ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ     ԶԱՐԳԱՑ...
ԴԱՍԱՐԱՆ _____________ IV______________ __ԱՌԱՐԿԱ __________Մայրենի________________ԹԵՄԱ ______Մարդու անունն ու գործը____ ԺԱՄ...
 Իրավիճակին համապատասխան որ                ծավալուն բանավոր տեքստ կազմել5                Ա...
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ  Լեոնարդո դա Վինչի , ԴեղձենինԴԱՍԻ        Բնագրի սահուն և հասկանալի ընփերցումՆՊԱՏԱԿԸ    ...
ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ   Խթանման փուլ  Նախապատրաստական զրույցի միջոցով բացահայտել մարդկային լավ և վատհատկանիշները, կապ ստեղծել դ...
  Ներկայացնեն իրենց հնարավոր վարքագիծը նման իրավիճակում    Պարզեն հեքիաթի հիմնական միտքը    Հիշեն համապատասխան առա...
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ  Ա. Պարսամյան, ԿաթիլըԴԱՍԻ        Բնագրի ընկալում և անգիր վերարտադրումՆՊԱՏԱԿԸ      Բառ...
ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ   Խթանման փուլ   Մտագրոհի մեթոդի միջոցով պարզել ջրի մասին աշակերտների գիտելիքները ևկապ ստեղծել դրանց և բա...
1.  Ընտրել առարկայի որևէ թեմա [ մինչև 6 ժամ]:   2.  ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ     Շարադրություն          << Ե...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

աջափնյակի վազգեն ա. անվան թիվ 168 հիմնական դպրոց

5,526 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

աջափնյակի վազգեն ա. անվան թիվ 168 հիմնական դպրոց

 1. 1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Աջափնյակի Վազգեն Ա.-ի անվան թիվ 168 հիմնական դպրոց դասվար ` Խաչատրյան Սուսաննա 2012թ.
 2. 2. ԴԱՍԱՐԱՆ _____________ IV______________ __ԱՌԱՐԿԱ __________Մայրենի________________ԹԵՄԱ ______Մարդու անունն ու գործը____ ԺԱՄ ___6___Դաս Դասի թեման Չափորոշիչ1  Արձակ և չափածո ստեղծագործությունների տարբերությունը  Գոյականը, Բայը  Անգիր արտասանել չափածո գրական ստողծագործությունը  Պատկերացնել որոշ գրական ստեղծագործու- Ձեռքերը թյունների կապը ժողովուրդի պատմության և մշակույթի հետ  Լուծել լեզվատրամաբանական առաջադրանքներ2  Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը  Գոյականը, Բայը  Պատմել կամ վերապատմել պատմվածքներ` Ուս ուսի որ տանք, սարեր շուռ պահպանելով դեպքերի տրամաբանական կտանք հաջորդականությունը  Զրույց սկսել խմբի անդամների հետ, հետևել զրույցի կանոններին  Լուծել լեզվատրամաբանական առաջադրանքներ3  Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը  Նախադասության տեսակներն ըստ հաղորդակցման նպատակի  Պատմել կամ վերապատմել պատմվածքներ` պահպանելով դեպքերի տրամաբանական Դեղձենին հաջորդականությունը  Զրույց սկսել խմբի անդամների հետ, հետևել զրույցի կանոններին  Առաջադրված թեմայով մանկական մամուլից նյութեր ընտրել  Լուծել լեզվատրամաբանական առաջադրանքներ4  Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը  Նախադասության տեսակներն ըստ Հրաշք վրձինը հաղորդակցման նպատակի  Բարձրաձայն կամ լուռ ընթերցել տեքստը` ուշադրություն դարձնելով առանձին բառակապակցությունների և բառախմբերի իմաստների վրա
 3. 3.  Իրավիճակին համապատասխան որ ծավալուն բանավոր տեքստ կազմել5  Արձակ և չափածո ստեղծագործություն-ների Կաթիլը տարբերությունը  Անգիր արտասանել չափածո գրական ստողծագործությունը  Տարբերակել և կիրառել ածական + գոյական կառուցվածքով բառակապակցությունները  Զրույց սկսել խմբի անդամների հետ, հետևել զրույցի կանոններին  Առաջադրված թեմայով մանկական մամուլից նյութեր ընտրել  Լուծել լեզվատրամաբանական առաջադրանքներ6 Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Երբ մեծանամ …
 4. 4. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Լեոնարդո դա Վինչի , ԴեղձենինԴԱՍԻ  Բնագրի սահուն և հասկանալի ընփերցումՆՊԱՏԱԿԸ  Բառապաշարի հարստացումԴԱՍԻ  Ճյուղ, դեղձ, մխրճվել, փթթել, խորհուրդ, մռթմռթալԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Նոր բառեր և իմաստներ ( շռայլորեն , պտղառատ, անխոհեմ, ջանալ, մխրճվել, կենարար, հրահանգել, պտղակալել, անվրդով )  Կայուն կապակցություններ ( սև նախանձից կուրանալ, աչք դնել, ճաք տալ, ականջ դնել )  Կենարար, մխրճվել, հրահանգել, ամրապնդել, ամբողջովին, աստիճանաբար բառերի հոմանիշները  Նախադասության տեսակներն ըստ հաղորդակցման նպատակի  Ագահության և հնարավորությունների չարաշահման մասին առածներ, ասացվածքներԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ  Սահուն և հասկանալով ընթերցել նյութըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ  Տրամաբանական հաջորդականությամբ վերարտադրելԿԻՄԱՆԱՆ պատմության դեպքերը  Նկարագրել և բնութագրել գործող կերպարներին  Ներկայացնել իր հնարավոր գործողությունները համանման իրավիճակներում  Ինքնուրույն խոսք կառուցել  Ճանաչել նախադասության տեսակները ըստ հաղորդակցման նպատակիԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ  Գնահատել գործող կերպարներին բնորոշ հատկանիշներըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ  Կարևորել հնարավորությունները ճիշտ գնահատելուԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ կարողությունը  Կազմել ինչ - որ բան պատմող, հարցում , խնդրանք , հրաման , զգացմունք արտահայտող նախադասություններ
 5. 5. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ Խթանման փուլ Նախապատրաստական զրույցի միջոցով բացահայտել մարդկային լավ և վատհատկանիշները, կապ ստեղծել դրանց և հեքիաթի միջև : Իմաստի ընկալման փուլ Հեքիաթի ընթերցում ( 3 մաս)Բնագրային աշխատանք `  Բառային աշխատանք ( կատարել յուրաքանչյուր հատվածի ընթերցումից հետո)1-ին հատված ( ավարտվում է Ավելի լավ կլինի, եթե մռթմռթալու և նախանձելուփոխարեն ջանաս համով-հոտով դեղձեր հասցնել նախադասությամբ )  Պարզաբանել շռայլորեն, պտղառատ, անխոհեմ , ջանալ բառերի իմաստն ու հոմանշությունը  Բացատրել հասցնել բազմիմաստ բառի իմաստները  Բացատրել աչք դնել դարձվածքի իմաստը  Մեկնաբանել դեղձենի, ճյուղեր, ընկույզ, մռթմռթալ բառերի ուղղագրությունը2-րդ հատված ( ավարտվում է Ճյուղերին հրահանգեց որքան կարելի է խիտպտղակալել, իսկ ծաղիկներին` առանց բացառության պտուղների վերածվելնախադասությամբ )  Բացատրել սև նախանձից կուրանալ, ականջ դնել կայուն կապակցությունների իմաստը  Բացատրել մխրճվել, կենարար, հրահանգել բառերի իմաստն ու հոմանշությունը  Մեկնաբանել խորհուրդ, մխրճվել բառերի ուղղագրությունը3-րդ հատված ( վերջինն է )  Բացատրել փթթել բառի իմաստն ու հոմանշությունը  Ամրապնդել ամբողջովին, աստիճանաբար բառերի հոմանշությունը  Բացատրել ճաք տալ դարձվածքի իմաստը  Բացատրել անվրդով բառի իմաստն ու հոմանշությունը  Մեկնաբանել փթթում, օրեցօր , անվրդով բառերի ուղղագրությունը Բնագրի ընթերցում ամբողջությամբ : Կատարել ընտրովի ընթերցանություն - Կարդալ դեղձենու դժգոհությունն արտահայտող հատվածը - Կարդալ սալորենու խորհուրդը - Կարդալ դեղձենու վախճանը պատկերող հատվածը Քերականություն` նախադասության տեսակներն ըստ հաղորդակցման նպատակի ( Լեզվաբանի դասը ) Կշռադատման փուլԱշակերտները պետք է `  Համեմատեն և գնահատեն ծառերի վարքագիծը  Զրույց ծավալեն նախանձության, ագահության և իրենց ունեցածով գոհանալու մասին, իրենց վերաբերմունքն արտահայտեն դրանց նկատմամբ
 6. 6.  Ներկայացնեն իրենց հնարավոր վարքագիծը նման իրավիճակում  Պարզեն հեքիաթի հիմնական միտքը  Հիշեն համապատասխան առածներ և ասացվածքներ  Լրացնեն քառաբաժնի աղյուսակը Ի ՞նչ ձայներ էի լսում Ի ՞նչ էի տեսնում Ի ՞նչ էի զգում Իմ կարծիքով  Հեքիաթից կամ առաջադրված նախադասություններից դուրս գրեն այնպիսի նախադասություններ , որոնց միջոցով ինչ-որ բանի մասին պատմվում է , հարց է տրվում, խնդրվում է կամ խորհուրդ է տրվում , կամ էլ բացականչությունների միջոցով արտահայտվում են զգացած հիացմունքը , ուրախությունը, ցավը, զարմանքը  Բացատրեն նախադասությունների տեսակների տարբերությունը ըստ հաղորդակցման նպատակիՏանը` կարդալ բնագիրը, գրել Բառերի գանձատուփի 3-րդ առաջադրանքը:
 7. 7. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Ա. Պարսամյան, ԿաթիլըԴԱՍԻ  Բնագրի ընկալում և անգիր վերարտադրումՆՊԱՏԱԿԸ  Բառապաշարի հարստացում  Ածական  Կարևորել բնապահպանական խնդիրներԴԱՍԻ  Բացահայգտել ջրի դերը բնության մեջ և մարդու կյանքումԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Նոր բառեր և իմաստներ ( զուլալ, բիլ , կուլ տալ, հովացնել, հոգս)  Իմանալ ամպրոպ, մաքուր, ճանապարհ, իսկույն, թեև, հոգս բառերի ուղղագրությունը  Բացատրել ճանապարհ ընկնել բառակապակցության իմաստը  Իմանալ զուլալ, բիլ, ճանապարհ, մեղմ, իսկույն, մաքուր, իզուր, շողշողալ, հովացնել բառերի հոմանիշները  Զուլալ և մաքուր ածականների համեմատության աստիճանները  Դասից դուրս գրել գոյականներ, ածականներ, բայերԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ  Սահուն և առոգանությամբ անգիր վերարտադրելԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ բանաստեղծությունըԿԻՄԱՆԱՆ  Ջրի դերը բնության և մարդկանց կյանքում  Բացահայտել բանաստեղծական պատկերը (փոխաբերություն)  Արձակ վերարտադրել բանաստեղծության բովանդակությունը  Ճանաչել ածականների համեմատության աստիճանները  Տրամաբանական ինքնուրույն խոսք կառուցել (դատողական )ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ  Հոգատար վերաբերմունք դրսևորել հայրենի բնության,ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ բնական պաշարների նկատմամբԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ  Կազմել տրված ածականների համեմատության աստիճանները
 8. 8. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ Խթանման փուլ Մտագրոհի մեթոդի միջոցով պարզել ջրի մասին աշակերտների գիտելիքները ևկապ ստեղծել դրանց և բանաստեղծության մեջ արծարծված խնդիրների միջև Իմաստի ընկալման փուլ Բանաստեղծության ընթերցումԲնագրային աշխատանք ` Բառային աշխատանք  2-րդ ընթերցման ընթացքում կսովորեն ջուր, երկինք, մեղմ բառերի հոմանիշները ( Բառերի գանձատուփի 2-րդ առաջադրանք)  Բացատրել բիլ բառի իմաստը, կապույտ գույնի մյուս երանգները ( լազուր, լուրթ )  Բացատրել ճանապարհ ընկնել դարձվածքի իմաստը  Մեկնաբանել հոգս բառի իմաստը  Կկատարվի տեքստային աշխատանք  Մեկնաբանել թեև, հոգս, ճանապարհ բառերի ուղղագրությունը Քերականություն  Եռյակ մեթոդի կիրառում ( տրվում է կաթիլ բառը )  Գրել ծարավ և մեղմ ածականների համեմատության աստիճանները և բառակապակցություններ կազմել Կշռադատման փուլ Աշակերտները պետք է `  Ձևակերպեն բանաստեղծության հիմնական միտքը  Կարծիք հայտնեն վերնագրի վերաբերյալ, նոր վերնագիր առաջարկեն  Ջրի մասին հանելուկներ հիշենՏանը ` անգիր սովորել բանաստեղծությունը, գրել Բառերի գանձատուփիցառաջադրանք ( 1)-ը:
 9. 9. 1. Ընտրել առարկայի որևէ թեմա [ մինչև 6 ժամ]: 2. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Շարադրություն << Երբ մեծանամ … >>ԴԱՍԻ Գիտելիքների ստուգումՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻԽՆԴԻՐՆԵՐԸԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ3. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 1. Շարադրության վերնագրի հաղորդում, դրա քննարկում աշակերտների հետ. 2. Նախօրոք հավաքած << նլութի >> քննարկում, դեպքերի, պատմությունների վերհիշում, դիտարկում, բանաստեղծությունների անգիր արտասանություն, երգերի ունկնդրում կամ կատարում. 3. Ըստ նախագծի բանավոր շարադրում ( խմբովին ). 4. Պլանի կազմում, հենակետային բառերի որոշում. 5. Զրույց բովանդակության շուրջ. 6. Բառային աշխատանք. 7. Շարադրության գրառում. 8. Ինքնաստուգում. 9. Գրավորների հանձնում

×