Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2010 - ANALIZA PRIMEROV

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

More from trESS Network (20)

Advertisement

2010 - ANALIZA PRIMEROV

  1. 1. organiziranje izobraževanja in mreženje na področju Koordinacije sistemov socialne varnosti v EU v 27. državah članicah Seminar Slovenija ANALIZA PRIMEROV Ljubljana, 19.4.2010
  2. 2. Določitev zakonodaje, ki se uporablja • X živi v državi A (Avstrija) in je član upravnih odborov treh družb v treh različnih državah, in sicer v ZDA, v DČ A (Avstrija) in DČ B (Slovenija). V ZDA in DČ A (Avstriji) je samozaposlena oseba, v DČ B (Slovenija) pa je zaposlena oseba. V kateri državi je zavarovan? Kako ravnati v primeru, če dvostranska pogodba med DČ A (Avstrijo) in ZDA določa, da je oseba, ki izvaja dejavnost v obeh državah kot samozaposlena oseba, za dejavnosti v obeh državah podvržena zakonodaji državi prebivanja?
  3. 3. Določitev zakonodaje, ki se uporablja • Prevozna družba ima sedež v DČ A (Sloveniji). Delavec živi v DČ B (na Madžarskem). Vsak teden naloži blago v DČ C (Avstriji) in ga pelje v DČ D (Slovaško). Ko se vrne v DČ C (Avstrijo) naloži blago v DČ B (na Madžarskem), kjer ostane približno en dan v tednu. Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti? Kako ravnati v primeru, ko se pot prevoza spremeni zaradi obsežnih in dolgotrajnih cestnih del v MS B (na Madžarskem) in mora peljati skozi DČ A (Slovenijo), da bi se izognil DČ B (Madžarske)?
  4. 4. Določitev zakonodaje, ki se uporablja • Zidar opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba v DČ A (Sloveniji). Občasno med vikendom opravlja storitve za kmetijsko družbo v DČ B (Avstriji). Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti? Je mogoča napotitev?
  5. 5. Določitev zakonodaje, ki se uporablja • X živi v DČ A (Sloveniji) in dela za različne delodajalce. Kot delavka dela 20% delovnega časa za delodajalca v DČ A (Sloveniji), 20% za delodajalca v DČ B (Italiji) in 20% za delodajalca v DČ C (Avstriji). Prav tako opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba za preostalih 40 % v DČ D (Nemčiji). Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti?
  6. 6. Določitev zakonodaje, ki se uporablja • Delavka dela za delodajalca v DČ A (Sloveniji). Ta jo za 24 mesecev napoti na delo v DČ B (Nemčijo), z namenom ustanoviti podružnico. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena s podružnico v DČ B (Nemčiji), ki delavki tudi izplačuje plačo. V času zaposlitve v DČ B (Nemčiji), se še naprej uporablja prvotna pogodba o zaposlitvi z družbo v DČ A (Sloveniji), ki tudi plačuje prispevke za socialno varnost. Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti? Alternativno, kako ravnati, če je pogodba sklenjena z družbo v DČ A (Sloveniji), ki določa, da je delavki po vrnitvi (po dveh letih) zajamčeno podobno delo v družbi v DČ A (Sloveniji) ali v drugi hčerinski družbi?
  7. 7. Zdravstvene storitve • Primer 1: V času ekonomske aktivnosti je gospa X delala kot obmejna delavka v DČ A (Sloveniji), živela pa je v DČ B (Avstriji). Mesec dni pred upokojitvijo je zbolela za kronično boleznijo. • Vprašanje: Pod katerimi pogoji je gospa X upravičena do zdravstvenih storitev za njeno bolezen v DČ A (Sloveniji)? • Alternativno vprašanje 1: Je odgovor na vprašanje drugačen, če potreba po zdravstvenih storitvah izvira iz (z delom nepovezane) poškodbe, pridobljene mesec dni pred upokojitvijo?
  8. 8. Pokojnine – oblikovanje obdobij Domnevana nacionalna zakonodaja: V DČ A (Sloveniji) se obdobja služenja vojaškega roka in študija obravnavajo enako kot obdobja zavarovanja. Pogoj je, da so ta obdobja nastala na ozemlju te DČ (denimo na univerzi v Sloveniji, ki izpolnjuje predpisane zahteve) in da je obdobje zavarovanja kot ekonomska aktivna oseba v skladu z zakonodajo DČ A (Slovenije) obstajalo pred ali po omenjenem (enakovrednem) obdobju. Primer: Oseba ves čas dela kot obmejni delavec v DČ B (Italiji). Torej ni ekonomsko aktivnih obdobij (zavarovanja) v DČ A (Sloveniji). Vendar je služila vojaški rok in diplomirala na univerzi v DČ A (Sloveniji). V času študija je kot študent na izmenjavi 6 mesecev gostovala v DČ C (na Švedskem), brez prenosa prebivališča (v smislu člena 1 (j) Uredbe 883/2004/ES). Prebivališče je ohranila v DČ A (Sloveniji). Vprašanje: Ali je DČ A dolžna upoštevati obdobja služenja vojaškega roka in študija kot obdobja enakovredna obdobjem zavarovanja? Predlagana izhodišča za razpravo: Kakšen je učinek 5. člena Uredbe 883/2004/ES (enako obravnavanje dogodkov) v omenjenih okoliščinah? Obstaja razlika med obdobji prebitimi na ozemlju DČ A (Slovenije) in tistimi prebitimi na ozemlju druge DČ v času prebivanja v tej DČ. Kateri dodatni vidiki so lahko pomembni, upoštevaje posebnosti konkretne (slovenske) zakonodaje?

×