Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sestavy v accessu

710 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sestavy v accessu

 1. 1. Sestavy vAccessuTomáš Svoboda
 2. 2. Sestavy jsou Doplněk jak si zjednodušit práci např. při tisku. Představme si, že potřebujeme 100 zaměstnancům naší firmy rozeslat dopis o zvýšení platu. Pokud to budeme dělat ručně bude nám to trvat velmi dlouho. Ale jelikož máme naše zaměstnance v přehledné tabulce je to otázka půl hodiny
 3. 3.  Užívajíse hlavně k ušetření práce a času, který pak můžeme věnovat důležitějším věcem.
 4. 4. Tvorba:Vyjdeme z tabulky kterou jižmáme hotovou. Pokud ji ještěnemáte doporučuji si ji vytvořit.Pro jednoduchost vyberemeVytvořit sestavu podleprůvodce.
 5. 5. Vybereme naši tabulkuzaměstnanci a z Dostupná polepřekopírujeme do Vybranápole položky které budeme vnaší sestavě potřebovat.Postačí jméno, příjmení, plat
 6. 6. V tomto okně lze nadefinovatpriority, zda chceme mítnejprve plat a pak jméno.Nejlepší bude začít příjmením,pak jménem přes funkci anakonec si necháme plat
 7. 7. Toto okno nám ještě dáleumožňuje určit třídění. Pro nás vtéto chvílí není moc důležité.Ale může se hodit pokudbudeme chtít mít výtiskysetříděné například podleplatu, či kanceláře.
 8. 8. Nastavení jaké chceme použítrozvržení sestavysloupcové, tabulkovézarovnané.
 9. 9. Použití stylu většina je nicmoc, a není problém je poté vnávrhovém zobrazení změnit.
 10. 10. Již můžeme naši sestavu uložit.Třeba pod názvemzaměstnanci
 11. 11. Po uložení ihned vidímevýsledek našeho snažení.Pokud se nám nelíbí není nicjednoduššího než použít Návrha směle se pustit do přetvořenítéto sestavy.
 12. 12. Úpravy sestavV sestavě můžeme jednotlivépoložky přesouvat, měnitpísmo, doplňovat další,přiřazovat jim nějaké logickéoperace. Třeba sčítaní pokudzvětšujeme zaměstnancůmplat. číslovaní stránek a mnohodalších vychytávek.
 13. 13. Tady máme výsledek kdy jižvidíme okleštěný dopis, kterýsděluje, že zaměstnanci bylzvýšen plat a automaticky se vío kolik. Vše za nás provededatabáze.

×