Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perfil personal professional i competències

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Perfil personal professional i competències

 1. 1. <ul><li>Exercici professional </li></ul>1.1. Perfil Personal
 2. 2. 1.1. Perfil Personal Com sóc? Què se fer Què m’ és més fàcil Què m’ és més dificil
 3. 3. Intel·lectuals Capacitats Motrius Afectives Manipulatives Artístiques De comunicació <ul><li>Raonament: </li></ul><ul><li>Lògicoabstracte </li></ul><ul><li>Mecànic </li></ul><ul><li>Espacial </li></ul><ul><li>Numèric </li></ul><ul><li>Verbal </li></ul><ul><li>Memòria </li></ul><ul><li>Concentració </li></ul><ul><li>Raonament formal </li></ul>
 4. 4. INTEL·LIGÈNCIES VÀRIES... 1. Les intel·ligències acadèmic-intel·lectuals - Capacitat verbal - Capacitat lògic matemàtica 2. Les intel·ligències artístiques - Capacitat espacial - Capacitat de moviment - Capacitat musical 3. Les intel·ligències personals - Capacitat intrapersonal - Capacitat interpersonal
 5. 6. GESTIÓ RELACIONS HABILITATS SOCIALS CONSCIÈNCIA DELS ALTRES EMPATIA GESTIÓ D’UN MATEIX AUTOREGULACIÓ CONSCIÈNCIA D’UN MATEIX AUTOCONEIXEMENT
 6. 9. POSSIBILITATS Com podem innovar? Visió àmplia Risc Innovació “ ROI ” = innovació PERSONES Com podem treballar junts? Harmonia Mediació Equip“ROI”= qualitat relacions PROCESSOS Com podem aconseguir-ho? Procés Mètode Regles “ ROI” = Eficiència, excel·lència PROPÒSIT Què volem aconseguir aquí? Objectius Resultats Focus “ ROI” = retorn objetiu
 7. 10. Expressiu Construeix conceptes Orientat al canvi Li agrada innovar S 'avorreix fàcilment Es distreu Fora de contacte amb la realitat Impetuós Sensible Escoltador Orientat a les persones Li agrada treballar amb la gent Hipersensible No sap dir “no” Submís Evita conflictes Fiable Disciplinat Segueix el mètode Li agrada organitzar-se Rígid Inflexible Perfeccionista Lent Anàlisi i crítica Diagnòstic Orientat al resultat Li agrada avaluar i decidir Dominant “ Fred” “ No dóna suport“ Massa desafiant
 8. 11. OFERTA I DEMANDA
 9. 12. <ul><li>Procés de selecció </li></ul><ul><ul><li>Trobar el candidat que millor adeqüi el seu perfil professional i personal al perfil del lloc de treball. </li></ul></ul><ul><li>Tenir clar </li></ul><ul><ul><li>Què ha de fer i quines característiques ha de tenir la persona que busquem. </li></ul></ul>candidat idoni <ul><li>Perfil professional </li></ul><ul><ul><li>Descripció del lloc de treball i el professiograma. </li></ul></ul>
 10. 13. <ul><li>Perfil professional </li></ul><ul><ul><li>1. Descripció del lloc de treball </li></ul></ul><ul><li>Document que ha de respondre a unes preguntes bàsiques: </li></ul><ul><li>Com es denomina el lloc? </li></ul><ul><li>On està situat? </li></ul><ul><li>Què s’hi fa i per què? </li></ul><ul><li>On i quan opera? </li></ul><ul><li>Com i amb què opera? </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Perfil professional </li></ul><ul><ul><li>2. Professiograma </li></ul></ul>Document que conté les característiques que ha de posseir la persona “idònia” per a ocupar el lloc de treball definit. <ul><ul><li>Per factors </li></ul></ul><ul><ul><li>Per competències </li></ul></ul>
 12. 15. <ul><ul><li>Per factors </li></ul></ul><ul><li>Característiques familiars </li></ul><ul><li>Requisits físics </li></ul><ul><li>Característiques intel·lectuals </li></ul><ul><li>Requisits d’instrucció i nivell acadèmic </li></ul><ul><li>Requisits professionals </li></ul><ul><li>Aspectes motivacionals </li></ul><ul><li>Trets psicològics </li></ul>
 13. 16. <ul><ul><li>Per competències </li></ul></ul>Competències: “ [...] són el conjunt de característiques intrínseques de l ’ individu que es demostren per mitjà de conductes i que estan relacionades amb un desenvolupament superior o amb èxit en el treball ” (McClelland)
 14. 17. <ul><ul><li>Competències </li></ul></ul>Tècniques (saber) Metodològiques (saber fer) Socials (saber estar) Personals (saber ser)
 15. 18. Tècniques (saber) Metodològiques (saber fer) Socials (saber estar) Personals (saber ser) Organitzatives
 16. 19. Competències socials <ul><li>Capacitat per viure i treballar amb d’altres persones, en llocs on la comunicació juga un paper important, en situacions en que l’esperit d’equip és essencial (per ex. cultura, esport…), en entorns interculturals, etcètera. </li></ul><ul><ul><li>Treballar en equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir una relació estable amb els companys de feina </li></ul></ul><ul><ul><li>Escoltar, reformular, transmetre la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Redactar un document específic </li></ul></ul>
 17. 20. Competències organitzatives Capacitat per a coordinar i administrar projectes o pressupostos, en la feina, en les activitats d’oci, així com en l’àmbit privat. <ul><li>Establir i/o administrar un pressupost </li></ul><ul><li>Coordinar la posada en marxa d’un projecte </li></ul><ul><li>Concebre una programació de tasques </li></ul><ul><li>Organitzar reunions o intervencions tècniques </li></ul>
 18. 21. Competències tècniques Domini de programari o llenguatges programació específics o a aptituds i competències de caràcter tècnic guanyades en un àmbit de especialitat (industria de producció, sector de la salut, sector bancari, etcètera.). <ul><li>Diagnosticar la disfunció d’un programa o una tasca administrativa </li></ul><ul><li>Controlar-ne el bon funcionament </li></ul><ul><li>Fer les adequacions requerides </li></ul><ul><li>Conduir un projecte tècnic, administratiu </li></ul>

×