nařízení – nové formyspolupráce Jitka Konopásková Odbor evropské koordinace a mezi...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce          1. Základní pravidla     ...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce •  Implementace nařízení je založena na spolupr...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spoluprácePreambule prováděcího nařízení:(2) Užší a účinněj...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Správní komise  Explanatory note A k novým ...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Obecné principy spolupráce mezi institucemi/ú...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Základní principy spolupráce – čl. 76 N 883/04:...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Kapitola II N 987/09:  Čl. 2 – rozsah a pra...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Omezení spolupráce:  -Data nejsou k dispozi...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Nová ustanovení vyžadují a předpokládají nové...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  b) sektorální  •Zvláštní ustanovení v jedno...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Rozhodnutí Správní komise A1 o dialogu a konc...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Není dohoda a nebo uplynulo 6 týdnů od 2. Fáz...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Nové správní procedury v případě aplikace čl....
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Problémy s aplikací čl. 16 :  1. Příslušná ...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Spolupráce v přechodném období dle čl. 95 N 8...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Příklad:  Pan X pracuje ve státě A pro různ...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Problém může např. nastat, pokud se instituce...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  V následujícím měsíci, tj. ve 2-měsíční lhůtě...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Souběžně ale poběží spor o zaměstnavatele, te...
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce  Závěr:  Je třeba dořešit řadu interpretační...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2010 - Nová nařízení - nové formy spolupráce

310 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 - Nová nařízení - nové formy spolupráce

 1. 1. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍNová nařízení – nové formyspolupráce Jitka Konopásková Odbor evropské koordinace a mezinárodních styků Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 2. 2. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce 1. Základní pravidla 2. Nová ustanovení v nařízení 3. Nové procedury 4. Problémy 5. Závěry Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 3. 3. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce • Implementace nařízení je založena na spolupráci institucí • Základní pravidla jsou v základním nařízení a zejména v prováděcím nařízení • Oporu lze najít samozřejmě i v primárním právu EU Rozdíl mezi „starými“ a „novými“ nařízeními • Úloha správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení • Úloha institucí • Úloha použitých komunikačních médií a forem komunikace • Nová ustanovení • Nové úkoly a přístupy obecně Nové formy spolupráce a nové úkoly pro instituce Přechodné období Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 4. 4. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spoluprácePreambule prováděcího nařízení:(2) Užší a účinnější spolupráce mezi institucemi sociálníhozabezpečení je základním faktorem toho, aby se osobám, na něž sevztahuje nařízení (ES) č. 883/2004, umožnilo uplatnit jejich nároky v co nejkratšíchlhůtách a za co možná nejlepších podmínek(3) Elektronická komunikace je vhodným prostředkem rychlé a spolehlivévýměny údajů mezi institucemi….(4) Dostupnost údajů včetně těch elektronických…umožňuje jejich okamžitoudostupnost pro občany, představuje důležité zjednodušení…(8) …orgány nebo instituce. ..by měly mít možnost se mezi sebou dohodnout nazjednodušených postupech a správních ujednáních, které považují za účinnější alépe vyhovující…neměla být dotčena práva osob…Preambule základního nařízení:(38) …je nezbytné zřídit Správní komisi…která by se měla zabývat správnímiotázkami…a podporovat další spolupráci mezi členskými státy(39)…zřídit technickou komisi Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 5. 5. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Správní komise Explanatory note A k novým nařízením: právní síla rozhodnutí přijímaných Správni komisí „Rozhodnutí Správní komise jsou přijímána všemi členskými státy, jež jsou vázány principy spolupráce v dobré víře…“ -Autoritativní efekt -Vedení (ve smyslu metodiky) Definice rolí ve spolupráci: -Příslušný úřad (ministr, ministerstvo) -Příslušná instituce -Instituce místa bydliště nebo pobytu -Příslušný stát -Styčné místo Master Directory Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 6. 6. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Obecné principy spolupráce mezi institucemi/úřady -Přehlednost -Rychlost -Bezpečnost dat -Oprávněnost nároků osob -Bezplatnost Prostředky spolupráce mezi institucemi/úřady používané nyní, tj. E-formuláře doplněné o další běžné komunikační prostředky a v některých případech o telematické prostředky nastavují limity této spolupráce a jejímu zefektivnění. Nově – elektronická výměna dat (EESSI). Přechodně – mix výše uvedených prostředků a zavedení speciálních procedur. Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 7. 7. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Základní principy spolupráce – čl. 76 N 883/04: Příslušné instituce navzájem -Sdělují si veškeré informace týkající se opatření k provádění nař. a změn nár. předpisů…. -Poskytují pomoc -Jednají jako by šlo o provádění jejich právních předpisů, zásadně bezplatně -Komunikují Příslušné instituce a osoby -Sdělují si informace plus informační povinnost osob Nejasnosti ohledně výkladu nebo použití nařízení řeší instituce mezi sebou, příp. pomocí Správní komise. Právo na používání úředního jazyka vůči orgánům, institucím, soudům. Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 8. 8. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Kapitola II N 987/09: Čl. 2 – rozsah a pravidla pro výměnu informací mezi institucemi -Principy veřejné služby, dostupnosti, aktivní pomoci, efektivity -Poskytnutí neprodleně nezbytných informací pro nárok -Povinnost postoupit info týkající se nároku správné instituci -Datum přijetí žádosti a běh lhůt Čl. 3 – výměna informací mezi institucemi a osobami Čl. 4 – formát a způsob předávání údajů Čl. 5 – právní síla dokumentů a podpůrných dokladů vydaných v jiném členském státě -Musí být akceptovány do doby nežli jsou zrušeny/prohlášeny za neplatné státem, kt. Je vydal -Zpochybnění platnosti(dokumentu, správnosti skutečností, kt.jsou podkladem pro údaje v něm uvedené)…verifikace, poté speciální procedura Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 9. 9. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Omezení spolupráce: -Data nejsou k dispozici (zejm. instituce je nepotřebují dle národních předpisů) -Ochrana osobních údajů -Procedury -Rozsah nařízení -Náklady -Zvláštní ustanovení (např. čl. 83 N 987/09 – vymáhání pohledávek) Úhrada správních výdajů: -Bezplatné, pokud není stanoveno jinak X lékařská vyšetření (čl. 87 N 987/09) X výdaje související s vymáháním pohledávek (čl. 85 N 987/09) X rozhodnutí Správní komise X výdaje přesahující běžnou činnost dožádané instituce Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 10. 10. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Nová ustanovení vyžadují a předpokládají nové formy spolupráce v N 987/09: a) horizontální Čl. 5 (právní síla dokumentů…) Čl. 6 (prozatímní uplatňování právních předpisů a prozatímní poskytování dávek) – priorizační pravidla a konciliační procedura Čl. 11 (prvky pro určení bydliště) – v případě rozdílných názorů institucí, fakticky nutno v národních procedurách Čl. 16 (k provádění čl. 13 N 883/04) Čl. 20 (spolupráce mezi institucemi) – povinnost sdělit nezbytné informace druhé příslušné instituci – pro stanovení dne, od něhož jsou předpisy příslušné, a odvodů… -povinnost zpřístupnit informaci (o tom, že nové předpisy se k urč. dni staly příslušnými poslední kompetentní instituci) Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 11. 11. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce b) sektorální •Zvláštní ustanovení v jednotlivých oblastech za účelem řešení sporů nebo výměny informací •Čl. 52 – akcelerace předdůchodového řízení (PIN, doby pojištění) •Čl. 60 – priorizační pravidlo u rodinných dávek a určení bydliště (prozatímní rozhodnutí) •Kapitola IV – finanční ustanovení -Zápočty (čl. 72-74) -Vymáhání pohledávek (čl. 75-84) •Zúčtování výdajů na zdravotní péči Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 12. 12. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Rozhodnutí Správní komise A1 o dialogu a konciliační proceduře: (aplikace čl. 5, 6, 16 a 60 N 987/09) X je ukončena, pokud probíhá souběžně správní nebo soudní odvolací řízení 1. Fáze dialogu – dialog mezi institucemi - Do 10 dní po obdržení nutno potvrdit a jmenovat kontaktní osobu - Obvykle do 3 měsíců, 6 měsíců výj. dle dohody 6 měsíců uplynulo nebo není dohoda, pak: 2. Fáze dialogu – dialog mezi úřady (nebo rovnou 3. Fáze) - Do 2 týdnů po notifikaci je jmenována kontaktní osoba - 6 týdnů na společnou dohodu Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 13. 13. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Není dohoda a nebo uplynulo 6 týdnů od 2. Fáze a nebo se přešlo rovnou z 1. Fáze, pak: 3. Fáze – konciliační procedura – před Správní komisí - Konciliační sbor složený ze 3 nezávislých expertů nominovaných vždy na 1 rok Správní komisí se pokusí o vyřešení sporu a předloží návrh řešení Správní komisi - Nebo je případ přímo předložen Správní komisi - Lhůta 6 měsíců Nejasnosti: 1) Validita a závaznost uvedených lhůt (a lhůt v nařízeních obecně) 2) Interference různých článků 3) Délka řízení (čl. 16 N 987/09: více než 14 měsíců při využití všech lhůt, resp. 16 měsíců při využití lhůty v čl. 16(2) Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 14. 14. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Nové správní procedury v případě aplikace čl. 13 N 883/04 (aktivity vykonávané ve dvou a více státech) se použijí zvláštní ustanovení N 987/09: - čl. 14.5, 14.6, 14.8 příp. 14.11 určující elementy, kriteria nebo podmínky pro určení příslušné legislativy - Čl. 16 = procedura: 1. Určená instituce v místě bydliště osoby určí bez prodlení na prozatímním základě příslušný stát a oznámí toto druhým dotčeným institucím 2. Následují 3 možnosti: a) Prozatímní určení se stane definitivním po uplynutí 2 měsíců od uvědomění institucí bez jejich reakce b) Před uplynutím 2-měsíční lhůty jedna z institucí oznámí, že určení nemůže ještě přijmout a nebo má odlišné stanovisko …a začíná běžet dialog dle čl. 16(4) etc. c) Je dosažen společný postoj a určena definitivní příslušná legislativa Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 15. 15. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Problémy s aplikací čl. 16 : 1. Příslušná legislativa může být určena při využití celé procedury až 3x - Provizorně dle čl. 16(2) - Provizorně dle čl. 6(1) - Definitivně jako výsledek dialogu příp. konciliační procedury + národní soudy + ESD 2. Souběžné působení/interference různých kritérií a postupů v článcích 6, 11 a 16 může způsobit problémy 3. Procedury jsou směřovány především na spolupráci dvou institucí a nejsou jasně/prakticky nastaveny postupy institucí ve vztahu k osobám (osoba se musí vždy obracet na instituci v místě bydliště, ačkoli se jedná o aktivitu mimo tento stát etc.) 4. Otázka opakovaného vystavování PD A1 a zasílání SEDů Ve finále celá procedura může trvat velmi dlouho a nepřispěje k právní jistotě osoby, zaměstnavatele ani instituce. Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 16. 16. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Spolupráce v přechodném období dle čl. 95 N 883/04, tj. do plného zavedení EESSI – Rozhodnutí Správní komise E1: -Základní princip: dobrá spolupráce mezi institucemi, pragmatismus a flexibilita -Hlavní cíl: garantovat zachování práv občanů -Používání E-formulářů může pokračovat, pokud mají instituce pro to elektronické aplikace a pokud by to neohrozilo práva občanů -Musí být akceptovány dokumenty v jakékoli formě…v případech pochybností spolu instituce vše musí vyřešit v zájmu zachování práv občanů a v duchu dobré správy Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 17. 17. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Příklad: Pan X pracuje ve státě A pro různé zaměstnavatele. Jako zaměstnanec pracuje 20% pracovní doby ve státě A pro místního zaměstnavatele, 20% ve státě B pro místního zaměstnavatele a 20% ve státě C pro místního zaměstnavatele. Vykonává rovněž činnosti jako OSVČ v rozsahu 40% pracovní doby ve státě D. Legislativa kterého státu bude příslušná? Řešení: Podle čl. 13(3) N 883/04 má přednost stát zaměstnání před státem výkonu SVČ. Podle čl. 13(1)(a) N 883/09 – posuzování souběžného výkonu činnosti ve dvou a více státech, je rozhodující skutečnost, že dotyčný vykonává činnost jako zaměstnanec pro více zaměstnavatelů v různých státech. Kritérium podstatné činnosti (25%) se proto neaplikuje. Příslušný je stát A jako stát bydliště. Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 18. 18. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Problém může např. nastat, pokud se instituce nedohodnou na státě bydliště, nebo bude zpochybněno sídlo zaměstnavatele, existence více zaměstnavatelů nebo statut zaměstnané osoby. Např.: Stát A vystaví SED A003, kterým určí prozatímní příslušnou legislativu a zašle ho státu B, C a D. Současně vystaví osobě přenosný dokument A1 a zašle ho všem zaměstnavatelům. Během následujícího 1 měsíce proběhne výměna informací týkající se zaměstnance (SED A005 zaslaný státem B a odpověď SED A006 zaslaná státem A státu B, všechny SEDy v kopiích zaslány rovněž státům C a D. Stát C do 1 týdne vysloví nesouhlas s prozatímním určením legislativy – zašle SED A004 státu A, v kopiích státům B a D, a navrhne současně, že příslušným státem má být stát C (neboť osoba má bydliště dle názoru státu C v tomto státě). Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 19. 19. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce V následujícím měsíci, tj. ve 2-měsíční lhůtě dle čl. 16(2) proběhne výměna SEDů k určení státu bydliště, která ale nevede k žádnému výsledku. Stát C ve stejné době zpochybní existenci více zaměstnavatelů a bude tvrdit, že se jedná o 1 zaměstnavatele, pro něhož osoba pracuje ve více státech. Následně stát B oznámí všem dotčeným státům zahájení procedury ve smyslu čl. 6(3) N 987/09, a to SEDem A007. Dialog a následná konciliační procedura by měla určit „vítěze“. Otázkou je, jakým způsobem se bude aplikovat čl. 6(1)(b) N 987/09 v souběhu s čl. 6(3) N 987/09 a čl. 11. Nejdříve bude platit posouzení státem A, tj. prozatímně bude příslušný stát A jako předpokládaný stát bydliště. Vzhledem k tomu, že se instituce nedohodly na určení státu bydliště, mělo by být aplikováno ustanovení čl. 11(2) a rozhodující bude záměr dotyčné osoby. Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 20. 20. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Souběžně ale poběží spor o zaměstnavatele, tedy o to, zda bude aplikován čl. 13(1)(a) nebo čl. 13(1)(b) N 883/04. V tomto případě by pak už musela být posuzována i další kritéria týkající se podstatné činnosti osoby. A nakonec se nabízí otázka, které z priorizačních pravidel bude v mezidobí aplikováno dle čl. 6(1) N 987/09 (a zda vůbec) – v daném případě by to zřejmě měl být bod c), tedy právní předpisy státu, o jejichž uplatňování bylo požádáno nejdříve, neboť osoba s jistotou vykonává činnost ve dvou a více státech…Pokud by se ale státy předtím ještě vve lhůtě dle čl. 16(2) NN 987/09 shodly na jiném státě bydliště a otázkou by zůstal pouze zaměstnavatel, pak by se aplikoval čl. 6(1)(b) N 987/09… Pokud bude výsledkem konciliační procedury jiné rozhodnutí ve prospěch čl. 13(1)(b) N 883/04, může být jako příslušný určen jiný stát, v daném případě již třetí v pořadí. Seminář treSS, Brno 14. září 2010
 21. 21. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nová nařízení – nové formy spolupráce Závěr: Je třeba dořešit řadu interpretačních i praktických otázek, samotné provádění z hlediska administrativně-technického není alespoň v přechodném období vždy snadné. Nicméně, 95% případů je „jednoduchých“. Výzva: Buďme flexibilní a pragmatičtí (a to nejen v přechodném období), a věřme svým partnerům v zahraničí. Děkuji za pozornost. Seminář treSS, Brno 14. září 2010

×