Kreta, Mukene

4,627 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kreta, Mukene

 1. 1. A krétai és a mükénéi kultúra Korai civilizációk a hellének földjén
 2. 2. A krétai kultúra (i. e. III-II. évezred) <ul><li>Földrajzi adottságok: </li></ul><ul><li>nagy sziget a görög szigetvilág déli részén -> „összekötő kapocs” a Közel-Kelet és a görögség között </li></ul>
 3. 3. <ul><li>„ Alapítók”: neolitikus kultúrájú bevándorlók (i. e. III. évezred) </li></ul><ul><li>-> városok alapítása (pl.: Knósszosz) </li></ul><ul><li>A városok élén: KIRÁLYOK (pl.: minósz) -> paloták építése (hatalmukat, gazdagságukat jelképezik) </li></ul><ul><li>-> DESPOTIKUS URALOM </li></ul><ul><li>-> PALOTAGAZDASÁG </li></ul>
 4. 4. <ul><li>TÁRSADALOM </li></ul><ul><li>- vezető réteg: hajótulajdonosok, kereskedők (a palotában élnek) </li></ul><ul><li>-> erős flotta (kereskedelmi fölény a Földközi-tengeren) </li></ul><ul><li>- közrendű szabadok: földművelés (gabona, olaj, bor -> kivitelre!) </li></ul><ul><li>kézműipar (fazekas-, és fémárú) </li></ul>
 5. 5. A mükénéi kultúra (i. e. XVI-XIII. század) <ul><li>Földrajzi adottságok: Peloponnészosz-félsziget </li></ul>
 6. 6. <ul><li>„ Alapítók”: indoeurópai -> görög törzsek (akhájok) </li></ul><ul><li>-> erődök, fellegvárak építése (pl.: Mükéné) </li></ul><ul><li>Az államok élén: KIRÁLYOK </li></ul><ul><li>-> DESPOTIZMUS </li></ul><ul><li>-> ZSÁKMÁNY- és FÖLDSZERZŐ HADJÁRATOK (pl.: Trója) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>KULTÚRA </li></ul><ul><li>- „lineáris A” írás (szótagírás) </li></ul><ul><li>- fejlett városok, többszintes paloták (vízvezetékek, csatornák, szökőkutak) </li></ul><ul><li>- fejlett fazekasság, fémművesség </li></ul>
 8. 8. <ul><li>A CIVILIZÁCIÓ BUKÁSA: </li></ul><ul><li>a) természeti katasztrófák (földrengések, vulkánkitörések, tengerárak) </li></ul><ul><li>b) görög (akháj) törzsek bevándorlása </li></ul>
 9. 9. <ul><li>TÁRSADALOM </li></ul><ul><li>- vezető réteg: katonaság (bronzfegyverek, harci szekerek) </li></ul><ul><li>- közrendű szabadok: földművelés </li></ul><ul><li>kézművesek (fellegvárakban dolgoznak) </li></ul><ul><li>- házi rabszolgaság (elsősorban a fellegvárakban alkalmazzák őket) </li></ul><ul><li>-> URALKODÓI HÁZTARTÁS (palotagazdaság „kicsiben”) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>KULTÚRA </li></ul><ul><li>- fejlett építészet („küklopikus falak”) </li></ul><ul><li>- „lineáris B” írás (szótagírás) </li></ul><ul><li>- mitológia (a görögség „mitikus” korszaka) -> Iliász, Odüsszeia (Homérosz) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>A CIVILIZÁCIÓ BUKÁSA </li></ul><ul><li>- kimerülés az egymás elleni harcban </li></ul><ul><li>- görög (dór) törzsek bevándorlása </li></ul>
 12. 12. Folyt. köv.

×