Xapelote Pregunta 5

1,297 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xapelote Pregunta 5

 1. 1. DISSENY D’UN SISTEMA DE SUPORT A L’ESTUDIANT DEL GRADUAT MULTIMÈDIA DE LA UOC Grup xApElOtE Teresa Pérez Urpina Lourdes Meler Corretjé Xavier Canals Montero Josep Arnau Garcia ________________________ Consultor: Manuel Ortíz Lobato Índex:
 2. 2. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC • Primera fase: Perspectiva......................................................................3  Què es vol oferir? Què es vol aconseguir?.....................................3  Què es vol oferir als estudiants amb el sistema de suport?.........4  Quins són els objectius del professorat en el disseny del sistema de suport?............................................................................4  Quina finalitat té la institució en dissenyar tot aquest sistema de suport?................................................................................................4  Recursos materials, personals i financers......................................5  Enfocament del sistema de suport..................................................5  Qüestions que ajudaran a confeccionar i actualitzar el sistema de suport:...........................................................................................6 • Segona fase: Planificació.......................................................................6  Trets principals del disseny del servei de suport...........................6  Quins serveis necessitaran els nostres estudiants?.....................8 • Tercera fase: Concreció.........................................................................9  Suport institucional..........................................................................9  Suport acadèmic...............................................................................9  Suport informal................................................................................12 • Avaluació del sistema de suport.........................................................14  Metodologia per a la recollida i anàlisi de dades..........................14  Model d’avaluació ...........................................................................15  Indicadors de qualitat que es tindran en compte.........................16 • Cronograma del projecte de suport....................................................18 • Bibliografia............................................................................................18 Primera fase: Perspectiva 2
 3. 3. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Què es vol oferir? Què es vol aconseguir? Aquest sistema de suport va dirigit a completar el disseny d’una aula virtual de d’ on es gestionen i s’imparteixen cursos de formació virtual dirigits als futurs graduats multimedia d’un sector professional en expansió i contribuir al desenvolupament i la formació d’un àmbit de coneixement multidisciplinari relativament jove. L’objectiu és millorar els coneixements i la capacitació d’aquests professionals i afavorir d’aquesta manera el desenvolupament professional i organitzacional d’aquest col·lectiu. La finalitat del sistema de suport és contribuir significativament al progrés dels estudiants i proporcionar la informació i ajuda necessària al personal que realitzi els cursos de formació mitjançant l’entorn d’aprenentatge virtual. A través del sistema de suport es facilitarà als estudiants ajuda sobre tot el procés d’aprenentatge i també és proporcionarà suport a l’accés a tota la informació acadèmica, institucional i de gestió per d’aquesta manera complir en el màxim grau possible les seves expectatives i satisfer les seves necessitats en referència a l’ajuda en aquest entorn virtual. Les línies generals que orientaran el disseny i la implantació d’aquest sistema de suport estaran centrades en els estudiants, en les seves necessitats, la situació acadèmica i personal, la seva comoditat a l’hora de trobar informacions, de fer gestions, etc, resultant aquests els veritables destinataris tant en el plantejament del disseny com en la concreció del sistema. En dissenyar aquest sistema s’ha pensat en que els estudiants seran en alguns casos personal qualificat amb estudis superiors de països subscrits a l’EEES, títol de tècnic especialista o de formació professional (CFGS/MP3/FPII) i en altres casos provinents de les proves d’accés a la universitat (PAU) però no es pot definir un nivell d’utilització d’eines d’aprenentatge virtual comú - genèric del col·lectiu, amb el qual ens podem trobar amb una gran varietat de situacions a tenir en compte a l’hora de crear el sistema i centrar el sistema de suport. La filosofia de la institució UOC és dissenyar i aplicar un servei de suport força complet així que es té en compte que aquest inclogui el màxim de serveis 3
 4. 4. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC possibles. Per això es pensa en els recursos i en les possibilitats de la institució a l’hora de dissenyar el sistema de suport. Què es vol oferir als estudiants amb el sistema de suport? Que aquest puguin fàcilment...  Rebre informació adequada i útil per a la matriculació.  Resoldre problemes tècnics, i d'accés i ús de l'entorn.  Tenir accés a serveis institucionals com la biblioteca, programes d'aprenentatge, comunitat d'estudiants, etc.  Fer tràmits administratius o presentar reclamacions.  Rebre serveis personalitzats. Quins són els objectius del professorat en el disseny del sistema de suport?  Ajudar els estudiants en el seu aprenentatge i progrés.  Alliberar l'estudiant de dificultats alienes als continguts que li impedeixin progressar.  Contribuir a realitzar una bona tasca professional.  Evitar que el professorat es dispersi en accions que no li corresponen i per a les quals no està convenientment preparat. Quina finalitat té la institució en dissenyar tot aquest sistema de suport?  Contribuir al progrés dels estudiants (solucionant eventualitats tècniques, administratives, d’aprenentatge i personals).  Fidelitzar els estudiants (preveure l’abandonament) 4
 5. 5. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC  Crear una comunitat de membres de la institució (crear una comunitat que s’identifiqui amb una mateixa filosofia)  Contribuir a la millora dels processos i el funcionament de la institució (avaluació amb l’objectiu de produir millores en el sistema)  Crear un indicador de qualitat a la institució (En l'avaluació de la qualitat de l'entorn i de la formació - material d'estudi, recursos per a l'aprenentatge, professorat, acció docent, gestió de la formació - també es té en compte quins serveis o accions de suport són a disposició dels estudiants i com funcionen). Recursos materials, personals i financers En el plantejament inicial de l’aula virtual, el director del projecte (el qual pertany a l’administració) i l’equip encarregat de dissenyar l’entorn i la gestió dels cursos i els continguts, els quals formen part d’una empresa encarregada de disseny de sistemes e-learning professional, tenen en compte la importància que té proporcionar un sistema de suport ben dissenyat al desenvolupament dels cursos, així que inclouen aquest sistema i el seu disseny i implementació dins del pressupost global que es fa arribar a la persona encarregada de l’administració de medis i contractació del sistema e-learning i el corresponent sistema de suport. Un cop dissenyat i implementat el sistema i donada la complexitat d’aquest, donat que la institució considera aquest sistema de suport com una inversió a fi de garantir el benestar de tota la comunitat educativa, contractarà el manteniment i actualització d’aquest sistema de suport amb l’objectiu de garantir el seu bon funcionament i d'analitzar i assenyalar les millores que es requereixin a la mateixa empresa que el posa en funcionament. Enfocament del sistema de suport... S’articularà un grup d'estudiants que faci tasques de "consultoria" en relació amb serveis actuals (aportant idees o suggeriments de millora), serveis futurs (amb idees o suggeriments d'innovació) i també provant nous serveis que dissenyem. 5
 6. 6. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Qüestions que ajudaran a confeccionar i actualitzar el sistema de suport:  Quina necessitat satisfarà l’acció o el servei de suport dissenyat?  Quina utilitat tindrà pels estudiants?  Com ho percebran aquests?  És un mitjà adequat per al servei o acció de suport?  Està ben ubicat en el web o en l’entorn virtual d’aprenentatge? És visible de veritat i s’accedeix al servei amb facilitat?  Com i quan es podrà provar o estudiar amb estudiants reals?  Com rebrem els comentaris i suggeriments dels estudiants sobre aquest nou servei de suport? La institució té una filosofia de funcionament i d’atenció a les necessitats dels estudiants i l’objectiu és millorar la competència i la formació professional dels estudiants pertanyents al col·lectiu graduat multimedia a més d’incloure com un objectiu la millora organitzacional. Per tant, pretén integrar els serveis de suport com a base d’una relació en la qual aquests serveis de suport possibilitaran i alimentaran una relació directa entre la institució i els estudiants per mitjà de la interacció amb la institució en temps real i de canvis en els processos per decisió de l'estudiant, eines que permetran la presa de decisions i una comunicació fluida entre ambdues parts. Segona fase: Planificació Trets principals del disseny del servei de suport Amb l’objectiu d’atendre realment les necessitats dels destinataris (estudiants) del sistema de suport, procedirem a esclarir quines característiques ens podran ajudar a dissenyar el sistema i focalitzar aquest servei de la manera més encertada possible 6
 7. 7. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Una de les diferències que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar aquest sistema de suport (diferència molt comuna en la formació d’adults, virtual o no) és la varietat de promocions que representa el col·lectiu al qual van dirigits els programes de formació d’aquesta aula virtual: un col·lectiu variat en edat. També hem considerat un fet important que a l’aula virtual s’incorporarà amb tota seguretat alumnat que necessitarà d’adaptacions determinades, i és per aquest motiu que un dels pilars bàsics del disseny del sistema de suport està centrat en una atenció personalitzada i en la flexibilitat adequada a fi de modificar els espais que es considerin convenients a partir de les propostes que puguin sorgir de la incorporació de persones amb necessitats específiques, entre els quals s’ha considerat que es podrien donar bàsicament els següents casos:  Personal que fa molt temps que no estudia  Estudiants que viuen en llocs amb infraestructures deficients o amb problemes de connexió amb l’entorn virtual  Estudiants amb un equipament obsolet o inferior en prestacions al recomanat  Estudiants que han superat els quaranta anys 7
 8. 8. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC  Estudiants amb problemes d’accessibilitat, de mobilitat o discapacitat física  Estudiants d’un altre idioma o d’una altra cultura Es considera que un dels grans problemes que pot donar-se en la incorporació del alumnat a l’entorn virtual del Graduat Multimedia pot venir donat pel desconeixement i la falta de pràctica en entorns virtuals, així que un primer sistema de suport comú a tot el personal de nova incorporació als cursos pot venir definit per un ‘curs d’introducció’ al funcionament de l’aula virtual, amb informacions sobre les aplicacions, vídeos que demostrin el funcionament de les eines i de les aplicacions, etc. Quins serveis necessitaran els nostres estudiants? En aquest punt ja podem determinar quines seran les necessitats dels futurs usuaris del sistema de suport de l’aula virtual, doncs ja han estat determinades les línies generals marcades en la fase de perspectiva i després aquestes ha estat contrastades amb les necessitats que detectades en els possibles estudiants. Prèviament es van determinar les funcions que haurien d’integrar aquest sistema de suport: 1. Funció cognitiva. Suport a l’aprenentatge, més enllà del suport bàsic que constitueix el material d’estudi i els recursos afegits 2. Funció afectiva. Relació entre la institució i l’estudiant. Entorn favorable a l’existència d’una comunitat educativa i a les relacions entre els seus membres, i a la identificació de l’estudiant amb la institució. 3. Funció sistèmica. Existència dels processos informatius i d’administració centrat en l’estudiant que siguin transparents i eficients. Tercera fase: Concreció En aquesta fase es concreten els elements que tindrem en compte alhora de dissenyar el sistema de suport als estudiants del Graduat Multimèdia de la UOC, aquests són els autèntics usuaris i destinataris del servei i, la raó de l’existència del sistema de suport. 8
 9. 9. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Suport institucional El servei que volem oferir va adreçat als estudiants del Graduat Multimèdia de la UOC. El suport institucional serà el següent: Previ a la matrícula En aquesta etapa l’usuari rebrà la informació i el suport dels sistemes de suport que la UOC posa a disposició dels futurs estudiants. Matrícula Desprès de formalitzar la matrícula la UOC posa a disposició dels estudiants un conjunt de serveis de suport per tal d’atendre problemes derivats de: • Secretaria/administració. • Ajuda Tècnica. • Biblioteca • Servei de comunitat virtual Suport acadèmic Es vol oferir un servei de qualitat per això s’utilitzaran totes les eines que la tecnologia posa a la nostra disposició. Al mateix temps es potenciarà l’atenció personalitzada als aspirants i estudiants als diferents cursos amb l’objectiu d’oferir un servei centrat en les persones. Per això s’assignarà a cada aspirant una persona tutora que vetlli per l’èxit acadèmic i pel benestar de l’estudiant. Aquest tutor/tutora haurà de tenir competències comunicatives, haurà de mostrar empatia i ser un expert/a en metodologies d’aprenentatge i comunicació en entorns virtuals. Es dissenyarà un sistema de suport acadèmic diferenciat en tres fases: Fase que va fins a la formalització de la matrícula: El suport en les dues primeres fases serà el mateix que rep qualsevol dels futurs estudiants de la UOC (tutorials, informació general, etc). A més la institució posarà a disposició dels interessats una persona tutora amb la missió de guiar/acompanyar als aspirants en formació fins a la fi del procés de 9
 10. 10. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC matrícula. Les tasques que haurà de fer seran d’especial rellevància ja que, entre altres, haurà d’informar als aspirants sobre els continguts, requeriments, grau d’exigència de les diferents assignatures, metodologia d’estudi virtual, eines tecnològiques en general i, especialment les relacionades amb els processos d’informació i comunicació. Les eines de comunicació que es posaran a disposició dels aspirants per contactar amb el tutor o tutora seran digitals (web, fòrum, xat, videoconferència) i també el telèfon. Aleshores els aspirants faran la proposta de matrícula, la qual serà supervisada per la persona tutora, que acceptarà o desestimarà la proposta, d’acord a una sèrie de criteris prèviament decidits i redactats pels responsables del Graduat. Una vegada acceptada la proposta l’aspirant entrarà en el procés de formalitzar la matrícula. En aquesta fase els futurs estudiants podran contactar entre ells a través de fòrums socials i xats. Després de la matrícula Desprès de matricular-se l’estudiant tindrà accés a l’espai virtual de l’ “Aula” on hi trobarà tot el necessari per a seguir el procés formatiu proposat pels docents. Tanmateix el servei tutorial és previst que es mantingui fins a la fi del procés. Les tasques del tutor/tutora seran, entre moltes altres: • Suport acadèmic tant dins com fora de l’espai aula. Així el tutor/tutora assessorarà sobre: Orientació, suport i seguiment de qualsevol problema general tant dins com fora de l’aula. Per exemple: desacord amb el docent respecte a 10
 11. 11. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC alguna qualificació, dificultats alhora de fer algun tràmit administratiu, problemes de configuració de l’entorn tecnològic no resolts pel servei de suport informàtic, problemes relacionats amb l’enviament del material d’estudi, etc. • Orientació personal, acadèmica i professional:  Orientació personal i professional en la projecció dels èxits acadèmics de l’estudiant.  Orientació a l’estudiant per tal de compatibilitzar les seves circumstàncies personals amb l’exigència de la formació.  Informació de la possibilitat de pertànyer a una comunitat d’informació i aprenentatge en línia.  Suport a l’aprenentatge.  Metodologia de treball en ambients virtuals.  Competències necessàries per a treballar en ambients virtuals.  Utilització tecnopedagògica de les eines de comunicació presents en l’aula virtual.  Criteris de cerca d’informació a Internet.  Assessorament sobre la gestió del temps d’estudi.  Tècniques d’estudi.  Recerca i sol·licitud de documents en la biblioteca de la UOC i altres.  Per això el tutor/tutora: ● Oferirà un curs intensiu de durada curta, de dues a tres setmanes, previ al començament de les classes amb l’objectiu d’introduir i guiar a l’estudiant en els seus primers moviments en l’entorn del campus. ● Proposarà activitats d’interacció amb materials multimèdia i hipermèdia, entre els estudiants i amb el tutor/tutora. El propòsit és que l’estudiant es familiaritzi amb l’ús i la funció de les eines tecnològiques de l’entorn del Campus i que trobarà en entrar a les aules, a la biblioteca, a la secretaria, etc. També és treballaran competències de intervenció en debats virtuals, de recerca d’informació en la xarxa, etc. Aquest curs estarà supervisat i dirigit pel mateix tutor/tutora. Suport informal Aquest tipus de suport és molt valorat pels estudiants en ambients virtuals. En el Graduat és prevists comptar amb els següents sistemes de suport informal: 11
 12. 12. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC • Suport d’un altre estudiant del mateix curs (peer-suport). Per aquest tipus de servei s’utilitzarà eines com el correu electrònic, la zona de xat, etc. • Suport d’un estudiant d’un curs superior. El mentor, al ser un estudiant que ja ha passat per les mateixes dificultats o semblants, pot ser una gran ajuda, sobre tot pels estudiants que són nous en un entorn virtual (aquest servei lògicament s’oferirà a partir del 2n any de funcionament del Graduat). També es pot rebre aquest suport informal fora de La Institució i també de l’àmbit de treball, existeixen webs que en un moment determinat es pot accedir a elles i buscar ajuda. Recursos recomanats per el bon desenvolupament com alumne virtual W ebs: ● El CENT organitza periòdicament activitats de formació sobre la utilització d’entorns virtuals. [ http://cent.uji.es/pub/taxonomy/term/9 ] ● L’estudiant en entorns virtuals. Web de Federico Borges. [ http://www.estudiants-en-linia.net ] ● Com podem gestionar el temps? Tutorial d’autoaprenentatge de l’EAPC. [ http://www.eapc.cat/virtual/directiva/temps/wbt/index.htm ] ● Características del estudiante adulto en educación a distancia. Vídeo de Mónica Hernández Islas (duración 05:16). [ http://www.youtube.com/watch?v=r1-W-f-iSkw&mode=related&search= ] L libres : ● Bach, Eva; Forés, Anna (coord.). (2007). E-mociones. Comunicar y educar a través de la red. Barcelona: CEAC. D'aquest llibre són recomanables tots els capítols. El capítol “2. Acompañando el aprendizaje” és imprescindible per qui sigui estudiant virtual per primera vegada. El capítol “3. Frustración al aprender en la red” mostra què pot provocar frustracions greus a l’estudiant virtual i com prevenir-les. ● Talbot, Christine. (2004). Estudiar a distancia. Una guía para estudiantes. Barcelona: Gedisa. Volem que el sistema de suport doni resposta a les necessitats dels estudiants i els faciliti la instància en els cursos. 12
 13. 13. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Eines Destinataris Informació • Fòrum Aspirants o sol·licitants. Ha de ser clara, concisa • Videoconferència Matriculats o inscrits. i entenedora. • Xat Estudiants en actiu. Centrada en l’usuari. • Correu electrònic Graduats. • Telèfon A partir de: • MDM Documents escrits (dossiers, revistes especialitzades, diaris, llibres, etc.) Documents electrònics. Hipermèdia. Documents presents en la xarxa. Tutorials Sessions informatives virtuals. Conferències experts en educació i en tecnologia i pedagogia virtual. Persones que donaran el suport: Tutor o tutora assignat a cada un dels INTEGRACIÓ DE TOTS ELS estudiants del Graduat Multimèdia. SISTEMES EN L’ENTORN DE LA UOC. Personal de la UOC present en diferents sistemes de suport. 13
 14. 14. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Avaluació del sistema de suport Amb l’objectiu d’aconseguir el màxim grau d’eficiència, s’incorporaran uns mecanismes d’avaluació i control que ens ajudaran a mesurar fins quin punt els serveis i accions de suport seran eficients. El sistema de suport es provarà en les mateixes dates que s’avaluarà la prova pilot del Graduat Multimèdia de la UOC. S’avaluaran: els serveis, les accions, el personal, els processos i l’opinió dels usuaris. Per aquest motiu considerem important incorporar al disseny del servei de suport una planificació de l’avaluació d’aquest servei que es desenvoluparà mitjançant uns instruments d’avaluació, a més de tenir en compte que el resultat d’aquesta avaluació pot repercutir en el sistema de suport o en la pròpia institució. Metodologia per a la recollida i anàlisi de dades L’enfocament metodològic que s’utilitzarà és empíric i exploratori. Per això s’utilitzaran tècniques de recollida de dades, mitjançant: Metodologia qualitativa interpretativa: Es preveu que les dades provinguin de les següents fonts:  Qüestionari de satisfacció del servei que es posarà a disposició dels aspirants.  Qüestionari dirigit als tutors/experts que recollirà la seva valoració respecte al funcionament del servei. El disseny del formulari buscarà recollir informació rellevant respecte al sistema de suport.  Reunions de treball de l’equip responsable de posar en marxa el Graduat Multimèdia. Metodologia quantitativa:  Enregistrament automatitzat del servei i que permetrà extrauré dades quantitatives i qualitatives del servei. També s’obtindran dades indirectes d’anàlisi bibliogràfics, d’altres estudis i informes relacionats, etc. 14
 15. 15. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Model d'avaluació: EQUIP DE DISSENY DEL GRADUAT MULTIMÈDIA ANÀLISIS DE LA NECESSITAT DE SUPORT DEL NOU GRADUAT MULTIMÈIDA. PLANTEJAMENT DEL DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE SUPORT. IMPLEMENTACIÓ DE LA PROVA PILOT VALIDACIÓ DEL SISTEMA DE SUPORT. Sistema Sí Sistema vàlid No vàlid 15
 16. 16. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Alhora d’abordar el projecte de disseny del sistema de suport s’ha considerat les aportacions de la bibliografia i documentació de referència que ens aporten informació sobre les variables tecnopedagògiques a considerar i l’experiència que la UOC té sobre aquest punt. Aquesta informació prèvia al disseny provindrà d’enquestes i qüestionaris realitzades a mostres representatives de la població objecte d’estudi. Aquest projecte es desenvoluparà per fases disseny-desenvolupament- implementació-avaluació per tal d’abordar més fàcilment els problemes que puguin sorgir amb costos més reduïts. Amb aquest mateix objectiu es preveu la utilització d’una prova pilot del sistema. Els objectius són:  Identificar les preferències, necessitats i requeriments dels usuaris respecte al sistema de suport.  Identificar d’acord a l’anterior, les eines a incloure en el disseny del sistema de suport i analitzar l’ús que se’n fa des de la perspectiva tecnopedagògica. Una vegada provat el sistema es prendran les mesures correctives necessàries i així millorar contínuament el procés. Indicadors de qualitat que es tindran en compte: A continuació es descriuen els indicadors de qualitat que es tindran en compte alhora d’avaluar el sistema de suport plantejat. Indicadors referits a l’adequació del tutor/tutora.  La seva actitud ha estat amable envers l’estudiant.  Temps adequat de resposta.  Ha adaptat el servei a les necessitats dels usuaris.  Bon coneixement del seu àmbit d’acció.  S’ha preocupat per fer un seguiment del problema fins a la seva resolució definitiva. Indicadors en relació a la satisfacció dels destinataris.  El diferents serveis de suport han resolt les necessitats i problemes dels estudiants.  Els diferents serveis de suport ha estat a l’alçada de les expectatives dels estudiats. Indicadors referits a l’adequació dels recursos i materials de suport.  Diversitat i quantitat suficient en relació als objectiu del servei. 16
 17. 17. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC  Aplicabilitat dels materials previstos.  Respecte a la relació de costos en funció de la finalitat del servei. Indicadors referits a l’ús dels recursos i materials de suport  Són fàcils de comprendre i d’usar.  Hi ha tutorials que ajuden a comprendre el seu ús i funcionament. Indicadors referits a la seva presentació i aparença  Els diferents serveis del sistema de suport estant ben visibles en llocs destacats de l’entorn virtual.  El format i l’aparença dels diferents serveis de suport són clars i senzills i segueixen les indicacions de disseny web eficient.  L’aparença del diferents serveis del sistema de suport segueixen una línia homogènia al llarg dels diferents llocs de l’entorn virtual.  La navegació dins de l’entorn és adequada i els serveis de suport hi són presents en tot moment.  El llenguatge utilitzat en els serveis de suport està en consonància al nivell de formació dels usuaris. Després d’avaluar la informació procedent dels indicadors i d’acord a la metodologia descrita anteriorment es podran identificar els punt forts i els punts febles del servei, per tal de potenciar els punts forts i corregir o minimitzar els punts dèbils. 17
 18. 18. Sistema de suport per al Graduat Multimèdia a Distància de la UOC Cronograma del projecte de suport Dins de la planificació es programen els treballs de disseny - instal·lació – implantació – avaluació dels nous serveis en fases diferenciades però connectats entre si. Això permetrà controlar millor tot el procés i fer les correccions pertinents a temps, abans que aquestes no es puguin corregir o que fer-ho sigui més car per la institució. El següent cronograma recull les diferents etapes o moment en que s’ha dividit el projecte de disseny d’un sistema de suport dirigit als estudiants. Bibliografia Borges Sáiz, F. Sistemes de suport a l’estudiant d’entorns virtuals. UOC. 18

×