Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eclipse - ikke bare en java ide

251 views

Published on

A presentation I did about Eclipse at Trondheim Developer Conference in 2012. The slides are in Norwegian.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eclipse - ikke bare en java ide

 1. 1. Torkild U. Resheim Senior Systemutvikler- IKKE BARE EN JAVA IDE
 2. 2. LITT HISTORIE• IBM trengte en arvtaker til • Ved slutten av 2003 hadde VisualAge for Java. organisasjonen vokst til over 80 medlemmer.• Eclipse 1.0 ble lansert i 2001 (NetBeans i 2000). • Reorganisert til en ideell organisasjon i 2004.• Borland, IBM, MERANT, QNX, Rational, RedHat, SuSE, TogetherSoft og Webgain dannet Eclipse konsortiet. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 3. 3. KORTVERSJONEN• Stiftelsen («The Eclipse Foundation») er en ideell, medlemsfinansiert organisasjon som tar hånd om Eclipse- prosjektene og hjelper til med å kultivere både det åpne kildekodemiljøet og økosystemet for komplementære produkter og tjenester.• Eclipse er et miljø for åpen kildekode hvis prosjekter er fokusert på å bygge en åpen plattform med utvidbare rammeverk, verktøy og kjøretidsmiljøer for utvikling, utplassering og håndtering av programvare gjennom hele levetiden til produkter basert på plattformen. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 4. 4. MEDLEMMENE (NOEN KJENTE BLANT TOTALT 181)Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 5. 5. ORGANISASJONEN• Finansieres av • Håndterer IT- medlemsavgifter. infrastruktur, intellektuelle rettigheter (IP),• Ledesav et styre utviklingsprosessen og bestående av økosystemet. representanter fra medlemmene. • Organiserer samordnede utgivelser og konferanser.• Har en liten stab som yter tjenester til miljøet. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 6. 6. MEDLEMSKLASSER• Associate — Organisasjoner • Strategic — Organisasjoner som vil vise støtte og delta i som ser Eclipse som en strategisk økosystemet. ($5.000) platform og investerer utviklere og andre ressurser for å• Solution — Organisasjoner videreutvikle plattformen. som ser Eclipse som en viktig del ($25.000-$500.000 + 8 fulltids av deres produkt- og tjeneste- utviklere) strategi. ($5.000-20.000) • Committer — Personer som• Enterprise — Organisasjoner utgjør kjernen av utviklere i som er tunge brukere av Eclipse- Eclipse-prosjektene. Disse kan teknologi. ($125.000) gjøre endringer i kildekoden. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 7. 7. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 8. 8. NOEN POPULÆRE PROSJEKTER (TOTALT 197 I JUNI 2012)• Java Development Tools (JDT) • Application Lifecycle Management (Mylyn)• C/C++ Development Tools (CDT) • Orion, Web-basert utviklingsverktøy• PHP Development Tools (PDT) • Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT)• Python IDE (PyDev) • Domenespesifikke språk (Xtext)• Lua Development Tools (LDT) • Data Tools, SQL og database-håndtering• Fortran Development Tools (Photran) • Webtools, HTML/CSS/XML/XSL• Modellering (EMF, GEF) • Rich AJAX Platform (RAP)• Rich Client Platform (RCP) • CVS, Subversive, Git Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 9. 9. "THE RELEASE TRAIN"• Samordnet årlig utgivelse. Prosjekter MLOC• Sørger for at alle deltagende prosjekter er ajour i forhold til hverandre.• Skipes årlig i slutten av juni.• Har kodenavn som: Galileo, Ganymede, Helios og Juno.• Rundt 2M nedlastinger per måned siden Juno. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 10. 10. "THE RELEASE TRAIN"• Samordnet årlig utgivelse. Prosjekter MLOC 80• Sørger for at alle deltagende prosjekter er ajour i forhold til hverandre. 60• Skipes årlig i slutten av juni. 40• Har kodenavn som: Galileo, Ganymede, Helios og Juno. 20• Rundt 2M nedlastinger per måned 28. juni 2004 28. juni 2005 30. juni 2006 29. juni 2007 siden Juno. 25. juni 2008 24. juni 2009 23. juni 2010 0 22. juni 2011 27. juni 2012 Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 11. 11. HVORFOR SUKSESSEN?Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 12. 12. TRANSPARENTProsjektdiskusjoner, overveielser, planer og alt annet er åpent, fritt og lett tilgjengelig. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 13. 13. ÅPEN Organisasjonen er åpen for alle. Alle deltar underlagt desamme reglene; ingen ekskluderes selv om de skulle være direkte konkurrenter. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 14. 14. MERITOKRATIOrganisasjonen er et meritokrati. Jo mer (og bedre) du yter jomer ansvar får du. Lederroller kommer også av meritter - man velges av sine likemenn. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 15. 15. «THE ECLIPSE DEVELOPMENT PROCESS»• Beskriverhvordan prosjekter skal arbeide. • Organisering • Krav • Kode og utgivelser • Eierskap • Livssyklus Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 16. 16. UTVIKLERNE• «Committers» er de som • «Contributors» er utvikler prosjektene. De har konsumenter som skrivetilgang til kildekoden og rapporterer ønsker og feil i stemmerett i styrevalg. Bugzilla, skriver dokumentasjon og er aktive• Denne gruppen består av på diverse forum. rundt 650 personer (2012). • Mer enn 11,000 personer har bidratt med minst én• Omtrent halvparten kommer patch (2010). fra medlemsorganisasjoner. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 17. 17. GODE VERKTØY!• Git til versjonskontroll. • Maven for byggeskript.• Gerrit for «code review». • MediaWiki for utviklerdokumentasjon.• Hudson for kontinuerlig integrasjon. • Postlister for diskusjon blant utviklere• Bugzilla for aksjoner og feilrapporter. • Forum for brukerne. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 18. 18. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 19. 19. «LONG TIME SUPPORT»• Store industrielle aktører trenger forutsigbarhet.• Hensikten er å kunne å støtte og vedlikeholde Eclipse- prosjekter over flere tiår.•I dette inngår «Common Build Infrastructure».• Ledes av IBM, SAP, CA Technologies, Innoopract. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 20. 20. INDUSTRIELLE AKTIVITETER• Automotive - BMW, Robert Bosch, Continental, • Polarsys (aerospace) - Itemis med flere. Airbus, Astrium Satelites, Ericsson, Thales med flere.• Machine to Machine - Sierra Wireless, IBM, • Science - Nettopp dannet. Eurotech med flere. Eclipse - Ikke bare en Java IDE
 21. 21. FLERE SPØRSMÅL ENN SVAR? tur@itema.no / @torkildr• http://www.eclipse.org/org/press-release/20120627_junorelease.php• http://www.eclipse.org/org/foundation/reports/ 2012_annual_report.php• http://www.infoworld.com/d/open-source-software/5-key-forces- driving-open-source-today-204429• http://itmanagementexplained.com/eclipse-does-it-again/• http://www.infoq.com/news/2011/11/eclipse-10 Eclipse - Ikke bare en Java IDE

×