Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 - Priprave na izvajanje novih Uredb 883/2004/ES in 987/2009/ES

521 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 - Priprave na izvajanje novih Uredb 883/2004/ES in 987/2009/ES

 1. 1. organiziranje izobraževanja in mreženje na področju Koordinacije sistemov socialne varnosti v EU v 27. državah članicah Seminar Slovenija Priprave na izvajanje novih Uredb 883/2004/ES in 987/2009/ES prof. dr. Grega Strban
 2. 2. Obveščanje in izobraževanje zaposlenih- Zunanje izobraževanje in izpopolnjevanje
 3. 3. Obveščanje in izobraževanje zaposlenih- Zunanje izobraževanje in izpopolnjevanje- Interno izobraževanje in notranja navodila
 4. 4. Obveščanje in izobraževanje zaposlenih- Zunanje izobraževanje in izpopolnjevanje- Interno izobraževanje in notranja navodila- Davčni svetovalci
 5. 5. Obveščanje in izobraževanje zaposlenih- Zunanje izobraževanje in izpopolnjevanje- Interno izobraževanje in notranja navodila- Davčni svetovalci- Sindikati in združenja delodajalcev?
 6. 6. Obveščanje zavarovanih oseb/upravičencev- Posodobljene spletne strani
 7. 7. Obveščanje zavarovanih oseb/upravičencev- Posodobljene spletne strani- Neposredno obveščanje zavarovanih oseb(tudi denimo izvajalcev zdravstvenih storitev)
 8. 8. Pričakovani zapleti pri izvajanju novih Uredb-Elektronski dokumenti - SED (strukturirani elektronski dokument / structured electronic document) - PD (prenosni dokument / portable document) - EESSI (electronic exchange of social security information) – elektronska izmenjava informacij socialne varnosti
 9. 9. Pričakovani zapleti pri izvajanju novih Uredb-Elektronski dokumenti - SED (strukturirani elektronski dokument / structured electronic document) - PD (prenosni dokument / portable document) - EESSI (electronic exchange of social security information) – elektronska izmenjava informacij socialne varnosti-Povečan obseg dela
 10. 10. Uporabnost dosedanjih izkušenj- Številne izkušnje (6 let članstva v EU, polegtega dvostranske pogodbe)
 11. 11. Uporabnost dosedanjih izkušenj- Številne izkušnje (6 let članstva v EU, polegtega dvostranske pogodbe)-Nekatere pozitivne izkušnje
 12. 12. Uporabnost dosedanjih izkušenj- Številne izkušnje (6 let članstva v EU, polegtega dvostranske pogodbe)-Nekatere pozitivne izkušnje-Nekatere negativne izkušnje
 13. 13. Pričakovanja glede izvajanja novih Uredb- Nekatera pravila koordinacije sopoenostavljena
 14. 14. Pričakovanja glede izvajanja novih Uredb- Nekatera pravila koordinacije sopoenostavljena- Razvoj določenih področij (na ravni EU indržav članic) Uredbi ne upoštevata
 15. 15. Pričakovanja glede izvajanja novih Uredb- Nekatera pravila koordinacije sopoenostavljena- Razvoj določenih področij (na ravni EU indržav članic) Uredbi ne upoštevata-Poseben priročnik Upravne komisije
 16. 16. Sklepne ugotovitve- Temeljnega pomena je enotno razumevanje inrazlaga novih pravil koordinacije
 17. 17. Sklepne ugotovitve- Temeljnega pomena je enotno razumevanje inrazlaga novih pravil koordinacije- Ta so že bila in zagotovo še bodo dopolnjena, zaradinujnega spreminjanja nacionalnih ureditev
 18. 18. Sklepne ugotovitve- Temeljnega pomena je enotno razumevanje inrazlaga novih pravil koordinacije- Ta so že bila in zagotovo še bodo dopolnjena, zaradinujnega spreminjanja nacionalnih ureditev-Kaže se izrazita potreba po dobrem sodelovanju innadaljnjem izobraževanju

×