Successfully reported this slideshow.

Digital strategiworkshop

1,110 views

Published on

Presentasjon fra Workshop i digital strategi i regi av Dataforeningens faggruppe for webkommunikasjon 5.4.2011. Inkludert slides fra Akershus fylkeskommune, som var "kunden" i workshop.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital strategiworkshop

 1. 1. Digital strategi – en kort workshop<br />Workshop i digital strategi<br />Den norske dataforening 5.4.2011<br />Høgskolen i Oslo<br />5.4.2011<br />Workshop i digital strategi | DND<br />1<br />
 2. 2. Workshop i digital strategi | DND<br />Dagens workshopverter<br />2<br />Beate Lofseik<br />Webstrateg<br />Terra<br />http://www.terra.no<br />Twitter: @lofseik<br />Tormod Guldvog<br />Strategirådgiver<br />Konstabel Strategisk Kommunikasjon AS<br />http://konstabel.no<br />Twitter: @tormodg<br />5.4.2011<br />Dagens twitter-hash-tag: #distra<br />
 3. 3. Workshop i digital strategi | DND<br />Hvorfor verdiskaping på web er vanskelig<br />3<br />5.4.2011<br />
 4. 4. Workshop i digital strategi | DND<br />4<br />5.4.2011<br />Grunn #1 til at folk mislykkes med web, er at de manglerforståelse for brukerensoppgaver.<br />Gerry McGovern<br />The stranger’slongneck (2009)<br />
 5. 5. Workshop i digital strategi | DND<br />Brukerne har mangeoppgaver<br />5<br />5.4.2011<br />90%<br />Bruke<br />
 6. 6. Hvordan ser dette ut for brukeren?<br />Kommunikasjon / Omdømme<br />5.4.2011<br />6<br />Workshop i digital strategi | DND<br />
 7. 7. 5.4.2011<br />7<br />Workshop i digital strategi | DND<br />
 8. 8. Workshop i digital strategi | DND<br />8<br />5.4.2011<br />
 9. 9. Workshop i digital strategi | DND<br />9<br />5.4.2011<br />Men hva er VÅRE behov?<br />
 10. 10. Workshop i digital strategi | DND<br />10<br />5.4.2011<br />Over til dagens kunde!<br />
 11. 11. Akershus fylkeskommune<br />Case for workshop i digital strategi<br />Siri Lehne Nilsen, 05.04.2011<br />
 12. 12. Mål:<br />Akershus skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke.<br />Økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få til dette. <br />Vi skal levere effektive og gode tjenester. <br />
 13. 13. Arbeidsområder: <br />Regional utvikling, fylkesplanlegging<br />Videregående opplæring<br />Den offentlige tannhelsetjenesten<br />Kollektivtrafikk og fylkesveier <br />Transportløyver og transport for funksjonshemmede (TT-kort) <br />Næringsutvikling, nyskapning<br />Kulturminnevern, arkeologiske registreringer v. utbygginger<br />Kulturformidling (den kulturelle skolesekken, mediefabrikken)<br />Tilskudd (til frivillige organisasjoner, idrettsanlegg og idrettsaktiviteter)<br />
 14. 14. Videregående opplæring <br />34 videregående skoler. Målgrupper: <br />Potensielle elever (10.-klassinger i Akershus)+foresatte <br />Eksisterende elever og lærlinger+foresatte<br />VoksenopplæringMålgrupper: <br />Voksne som ikke har fullført videregående<br />Voksne som tar videregående opplæring<br />
 15. 15. Tannhelsetjenesten <br />29 tannklinikker gir gratis behandling til blant annet disse målgruppene: <br />Alle barn under 18 år<br />Personer med psykisk utviklingshemming<br />Beboere i alders- og sykehjem <br />Automatisert opplegg. <br />Mange klinikker tar imot voksne, betalende pasienter. <br />Dette er ikke så godt kjent. <br />
 16. 16. Drosjeløyver<br />Fylkeskommunen bestemmer hvor mange drosjeløyver det skal være i Akershus og hvem som skal få løyve. <br />Målgrupper: <br />Søkere (sjåfører som søker om å stå på ansiennitetslista for drosjeløyve). <br />Løyvehavere (skal levere ny politiattest hvert 5. år).<br />
 17. 17. Utfordringer<br />Geografisk plassering rundt Oslo reduserer muligheten for felles Akershusidentitet. <br />Stor tilflytting i årene som kommer.<br />Fylkeskommunens oppgaver dårlig kjent. <br />Brukernes krav til tjenester på nett øker. <br />
 18. 18. Workshop i digital strategi | DND<br />Synsing er den dyreste webstrategien i verden<br />18<br />5.4.2011<br />Bra:<br />Dårlig:<br />Ser pen ut<br />Mange lenker<br />Fine farger<br />Korte tekster<br />Ser stygg ut<br />Mange lenker<br />Ekle farger<br />Korte tekster<br />Fiks!<br />Osv…<br />Hjelper oss ikke med å se om siden løser noe for noen<br />(men løser gjerne sjefens behov)<br />
 19. 19. Workshop i digital strategi | DND<br />Spørsmål #1<br />19<br />5.4.2011<br />Hvilke oppgaver trenger vi at weben løser for oss?<br />Akershus fylkeskommune<br />
 20. 20. Workshop i digital strategi | DND<br />Spørsmål #2<br />20<br />5.4.2011<br />Hvilke oppgaver kommer brukerne til weben vår for å løse?<br />Akershus fylkeskommune<br />
 21. 21. Workshop i digital strategi | DND<br />Segmentering: Hvordan kan vi dele oppgavene?<br />Hvordan kan vi gruppere brukeroppgavene?<br />Er det noen brukeroppgaver som er vanligere enn andre?<br />Har noen brukergrupper helt spesifikke oppgaver?<br />Er det overlapping?<br />Matcher brukerens behov våre behov?<br />21<br />5.4.2011<br />
 22. 22. Workshop i digital strategi | DND<br />Segmentering etter type oppgave<br />22<br />5.4.2011<br />Bruke<br />
 23. 23. Workshop i digital strategi | DND<br />Segmentering etter kunnskap og evne<br />23<br />5.4.2011<br />Svært engasjert bruker<br />Vår oppgave!<br />Ukyndig og litt uinteressert bruker<br />
 24. 24. Workshop i digital strategi | DND<br />Veien videre: Hva gjør vi nå?<br />Brukeroppgavene må legges til grunn for utarbeidelse av digital strategi<br />Strategien bør være et arbeidsdokument som omfatter:<br />Hvordan prioriterer vi brukernes oppgaver<br />Hvordan kan vi løse brukeroppgavene på en måte som skaper verdi for oss<br />Hvordan måler vi gevinst?<br />Hvordan skaper vi kontinuerlig forbedring?<br />Er det føringer for teknologivalg?<br />Redaksjonelle føringer, planlegging og innholdsforvaltning<br />Interessentanalyse<br />Plan for gevinstrealisering<br />Prosjektplan, leveranser, forventninger<br />Osvosv osv.<br />24<br />5.4.2011<br />
 25. 25. Workshop i digital strategi | DND<br />25<br />5.4.2011<br />Høsteminaret 2011: Digital Workshopbuffet<br />1. September i Oslo<br />En heldags workshopbuffet med fem spor:<br /><ul><li>Digital strategi
 26. 26. Innhold
 27. 27. Universell utforming
 28. 28. Webmarkedsføring
 29. 29. Måling og analyse</li></ul>Mange eksperter, bransjekolleger og mye moro.<br />Følg med!<br />
 30. 30. Skap verdi av brukeroppgaver | Tormod Guldvog<br />26<br />Tormod Guldvog<br />tormod@konstabel.no<br />Twitter: @tormodg<br />Mobil: 913 44 956<br />31.3.2011<br />

×