Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
”Kinderegget”;enklere, billigere og mye raskereSoftwaredesign for Grid arkitektur• Hvordan utnytte den nye plattformen?Ark...
Utfordringen – Helhet og Fremtidsrettet• Årsversjoner                        evn  e• Helhet   ...
Muligheter             • Markedssituasjon, nå og framover             • Kompetanse og infrastruktu...
SoftwaredesignSkatteetaten          23.10.2012  4
Kompleksitet• Du kan ikke flykte fra kompleksitet• Kan ikke pakkes inn og late som ingenting• Kompleksitet har ett omfang,...
Del opp problemet – ”Aggregate design”Nøkkel-objekt  Nøkkel-objektTydelig tilgang,konsistens og root”  ”Aggregate   ...
Grid arkitektur: Monster minne                       AMinne og prosessering som           ...
Lagringsarkitektur - Dokument• Tenke Aggregat-design (info+use)• Forretningslogikk styrende• Endringsevne og testbarhet• R...
SkattedomeneSkatteetaten         23.10.2012  9
Helhetlig skatteprosess• Enhetlig prosessering rundt ett stort datalager• Dyrker forretningsmessig likhet• Løpende saksbeh...
XML dokumentstruktur         id,                                 Nøkkel til   ...
Proof of conceptSkatteetaten           23.10.2012  12
Realiserbart!• Erfaring med Smalltalk viste meget stor effektivitet  når man kunne ha forretningslogikk horisontalt   ...
Proof of Concept mål• Enkel; ved at regler, informasjon og  prosess er tettest opp mot  forretningsbegrep• Testbar; ved ...
Kjøremiljø• Alle noder er funksjonelt like             • Flokkoppførsel• Hver node har sin andel data    ...
Estimert fullskala produksjon• 28.000 Selvangivelser i sekundet (ca 3 minutter)• 56.000 Skatteberegninger i sekunder (ca 9...
Softwaredesign er gull• Ta det på alvor, det er lov å tenke seg om• Fysiske lover kan ikke knekkes, … men ting kan gjøres...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kinderegget; enklere, billigere og mye raskere

930 views

Published on

Foredrag 24. oktober: Ark2012 i regi av Dataforeningen.
Kinderegget; enklere, billigere og mye raskere
Tormod Varhaugvik, seniorrådgiver, Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

Hovedmålet med Skatteetatens målarkitektur er endringsevne og forvaltningskost. I kjernen finnes en beregningsarkitektur for skatt og avgift. Beregningskjernen må ha høy endringsevne, full testbarhet, lineær skalering, store datamengder, lang levetid, fleksibel sourcing og massiv spørring 24/7. Vi har en radikal tilnærming og satt sammen en innovativ pakke. Vi tror vi er alene i verden på dette innen offentlig sektor. Hva med 100% funksjonell testdekning, 30% av dagens forvaltningskost, 5% av hardwarekost og 1000 ganger raskere? Presentasjon viser hvordan en drar nytte av Grid teknologi med Java.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinderegget; enklere, billigere og mye raskere

 1. 1. ”Kinderegget”;enklere, billigere og mye raskereSoftwaredesign for Grid arkitektur• Hvordan utnytte den nye plattformen?Ark 2012Tormod Varhaugvik, SKD SITS, Oktober 2012tormodv.blogspot.com
 2. 2. Utfordringen – Helhet og Fremtidsrettet• Årsversjoner evn e• Helhet r ings End• Selvbetjening Handlingsrom• Store volum Forv altni ngsk• Lang levetid o st• Massiv spørring• Hendelsesdrevet• Designpakke; Domain Driven Design, Tuple Space, CQRS, BASE, SOA, ODS, XML-dokumenter og god gammel JavaSkatteetaten 23.10.2012 2
 3. 3. Muligheter • Markedssituasjon, nå og framover • Kompetanse og infrastruktur • Involvere markedet mengde data En som endres samlet Dokument• Flerkjerne CPU• Mange billige standard maskiner• Vi må designe for parallellitet• Skalere ”ut av boksen”• Ikke alle problemer passerSkatteetaten 23.10.2012 3
 4. 4. SoftwaredesignSkatteetaten 23.10.2012 4
 5. 5. Kompleksitet• Du kan ikke flykte fra kompleksitet• Kan ikke pakkes inn og late som ingenting• Kompleksitet har ett omfang, og det må holdes samlet• Testbarhet, testbarhet og testbarhet• Tas dette feil, vil kompleksiteten komme som en rikosjettSkatteetaten 23.10.2012 5
 6. 6. Del opp problemet – ”Aggregate design”Nøkkel-objekt Nøkkel-objektTydelig tilgang,konsistens og root” ”Aggregate Informasjoninnkapsling kan ikke sees C på alene! B Oppførsel må A også med… Nå har vi 3 •God innkapsling er egentlig bare god softwaredesign dokumenter. •God tjenesteorientering Eks. Lønn, Saldo •Det gir forvaltbare og testbare komponenter og Selvangivesle •Der gir uavhengige informasjonsmengder •Uavhengighet gir parallellitet Skatteetaten 23.10.2012 6
 7. 7. Grid arkitektur: Monster minne AMinne og prosessering som Key Value omfatter flere maskiner Disklager i bakkant B Key Value Applikasjon C Key Value• Frikoble fra datalaget• Sammensetting skjer i Applikasjon• Forretningslogikk skjer i Applikasjon• Nøkkelobjektet kan være sammensatt• Applikasjon er upåvirket av volum og krav til svartid• Big Data Skatteetaten 23.10.2012 7
 8. 8. Lagringsarkitektur - Dokument• Tenke Aggregat-design (info+use)• Forretningslogikk styrende• Endringsevne og testbarhet• Robust, konsistent og skalerbar• Redusert I/O og mindre låsing Superdokument• Superdokument <hode/>• Alle dokumenter har skjema <prosess/>• Hva med funksjoner på tvers av <aggregat/> aggregater/dokumenter? <beslutning/>• Søkemotor <avvik/> <logg/> http://tormodv.blogspot.com/2011/02/document-store-for-enterprise.htmlSkatteetaten 23.10.2012 8
 9. 9. SkattedomeneSkatteetaten 23.10.2012 9
 10. 10. Helhetlig skatteprosess• Enhetlig prosessering rundt ett stort datalager• Dyrker forretningsmessig likhet• Løpende saksbehandling• Skille funksjonalitet fra informasjon• Skille informasjonen fra hverandre• Skille funksjonalitet fra hverandre• Skille funksjonalitet fra infrastruktur• Unik eier av informasjon• Tenk massivt arkiv med dokumenter• … hvor vedtakene ligger utenfor• Testbar = Forvaltbar• Essensiell kompleksitet er nå innkapsletSkatteetaten 23.10.2012 10
 11. 11. XML dokumentstruktur id, Nøkkel til tidspunkt, Hode gjelder, tilstand [privat, åpen, fjernet, erstattet] dokumentet rapportert av, erstatter skjematype, gyldighetsperiode [inntektsår, datoperiode], fase [prognose, PSA, levert, fastsatt, klage] Lik for alle Sak versjon tilstand [ny, behandles, ferdig ] post2.1.1 Tilstand på Selv- text Selvangivelsenangivelse verdi ref Id post3.1.12.7 Spesifikk pr … post5 skjematype Selvangivelsen Avvik avvikbeskrivelse gjelderPoster brukernavn Logg tidspunkt hendelse begrunnelse Lik for alle endredePoster Skatteetaten 23.10.2012 11
 12. 12. Proof of conceptSkatteetaten 23.10.2012 12
 13. 13. Realiserbart!• Erfaring med Smalltalk viste meget stor effektivitet når man kunne ha forretningslogikk horisontalt • Ekte objektorientering • Lekker og veldikeholdbar kode (DSL) • Kommer langt med en enkel programmeringsmodell• Erfaring med domene-orientert distribuert system viser at meldinger til sammen bygger opp ett system • En Moduls data kan bygges opp ”fra ingenting” • Fikk kontroll på datamodellen og forretningshendelser • Dokumentene er grensesnitt mellom Modulene • En stor datamodell kan (og bør) deles opp i Aggregater• Likhet med Finans og Gambling er slående • Det John Davies / Cameron Purdy har messet om lenge!Skatteetaten 23.10.2012 13
 14. 14. Proof of Concept mål• Enkel; ved at regler, informasjon og prosess er tettest opp mot forretningsbegrep• Testbar; ved at moduler lar seg teste hver for seg i en tydelig verdikjede• Skalerbar; ved at volum og svartider lar ? seg løse ved kjøp av mer hardware, og ikke igjennom å skrive om regler, informasjon eller prosess http://tormodv.blogspot.com/2011/09/tax-norways-proof-of-concept.htmlSkatteetaten 23.10.2012 14
 15. 15. Kjøremiljø• Alle noder er funksjonelt like • Flokkoppførsel• Hver node har sin andel data • Elastisitet, omkonfigurasjon • Skattefamilie samlokalisert • Overvåkning (teknisk)• ”Grid” skjermer teknisk kompleksitet • Konsistens (funksjonelt) (partisjonering, søk, jobber, redundans, overflow, lagring, failover, indekser, med mer.) • ”Rett på jernet”, ikke virtualiser• Transparent for logikken • Hva hvis strømmen går? Maskin (server) Maskin (server) Maskin (server) Grid-node (JVM) Grid-node (JVM) Grid-node (JVM) PSA PSA PSA Saldo- og rentemeldinger Saldo- og rentemeldinger Saldo- og rentemeldinger Lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Skattefamilie Skattefamilie Skattefamilie Skatteetaten 23.10.2012 15
 16. 16. Estimert fullskala produksjon• 28.000 Selvangivelser i sekundet (ca 3 minutter)• 56.000 Skatteberegninger i sekunder (ca 90 sekunder) • 5.100.000 Selvangivelse & Skatt og Skattekort • 80.000.000 Grunnlagsdata & Underskjemaer • 120 Gb RAM netto • 370 Gb RAM brutto med 1x redundans og indekser • 12 Servere (Intel i7) a 32 Gb • Last av XML fra fil: 6000tps => 5 timer• Ekstrem ytelse ikke så viktig i seg selv, men gir handlingsrom• Kost ca 400.000 i servere og 1 million i lisens• Forretningsnær og vedlikeholdbar kode kan yte sykt bra http://tormodv.blogspot.com/2012/01/tax-norways-poc-results.htmlSkatteetaten 23.10.2012 16
 17. 17. Softwaredesign er gull• Ta det på alvor, det er lov å tenke seg om• Fysiske lover kan ikke knekkes, … men ting kan gjøres smart• Isoler foretningslogikk fra teknisk arkitektur• Kompleksitet er din største trussel• Software må skrives om for å dra nytte av ”dette nye i skyen”• Testbarhet, enkelhet og parallellitet går hånd i hånd• Gull også for de som ikke har store datamengder• Frikoble fra tregt datalager Lev deg inn i DDD. POJO er din beste vennhttp://tormodv.blogspot.no/2012/02/module-and-aggregate-design-in-cah.htmlSkatteetaten 23.10.2012 17

×