Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

учителю

 • Be the first to comment

учителю

 1. 1. Як допомогтисобі та учнямбути успішними5 кроків до творчої праці
 2. 2. Життєдіяльність вчителя Творчість МайстерністьУдосконалення, Розвитокпізнання нового Буденність Функціонування
 3. 3. Педагогіка – наука суто технологічна, бо має вчити, як раціонально,ефективно працювати, щоб досягтинайкращого результату 3
 4. 4. Знайомство
 5. 5. Працюємо в групах 1 - ранжуємо 2 - дописуємо3 – знаходимо відповідність
 6. 6. Імітаційна гра• Скласти серветку навпіл і відірвати лівий кут.• Скласти серветку навпіл і відірвати лівий кут.• Скласти серветку навпіл і відірвати лівий кут.• Скласти серветку навпіл і відірвати правий кут.• Відірвати той кут, що вгорі.
 7. 7. Аналіз діяльності Чи було визначено наперед мету уроку і його•Чому кожен отримав різний результат1.завдання – очікувані результати – конкретні знання,роботи?вміння і навички, які здобудуть учні в процесі роботи?•Як досягти того, щоб учні отримали результат,2. Чи був метод пояснення (схема роботи) вчителяякого хотів вчитель? детально, інструкція дляунаочнений, поясненийвиконання роботи була чіткою і передбачала кількаваріантів, що привели до різних результатів?3. Учні знали, як оцінити себе, перед роботою буловизначено критерії оцінювання?4. В кінці було зазначено і обговорено, що саме вониробили і для чого, що було головним і чого конкретноучні навчилися ?
 8. 8. Сучасна технологія навчання передбачає три обов’язкові етапи:Очікувані результатиМетод чи їх сукупністьРефлексіюКритерії оцінювання
 9. 9. Інформація для роздумів Успішність учня = якість ЗУН з ? ? предмета ? Якість роботи вчителя Само ? = ? освіта та само-Якість ЗУН учнів Самоаналіз та самооцінка вдоско- власної діяльності налення ? Призери Позитивне олімпіад, Зовнішній зростання успішності учнів конкурсів ? контроль
 10. 10. КРОК ПЕРШИЙПередбачення результатів діяльності
 11. 11. На що очікуємо від цієї роботи☺Якщо батьки бачать, що вчитель –☺Якщовчительрозуміє, що йоготреба☺Якщоаби діяльністьнавчальною є ученьпредметник готовий надати та ЯК навчальна йогознає,небайдужаконсультаціюробити, ЩО дитині, в школі керувати можливістьбатькам, а домашнє вчителю, виконати сам він знає, ЩО робити, ЯК покращити свої завданням разомвін досягне що успішністю учня, з вчителем, результати,мети, матимете результат, він зробить свій перший куратор відслідковує досягнення поставленої крок, відчує себе успішною людиною. учня, підтримує звязок з батьками, на який очікував, а відтоді і вони вдячно ставляться до нас, до задоволення. гімназії
 12. 12. КРОК ДРУГИЙ Секрети успішноїдіяльності учителя
 13. 13. Що необхідно зробитиНаприкінці що 2учнів за за Скласти списки семестрівПамятайте, 1 тацілеспрямована робота Кожен вчитель повинен роботи длявсіхгрупами:що за формою процесу текстами, сильна (учасники учасників навчальногоНаступний крок - планування олімпіад різного зафіксувати що визначитися та рівня) ,вимагає певноїроботі „0” зрізу абоУ вересні - жовтні (а корекції: уточненняє та означених груп: групи предметів, відповідали длякорегуваннянавчальних необхідно рівень списків групи ризикунад чимжовтні - листопаді) склад новими, у працювати, за текстами (основний предметів гімназійна адміністративних провести нульовий зріз ЗУН з усіхна досягнень гімназистапідготовкуяк скорегувати рівень навченості відповідно та вимог державних класу) до група ризику(учні,протягом кожного місяця, програм) у з контрольних робіт зробити початок навчального року;текстів контрольнихпотребує вигляді тестової роботи робіт головами МО за робота з якими програмнимипідставі яких висновки, на вимогамидо якого педагогічної діяльність певної результату прагнути.єдиною для паралелі класів формою скорегувати успішну корекції);перевірки знань учнів. кожного гімназиста.
 14. 14. Підготовка до уроку: як знайти час для творчості Конспект уроку: алгоритм Т.Шамової Визначення мети уроку – це легко
 15. 15. Навчальна проблема. Як її вирішувати на Проблема уроці та вдома ВажкоЧастину «не знаю» розписати: в кого Розбити питання З’ясувати, Визначити шляхи Виконатизапитати, до кого звернутися з питанням на частини Сформулювати проблему – не чим відповідні подолання проблеми СформулюватиВизначити способи виконанняєзавдань, як,дії,питання об’єктивне протиріччя, що знаю, як вирішити… допомогти у Сформулювати дерево знаю проте є загальне знайтиорганізувати власнувирішення залучити відповідь.. необхідним для діяльність, З’ясувати своє відношення до вирішенні (схему) проблеми перешкоди якінших дочерез Визначити умови проблеми проблеми спеціальні розв’язання проблеми об’єктивні, так і дослідження, добування у визначених проблеми суб’єктивніЗ’ясуватипроблема помічників, де Проговорити Чужа розв’язання Своя нових знань, дискусіїзнайти відповідь, виконати відповідні З’ясувати, який , що робили, Розділити проблема на проблемудії, знайти відповідь,(важкість)- нещо саме з «знаю проговорити, чомуробили для розв’язання проблеми, чому навчилися, знаю» компонентів єнавчилися, розв’язуючи проблему, для невідомим, Визначити завдання подякуватиподякувати за виконанняіншим. допомогу умов за допомогу назвати, де іншим шукати відповідь
 16. 16. Як навчити вчитися Створення алгоритмуце треба зробити Пояснення Для чого діяльності Аналіз Які кроки Як це треба Які теоретичніЯк ми це треба робити знання для цього робили зробити результатів за такою Аналіз потрібні На же схемою Знаю зробити знаю Що саме треба Не Власне теоретичному Як Де діяльність рівні перевести у знайти На практичному зручну для рівні користу вання систему інформації
 17. 17. КРОК ТРЕТІЙВивчаємо учня
 18. 18. Спочатку спробуємо вивчити себе Установки вчителяСамооцінка уміння керувати роботою класу
 19. 19. АНКЕТА ВИГОВСЬКОЇ О.І. “ СІМ ПИТАНЬ ДО ВИВЧЕННЯ УЧНЯ ” «Як врахувати потенціал учня та його природні особливості під час організації уроку» ОБОВЯЗКОВОЮ УМОВОЮ УСПІШНОСТІ ПРОВЕДЕННЯАНКЕТИ є бесіда з учнями класи перед інструктуванням. Поясніть, що анкета допоможе нам краще розумітиодин одного, створювати доброзичливу атмосферу підчас навчальної діяльності, працювати таким чином, щоботримувати задоволення від праці, від пізнання, авідтоді, і покращати оцінки з даного предмету. Перед тим, як оголошувати кожен пункт, проясніть, чиправильно зрозуміли вас діти, дайте повну відповідь на всіможливі запитання. Попросить, щоб всі відповіді булиповні та відповідали дійсності.
 20. 20. АНКЕТА «ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗА ВИБОРОМ УЧНЯ»2. .Уявичас уроків вчителіпро події в світі, про тобі6.7.Уяви, щоситуацію:люди, якимроботі тобі щось Підкожного з нас є на контрольній вам таку 4 Сьогодні інформацію пропонують можемо роботі 3. У під час контрольної ми працювати в нананаможливість вас ми отримуємо запропоновано групі, вибір три задачі. Якщо їхня 1. Якби в тебе була парі. Якби у вибору, вибір,б ти пропонуються їхню довіритись, для кожного був колинове, цікаве, значимепорадунавчальні завдання: вибір три розраховуємо,звідусіль.ким із однокласниківчиєюоцінка непроз вкажи, з Одній інформації віримо, щось цікаве вибереш першу, то відразу післяхотів іншу не хотів відповідати: дізнаєшсяти пояснення про на би важке, нас турбує, цікавить.цьому, думкою думка середнє, легке. При Ззвертаємоматеріалу учителем чи - другу, то її від оточуючої тебе дійсності; якщо напереважно нового уваги. Вкажи наступному співпрацювати? Чому? (розкажи), протільки залежатимете відінших дорослих, а прочитану друзів, вчителів, вибору завдання,звідки тиби непідкаже тобі спосіб, ти рахуєшся? 5. уроці? отримуєшірозвязання . як принести розвязання хотів? Чому? для тебе Чому? З кимподії у його необхідну правильності світі його цінності книгу,інформацію? (від учнів класу,(класу, школі, родині, користь людям, допомогти учителя, батьків, ЗМІ, Яке вибереш ти? Чому? Чому?книжок, телебачення, Інтернету, тощо).третю, то її суспільству в цілому). Якщо вибереш розвязання принесе тобі гарантований успіх.Яке з завдань вибереш ти? Чому?
 21. 21. КРОК ЧЕТВЕРТИЙПрацюємо творчо, використовуємо диференціацію
 22. 22. Про що треба памятатиГотуючись до уроку, згадайте про існування в класі різних груп учнів за навченістю та використовуйте інтерактивні технології підзавдання для кожної з заплануйте час уроку - саме під час контролю рівня знань 1 3 2 підготуйте окремихпри домашні завдання вони дозволяють керувати готуйте завдання груп4 на окремих етапахдиференціації з урахуваннямтестовій формі навчальною діяльністю учнів, можливості у уроку можливостей гімназистів; різні за рівнемнапівзакритого та з кожного разу обєднуйте дітей закритого, складності зрізними можливостями, доробок урахуванням типу; відкритого методичних змінюючи ролі, тип завдань вчителів гімназії ; таким чином, щоб всі навчилися основним поняттям, діям.
 23. 23. Як готувати до олімпіади в рамках урокуМетодика Корегування рівня навантаження робіт ВикористанняТестування якзавдань зрізових зРобота з Види Завдання з в малих групах рівнем Диференціація формасамо-, Робота наступною за Інтелектуальні Загально гімназичні, районні,роботи під предмета ІТН з контролю взаємоперевіркою однорідних), рівнякласним складності завдань олімпіадного (різнорівневих, Включення турніри, міські конкурси інтелектуальноїдомашніми Картки з індивідуальними завданнямичас урокукерівником навчаючи вчуся, мозковий штурм, конкурси спрямованостізавданнями Бесіди про на відпрацювання основнихРобота з олімпіадного експертнапідготовки до Завдання організацію група, тощо акваріум, типу Завдання відповідно до вимог олімпіади навичок, на розвиток дивергентного Індивідуальна Робота з підготовки до олімпіадибатьками участі в предметних олімпіадах вдома робота у мисленняРобота в Участь в предметних розвитку олімпіадах Спецкурси, факультативи зрівнем позаурочний Диференціація завдань засистемі час особистості рівня різного складностідодаткової Участь у конкурсі МАНосвіти
 24. 24. Успішний вчитель завжди буде... Сприяти Виявляти терплячість і просуванню спостережливість, кожного учня на допомагати кожній шляху до дитині щоденно розвитку робити крок уперед Експериментувати Допомагати дитині разом з учнями, жити власними бути завжди у силами, нести пошуку відповідальність за свій вибір
 25. 25. У кожного учня є нерозкриті можливості, дайте йому шанс Робота зМетодика Інформація про зміни у навчанні,Види контролю Тестування як форма складності, в Завдання різного рівня зрізових класним поведінціроботи під час тому числі з алгоритмом виконання робіт керівникомуроку Завдання з наступною само-, Включення завдань гімназичного Робота з взаємоперевіркою (правильна за Індивідуальні консультації рівня батьками відповідь яквчителя, батьків вимогою зразок)Використання Завдання на розвиток розумових, Карусель, два – чотири –всі, Робота в системі Спецкурси, факультативи поІТН додаткової творчих здібностей в парах мікрофон, особистості розвитку роботаІндивідуальна Можливість вибору завдання освіти Консультації (за вимогою учня)Методикаробота у Інтелектуальні Завдання випереджального Конкурси різного рівняроботи зпозаурочний турніри, характеру наукових робіт МАНдомашніми Конкурсчас конкурсизавданнями
 26. 26. Допомогти розірвати коло неуспішності☺Кожен з учнів групи ризику потребує нашоїдопомоги☺Зверніться за порадою до психолога або куратора, за додатковою інформацією про особливості характеру, які притаманні учневі☺ Враховуючи його темперамент та навчальні проблеми з вашого предмета, застосовуйте такі види роботи з ними під час уроку:
 27. 27. Діти з емоційними порушеннями пропонувати ставити питання, давати форму завдання з визначенням часу відповіді на опитування (через 5 хвилин, на вибір: початку наступного уроку тощо); письмово або виражати впевненість в тому, меланхолік усно; що дитина може справитися із завданням… флегматик оцінку діяльності школярастабілізувати подавати делікатно йїхній аргументовано, вказуючи приемоційний цьому на успіхи дитини, або,стан перед якщо в учня щось не вийшло,виконанням висловити надію, що наступногонавчальної разу він це зможе зробити сангвінікдіяльності холерик
 28. 28. Ліниві діти формулювати настанову на виконання певного обсягу навчальних меланхолік завдань ставити учня в ситуацію, коли необхідно виконати дію за будь – яких умов, визначивши, через який час треба представити результати зробленого; нагадувати, що минулого разу учень справився із завданням; використовувати у формулюванні завдання художні,флегматик інтелектуальні здібності конкретної дитини вимагати виконання необхідного сангвінік обсягу сприяти бажанню дитини перебороти свої навчальних лінощі, створюючи у неї необхідну холерик завдань мотивацію
 29. 29. Гіперактивні школяри меланхолік сангвінік флегматик холерик завдання, що пропонуються, давати тільки одне подавати в письмовому вигляді завдання на певнийдавати завдання з вказівкоюоберігати від дозувати учневіщоб ученьчасу виконання ; оскільки відрізок часу, виконанняперевтомлення, вибирати великого завдання, пропонуватитакі завдання, які до міг його завершити,воно призводить не його у вигляді послідовних частинвимагаютьсамоконтролю; надавати можливістьзниження довготривалої і час від часу за допомогою хідроботи, проте враховують звертатися контролюватистримано і спокійно роботи над кожною із частин,здібності художнього до вчителя в разіаргументувати виставлену вносячи необхідні корективихарактеру виникнення труднощівоцінку
 30. 30. Диференціація на уроці - це просто . . . творчість вчителяВидиМетодика Тестування як форма зрізових робіт Опитування за методикою роботи з учнямиРобота зконтролю Запрошення на урокироботи під групи ризику з урахуванням особливостей Включення завдань загально навчальногобатьками Консультації з питань допомоги учневічас уроку рівня гімназиста. Завдання на розвиток мотивації вдома Використання Мікрофон,предмету. Завдання з вчуся, до вивчення рольові ігри, навчаючи Робота в покроковим описом виконання дій ІНТ робота в парах, малих групахпо розвитку Спецкурси, факультативи системі особистості Завдання на само-, взаємоперевірку Індивідуальна Консультації (з усіх предметів) додаткової покрокових дій за поданим зразком робота у Виконання домашніх завдань з вчителем - освіти позаурочний предметникомМетодика час Диференціація навантаження відповідно Інтелектуаль рівня незнаньроботи з до Конкурси різного рівня, в тому числі в Робота з ні турніри, Запрошення батьків на урок, на МАНдомашніми класним конкурси Домашня робота як в класі для консультаціюзавданнями керівником закріплення матеріалу даної групи Конкурси для учнів Інформація про небажання вчитися, труднощі у навчанні
 31. 31. Етап перевірки виконання домашнього завдання Мотивація до роботи даного виду Фронтальна перевірка домашнього завдання, цілі даного етапу1 група 2 група 3 група 4 група(3-6 б.б.) (7-10 б.б.) (10-12 б.б.) (не виконали д.з.) Самостійна робота з Самостійна робота з Завдання з теоріїПеревірка письмового підручником: підручником: (робота з підручником): д.з. виділити в тексті перетворити текст : теоретичний диктант, поняття, скласти алгоритм, технологічна тест… план відповіді, картка, схема, опора, виконання домашнього виписати… конспект… завдання (вибіркове, створити тестові завдання головне) Самостійна робота з підручником: опрацювати додатковий Перевірка матеріал з теми теоретичний диктант, письмового д.з. тест… Самостійна робота з Самостійна робота з Перевірка письмового підручником: підручником: Перевірка письмового д.з учнями 3 групи виконання вправ, виконання вправ, на д.з. вчителемподібних до домашньої типові помилки роботи Підведення перевірки письмового домашнього завдання. Підсумки етапу, завдання наступного етапу
 32. 32. Як отримати максимальнийрезультат від контрольної роботиУрок узагальнення та систематизації та його різновиди Урок контрольної роботи – щеодна можливість навчити учня Урок корекції ЗУН як точка контролю
 33. 33. На що може очікувати вчитель, який працюватиме диференційовано ?• Повагу батьків та любов учнів• Повагу колег та увагу адміністрації• Додатковий час для поповнення виснажених сил (творчу відпуску, відгули)• Переваги під час комплектації (навантаження, вибір класу, кураторство)• Премію за творче ставлення до роботи (за результатами 1 семестру, року)
 34. 34. КРОК ПЯТИЙ Як розділити з учнемта його батьками відповідальність за успішне навчання
 35. 35. Відповідаємо разомУгода про співпрацю вчителів, які працюють в класі, учня класу та батьків учня Узагальнена таблиця ЗУН учнів класу з предметадозволяє визначитися із типовимипроблемами окремих учнів, взагалі класногоколективу, поставити конкретні завдання длявчителів–предметників, допомагає батькамнадати учням адресну допомогу
 36. 36. Підводимо підсумок
 37. 37. Ми можемо зробити це, бо ми талановиті фахівці своєї справи Спробуємо:Починати з малого, але мислити глобально • Брати з невеликими впливати наПрацюватиініціативу, але ігрупами, але інших • Сприяти як підтримці змін, так і впливати на прагнути вплинути на великі системи зміниБажати розповісти, але знати, що краще • Мати план, але залишатися гнучким вислухатиЧекати результатів, але залишатися терплячими і наполегливими
 38. 38. Ми зробимо це, бо ми того варті Маємо надію, що завдяки такій діяльності• Творчості, наснаги,після закінчення вчителя учні гімназії у віри в свою ,справу, Отже будемо вільні виборі формсил та здоровя на непростомудо школи будуть готовими не тільки шляху до методів, технологій навчання та труднощів дорослого життя, викликів світу, відповідальними за результат нашої мети в якому вони житимуть і який буде поза діяльності. нашим контролем, а й процвітатимуть,• стануть щасливими, житимуть діяльність Віримо, що формула: успішна вчителя = успішність наших учнів = продуктивним, змістовним життям. успіхи гімназії що ключовими при розгляді Стверджуємо, – спрацює та збагатить завдань освіти в гімназії матеріально . нас духовно, морально, є поняття: свобода та відповідальність.

×