Kultúra & jog

484 views

Published on

Az alkotás jogi környezete, 2012/2013 MOME, 1. óravázlat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kultúra & jog

 1. 1. Kultúra & jog 2012. szeptember 17.Dr. Tóth Péter Benjamin
 2. 2. Jog fogalma„A jog éppen azt jelzi, ami igazságos. Jogosaz, ami nem igazságtalan. Márpedig igazságtalanaz, ami az eszes lényekből álló társadalomtermészetével ellentétes.”(Hugo Grotius)
 3. 3. Jog fogalma„A jog tehát azoknak a feltételeknek azösszessége, amelyek között az egyik emberönkénye a szabadság általános törvényes szerintösszeegyeztethető a másik emberével.”(Immanuel Kant)
 4. 4. Jog fogalma„A jogot csak úgy lehet meghatározni, mintannak az általánosított jóslatát, hogy mit fognaktenni a bíróságok.”(Hans Kelsen)
 5. 5. Jog fogalma„A jog nem más, mint az állam által elismertviselkedési szabályok és viszonyok összessége.”(Whitman-Gergacz)
 6. 6. Jogforrás„honnan származnak ezek a jogi szabályok?”• materiális jogforrás: – a jog tartalmának eredetére utal („honnan veszi a jogalkotó?”) – pl. szokás, precedens, erkölcs, vallás, ésszerűség• formális jogforrás: – azok a tényezők és jelenségek, amelyekből a jog ereje és érvényessége fakad („mitől jogi a szabályozás?”) – pl. parlament döntése, uralkodó akarata, bírói döntés ésszerűsége, stb.
 7. 7. Jogviszony
 8. 8. Jogviszony• Alanya: emberek – (jogképességgel bíró természetes személyek• Tárgya: az a dolog, amire vonatkozik• Tartalma: jogok és kötelességek
 9. 9. Jogrendszer horizontális tagolásJogágak, jogterületek.• Magánjog: jogilag egyenrangú felek jogviszonyait szabályozza. – hagyományos polgári jog (személyiségi jog, dologi jog, öröklési jog, kötelmi jog, családjog), kereskedelmi jog, szerzői jog és iparjogvédelem, nemzetközi magánjog• Közjog: az állam, mint a közhatalom birtokosát érintő jogviszonyokat szabályozza. – nemzetközi jog, alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog• Másodlagos jogágak: ezek határterületei pl. a munkajog, földjog• „Keresztülfekvő jogágak” – ilyen a kulturális jog is. Több jogágat és jogterületet érintő, nem jogi szempontból egységesen kezelt jogi szabályozás összessége.
 10. 10. Jogrendszer vertikális tagolás1. Alaptörvény2. Törvények3. Kormány rendeletei4. Kormány tagjainak rendeletei5. Önkormányzati rendeletek• Norma érvényessége: nem ellentétes magasabb szintűvel!
 11. 11. Bevezetés…KULTURÁLIS JOG
 12. 12. …fogalma• a kulturális társadalmi viszonyok jogilag szabályozott viszonyai.• szűkebb értelemben: „kultúrához való alapjog”• Aktív és passzív oldala• Határai…?
 13. 13. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata1948„Minden személynek joga van a közösségkulturális életében való szabad részvételhez, aművészetek élvezéséhez(...)”„Mindenkinek joga van minden általa alkototttudományos, irodalmi és művészeti termékkelkapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinekvédelméhez”
 14. 14. Emberi Jogok Európai Egyezménye1950Nem tartalmaz kifejezetten kulturálisalapjogokat.(Emberi Jogok Európai Bírósága – Strasbourg)
 15. 15. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya1966„mindenkinek joga van a művelődésre”mindenkinek joga van arra, hogy• részt vegyen a kulturális életben;• minden olyan tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotás tekintetében, melynek szerzője, erkölcsi és anyagi érdekei védelemben részesüljenek.
 16. 16. Magyar Alaptörvény• VII. cikk (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.• IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.• X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.• XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

×