Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת

361 views

Published on

מצגת שליוותה את הרצאתו של ד"ר אלכס קנלר ובה הצגה של פעילות מרפאת הנשים הייחודית, שמונגשת לנשים עם מוגלות
פיזית ושכלית.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת

 1. 1. ‫קנלר‬ ‫אלכס‬ ‫מערך‬ ‫מרפאת‬ ‫מנהל‬ ‫הפנימיות‬ ‫ישראל‬ ‫אלווין‬
 2. 2. ‫בשנת‬ ‫שנוסדה‬ ,‫ישראל‬ ‫אלווין‬ ‫עמותת‬1984‫מספקת‬ ‫וכיום‬ -‫ל‬ ‫למעל‬ ‫שרותים‬3,000‫כל‬ ‫כי‬ ‫מאמינה‬ ,‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫הסובבת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫ראוי‬ ‫בקהילה‬ ‫פרט‬ ‫ישראל‬ ‫אלווין‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫חזונה‬ .‫ממנה‬ ‫ומבודד‬ ‫מורחק‬ ‫ולא‬ ,‫אותו‬ ‫שווי‬ ‫אזרחים‬ ‫הם‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫לחברה‬ ‫להגיע‬ ‫הוא‬ ‫עתידו‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫שואף‬ ‫מאיתנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בה‬ ‫חברה‬ ,‫זכויות‬ .‫חייו‬ ‫ואורחות‬ -‫כ‬ ‫כיום‬ ‫מתגוררים‬ ‫ישראל‬ ‫אלווין‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫הפנימיות‬ ‫במערך‬ 250‫נרחבות‬ ‫לתמיכות‬ ‫הזקוקים‬ ‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬ ‫בעלי‬ ‫דיירים‬ ‫הממוקמות‬ ‫נפרדות‬ ‫דיור‬ ‫מסגרות‬ ‫,בשלוש‬ ‫חייהם‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ .‫בירושלים‬ ‫קמפוס‬ ‫באותו‬
 3. 3. ‫מרכז‬ ‫להקמת‬ ‫אותנו‬ ‫שהביא‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫אציג‬ ‫בהרצאה‬ -‫כ‬ ‫כאשר‬ ,‫במסגרתנו‬ ‫האישה‬ ‫לבריאות‬100‫נשים‬ ‫רפואת‬ ‫שירותי‬ ‫מקבלות‬ ‫הפנימיות‬ ‫במערך‬ ‫המתגוררות‬ .‫מונגשת‬ ‫במרפאה‬ ‫נשים‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫שליוו‬ ‫והמחשבות‬ ‫ההתלבטויות‬ ‫את‬ ‫אציג‬ .‫ומשמעויותיו‬ ‫החזון‬ ‫לאור‬ ,‫המרפאה‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬
 4. 4. ‫שד‬ ‫בדיקת‬‫,בדיקת‬ (‫בשנה‬ ‫מומחה)פעם‬ ‫שד‬ ‫כירורג‬ ‫ע"י‬ - ‫גיל‬ ‫ממוגרפיה)מעל‬45(‫בשנתיים‬ ‫פעם‬ ‫מומחה‬ ‫גינקולוג‬ ‫בדיקת‬‫בדיקה‬ : ‫הכוללת‬ (‫בשנה‬ ‫)פעם‬ ‫משטח‬ ‫,לקיחת‬ ‫וגינאלית‬PAP SMEARS‫לאבחון‬ - .‫רחם‬ ‫צוואר‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ .‫בטני‬ ‫או‬ ‫נרתיקי‬ ‫אולטרא-סאונד‬ ‫בדיקת‬
 5. 5. ‫בקופ"ח‬ ‫מבוטחות‬ ‫ישראל‬ ‫אלווין‬ ‫בעמותת‬ ‫הדיירות‬ ‫מרבית‬ ‫מרכזים‬ ‫שני‬ ‫בירושלים‬ ‫מפעילה‬ ‫כללית‬ ‫.קופ"ח‬ ‫כללית‬ ‫אלה‬ ‫מרכזים‬ ,‫הנשים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫לכלל‬ ‫האישה‬ ‫לבריאות‬ ‫אולם‬ ,‫גלגלים‬ ‫כסאות‬ ‫עם‬ ‫לנשים‬ ‫מונגשים‬ ‫במבנים‬ ‫נמצאים‬ ‫מונגשים‬ ‫אינם‬ ‫בהן‬ ‫הניתנים‬ ‫והשירותים‬ ‫עצמן‬ ‫המרפאות‬ .‫ושכלית‬ ‫פיזית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לנשים‬
 6. 6. ‫או‬ ‫קומה‬ ‫נמוכת‬ ‫שאשה‬ ‫לגובה‬ ‫מונמך‬ ‫אינו‬ ‫הבדיקה‬ ‫כיסא‬ ‫בכוחות‬ ‫עליו‬ ‫לעלות‬ ‫תוכל‬ ‫גלגלים‬ ‫בכסא‬ ‫הנעזרת‬ ‫אשה‬ .‫עצמה‬ ‫הבדיקה‬ ‫לכסא‬ ‫מעבר‬ ‫לצורך‬ ‫מנופים‬ ‫אין‬ ‫עצמן‬ ‫במרפאות‬ ‫נוחות‬ ‫חווית‬ ‫יוצרים‬ ‫ואינם‬ ‫ומנוכרים‬ ‫קרים‬ ‫הבדיקה‬ ‫חדרי‬ ‫ורוגע‬
 7. 7. ‫המיומנות‬ ‫את‬ ‫חסר‬ ‫ובד"כ‬ ‫קבוע‬ ‫אינו‬ ‫המטפל‬ ‫הצוות‬ .‫הנבדקת‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ליצירת‬ ‫מהבדיקה‬ ‫בנפרד‬ ‫מבוצעות‬ ‫אולטרא-סאונד‬ ‫בדיקות‬ ‫המתנה‬ ,‫בנפרד‬ ‫תור‬ ‫קביעת‬ ‫ומחייבות‬ ‫הגניקולוגית‬ .‫מטפלים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫וריבוי‬ ,‫נוספת‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫נשים‬ ‫רופאי‬ ‫של‬ ‫הסטנדרטי‬ ‫הבדיקה‬ ‫זמן‬10 .‫דקות‬
 8. 8. ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫בעיות‬ ‫עקב‬ ,‫בוטלו‬ ‫הבדיקות‬ ‫מן‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫טכניות‬ ‫בעיות‬ ‫עקב‬ ‫או‬ ‫הנבדקות‬ ‫הנשים‬ ‫מצד‬ ‫פעולה‬ :‫לבדיקות‬ ‫נשלחות‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ ‫פרדוקס‬ ‫בדיקות‬ ‫ותת‬ ‫אבחונים‬ ‫מתת‬ ‫סובלות‬ ‫אולם‬ ‫רבות‬ .‫בפועל‬ ‫בדיקת‬ ‫בוצעה‬ ‫לא‬ ‫במסגרת‬ ‫הנשים‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫לאף‬PAP SMEARS ‫וגינאליות‬ ‫בדיקות‬ ‫בוצעו‬ ‫במסגרת‬ ‫בודדות‬ ‫לנשים‬
 9. 9. ‫ידנית‬ ‫שד‬ ‫בדיקת‬ ‫בוצעה‬ ‫לא‬ ‫אישה‬ ‫לאף‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫לאיתור‬ ‫חשובה‬ ‫בדיקה‬ -‫ממוגרפיה‬ ‫לגבי‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫הצורך‬ ‫בגלל‬ :‫בשד‬ ‫ממאירות‬ ‫מחלות‬ ‫בכסא‬ ‫הנעזרות‬ ‫לנשים‬ ‫ממוגרפיה‬ ‫מכשיר‬ ‫והיעדר‬ ‫שזוכות‬ ‫במסגרת‬ ‫המתגוררות‬ ‫הנשים‬ ‫מעטות‬ ,‫גלגלים‬ .‫ממוגרפיה‬ ‫לבדיקת‬ ‫ברפואת‬ ‫הקשורים‬ ‫לנושאים‬ ‫מענה‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ,(‫המעבר‬ ‫)גיל‬ ‫מנופאוזה‬ ‫של‬ ‫תופעות‬ ‫כגון‬ ‫נשים‬ ‫מושכלת‬ ‫והתאמה‬ ‫וסתית‬ ‫קדם‬ ‫תסמונת‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ .‫הפוריות‬ ‫בגיל‬ ‫לנשים‬ ‫המניעה‬ ‫אמצעי‬ ‫של‬
 10. 10. "‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫זכויות‬ ‫בדבר‬ ‫ם‬ ‫האו‬ ‫אמנת‬ ‫באמנה‬ ‫החברות‬ ‫המדינות‬ ‫להתחייבות‬ ‫מתייחסת‬ )‫סעיף‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫המלאה‬ ‫התפתחותן‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ 6('‫לאלו‬ ‫זהים‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫ולספק‬ ‫ב‬ ,‫המיניות‬ ‫בתחום‬ ‫לרבות‬ ‫לאחרים‬ ‫הניתנים‬ )‫סעיף‬ ‫והפוריות‬25.('‫א‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לזכותם‬ ‫מתייחסת‬ ‫אף‬ ‫האמנה‬ ‫ומתקנים‬ ‫קהילתיים‬ ‫בשירותים‬ ‫לשימוש‬ ‫מוגבלות‬ ,‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫מותאמים‬ ‫שיהיו‬ ‫כך‬ ‫לכל‬ ‫המיועדים‬ )‫סעיף‬ ‫שווה‬ ‫באופן‬ ‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬19.('‫ג‬
 11. 11. ‫נשים‬ ‫של‬ ‫השילוב‬ ‫מול‬ ‫האישה‬ ‫לבריאות‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ .‫החזון‬ ‫לאור‬ ,‫בקהילה‬ ‫הקיימים‬ ‫האישה‬ ‫בריאות‬ ‫במרכזי‬ ‫שירותים‬ ‫לקבלת‬ ‫הזכות‬ ‫לבין‬ ‫בקהילה‬ ‫להשתלבות‬ ‫הזכות‬ .‫מותאמים‬
 12. 12. ‫הן‬ ‫אליה‬ ‫הקהילה‬ ‫מן‬ ‫במסגרת‬ ‫המתגוררות‬ ‫הנשים‬ ‫בידוד‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫משתייכות‬ ‫במפגש‬ ‫בקהילה‬ ‫רפואה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫התמודדות‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫והמוסרית‬ ‫המקצועית,משפטית‬ ‫חובתה‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫למבוטחותיה‬ ‫החולים‬ ‫קופת‬ ‫הרפואה‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫נחלקת‬ ‫שאינה‬ ,‫ידע‬ ‫של‬ "‫"בועה‬ ‫יצירת‬ .‫המצב‬ ‫את‬ ‫מנציחה‬ ‫ובכך‬ ,‫בקהילה‬
 13. 13. ‫לרווחתן‬ ‫יתרום‬ ‫אשר‬ ,‫ויעיל‬ ‫מונגש‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫מתן‬ .‫במסגרת‬ ‫המתגוררות‬ ‫הנשים‬ ‫של‬ ‫ולבריאותן‬
 14. 14. -‫לקופה‬ ‫פנייה‬,‫הפרוייקט‬ ‫את‬ ‫ותיארנו‬ ‫אליה‬ ‫שפנינו‬ ‫לאחר‬ ‫לשאת‬ ‫הסכימה‬ ‫כללית‬ ‫קופ"ח‬‫סמלית‬ ‫בעלות‬‫של‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫חשוב‬ .‫המרפאה‬ ‫הוצאות‬ ‫להיקף‬ ‫מעבר‬ ‫שהיא‬ ‫מבחינתנו‬ ‫משמעות‬ ‫יש‬ ‫החולים‬ ‫קופת‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫מסמל‬ ‫שהוא‬ ‫כיוון‬ ,‫הכספית‬ ‫ההשתתפות‬ ‫את‬ ‫ומבסס‬ ,‫אחריות‬ ‫מעצמה‬ ‫להסיר‬ ‫יכולה‬ ‫שאינה‬ ‫הקופה‬ ‫שנותנת‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫להשתנות‬ ‫העתידית‬ ‫האפשרות‬ .‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לנשים‬ ‫הקופה‬
 15. 15. -‫הבדיקה‬ ‫כיסא‬‫הגלגלים,כיסא‬ ‫כסא‬ ‫של‬ ‫לגובה‬ ‫יורד‬ ‫תנוחה‬ ‫למצוא‬ ‫המאפשר‬ ‫פונקציונלי‬ ‫הינו‬ ‫הבדיקה‬ ‫גדולה‬ ‫משמעות‬ ‫בעל‬ ‫ולבודק.הדבר‬ ‫לנבדקת‬ ‫אופטימלית‬ . ‫קשה‬ ‫פיזית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫באישה‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬
 16. 16. -‫תיקרה‬ ‫מנוף‬‫עם‬ ‫לאישה‬ ‫ובטוח‬ ‫קל‬ ‫מעבר‬ ‫מאפשר‬ .‫מיוחדת‬ ‫מיומנות‬ ‫דורש‬ ‫לא‬ ‫בו‬ ‫השימוש‬ ,‫מוגבלות‬ ‫אולטרא-סאונד‬ ‫מכשיר‬‫את‬ ‫ומשמש‬ ‫עצמה‬ ‫במרפאה‬ ‫נמצא‬ - ‫הצורך‬ ‫משמעותית‬ ‫שמצטמצם‬ ‫כך‬ ,‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫הרופא‬ .‫המטופלות‬ ‫אצל‬ ‫וחרדה‬ ‫תורים‬ ,‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ,‫בדיקות‬ ‫בריבוי‬
 17. 17. ( )‫מוסיקה‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫זרקור‬ ‫סנוזלן‬ ‫מכשור‬ ‫על‬ ,‫הבדיקה‬ ‫במהלך‬ ‫הנבדקת‬ ‫דעת‬ ‫את‬ ‫להסיח‬ ‫מאפשר‬ .‫החרדה‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫מנת‬ ‫במספר‬ ‫נמצא‬ ‫שיניים‬ ‫במרפאות‬ ‫סנוזלן‬ ‫באביזרי‬ ‫שימוש‬ .‫וכאב‬ ‫חרדה‬ ‫כמפחית‬ ‫מחקרים‬
 18. 18. -‫אדם‬ ‫כוח‬‫וצורפה‬ ,‫לגניקולוגיה‬ ‫מומחה‬ ‫רופא‬ ‫אותר‬ .‫נשים‬ ‫במרפאת‬ ‫לעבודה‬ ‫שהוכשרה‬ ,‫ותיקה‬ ‫אחות‬ ‫כמות‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫הוא‬ ‫לרופא‬ ‫התשלום‬ ‫בקופה(,זאת‬ ‫לרופאים‬ ‫התשלום‬ ‫לאופן‬ ‫)בניגוד‬ ‫מטופלות‬ ‫יכול‬ ‫הרופא‬ .‫הבדיקה‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫לקיצור‬ ‫אינטרס‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫פרק‬ ‫באותו‬ ‫נשים‬ ‫שלש‬ ‫או‬ ‫שעה‬ ‫במשך‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ ‫לבדוק‬ .‫זהה‬ ‫שכר‬ ‫לו‬ ‫ישולם‬ ‫ועדיין‬ ‫זמן‬
 19. 19. -‫בקהילה‬ ‫שילוב‬‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫מתוך‬ ‫הוקמה‬ ‫המרפאה‬ ‫להפצת‬ ‫במרפאה‬ ‫הבכיר‬ ‫והצוות‬ ‫הפנימיות‬ ‫מערך‬ ‫הנהלת‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המרפאה‬ ‫בעבודת‬ ‫הנרכש‬ ‫הידע‬ ‫בקהילה‬ ‫שמרפאות‬ ‫העתידית‬ ‫האפשרות‬ ‫וקידום‬ "‫"בועה‬ ‫שנרכש‬ ‫הידע‬ ‫בעזרת‬ ,‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ ‫עבור‬ ‫יונגשו‬ .‫ידינו‬ ‫על‬
 20. 20. ‫"מניעה‬ ‫בנושא‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ ‫ערך‬ ‫הצוות‬ ‫זו‬ ‫התחייבות‬ ‫במסגרת‬ ."‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לנשים‬ ‫באוסטאופרוזיס‬ ‫וטיפול‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ "‫הרפואי‬ ‫השירות‬ ‫"הנגשת‬ ‫בנושא‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ .‫לסיעוד‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ,‫ע"כ‬ ‫הדסה‬ ‫ביה"ח‬ ‫מעמותת‬ ‫אחיות‬ ‫בפני‬ ‫הוצג‬ ‫המרפאה‬ ‫הקמת‬ ‫תהליך‬ .‫אקי"ם‬ ‫לסיעוד‬ ‫סטודנטים‬ ‫בפני‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫זה‬ ‫מוצגת‬ ‫המרפאה‬ ‫אדם‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ,‫העברית‬ ‫מהאוניברסיטה‬ ‫ולרפואה‬ ‫ולהגדיר‬ ‫להסביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫במרפאה‬ ‫נעזרים‬ ‫אנו‬ .‫ורפואה‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫שירותים‬ ‫הנגשת‬ ‫של‬ ‫המשמעויות‬ ‫מהן‬ .‫מוגבלות‬
 21. 21. ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫בשנה,בלי‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫נבדקת‬ ‫אישה‬ ‫כל‬ .‫הבריאותי‬ ‫למצבה‬
 22. 22. ‫מראש‬ ‫שבוע‬ ‫לפחות‬ ‫המטפל‬ ‫לצוות‬ ‫נמסרת‬ ‫לבדיקה‬ ‫הזמנה‬ ‫לקראת‬ ‫ונפשית‬ ‫פיזית‬ ‫הנבדקת‬ ‫הכנת‬ ‫לאפשר‬ ‫על-מנת‬ ‫לקראת‬ ‫הכנתה‬ ,‫האישה‬ ‫עם‬ ‫ששיחה‬ ‫מצאנו‬ .‫הבדיקה‬ ‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫ומפגש‬ ‫תיערך‬ ‫שבו‬ ‫והאופן‬ ‫הבדיקה‬ ‫שיתוף‬ ‫ולהגביר‬ ‫החרדה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫להפחית‬ ‫יכולים‬ .‫פעולה‬
 23. 23. ‫אנשי‬ ‫ובנוכחות‬ ‫מוכר‬ ‫במקום‬ ‫נערכות‬ ‫שהבדיקות‬ ‫משום‬ ‫רגועה‬ ‫לבדיקה‬ ‫ניגשת‬ ‫האישה‬ ,‫לה‬ ‫המוכרים‬ ‫רפואי‬ ‫צוות‬ .‫הפעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫יותר‬ ‫ומוכנה‬ ‫יותר‬
 24. 24. ‫שלוש‬ ‫נערך‬ ‫,הביקור‬ ‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫מתקיימות‬ ‫הבדיקות‬ ‫כ‬ ‫נבדקות‬ ‫פעם‬ ‫וכל‬ ‫שעות‬5-6‫שהזמן‬ ‫מכיוון‬ .‫נשים‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫הינו‬ ‫לבדיקה‬ ‫המוקצב‬10‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫דקות‬ ‫ומאפשר‬ ‫מהיר‬ ‫שאינו‬ ‫בקצב‬ ‫הבדיקה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ .‫וחרדה‬ ‫לחץ‬ ‫פחות‬ ‫לחוש‬ ‫לנבדקת‬
 25. 25. ‫בדיקת‬ ‫וגינאלית,ביצוע‬ ‫בדיקה‬ :‫כוללת‬ ‫שגרתית‬ ‫בדיקה‬ ‫אולטרא-סאונד,בדיקות‬PAP SMEARS‫צורך‬ ‫יש‬ ‫)אם‬ .‫שד‬ ‫,בדיקת‬ (‫בכך‬
 26. 26. ‫והחמרה‬ ‫חודשית‬ ‫וסת‬ ‫בין‬ ‫אפשרית‬ ‫לזיקה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫ניתנת‬ .‫אפילפסיה‬ ‫כגון‬ ‫כרוניות‬ ‫מחלות‬ ‫של‬ .‫אורוגניקולוגיה‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ‫העמקה‬ ‫קיימת‬ .‫אונקולוגיות‬ ‫מחלות‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫איתור‬
 27. 27. ,‫ההורמונאליים‬ ‫מניעה‬ ‫אמצעי‬ ‫מתן‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסות‬ ‫זקוקות‬ ‫שאינן‬ ‫למי‬ ‫המניעה‬ ‫באמצעי‬ ‫הטיפול‬ ‫והפסקת‬ .‫וסתית‬ ‫קדם‬ ‫לתסמונת‬ ‫התייחסות‬ "‫המעבר‬ ‫"גיל‬ ‫של‬ ‫לתופעות‬ ‫התייחסות‬ ‫אוסטאופורוזיס‬ ‫במחלת‬ ‫וטיפול‬ ‫למניעה‬ ‫התייחסות‬
 28. 28. ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫בקהילה‬ ‫הקיים‬ ‫הגניקולוגי‬ ‫שירות‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ .‫וגופנית‬ ‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאישה‬ ‫מונגש‬ ‫לנושא‬ ‫מותאם‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫כי‬ ‫אותנו‬ ‫מלמד‬ ‫הניסיון‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫רפואי‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫והתמחות‬ ‫התאמה‬ ‫מחייב‬ ‫נשים‬ ‫רפואת‬ ‫של‬ .‫בנושא‬ ‫)משרד‬ ‫הממלכתיים‬ ‫שגופים‬ ‫חשוב‬ ,‫לדעתנו‬ ‫מרפאות‬ ‫בהקמת‬ ‫בצורך‬ ‫יכירו‬ (‫החולים‬ ‫הבריאות,קופות‬ ‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לנשים‬ ‫בקהילה‬ ‫מונגשות‬ ,‫מתמחות‬ .‫ופיזית‬

×