Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ Ա Ռ Ա Ր Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Հ Ա Յ Ո Ց ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Ա.Թորոսյան 2011
Հայոց պատմության չափորոշիչը ներառում է <ul><li>առարկայի հայեցակարգը, </li></ul><ul><li>առարկայի ուսումնական նպատակները, </...
Ա ռարկայի հայեցակարգը <ul><li>Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը շրջադարձային  նշանակություն ունեցավ ազգային կրթական...
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ <ul><li>Հայոց պատմության հանրակրթական առարկայի գլխավոր նպատակը </li></ul><ul><li>պատմական ...
Այս առաջնահերթ նպատակից բխում են հետևյալ հիմնական խնդիրները. <ul><li>սովորողին հաղորդակից դարձնել նախորդ սերունդների ստեղծ...
Ա ռարկայի բ ովանդակային պարտադիր միջուկը
Ո ւսումնական գործունեության տեսակները <ul><li>Հայոց պատմություն առարկայի ուսուցման բ ովանդակությունը հիմնական  դպրոցում ...
Ո ւսումնական գործունեության տեսակները <ul><li>Տ վյալ դասի կամ դասի հատվածի  համար ըստ նպատակահարմարության կարող են ընտրվե...
Ս ովորողների պատրաստվածությանը (գիտելիքներ, կարողություններ,  հմտություններ) ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի...
Արժեքային համակարգ <ul><li>Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է` </li></ul><ul><li>ունենա ազգային ինքնագիտակցություն, կարևորի պ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

հանրակրթական հիմնական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ

6,256 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

հանրակրթական հիմնական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ

 1. 1. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ Ա Ռ Ա Ր Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Հ Ա Յ Ո Ց ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Ա.Թորոսյան 2011
 2. 2. Հայոց պատմության չափորոշիչը ներառում է <ul><li>առարկայի հայեցակարգը, </li></ul><ul><li>առարկայի ուսումնական նպատակները, </li></ul><ul><li>առարկայի բ ովանդակային պարտադիր միջուկը, </li></ul><ul><li>ուսումնական գործունեության տեսակները, </li></ul><ul><li>սովորողների պատրաստվածությանը (գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ) ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի նկարագրությունները, ընդ որում գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին վերա բ երող պահանջները ներկայացված են երեք Ա, Բ, Գ խմ բ երով, որոնք համապատասխանում են ՝ Ա - նվազագույն, Բ - միջին, Գ - բ արձր պատրաստվածությանը, </li></ul><ul><li>գրականության ցանկը: </li></ul>Կետերից որն է անծանոթ: Կետերից որն ենք դժվարանում կատարել:
 3. 3. Ա ռարկայի հայեցակարգը <ul><li>Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ ազգային կրթական համակարգի ձևավորման և զարգացման առումով: Անհրաժեշտություն առաջացավ արմատապես վերանայել հանրակրթական դպրոցում հայագիտական առարկաների դրվածքը, ընդգրկվածության և բովանդակային հարցերը: Այս համատեքստում առանձնակի նշանակություն ուներ Հայոց պատմության նոր ծրագրերի, դասագրքերի ստեղծման անհրաժեշտությունը, քանզի հայոց լեզվի և հայ գրականության հետ միասին Հայոց պատմությունը հանդիսանում է հայագիտական առարկաների առանցքը և հենքը, Ինչպես նաև հանրակրթության բովանդակության առաջնային բաղադրիչներից մեկը: Այս առաջնահերթություններով պայմանավորված կազմվեցին Հայոց պատմության գործող չափորոշիչը և դասագրքերը: Յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմություն` նրա անցած ուղին է, նրա կենսագրությունն ու հիշողությունը, դարերի հոլովույթում նրա կերտած հոգևոր և նյութական արժեքների ամբողջությունը: Բնականաբար նման առանձնահատուկ նշանակություն ունի սեփական պատմությունը նաև հայ ժողովրդի համար: Հայոց պատմության իմացության միջոցով է հիմնականում ձևավորվում հայի ազգային ինքնագիտակցությունն ու մտածողությունը, ավելի շատ նրա միջոցով է աճող սերունդը հաղորդակցվում իր ժողովրդի անցյալին, պատմամշակութային ժառանգությանը: Միաժամանակ, սեփական պատմության իմացությունը հնարավորություն է տալիս րականացնելու ազգային նպատակները, պահպանելու և ապահովելու հայի, որպես տեսակի, շարունակականությունը: Հայոց պատմությունը բ ովանդակում է նաև դաստիարակչական վիթխարի ներուժ` աճող սերնդի համար հանդիսանալով հայրենասիրության, անձնուրաց պայքարի և ազգային արժանապատվության ապացույցների անսպառ աղբյուր: Վերջապես, Հայոց պատմության իմացությունը և նրա միջոցով սեփական պատմամշակութային ժառանգության յուրացումը աճող սերդին հնարավորություն կտա ակտիվ և գործունյա մասնակցություն ունենալ Հայաստանի ապագայի կերտմանը: Հայոց պատմության իմացությունը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության ապագա քաղաքացիներին ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու ճանաչողական հմտությունները, հայկական քաղաքակրթությ ան դարավոր ավանդույթները, փորձը և անցյալի դասերը լավագույնս ծառայեցնել ազատության ու բարգավաճման ուղին բռնած Հայաստանի անկախ պետությանը, պատկերացում կազմել համաշխարհային պատմության մեջ Հայաստանի և հայ ժողովրդի զբաղեցրած տեղի ու դերի մասին: Զինվելով պատմաքաղաքական փորձով և լավատեսությամբ ` այսօրվա սովորողները շարունակելու են կերտել ու զարգացնել հայրենիքի հարատևման և ծաղկման ամուր հիմքերը: </li></ul>
 4. 4. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ <ul><li>Հայոց պատմության հանրակրթական առարկայի գլխավոր նպատակը </li></ul><ul><li>պատմական գիտելիքներով զինված, ազգային ինքնագիտակցությամ բ օժտված, </li></ul><ul><li>ազգային և համամարդկային արժեքներով առաջնորդվող, ազգային նկարագիր ունեցող հայ մարդու և քաղաքացու ձևավորումն է: </li></ul>
 5. 5. Այս առաջնահերթ նպատակից բխում են հետևյալ հիմնական խնդիրները. <ul><li>սովորողին հաղորդակից դարձնել նախորդ սերունդների ստեղծած հոգևոր մշակութային արժեքներին, </li></ul><ul><li>ցույց տալ Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգության տեղը և դերը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, </li></ul><ul><li>ծանոթանալ և իմանալ սեփական ակունքները, ժողովրդի պատմական ընթացքը ժամանակի հոլովույթում, </li></ul><ul><li>օգնել հասկանալու պատմական իրադարձությունները, երևույթները և դասեր քաղել պատմությունից, </li></ul><ul><li>ցույց տալ սերունդների կապը պատմության մեջ, ինչը կնպաստի պատմական ժառանգականության ընկալմանը և պատմական փորձի յուրացմանը ու հաջորդ սերունդներին դրանց փոխանցմանը, </li></ul><ul><li>ամ բ ողջացնել և համակարգել հայագիտական առարկաներից սովորողների ստացած գիտելիքները: </li></ul>Ձևակերպեք թե ինչ մեթոդներով դուք կհասնեիք այս խնդրի իրականացմանը:
 6. 6. Ա ռարկայի բ ովանդակային պարտադիր միջուկը
 7. 7. Ո ւսումնական գործունեության տեսակները <ul><li>Հայոց պատմություն առարկայի ուսուցման բ ովանդակությունը հիմնական դպրոցում կազմում են </li></ul><ul><li>տեսական նյութը, </li></ul><ul><li>գործնական աշխատանքները, </li></ul><ul><li>ցուցադրումները (էքսկուրսիաները): </li></ul><ul><li>Ուսուցման գործընթացում, կախված </li></ul><ul><li>թեմայից, </li></ul><ul><li>դասի նպատակից, </li></ul><ul><li>դասարանից, </li></ul><ul><li>քննարկվող հիմնախնդրի և սովորողների առանձնահատկություններից, </li></ul><ul><li>առկա հնարավորություններից ու այլ հանգամանքներից, </li></ul><ul><li>տվյալ դասի կամ դասի հատվածի համար ըստ նպատակահարմարության կարող են ընտրվել ուսումնական գործունեության տարբեր տեսակներ : </li></ul>
 8. 8. Ո ւսումնական գործունեության տեսակները <ul><li>Տ վյալ դասի կամ դասի հատվածի համար ըստ նպատակահարմարության կարող են ընտրվել ուսումնական գործունեության հետևյալ տեսակները` </li></ul><ul><li>ուսումնական նյութի բ ացատրում, լուսա բ անում </li></ul><ul><li>ինքնավերլուծություն, զրույցներ ու հարցազրույցներ շրջապատող մարդկանց տարբեր խմբերի հետ </li></ul><ul><li>զանգվածային լրատվամիջոցներից ստացված տեղեկատվության վերլուծություն </li></ul><ul><li>արվեստի տարբեր գործերի ուսումնասիրում </li></ul><ul><li>փիլիսոփայական, բարոյա-հոգեբանական բնույթի հիմնախնդիրներ պարունակող գեղարվեստական երկերի ընթերցում և քննարկում </li></ul><ul><li>հիմնախնդիրների հետազոտում </li></ul><ul><li>դերային խաղեր </li></ul><ul><li>ինտերնետի միջոցով շփում այլ մշակույթի ներկայացուցիչ հասակակիցների հետ </li></ul><ul><li>հանդիպումներ հյուր դասախոսների հետ </li></ul><ul><li>խաղերի, մրցույթների, հանդեսների անցկացում </li></ul><ul><li>հաշվետվությունների և գրավոր հաղորդումների պատրաստում </li></ul><ul><li>բ անավեճեր, քննարկումներ </li></ul><ul><li>թեսթային աշխատանքների անցկացում </li></ul><ul><li>նոր տեխնոլոգիաների օգտագործում, աշխատանք վիրտուալ գրադարանների հետ </li></ul><ul><li>թղթապանակների շարունակական պատրաստում, մեկնա բ անում </li></ul><ul><li>անհատական ու խմ բ ային, ինքնուրույն և համագործակցային աշխատանքների կատարում: </li></ul>
 9. 9. Ս ովորողների պատրաստվածությանը (գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ) ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի նկարագրությունները Ձևակերպեք այն հարցերը, որոնց պատասխանը իմանալու դեպքում կարող ենք ասել, որ աշալերտի գիտեիքը բավարարում է այս չափորոշչային պահանջին: Ձևակերպեք այն գործողությունները, որոնք կատարելու դեպքում կարող ենք ասել, որ աշակերտը ունի չափորոշչային պահանջին համապատասխանկարողություններ և հմտություններ:
 10. 10. Արժեքային համակարգ <ul><li>Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է` </li></ul><ul><li>ունենա ազգային ինքնագիտակցություն, կարևորի պետության և ազգային հոգևոր կառույցների դերը հայապահպանության և Հայաստանի զարգացման գործում. </li></ul><ul><li>գիտակցի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները կատարելու, ազգային և μ արոյական արժեքներին հետևելու անհրաժեշտությունը. </li></ul><ul><li>կարևորի անձնական, հասարակական և ազգային շահերի միասնությունը. </li></ul><ul><li>կարևորի իր ակտիվ մասնակցության նշանակությունը Հայաստանում ժողովր դավարական, քաղաքացիական հասարակության կայացման և զարգացման գործում. </li></ul><ul><li>ունենա արդարության, լավատեսության և պատասխանատվության զգացում. </li></ul><ul><li>կարևորի ազգային-պետական մտածողություն և գործելակերպ ունենալը և դրսևորի դրան հասնելու ձգտում ու կամք. </li></ul><ul><li>լինի հայրենասեր և պատրաստ ծառայելու հայրենիքի պաշտպանության գործին. </li></ul><ul><li>գիտակցի անձնական, խմ μ ային, ազգային և պետական շահերի ներդաշն ակեցման անհրաժեշտությունը. </li></ul><ul><li>գիտակցի իր ժողովրդի նյութական ու հոգևոր արժեքները պահպանելու անհրաժեշտությունը. </li></ul><ul><li>կարևորի պետության և ազգային կառույցների դերը հայապահպանության և Հայաստանի զարգացման գործում. </li></ul><ul><li>ընդունի ժողովուրդների, կրոնների, մարդկանց ապրելակերպի միջև եղած տար μ երությունները և հարգալից վերա μ երմունք դրսևորի ուրիշ ժողովուրդների մշակույթի հանդեպ. </li></ul><ul><li>գիտակցի ներկան և ապագան կերտելու խնդրում ազգային պատմության դերը: </li></ul>

×