Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
– Význam kalkulátorů pro pojišťovny a jejich role nyní a v budoucnu?– Má smysl nabízet slevy na on-line pojištění? Nastan...
v rámci                        samostatný                             ...
Které aspekty pojišťovacích kalkulátorůpovažujete za nejdůležitějšíA. Umístění kalkulátoru na webových stránkáchB. Forma k...
UMÍSTĚNÍ a FORMAKALKULÁTORU NA WEBU    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKU              5
UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU                6
UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU                7
UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU                8
UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU                9
UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU NA    WEBU► kalkulátor by měl být umístěn jednak samostatně na homepage (viditelně, bez n...
PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUpodrobnost a délka kalkulátoru                 11
PODROBNOST A DÉLKA           12
PODROBNOST A DÉLKA           13
PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUcharakter požadovaných informací                ...
CHARAKTER POŽADOVANÝCH INFORMACÍ                  15
CHARAKTER POŽADOVANÝCH INFORMACÍ                  16
PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUpřítomnost nápovědy              17
PŘÍTOMNOST NÁPOVĚDY           18
PŘÍTOMNOST NÁPOVĚDY           19
PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUsrozumitelnost (ikony, grafy)                20
SROZUMITELNOST KALKULÁTORU               21
SROZUMITELNOST KALKULÁTORU               22
PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUdoplňkové služby (uložení, zaslání na mail…)          ...
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY          24
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY          25
PŘEHLEDNOST A FUNKČNOST► dlouhý a podrobný kalkulátor je obtěžuje, příliš stručný kalkulátor a málo požadovaných informac...
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKU              27
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ           28
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ           29
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ► požadavek na výraznější zobrazení kalkulátoru – měl by být rozpoznatelný na první pohled (homepage/u...
IDEÁLNÍ KALKULÁTOR    UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKU              31
IDEÁLNÍ KALKULÁTOR► umístěný viditelně (graficky zvýrazněn) na homepage ale i u nabídky konkrétních produktů► kalkulátor ...
METODOLOGIE Výzkum byl realizován metodou skupinové diskuse dne 4.6.2012 v Praze. Zúčastnilo se ho 6 respondentů. Účast...
SCÉNÁŘ1. ÚKOL: Na webových stránkách vybraných pojišťoven najděte kalkulátory pojištění  ČP – živ. poj., ČPP – poj. domá...
35
Workshop Datank: Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop Datank: Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven

343 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop Datank: Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven

 1. 1. – Význam kalkulátorů pro pojišťovny a jejich role nyní a v budoucnu?– Má smysl nabízet slevy na on-line pojištění? Nastane díky tomu přesun zákazníků na on-line trh?– Kontakt se zákazníkem online – možný problém?– Jaký význam mají jednotlivé aspekty kalkulátorů, resp. co je nejdůležitější? 2
 2. 2. v rámci samostatný online celkem K sjednání celkem investičního životního poj. 5 5 investiční životní pojištění 1 kapitálové životní pojištění 1 1 kapitálové životní pojištění 1 rizikového životního pojištění 4 4 rizikové životní pojištění 3 flexibilního životního pojištění 2 2 dětské životní pojištění ONLINE SJEDNÁNÍ 0 dětské životní pojištění 3 3 zdravotní pojištění cizinců 2KALKULÁTOR zdravotní pojištění cizinců 1 1 2 úrazové pojištění 6 úrazového pojištění 3 4 7 povinné ručení 12 povinného ručení 6 6 12 havarijní pojištění 8 havarijního pojištění 6 2 8 cestovní pojištění 15 cestovního pojištění 5 10 15 pojištění nemovitosti 11 pojištění nemovitosti 4 6 10 pojištění domácnosti 12 poj.domácnosti 5 7 12 poj.odpovědnosti 7 poj.odpovědnosti 3 3 6 poj.psů a koček 1 poj.psů a koček 0 1 1Počet pojišťoven nabízejících výpočet pojištění online se oproti roku 2011 zvýšilze 17 na 22 pojišťoven. 3
 3. 3. Které aspekty pojišťovacích kalkulátorůpovažujete za nejdůležitějšíA. Umístění kalkulátoru na webových stránkáchB. Forma kalkulátoru - samostatný kalkulátor vs. kalkulace v rámci online sjednáníC. Přehlednost a funkčnost kalkulátoru – podrobnost a délka výpočtu – charakter požadovaných údajů – přítomnost nápovědy – srozumitelnost (zjednodušení pomocí ikon a grafů) – doplňkové služby (uložení, zaslání kalkulace klientovi, tisk)D. Grafické zpracování kalkulátoru 4
 4. 4. UMÍSTĚNÍ a FORMAKALKULÁTORU NA WEBU UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKU 5
 5. 5. UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU 6
 6. 6. UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU 7
 7. 7. UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU 8
 8. 8. UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU 9
 9. 9. UMÍSTĚNÍ A FORMA KALKULÁTORU NA WEBU► kalkulátor by měl být umístěn jednak samostatně na homepage (viditelně, bez nutnosti rolovat), ale i u konkrétní nabídky produktu► pro rychlejší orientaci je užitečné graficky (barevně) kalkulátor odlišit od zbylého textu► účastníci diskuse by uvítali kalkulátor spíše jako samostatnou aplikaci, nikoliv v rámci procesu online sjednání produktu – to vnímají jako závaznější a časově náročnější proces► označení kalkulátoru by mělo být srozumitelné a jednoduché („výpočet“, „kalkulátor“…), ve spojení s marketingovými názvy produktů je označení matoucí a těžko dohledatelné 10
 10. 10. PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUpodrobnost a délka kalkulátoru 11
 11. 11. PODROBNOST A DÉLKA 12
 12. 12. PODROBNOST A DÉLKA 13
 13. 13. PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUcharakter požadovaných informací 14
 14. 14. CHARAKTER POŽADOVANÝCH INFORMACÍ 15
 15. 15. CHARAKTER POŽADOVANÝCH INFORMACÍ 16
 16. 16. PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUpřítomnost nápovědy 17
 17. 17. PŘÍTOMNOST NÁPOVĚDY 18
 18. 18. PŘÍTOMNOST NÁPOVĚDY 19
 19. 19. PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUsrozumitelnost (ikony, grafy) 20
 20. 20. SROZUMITELNOST KALKULÁTORU 21
 21. 21. SROZUMITELNOST KALKULÁTORU 22
 22. 22. PŘEHLEDNOST A FUNKČNOSTKALKULÁTORU UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKUdoplňkové služby (uložení, zaslání na mail…) 23
 23. 23. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 24
 24. 24. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 25
 25. 25. PŘEHLEDNOST A FUNKČNOST► dlouhý a podrobný kalkulátor je obtěžuje, příliš stručný kalkulátor a málo požadovaných informací na ně působí nedůvěryhodně► lidé chtějí „zlatou střední cestu“ – tzn. ani příliš dlouhý ani příliš krátký kalkulátor► požadované údaje chtějí znát (mít v paměti), ne je dohledávat► pro pouhou kalkulaci nechtějí sdělovat své osobní údaje – zejména rodné číslo, ale ani jméno, příjmení či telefon (to jsou ochotni udělat až při online sjednání produktu)► při kalkulaci požadují možnost větší volby (zejména u živ. poj.) –zadat do výpočtu více číselných údajů, ne jen vybírat z navolených variant► nápovědu v kalkulátorech oceňují, pomáhá snadnějšímu výpočtu► doplňující operace (uložení, zaslání na mail) hodnotí také velmi pozitivně 26
 26. 26. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKU 27
 27. 27. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 28
 28. 28. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 29
 29. 29. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ► požadavek na výraznější zobrazení kalkulátoru – měl by být rozpoznatelný na první pohled (homepage/u nabídky produktu)► stejně tak by měly být jednoznačně vyznačeny pole pro vyplnění údajů► „tabulkový“ styl formuláře působil na účastníky nepřehledně a nesrozumitelně► použití grafických ikon a symbolů při zadávání údajů je účastníky hodnoceno pozitivně – přispívá ke srozumitelnosti► doplnění číselného výsledku grafem (s vývojem pojištění) nijak zvlášť nevyžadují 30
 30. 30. IDEÁLNÍ KALKULÁTOR UMÍSTĚNÍ SAZEBNÍKU 31
 31. 31. IDEÁLNÍ KALKULÁTOR► umístěný viditelně (graficky zvýrazněn) na homepage ale i u nabídky konkrétních produktů► kalkulátor jako samostatný výpočet nikoliv jen součást online sjednání pojištění► přiměřená délka kalkulátoru a množství požadovaných informací► kalkulátor neobsahuje citlivé osobní údaje (rodné číslo, jméno, telefon apod.)► pole pro vyplnění jsou doplněna nápovědou (grafická či slovní)► možnost zvolit konkrétní číselné parametry (např. výši pojistky, měsíční pojistné), nikoliv jen výběr z pevně daných variant (zejména u živ. pojištění)► po výpočtu možnost uložit kalkulaci, zaslat na e-mail či vytisknout 32
 32. 32. METODOLOGIE Výzkum byl realizován metodou skupinové diskuse dne 4.6.2012 v Praze. Zúčastnilo se ho 6 respondentů. Účastníci:Účastníci: 1. 2. 3. 4. 5. 6.pohlaví žena muž muž muž žena ženavěk 53 52 31 22 21 28vzdělání SŠ SPŠ VŠ VŠ SŠ VŠzaměstnání zaměstnaná zaměstnaný zaměstnaný student student zaměstnaná 33
 33. 33. SCÉNÁŘ1. ÚKOL: Na webových stránkách vybraných pojišťoven najděte kalkulátory pojištění ČP – živ. poj., ČPP – poj. domácnosti, TRIGLAV – povinné ručení, KOOP – živ. poj.2. „K diskuzi“ – Mít kalkulátor samostatně (jen výpočet) nebo jako součást celého procesu online sjednání produktů? Je v tom rozdíl? Co je pro vás lepší? – srovnejte ALLIANZ, ČPP3. PŘEHLEDNOST a FUNKČNOST kalkulátorů – ÚKOLY: Zjistěte roční cenu pojištění domácnosti (dle zadaných parametrů) u vybraných pojišťoven. ČPP, DIRECT, SLAVIA Zjistěte měsíční cenu životního pojištění (dle zadaných parametrů) u vybraných pojišťoven a srovnejte srozumitelnost a funkčnost jednotlivých kalkulátorů. ČP (Diamant), KOOP (Perspektiva), KP(Vital Invest), PČS (Flexi) Zjistěte roční cenu pojištění povinného ručení (dle zadaných parametrů) u vybraných pojišťoven. ČP, UNIQA, GENERALI4. „K diskusi“ - CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PŘEHLEDNOSTI (na základě předchozích 3 úkolů) kalkulátorů pojištění budeme sledovat tyto aspekty: podrobnost a vyhovující délka kalkulátoru SLAVIA – poj.dom., DIRECT – poj.dom. charakter požadovaných informací (osobní údaje, jsou nutné?) ČP – pov.ruč., GENERALI i WÜSTENROT – pov.ruč. přítomnost nápovědy / ČP – pov.ruč., UNIQA – pov.ruč., KOOP – živ.poj., KP – živ.poj. možnost uložení kalkulace, zaslání na e-mail / PČS – živ.poj., Wüstenrot – pov.ruč.5. „K diskusi“ - Jak hodnotíte úroveň grafického zpracování kalkulátorů těchto pojišťoven? ČP – živ. poj., KOOP – živ. poj., ČPP – pov.ruč., TRIGLAV – poj. dom., UNIQA – pov.ruč. 34
 34. 34. 35

×