Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itinerario Casco Vello Santiago de Compostela

Itinerario Casco Vello Santiago de Compostela

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Itinerario Casco Vello Santiago de Compostela

 1. 1. Itinerario polo casco histórico Santiago de Compostela
 2. 2. Itinerario polo casco histórico Santiago de Compostela <ul><li>Obxectivos específicos: </li></ul><ul><ul><ul><li>Coñecer a lenda do apóstolo Santiago. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recoñecer as características do Santiago medieval. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificar os elementos significativos do urbanismo barroco na cidade de Santiago. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coñecer as principais edificacións barrocas da cidade. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificar a Catedral de Santiago. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analizar os distintos estilos artísticos da Catedral. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entender a importancia do Camiño de Santiago como vehículo de contacto entre culturas. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Actividades previas á visita: </li></ul><ul><ul><li>Busca información sobre a lenda do Apóstolo Santiago. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fai unha historia da evolución urbanística da cidade de Santiago tendo en conta as imaxes que tes a continuación </li></ul></ul>
 4. 4. Itinerario polo casco histórico <ul><li>O casco histórico non sempre foi igual </li></ul>
 5. 5. Itinerario polo casco histórico <ul><li>O casco histórico na actualidade </li></ul>
 6. 7. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Localiza no plano os seguintes elementos urbanísticos: </li></ul><ul><ul><li>Praza do Obradoiro </li></ul></ul><ul><ul><li>Praza da Quintana </li></ul></ul><ul><ul><li>Praza da Inmaculada </li></ul></ul><ul><ul><li>Praza de Praterías </li></ul></ul><ul><ul><li>Praza de Cervantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Rúa do Franco </li></ul></ul><ul><ul><li>Rúa do Vilar </li></ul></ul><ul><ul><li>Rúa Nova </li></ul></ul><ul><ul><li>Porta do Camiño </li></ul></ul><ul><ul><li>Porta da Mámoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Porta Faxeira </li></ul></ul><ul><ul><li>Porta da Pena </li></ul></ul>
 7. 8. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Localiza no plano as seguintes edificacións </li></ul>
 8. 9. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Localiza no plano as seguintes edificacións </li></ul>
 9. 10. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Localiza no plano as seguintes edificacións </li></ul>
 10. 11. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Localiza no plano as seguintes edificacións </li></ul>
 11. 12. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Localiza no plano as seguintes edificacións </li></ul>
 12. 13. Itinerario polo casco histórico <ul><li>Actividades posteriores á visita: </li></ul><ul><ul><li>Elabora un informe individual sobre a visita utilizando as notas tomadas no teu caderno de campo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facede,no grupo, unha valoración sobre a visita sinalando os aspectos positivos e aqueles que considerarías negativos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posta en común, na aula, mediante un coloquio, dos aspectos máis destacados do urbanismo, da arte e da cultura da cidade de Santiago que puidemos observar na nosa visita </li></ul></ul>

×