Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bars SOT

1,685 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bars SOT

 1. 1. ПЛОВДИВСКИЯТ ОХРАНИТЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФЕРТА ОТ ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БАРС“ Гр. Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов № 8, ет 3 тел 032/636644, факс 032/636640 http://www.agencybars.com , e-mail: office@agencybars.com
 2. 2. Уважаеми госпожи и господа,  Охранителна фирма „Барс“ е създадена през 1991 година, с основна дейност физическа охрана, СОТ – охрана и мониторинг на обекти, терени, движимо и недвижимо имущество, физически лица, мероприятия, високопоставени личности, официални делегации и инкасо.  Фирмата ни разполага със звена от висококвалифицирани кадри за оператори, техници, патрули и охранители.  От 1991 година фирмата ни организира и осъществява физическа охрана на лица и обекти, а от 2001 година вече и с техническа (СОТ) охрана. Изградени бяха и звена за изграждане на системи за СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване и структурни кабелни системи.  Във времето, в което живеем, сигурността е привилегия на всеки гражданин и бизнес и ако Вие имате необходимостта от доказани професионалисти, за нас ще е удоволствие да работим заедно. Оставете Вашите грижи за охрана на Нас.
 3. 3. Лицензии  Фирмата ни притежава лицензии издадени от РЗ “Полиция” и ДКД “Далекосъобщения” – гр. София за:  Охрана имуществото на физически и юридически лица със СОТ и физическа охрана на сгради, помещения и стопански обекти.  Четири радиочестоти за работа със сигнално известителна техника.  Сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Превърнал се в международен еталон за качество в бизнес отношенията. Ползата от него е, че се поддържа постоянно качество на услугите, управлението и прилагане на добрите практики. Изискванията на ISO 9001:2000 се спазват от над 776 000 организации в 161 държави.
 4. 4. Сфери на работа  Физическа охрана  СОТ – охрана  Изграждане на системи за : Сигнално Известителна Техника Видеонаблюдение Пожароизвестяване Структурни кабелни системи
 5. 5. ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА  Според изискванията на Поръчителя, се осъществява пропускателен режим, което ще допринесе до осъществяване на контролиран достъп на лица и автомобили. Фирмата ни работи изцяло по вътрешен Правилник на Поръчителя.  Охранителните работници имат следните задължения: - Да упътва всички лица като ги насочва към правилният отдел (служител) за връзка. - Да работи по вътрешния Правилник на Възложителя и да допуска само ръководния персонал или работници и служители, за които е пусната писмена заповед, за работа извън работно време. - Охранителят е задължен да проверява обемист багаж на служители, както фирмени и други МПС – та влизащи и излизащи от обекта. - Постоянен обход на охранителите, с което ще се избегне неконтролируемо проникване в обекта, а също така съблюдаване действията и движението на работници, служители и клиенти в обекта, с цел недопускане на злонамерени действия върху имуществото на фирмата.
 6. 6. СОТ ОХРАНА СОТ – охраната се състои в следното;  Обезпечаване на обекти със сигнално известителна техника  Мониторинг на обекти, обезпечени със СИТ  Монтиране на камери по всички възлови места на обекта и всички прилежащи устройства за наблюдение и контрол.  Контрол на достъп.  Непрекъснато наблюдение на видеокамерите.  Безжична връзка /радиостанции/.  При закупуване на техниката и вложените технически консумативи и при положение, че физическата охрана е наша, то няма да заплащате месечна такса за СОТ – охрана.
 7. 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ Изграждане на системи за видеонаблюдение, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки обект.
 8. 8. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА Проектиране, изграждане и монтиране на пожароизвестителни системи. Изготвяне и защитаване на проекти пред РС ”ПАБ”. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Последващо реагиране на алармено събитие - мониторинг. По-големи обекти, които сме изградили и поддържаме: 1.197 обекта на БТК из цяла България 2.Търговски център КИАРА 3.Балканкар Рекорд 4.Кавен Орбико ООД 5.Белканто ООД 6.Сметна Палата 7.Агенция за Финансов и Държавен Контрол 8.Инспекция по Труда 9.Община Пловдив 10.Община Марица И много други на територията на България
 9. 9. Нашите партньори  Община Пловдив; Община Марица; Община Съединение; Шел ООД ; БТК АД, Либхер Хаусгерете Марица ООД; Чичо Чарли ЕООД; Ретро М ООД; Братя Къртеви ООД; Дирекция Соционално Подпомагане; Складови бази на Агенция за Държавни Вземания; Складови бази на Национална Агенция за Приходи; Търговски Център ”ГРАНД”; Търговски Център ”КИАРА”; Балканкар Рекорд АД; Белканто АД; Периферна Техника АД; Устрем АД; Метал АД; Строителна компания „Коев“ АД; Строителна компания “Сиенит” АД; ; Строителна компания „Драгиев и КО“; Строителна компания „Флаш КО“; Летище с. Войсил, Бетоновъзли и варовъзли на „Транстрой“ АД; и други.  хиляди офиси, магазини и частни домове на СОТ охрана:
 10. 10. ПЛАН ЗА ОХРАНА  Изискваме от Ръководството Ви съвместно обсъждане на плана за действия при бедствени ситуации като природни бедствия, пожар, терористични актове и други аварийни ситуации.  Охраната трябва да е запозната с материално отговорните лица и . техните имена , телефони и адреси за връзка и за съдействие  Изготвяме План за охрана, изцяло съобразен с вътрешния Правилник на фирмата Поръчител.
 11. 11. КОМФОРТ И СИГУРНОСТ ЗА КЛИЕНТА Фирма „Барс“ работи за:  Опазване имиджа на Поръчителя.  Съхранение и опазване на фирмената тайна.  Опазване физическата цялост на Поръчителя и работещите за него работници.  Добри обноски към клиентите на фирмата Поръчител.  Недопускане проникването на външни лица в охранявания обект.  Опазване имуществото Ви и пресичане на злонамерени действия срещу него.
 12. 12. КОНТРОЛ  Работата се контролира от висококвалифицирани наши служители, които осъществяват контрол над охранителите в различна часове на денонощието. По този начин се регулира работата на охраната.  Патрулите, разположени във всички райони на града и областта, служат за бързо реагиране и подпомагане на охранителите в екстремна ситуация.Контролът над тях се осъществява чрез изградени GPS – системи.
 13. 13. Патрулиращи автомобили Имаме патрулни автомобили на територията на град Пловдив и Пловдив окръг. На територията на общините Марица и Съединение, сме единствената охранителна фирма, която е със постоянно присъствие на патрулни автомобили. Тези патрули са постоянно проверяващи и обхождащи обектите ни с физическа охрана. На територията на община Марица и Съединение сме обхванали и охраняваме всичките села със СОТ и физическа охрана.
 14. 14. Взаймодействия  В постоянна връзка сме със служителите от всичките РПУ-та.  Президента на фирмата ни е член в комисията по сигурността на община Марица.  Разполагаме с обучени кадри за физическа и техническа охрана, които са проучени от органите на МВР.  Гарантираме ефикасна, ежедневна и пълноценна връзка с органите на МВР и Пожарна, за качественото изпълнение на поръчката.
 15. 15. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО  Физическа охрана – поемане на 100% имуществена отговорност за нанесените щети.  Сот охрана – поемане на имуществена отговорност до 100 месечни такси  24-часова поддръжка на изградените системи: Сигнално Охранителна Техника Контрол на достъп Пожароизвестяване Видеонаблюдение Структурни Кабелни Системи на телефон 032/ 6663
 16. 16. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Работим със световноизвестните фирми в областта на сигнално известителната техника
 17. 17. Автомобилен Парк  Обхващане на всички райони в гр. Пловдив и областта.
 18. 18. КАДРИ - охранители  Охранителите ни са въоръжени, с отличителни знаци и униформа, разполагат със средства за самоотбрана и радиовръзка.
 19. 19. КАДРИ – технически отдел  Техниците ни са с униформа и разполагат с отличителни знаци и служебни карти.
 20. 20. РАДИОВРЪЗКА Работим с доказани лидери в областта за радиовръзка като “KENWOOD”.

×