Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

131 դպրոցի դասվար արմենակյան գոհար

3,717 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

131 դպրոցի դասվար արմենակյան գոհար

  1. 1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 131 դպրոցի դասվար Արմենակյան Գոհար 2012 թ
  2. 2. ԹԵՄԱՄարդն իր գործով է ճանաչվում Գործն է անմահ, լա՛վիմացեք, Որ խոսվում է դարեդար,Երնե՜կ նըրան, որ իր գործովԿապրի անվերջ, անդադար։
  3. 3. Էս մի բուռն էլ թռչուններինչարաճճի պատշգամբանպայման թռչունսրբելանձրևշնորհակալություն հրճվանք
  4. 4. Սյունակներից ընտրել զույգ-զույգ գրել հոմանիշ բառերըհրճվանք անմիջապեսիսկույն կտորպատառ ուրախությունճախր լուսամուտպատուհան թռիչք

×