Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

110328 ea fodor klaudia netre

703 views

Published on

Internet és szerzői jog; @Artisjus Szerzői Akadémia, 2011. március 29. (Dr. Fodor Klaudia Franciska, jogi előadó, Artisjus)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

110328 ea fodor klaudia netre

  1. 1. internet és szerzői jog @Artisjus Szerz ő i Akadémia, Irodalom és Internet Dr. Fodor Klaudia Franciska 2011. március 29.
  2. 2. <ul><li>1 ”klasszikus” szerzői jogok </li></ul><ul><li>2 szerzői jog az interneten </li></ul><ul><li>3 az irodalom és az internet jövője </li></ul><ul><li>4 </li></ul>
  3. 3. a szerz ő vagyoni jogai <ul><li>a szerz ő t a m ű ve megalkotásával (könyve, verse megírásával) vagyoni jogok illetik meg </li></ul><ul><li>többszörözés („lemásolás”) és terjesztés („forgalmazás”) = klasszikus nyomtatott kiadás </li></ul><ul><li>felhasználási szerz ő dés </li></ul>
  4. 4. felhasználási szerz ő dés <ul><li>f ő szabály: a kiadó a szerzőtől kap engedélyt a kiadásra, amiért jogdíjat fizet </li></ul><ul><ul><li>a m ű példány birtoklása? </li></ul></ul><ul><li>speciális: a könyvtáraknak a törvény ad engedélyt egyes felhasználásokra </li></ul><ul><li>speciális: egyes felhasználásokat közös jogkezel ő engedélyez </li></ul>
  5. 5. szerz ő i jog és internet <ul><li>a szerz őnél az „elektronikus könyvkiadás” vagyoni joga is! </li></ul><ul><ul><li>lehívásra hozzáférhet ő vé tétel („feltöltés”) </li></ul></ul><ul><ul><li>digitális többszörözés („letöltés”) </li></ul></ul><ul><li>felhasználási szerz ő dést kell kötni! </li></ul><ul><li>korábbi kiadói szerz ő dések </li></ul><ul><li>hatálya? </li></ul><ul><li>nem kívánt megosztások? </li></ul>
  6. 6. irodalom és internet <ul><li>! megváltozott olvasási szokások, igények </li></ul><ul><li>! tömegesség </li></ul><ul><li>! megváltozott felhasználói magatartás </li></ul><ul><li>veszélyben az irodalom az interneten? </li></ul>
  7. 7. új üzleti modellek <ul><li>google – „opt-out”, egyezségre törekvés </li></ul><ul><li>ebook – felhasználási szerz ő dések </li></ul><ul><li>irodalmi közös jogkezelés </li></ul><ul><li>könyvtárak új szerepben </li></ul>
  8. 8. köszönöm a figyelmet!

×