Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Massivt skalerbar skatteberegning

1,539 views

Published on

Presentasjon gjort på Software 2012: Skatteetatens målarkitektur finnes en beregningsarkitektur/-komponent for å fastsette riktig skatt og avgift. Vesentlig for denne er høy endringsevne (for informasjon, prosess og regler), lineær håndtering av store datamengder, lang levetid, fleksibel sourcing og tilbud av massiv spørring. Domain Driven Design har også her vært sentral. Designet og resultater fra Proof of Concept gjennomgås.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Massivt skalerbar skatteberegning

 1. 1. Massivt skalerbar skatteberegningSoftware 2012Tormod Varhaugvik, SKD SITS, Jan 2012 1
 2. 2. Bakgrunn Fastsetting • Skatteberegning i løsningsarkitekturen • Egen informasjon, logikk og prosess • Avlaster standardløsninger • Finansarkitektur har likhetstrekk • Satt sammen; Domain Driven Design, Tuple Space, CQRS, BASE, SOA, ODS, XML-dokumenter og god gammel Java • Skape felles forståelse rundt arkitekturdiskusjoner og valg • Å redusere risiko i planlegging og estimering • 1000 ganger ytelse? • Hardware < 10%? • Kodeforvaltning < 30%? Skatteetaten 29.02.2012 2Skal presentere noe som ingen i verden har fått til innenforOffentlig sektor (i hvert fall skatte administrasjoner) har fått til. Oghvis du vet om noen ”SI I FRA”Mange offentlige instanser ville kalle Fastsetting for: ”Vedtak”Minne er allerede 10-100 ganger raskereWe did it!Command Query Responsibility SegregationBasicaly Available Eventuatly ConsistentOperational Data Store 2
 3. 3. Drivere og Krav • Hendelsesdrevet • Selvbetjening • Automatisering • Endringsevne • Livsløp – åpne standarder • Flerkjerne CPU & Mange bokser små • Vi må designe for parallellitet • Skalere ”ut av boksen”, ”Skriv for skyen i dag” • Vår egen sky i dag, forberedt på det som kommer • Ytelse, volumer, økonomi • Ikke alle problemer passer Skatteetaten 29.02.2012 3Selvbetjening innebærer også mye blottlegging, man må ha kontroll på bakrommetMed oppetid menes at systemet skal kunne ha ”fail-over” i tilfelle feil, men også at systemet skal være tilgjengelig ved høy lastEn clustret løsning er mer robust i seg selv, og applikasjonen må bygges for det. (Når virket sist failover siten)?Alle disse kan sorteres ut ved å se på systemet faktisk skal levere for hvem.Ved å dele opp i forskjellige funksjoner vil man kunne se konturene av forskjellige komponenter i arkitekturenNoe nedetid vil man selvfølgelig ha, men det går an å minimere det.Facebook har 10.000 vis av servere,50 millioner transaksjoner i sekundet…,10’talls terrabyte med RAMDe største framskritt i prosessering ligger på algoritmer og ikke i HWParallellitet: Generelle algoritmer i dag klarer kanskje 20% 3
 4. 4. DDD i Space Based Arhitecture Space-Based Architecture (SBA) is a software architecture pattern for achieving linear scalability of stateful, high-performance applications, based on Yale’sTuple-Space Model (Source Wikipedia) Aggregate Skatteetaten 29.02.2012 4Aggregate slik definert i Domain Driven DesignRett og slett en gigantisk HasMap 4
 5. 5. Kontinuerlig utveksling av AggregaterTuple er et xml- Løs kobling Alle aggregater Skillerdokument som mellom aggregater innkapsles i et produksjon inneholder (Skattyter, context super-dokument fra bruk aggregat og årsversjoner) Fastsetting Forskjellige XML for lang aggregater side-om- holdbarhet jon side for skattyter ras kla Skatt SkatteInfo de Avgif regning enSkatteInfo er en ebe Kontinuerlig Eg ts- o Fast- Ilagtsuper-repository g satte verdier skatt / avgift tilrettelegging Module har en Verdier Prog- For- Modulene avgir nose skudd bounded context tjenestekomponenter In ns a m lin rs dd ku til SkatteInfo g FoProcessing unit Last et sett er en module aggregater og produserer et nytt Massiv spørringUnik produsent Uavhengige Alle aggregater Tilstand på av aggregat contexts på samme sted aggregatet styrer http://tormodv.blogspot.com/2010/11/concept-for-datastore-and-processing.html prosessen Skatteetaten 29.02.2012 5 Continual Aggregate Hub. Viktig å poengtere at dette er design for å la mange Moduler samarbeide om de samme informasjonsobjektene. Grid / skalering er det kun for ytelse. Tenk også på SkatteInfo som et lager over alt som er produsert av systemene. All spørring foregår hit. Slikt sett likt med Operational data store, men det er dette med arkitekturen rundt som gjør den spesiell Tid er løs kobling. Har bedre tid når man utarbeider noe enn når man spør etter det. Høy spørre til beregn ratio Skatteinfo er til enhver tid fasiten. Soft state Bedrer muligheten for gode metadata, enhetlig master Aggregater: utfordringen er å finne riktig granularitet. 5
 6. 6. Tekniske egenskaper • Parallelliserbar • Skill utvalg… • … fra behandling • … fra lagring av resultat • Prosessfokus • Automatisk saksbehandling • Manuell saksbehandling • Kontinuerlig tilrettelegging • Åpne standarder • Kapsle inn forretningslogikk • xml, java, kontainer, web • Leverandør / plattformuavhengig • Plattform i utvikling • Objektorientert • Rik semantikk, DSL • xml 1:1 med java (aggregatet) • Test og drift • Automatisk / avgrenset test • Omkjøring ifbm feilretting • Enkel simulering http://tormodv.blogspot.com/2010/12/continual-data-hub-architecture-and.html Skatteetaten 29.02.2012 6Åpne standarder gir handlingsrom. Beste valget man kan gjøre i dagLisens uavhengighet, flytt prosesseringsbehov ut til noe gratisVarighet!Skille utvalg, fra prosessering, fra lagringTenk en og en når man utvikler.Snakk om container og komponenterPresenter en case!Tilrettelegge, man går ikke i butikken mens man lager matDramatisk forenkling av concurrencyFantastisk mulighet til å planlegge cache-pre-load… 6
 7. 7. Lagringsarkitektur - Aggregater • Tenke Aggregater (info+use) • Forretningslogikk styrende • Part i fokus, ikke datatype • Robusthet og skalerbarhet • Redusert I/O og mindre låsing • Endringsevne og testbarhet • Serialisering er lik • Søkemotor <hode> • Alle dokumenter har skjema <nøkler> • Vilkårlige data fra 3. part <prosess> • Kan ha ustrukturert info også <aggregat> <beslutning> • Hva med funksjoner på tvers av <avvik> aggregater/dokumenter? <logg> http://tormodv.blogspot.com/2011/02/document-store-for-enterprise.html Skatteetaten 29.02.2012 7Dramatisk forenkling av concurrency mekanismer 7
 8. 8. Proof of Concpt mål • Enkel; ved at regler, informasjon og prosess er tettest opp mot forretningsbegrep • Logisk gruppering, ikke teknisk oppstykking • Helhet i skatteprosessen gir forenkling totalt sett (gjenbruk) • Testbar; ved at moduler lar seg teste hver for seg i en tydelig verdikjede • Faser i saksbehandlingen • Steg i prosesseringen • Uavhengige informasjonselementer • 400+70+25+20 er mindre enn 400*70*25*20 • Skalerbar; ved at volum og svartider lar seg løse ved kjøp av mer hardware, og ikke igjennom å skrive om regler, informasjon eller prosess. • Lavere kostnad • Mindre risiko http://tormodv.blogspot.com/2011/09/tax-norways-proof-of-concept.html Skatteetaten 29.02.2012 8Kinderegg!Kan ikke abstrahere seg bort fra forretningslogikk 8
 9. 9. Hva gjør vi? • Valgt noe vanskelig; selvangivelse og skatt • Selvangivelsen har ca. 800 felter / 300 poster • Settes sammen av 28 grunnlagsdata, samt 47 underskjema • Bare Lønn og trekkoppgaven har ca. 250 mappinger • Essensiell kompleksitet skal håndteres • Vise at helhet i skatteprosessen gir forenkling totalt sett • Konvertert del-mengde fra produksjon (60 millioner dokumenter) • Det skal kjøres for ca. 1 million skattytere • Dobbelt så mange maskiner skal gi dobbel ytelse Skatteetaten 29.02.2012 9I dag ca 4000 beregningsregler og 3000 kontroller. Dette er enteknisk oppdeling og gir ikke forretningsnivå regler.Infrastruktur Etablert servermiljø hos EDB og Installert grid-løsning (utvidelse av AURORA)Funksjonalitet Lastet grunnlagsdata, produsert selvangivelse og beregnet skatt Bygget et eksempel på 360° brukergrensesnitt Vurdert konsepter for automatisk og manuell saksflyt Helhetlig ramme på plass med fasene; skal utvide med Skattekort Full dekning innenfor ansettelser til Skatt. (50 – 60 summeringer) Skatt ca 70% av befolkningen. 30-40% av logikken? Saksbehandling på SA er godt dekket (hvem gjorde hva når) Løsning for årsversjoner; både små og store endringerData 9 Full saldo/rente og LTO for 2009 og 2010 60% volum av GLD 2 av 17 oppgavetyper
 10. 10. Lagring av Aggregater i super-dokument id, Tilstand på tidspunkt, Hode gjelder, tilstand [privat, åpen, fjernet, erstattet] dokumentet rapportert av, erstatter skjematype, gyldighetsperiode [inntektsår, datoperiode], Lik for alle i fase [prognose, PSA, levert, fastsatt, klage] SkatteInfo Sak versjon tilstand [ny, behandles, ferdig ] post2.1.1 Tilstand på Selv- text aggregatetangivelse verdi ref Id post3.1.12.7 Spesifikk pr … post5 skjematype Selvangivelse Avvik avvikbeskrivelse aggregat gjelderPoster brukernavn Logg tidspunkt Lik for alle i hendelse begrunnelse SkatteInfo endredePoster Skatteetaten 29.02.2012 10 Analogi med bøker Header er ISBN, Forfatter, tittel etc. Boka kan inneholde hva den vil. 10
 11. 11. Modul: Selvangivelse EndreView BrukView View -”GUI for Saksbehandler” -”GUI for innsyn” -Lag ny -Se på familie -Se på familie -Se på selvangivelse -Se endring over tid -Fastsett- (verdi, type og part) -Fastsett (-fase)VPL VPLBPM BPM EndreService BrukService Application -”Services for å endre på Selvangivelse” -”Sevices for bruk av Selvangivelse” -Lag -Søk -Endre etc… -List -listner- (selvangivelse, familie) -Se på (versjoner) -Subscribe / event handler Familie SelvangivelseService LookupService -Utgjevn -Opprett -søk -Endre -Lagre i kontekst (fase) -list -Fastsett -Endre / Fastsett Business -Valider -Valider / Diff Factory -se på -Diff -Fase -Nå situasjon -Fase -Lås KildeRepo PartRepo SelvangivelseRepo ”Data til bruk i selvangivelsen” -Navn -Fase og versjon -LTO, S&R, (GLD - 17) -Organisasjon -Prosess og sakstilstand -RF-1088 (etc) -Familie -RF-1030 -Kommune -Avvik Infrastructure / -Logg og audit SkatteInfo Skatteetaten 29.02.2012 11 Reell forretningslogikk ligger i Selvangivelse Service: La deg ikke villede til å tro at datamodellen er i stand til å ha full konsistens. det er forretningslogikken som har den. 11
 12. 12. Kjøremiljø• Alle noder er funksjonelt like • Plass tar mer tid enn beregning• Noder har forskjellig datasett • Flytte data mellom servere tar tid • Skattefamilie samlokalisert som forventet• Grid håndterer partisjonering, søk, • Redundans tar tid jobber, redundans, overflow, lagring, • Lasting av data er ikke fult så failover, indekser, med mer. parallell• Transparent for logikken Maskin (server) Maskin (server) Maskin (server) Grid-node (JVM) Grid-node (JVM) Grid-node (JVM) PSA PSA PSA Saldo- og rentemeldinger Saldo- og rentemeldinger Saldo- og rentemeldinger Lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Skattefamilie Skattefamilie Skattefamilie Skatteetaten 29.02.2012 12Mao. dyrere å flytte data enn å regne på dem (samme erfaring forhovedfaget fra IFI: Distribuertedatabaser og design mhp ytelse.fra1992)Eneste stor HashMap 12
 13. 13. Estimert fullskala produksjon • 28.000 Selvangivelser i sekundet (ca 3 minutter) • 56.000 Skatteberegninger i sekunder (ca 90 sekunder) • 5.100.000 Selvangivelse & Skatt og Skattekort • 80.000.000 Grunnlagsdata & Underskjemaer • 120 Gb RAM netto • 370 Gb RAM brutto med 1x redundans og indekser • 12 Servere (Intel i7) a 32 Gb • Last av XML fra fil: 6000tps => 5 timer • Ekstrem ytelse ikke så viktig i seg selv, men gir handlingsrom • Kost ca 400.000 i servere og 1 million i lisens • Alt behøver ikke være i minne http://tormodv.blogspot.com/2012/01/tax-norways-poc-results.html Skatteetaten 29.02.2012 13ca 3kb pr selvangivelseHW og lisenser PoC: 3 std. servere á 25.000 kr GemFire lisenser: 1 millServer 25.000, 1Tb RAM 200.000, $12.000 pr 6core-CPU(vi har 13.000 på 3 servere). Selv disse i sekvens er raskere enndagens 13
 14. 14. Erfaring • Konseptet innfrir! • Forretningsnær og vedlikeholdbar kode kan yte sykt bra • Funksjonelle tester som regneark • Kode som fagperson kan lese (DSL) putSumPost("3.4", sum(post("3.1.14"), minus(post("3.3.13")))) putSumPost("3.5.1",hvis(post("3.3.7.3")).er(kr(0)).brukDa(hvis(post("3.5.1.1")).ikke Er(kr(0)).brukDa(post("3.5.1.1")))) • Informasjonsmodellen er også viktig • Åpne standarder gir verktøy, komponenter og markedsstøtte • Handlingsrom for valg av kjøreplattform, skalere ved behov • Omskriving er høyst oppnåelig • La POJO utvikling være styrende, ikke xml-definisjoner • Passer også for andre applikasjonstyper • Lagre aggregatet når det passer Skatteetaten 29.02.2012 14Svært fleksible deployment modellerSpeilet Grid for Operasjonelt DatavarehusEnda enklere failoverRimelig HW fordi den kan feileBruk failover ved høy lastRegelmotor vil aldre helt ta av. DSL ruler! 14

×