Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2010 - Coordonarea modernizată a sistemelor de asigurări de şomaj

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

More from trESS Network (20)

Advertisement

2010 - Coordonarea modernizată a sistemelor de asigurări de şomaj

  1. 1. organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member States Coordonarea modernizată a sistemelor de asigurări de şomaj
  2. 2. Regulamentul 883/2004 şi noul Regulament de aplicare • Nu sunt schimbări majore faţă de prevederile actualelor Regulamente 1408/71 şi 574/72 • Se menţin principiile de bază în domeniul prestaţiilor de şomaj: - totalizarea perioadelor de asigurare/activitate - exportul prestaţiilor de şomaj - prevederi specifice şomerilor rezidenţi în alt stat membru decât statul competent - modalitate specifică de calcul a prestaţiilor
  3. 3. Reguli privind totalizarea Articolul 61 (RB)/Articolul 54 (RA) Nu sunt diferenţe substanţiale între Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 883/2004 NOU: principiul totalizării se aplică şi lucrătorilor independenţi Ca şi în contextul prevederilor curente, în perspectiva aplicării noilor regulamente, perioadele de activitate salariată sau independentă se iau în considerare în măsura în care sunt asimilate unor perioade de asigurare potrivit legislaţiei pe care o aplică statul competent
  4. 4. Calculul prestaţiei de şomaj Art.62 (RB), art. 54 (RA) Are la bază exclusiv salariul/venitul obţinut în statul membru în care se solicită prestaţia, chiar dacă legislaţia acestui stat prevede o anumită perioadă de referinţă pentru determinarea salariului/venitului care reprezintă baza de calcul Excepţie: lucrătorii frontalieri în sensul definiţiei din Regulament şi alţii decât frontalieri, respectiv persoanele rezidente într-un stat membru altul decât statul competent (statul de angajare) Metodă comună de calcul pentru ambele categorii de lucrători: salariul/venitul obţinut în statul de angajare
  5. 5. Exportul prestaţiei de şomaj • Plata prestaţiilor de şomaj exportate se face direct de către instituţia competentă • Prelungirea perioadei de export a prestaţiilor de la 3 la 6 luni • Exportul prestaţiei poate fi solicitat de mai multe ori între două perioade de angajare, cu condiţia ca durata însumată a perioadelor de export să nu depăşească 6 luni • Accent sporit pe cooperarea între instituţii – monitorizare/schimb de informaţii lunar sau la cerere privind situaţia şomerului
  6. 6. Reguli speciale referitoare la şomerii rezidenţi în alt stat membru decât statul competent Art. 65 (RB)/ art. 56 (RA) Lucrătorii frontalieri:  Solicită acordarea prestaţiei de şomaj în statul membru de reşedinţă  Nou: se pot înregistra ca persoane în căutarea unui loc de muncă în 2 state membre, statul membru de reşedinţă şi statul membru competent  Sunt prioritare obligaţiile şi activităţile de căutare a unui loc de muncă în statul de reşedinţă
  7. 7. Reguli speciale referitoare la şomerii rezidenţi în alt stat membru decât statul competent -II Art. 65 (RB)/ art. 56 (RA) Lucrători, alţii decât frontalieri: • se pot înregistra iniţial ca persoană în căutarea unui loc de muncă şi pot solicita prestaţii de şomaj în statul de angajare • în situaţia de mai sus, pot solicita şi beneficia de exportul prestaţiei de şomaj din statul de angajare în statul de reşedinţă • în anumite condiţii, se pot inregistra imediat după intrarea în şomaj ca persoană în căutarea unui loc de muncă şi pot solicita prestaţii de şomaj în statul de reşedinţă
  8. 8. Reguli speciale referitoare la şomeri rezidenţi în alt stat membru decât statul competent - III Art. 65 (RB), art. 56 (RA) Rambursarea prestaţiilor de şomaj • Statul membru de angajare rambursează statului membru de reşedinţă suma aferentă primelor 3 luni de indemnizare • Rambursarea poate fi extinsă la primele 5 luni de indemnizare atunci când persoana în cauză a realizat o perioadă de asigurare/activitate salariată/activitate independentă în statul membru de angajare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni • Condiţii: cuantumul sumei rambursate nu poate fi mai mare decât cuantumul prestaţiei de şomaj la care persoana ar fi avut dreptul potrivit legislaţiei din statul de angajare
  9. 9. Reguli specifice privind rambursarea prestaţiilor de şomaj Art. 66 (1), art. 67 (5)-(7), art. 71 – Regulament aplicare • Solicitările de rambursare se fac semestrial • Solicitările sunt introduse şi plătite prin intermediul organismelor de legătură • Rambursarea se face în termen de maximum 18 luni de la sfârşitul lunii în care a fost transmisă solicitarea • Instituţia creditoare poate pretinde instituţiei debitoare plata unor penalizări de întârziere
  10. 10. Pregătiri în vederea implementării noilor Regulamente • Elaborarea unui ghid de aplicare adresat agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă • Elaborarea materialelor informative, precum şi a unui set de întrebări frecvente şi răspunsuri privind principalele prevederi referitoare la prestaţiile de şomaj, care vor fi afişate pe site-ul ANOFM pentru a fi accesate de persoanele interesate. • Instruirea personalului din subordine • Realizarea aplicaţiei IT care va permite funcţionarea punctului de acces la nivelul ANOFM

×