Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bilder Og Formater

668 views

Published on

I denne presentasjonen tar jeg for meg de mest brukte bildeformatene (jpg, png, gif) og viser når det er lurt å bruke det ene i forhold til de andre.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bilder Og Formater

  1. 2. Bildeformater
  2. 3. GIF - Graphics Interchange Format <ul><li>Kun 256 farger </li></ul><ul><li>Egner seg best til illustrasjoner med få farger </li></ul><ul><li>«Lossless compression» </li></ul>
  3. 4. PNG - Portable Network Graphics <ul><li>Laget for å løse problemet med få farger i gif-bilder. </li></ul><ul><li>Mye brukt på nettsider. </li></ul><ul><li>Bilder med mange farger blir fort store! </li></ul>
  4. 5. Jpeg - Joint Photographic Experts Group <ul><li>Komprimerer bildene bra </li></ul><ul><li>Lossy format </li></ul><ul><ul><li>Hver gang du lagrer et jpg-bilde, så blir kvaliteten dårligere… </li></ul></ul><ul><li>Brukes til bilder med mange farger, som for eksempel fotografier </li></ul><ul><li>16 millioner farger </li></ul>
  5. 13. Moralen er: <ul><li>Bruk jpg på bilder der det er mange farger (for eksempel fotografier) </li></ul><ul><li>Aldri bruk gif på fotografier </li></ul><ul><li>Bruk png eller gif på illustrasjoner der det er klare linjer og få farger. </li></ul>
  6. 14. Hvor finner vi bilder? <ul><li>Office Online </li></ul><ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>WikiMedia Commons </li></ul><ul><li>Morguefile </li></ul><ul><li>sciencephoto </li></ul>
  7. 15. Bildebehandling

×