Successfully reported this slideshow.
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ,  ...
ԴԱՍԱՐԱՆ____Երրորդ_____________ԱՌԱՐԿԱ_____մայրենի____________ԹԵՄԱ___Մարդն իր գործով է ճանաչվում   ԺԱՄ__6Դաս Դասի թեման  ...
5.  Էս մի բուռն էլ թռչուններին  . կարողանա գտնել նախադասության                 գլխավոր անդամները    ...
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ        Լեոնարդո դա Վինչի, ՄայրինԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ       . զարգացնել կարդալու հմտությունը  ...
ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸՀին նյութի հարցում   երեք – չորս աշակերտ բանավոր կվերարտադրեն նախորդ նյութի   բովանդակությունը   կամրապն...
քամի բառի հետ համապատասխան ածականներ կգտնեն և  կօգտագործեն նախադասությունների մեջ  կկարողանան գտնել փոթորիկ բառի հոման...
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ    Որսորդի սիրտըԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ   . բնագրի սահուն և հասկանալով ընթերցում         . բառապաշ...
ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸԽթանման փուլՄտագրոհի միջոցով բացահայտել աշակերտների մտքում սիրտ բառիառաջացրած զուգորդումները: Պատկերել աշակերտ...
. կարդալ տարվա եղանակը նկարագրող հատվածը. կարդալ վիրավոր կխտարի նկարագրող հատվածը. կարդալ մայր կխտարի արցունքով լցված աչքե...
Թեմատիկ գրավոր աշխատանքԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ           Բացատրական թելադրությունԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ          Հոմանիշ բառեր...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

131 դպրոցի դասվար արմենակյան գոհար

5,874 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

131 դպրոցի դասվար արմենակյան գոհար

 1. 1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 131. դպրոցի դասվար Արմենակյան Գոհար 2012-թ
 2. 2. ԴԱՍԱՐԱՆ____Երրորդ_____________ԱՌԱՐԿԱ_____մայրենի____________ԹԵՄԱ___Մարդն իր գործով է ճանաչվում ԺԱՄ__6Դաս Դասի թեման Չափորոշիչ1. Ուժի ակունքը . արտասանական հնչերանգի դրսևորում . արձակ և չափածո ստեղծագործությունների տարբերությունը . արտահայտիչ արտասանություն . խոսքում ճիշտ կիրառել բազմիմաստ բառերը . ստեղծագործական կարողությունների խթանում . կկարևորի աշխատասիրությունը2. Մայրին . կարդալու հմտություն, կարդացածի ընկալում . տեքստի բովանդակության վերարտադրում . տարբերակել գոյականը, բայը . հոգատար վերաբերմունք դրսևորել հայրենի բնության նկատմամբ3. Ճամփորդները . հայերենի կետադրական նշանները`վերջակետը, ստորակետը, հարցական նշանը, շեշտը . բառի մեջ տարբերել արմատը և ածանցը . իրեն հետաքրքրող թեմաներով պատրաստել ելույթներ . խմբով աշխատելիս կենտրոնանալ հիմնական ասելիքի վրա4. Որսորդի սիրտը . արտահայտիչ ընթերցանության խթանում . կարողանալ տեքստի վրա ինքնուրույն աշխատել և համապատասխան դատողություններ անել . վերաբերմունք դրսևորել գործող անձանց արարքների նկատմամբ, հասկանալ նրանց զգայական ապրումները . իմանա բառերի ուղղագրությունը
 3. 3. 5. Էս մի բուռն էլ թռչուններին . կարողանա գտնել նախադասության գլխավոր անդամները . կարողանա հասկանալ պարզ ընդարձակ նախադասության կառուցվածքը . կարողանա բարձրաձայն կամ լուռ ընթերցել տեքստը . կարողանա զրույց սկսել խմբի անդամների հետ`հետևելով զրույցի կանոններին6. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք . թելադրություն հոմանիշ բառերի շուրջը
 4. 4. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Լեոնարդո դա Վինչի, ՄայրինԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ . զարգացնել կարդալու հմտությունը . բառապաշարի հարստացում . տարբերակել գոյականը, բայը . կարևորել բնապահպանական խնդիրներըԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ . սովորեցնել խրոխտ, հարևան, տնօրեն, հարձակում, վերջապես բառերի գրությունը . սովորեցնել փոթորիկ բառի հոմանիշը . ամրապնդել գոյականի և բայի վերաբերյալ գիտելիքները . տալ հավատարմության գաղափարըԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ . սահուն և արտահայտիչ ընթերցելԿԻՄԱՆԱՆ հեքիաթը . ծառերի մասին հետաքրքիր տեղեկություններ . ընկերասիրության կարևորությունը . ծառի մասերի անունները . շարունակել դեպքերի նկարագրությունըԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ . պատասխանել հարցերինԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ . հեքիաթը բաժանել մասերի . համեմատել ծառերի տերևները . գտնել նմանություն և տարբերություն . տեքստից գտնել գոյականներ և բայեր . թվարկել և տարբերել ծառերի տեսակները ( մրգատու և դեկորատիվ)
 5. 5. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸՀին նյութի հարցում երեք – չորս աշակերտ բանավոր կվերարտադրեն նախորդ նյութի բովանդակությունը կամրապնդեն գիտելիքները նախորդ նյութի նորածանոթ բառերի վերաբերյալԽթանման փուլ խմբավորման կամ պրիզմայի միջոցով բացահայտել ծառի մասին աշակերտների ունեցաց գիտելիքները և կապ ստեղծել դրանց և հեքիաթի մեջ արծարծված խնդիրների միջևԻմաստի ընկալման փուլ հեքիաթը ընթերցում են աշակերտները շարունակական եղանակով երկրորդ ընթերցման ընթացքում բացատրվում են բոլոր անծանոթ բառերը կատարվում է բառային աշխատանք աշակերտների միջոցով կմեկնաբանվի “Հավատարիմ ընկերը գին չունի” ասացվածքը և կապ կստեղծվի հեքիաթի ու ասացվածքի միջև կթվարկեն, թե ինչ ածականներ են գործածվել հեքիաթի,ծառերի անունների հետ կիմանան,թե ինչպիսին կարող է լինել քամին
 6. 6. քամի բառի հետ համապատասխան ածականներ կգտնեն և կօգտագործեն նախադասությունների մեջ կկարողանան գտնել փոթորիկ բառի հոմանիշները կնկարեն մի ծառ և նկարածի վրա ցույց կտան ծառերի մասերը և կգրեն դրանց անունները հեքիաթից կգտնեն ծառատեսակների անունները և նրանց կատարած գործողությունները նախօրոք թղթի վրա փակցված տերևների միջև կգտնեն նմանություններ և տարբերություններ դադարի պահին միևնույն գույն ունեցոց քարտերի վրա գրված բառերով կազմել զույգեր և որոշել դրանց սկզբունքներըԿշռադատման փուլ Աշակերտները պետք է` ձևակերպեն հեքիաթի հիմնական միտքը կարծիք հայտնեն վերնագրի վերաբերյալ,նոր վերնագիր առաջարկել`ելնելով “Հավատարիմ ընկերը գին չունի” ասացվածքից դատողություններ անել հավատարմության մասին շրջագայություն պատկերասրահում մեթոդով ներկայացնեն ծառեի և կանաչ տարածքների պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ (ծառ ու ծաղիկ տնկել,հող փորել,ջրել և այլն) Քերականություն հեքիաթից դուրս գրել առարկա և գործողություն ցույց տվող բառեր Տանը` “Մայրին” վերնագրով շարադրանք գրել գործողություններին նոր ծառ ավելացնել (Պատմությունների և հեքիաթների զամբյուղի երկրորդ առաջադրանք)
 7. 7. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Որսորդի սիրտըԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ . բնագրի սահուն և հասկանալով ընթերցում . բառապաշարի հարստացումԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ . բացատրել որսորդ, կխտար, ձախ, մղկտալ, առաջ, փախչել, խեղճ բառերի ուղղագրությունը . սովորել նոր բառեր և իմաստներ (կխտար , մղկտալ) . թվարկել կայուն բառակապակցություններ`կախ ընկնել, միտք անել, սիրտը լցվել, ձայն տալ . գրել ջահել, անվախ, տանջել, սիրուն բառերի հոմանիշներ . ջահել, հաջորդ, բարակ, սիրուն, անմեղ բառերի հականիշները . գտնել նույն ածանց ունեցող բառերԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ . սահուն և հասկանալով ընթերցել նյութըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ . տրամաբանական հաջորդականությամբԿԻՄԱՆԱՆ վերարտադրել պատմության դեպքերը . նկարագրել և բնութագրել գործող անձանց . ներկայացնել իր հնարավոր գործողությունները համանման իրավիճակում . ինքնուրույն խոսք կառուցել . գործնականում կիրառել բառակազմաակն հմտություններըԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ . գնահատել գործող անձանց բնորոշԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ հատկանիշները (անտարբերություն,ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ անխղճություն) և վերաբերմունք դրսևորել դրանց նկատմամբ . կարևորել հոգատարությունը, սրտացավությունը . ձգտել մարդկային լինել իր արարքների մեջ
 8. 8. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸԽթանման փուլՄտագրոհի միջոցով բացահայտել աշակերտների մտքում սիրտ բառիառաջացրած զուգորդումները: Պատկերել աշակերտների նշածհասկացությունները ներկայացնող գծապատկեր:Իմաստի ընկալման փուլՊատմության ընթերցում `կանխագուշակության աղուսյակիկիրառմամբ( 4 մաս):Բնագրային աշխատանք`. բառային աշխատանք (կատարել յուրաքանչյուր հատվածի ընթերցումիցհետո )I-ին հատված (ավարտվում է Այդպես ծնոտը կախված փախավ, կորավ). կպարզաբանվի որսորդ, կխտար, ծնոտ, կախ ընկնել բառերիիմաստներըII հատվածը ( ավարտվում է Ճանաչեցի իմ զոհին). բացատրել ամառնամուտ բառի իմաստը ,ամրապնդել հաջորդ բառիիմաստն ու հոմանշությունըIII հատված (ավարտվում է ցամաքել-չորացել են…). ամրապնդել նիհար, բարակ բառերի իմաստն ու հոմանշությունըIV հատված (մինչև վերջ). բացատրել գնդակ արձակած չկամ կապակցության իմաստը:Բնագրի ընթերցում ամբողջությամբ:Կատարել ընտրովի ընթերցանություն
 9. 9. . կարդալ տարվա եղանակը նկարագրող հատվածը. կարդալ վիրավոր կխտարի նկարագրող հատվածը. կարդալ մայր կխտարի արցունքով լցված աչքերում արտահայտվածնախատինքը նկարագրող հատվածըԿշռադատման փուլԱշակերտները պետք է. համեմատեն և գնահատեն որսորդի վարքագիծը. զրույց ծավալեն անտարբերության , անխղճության մասին, իրենցվերաբերմունքն արտահայտեն դրանց նկատմամբ. ներկայացնեն վերափոխված որսորդին. կպարզեն պատմվածքի հիմնական միտքը. կլրացնեն քառաբաժնի աղյուսակը ինչ ձայն էի լսում ինչ էի տեսնում ինչ էի զգում իմ կարծիքովՏանը` կարդալ բնագիրը, սովորել բացատրված բառերը, կատարելբառերի գանձատուփի առաջին առաջադրանքը:
 10. 10. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Բացատրական թելադրությունԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ Հոմանիշ բառերի կիրառելու շուրջը Դասի ընթացքը 1. Մինչև թելադրության սկսելը գրատախտակին ուսուցիչը գրում է գործածվող ուղղագրական բառերը 2. Աշակերտները ուշադիր դիտում են այդ բառերը 3. Դրանցով կազմում են նախադասություններ 4. Ջնջում են բառերը 5. Հետո սկսել թելադրել տեքստը և զուգահեռ տալ բառաբացատրությունը ( յուրաքանչյուր նախադասություն կարդալ մեկ անգամ) 6. Մեկ անգամ ևս կարդալամբողջական տեքստը և ստուգել 7. Կատարել ինքնաստուգում 8. Լուռ հավաքել աշխատանքները

×