Öresundsöverenskommelsen    - the Öresund application                    Bengt-Olle Andersson   ...
EU-förordning 1408/71 artikel 14.2 bDen anställde ska omfattas av bosättningslandetslagstiftning om han eller hon• till vi...
Finansiering av välfärdssystemenDanmark                  SverigeHuvudsakligen genom           ...
Öresundsöverenskommelsen• 4 december 2001• Den Sociale Sikringsstyrelse (numera   Pensionsstyrelsen) och Riksförsäkrings...
Öresundsöverenskommelsen forts.a) Personer anställda av en arbetsgivare med säte i ett land,  som arbetar både en väsentl...
Öresundsverenskommelsen löste ej  problemet för dem med bisysslaPresentationstitel • Månad 200X • Sida 6
Hur undviker dansk arbetsgivare att betala svensk arbetsgivaravgift? • Anställningsavtal där den anställde förbinder  sig...
Förändring i den danska skattelagstiftningen           våren 2008  Den som själv inbetalar socialavgiften till ...
Förordning 883/04 och 987/09• En person som arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater   skall omfattas av lag...
Förslag till utvidgad          Öresundsöverenskommelse             september 2009• Bibehållande av 5...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2010 - Öresundsöverenskommelsen - the Öresund application

680 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 - Öresundsöverenskommelsen - the Öresund application

 1. 1. Öresundsöverenskommelsen - the Öresund application Bengt-Olle Andersson FörsäkringskassanPresentationstitel • Månad 200X • Sida 1
 2. 2. EU-förordning 1408/71 artikel 14.2 bDen anställde ska omfattas av bosättningslandetslagstiftning om han eller hon• till viss del utför arbetet i detta medlemsland• är knuten till flera företag eller arbetsgivare inom olika medlemsländerPresentationstitel • Månad 200X • Sida 2
 3. 3. Finansiering av välfärdssystemenDanmark SverigeHuvudsakligen genom Huvudsakligen genomdirekta skatter arbetsgivaravgifter f.n. 31,42 % (utländska arbetsgivare f.n. 25,39 %)Presentationstitel • Månad 200X • Sida 3
 4. 4. Öresundsöverenskommelsen• 4 december 2001• Den Sociale Sikringsstyrelse (numera Pensionsstyrelsen) och Riksförsäkringsverket (numera Försäkringskassan)• Möjlighet att ansöka om dispens enligt artikel 17 förordning 1408/71Presentationstitel • Månad 200X • Sida 4
 5. 5. Öresundsöverenskommelsen forts.a) Personer anställda av en arbetsgivare med säte i ett land, som arbetar både en väsentlig del på arbetsplatsen hos arbetsgivaren (minst hälften av arbetstiden under en sammanhängande period om tre månader) och på distans i bosättningslandet.b) Personer som är anställda för arbete i ett land av en arbetsgivare med säte i detta land, och samtidigt har arvoderade förtroendeuppdrag i ett annat land. Överenskommelsen gäller inte vid arbete för två olika arbetsgivare än vad som anges i punkt 2 795 beviljade dispenser januari 2009 – september 2010 Presentationstitel • Månad 200X • Sida 5
 6. 6. Öresundsverenskommelsen löste ej problemet för dem med bisysslaPresentationstitel • Månad 200X • Sida 6
 7. 7. Hur undviker dansk arbetsgivare att betala svensk arbetsgivaravgift? • Anställningsavtal där den anställde förbinder sig att inte ha bisyssla i bosättningslandet • Avtal med den anställde om att denne själv inbetalar avgiftenPresentationstitel • Månad 200X • Sida 7
 8. 8. Förändring i den danska skattelagstiftningen våren 2008 Den som själv inbetalar socialavgiften till svenska Skatteverket medges avdrag vid självdeklaration i Danmark. Exempel• Inkomst i Danmark 300 000 DKK• Egenavgift till Skatteverket 117 000 SEK• Minskning av skatten i Danmark = 32 000 DKK (41 600 SEK) Konsekvens: Den anställde får själv stå för mellanskillnaden på cirka 75 000 SEKPresentationstitel • Månad 200X • Sida 8
 9. 9. Förordning 883/04 och 987/09• En person som arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han är bosatt, om han utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten… (förordning 883/04 artikel 13.1 a)• För att kunna avgöra huruvida en väsentlig del av arbetet som utförs i en medlemsstat, ska följande vägledande kriterier beaktas a) När det gäller anställning, arbetstid och/eller lön. Inom ramen för en samlad bedömning ska en andel som överstiger 25 % av ovanstående kriterier vara en indikator på att en väsentlig del av arbetet som anställd eller verksamheten inte utförs i den berörda medlemsstaten. (förordning 987/09 artikel 14.8)Presentationstitel • Månad 200X • Sida 9
 10. 10. Förslag till utvidgad Öresundsöverenskommelse september 2009• Bibehållande av 50/50 för samma arbetsgivare• Nyhet: Personer som har anställning i båda länderna för olika arbetsgivare, kan omfattas av lagstiftningen i det land huvudarbetsgivaren har sitt säte, om anställningen i bosättningslandet inte är väsentlig, dvs. inte överstiger 25 % av den samlade arbetstid under en tremånadersperiod.Presentationstitel • Månad 200X • Sida 10

×