Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sammendrag: Effektiv Nettskriving

2,980 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sammendrag: Effektiv Nettskriving

 1. 1. Sammendrag: Effektiv nettskriving 1
 2. 2. InnholdsfortegnelseForord ................................................................................................................................................... 1Kapittel 1: Gjennom leserens øyne ................................................................................................. 3Kapittel 2: Lettleste webtekster ....................................................................................................... 4Kapittel 3: Skal du skrive kort eller langt? ..................................................................................... 5Kapittel 4: Tenk nytte – ikke nyheter .............................................................................................. 6Kapittel 5: Titler og ingresser ........................................................................................................... 7Kapittel 6: Bruk de riktige ordene ................................................................................................... 7Kapittel 7: Slik lenker du effektivt ................................................................................................... 8Kapittel 8: Fra gråstein til gull .......................................................................................................... 8Kapittel 9: Slik skriver du selgende webtekster ........................................................................... 9Kapittel 10: Sosial nettskriving ...................................................................................................... 11Kapittel 11: Slik lager du innhold som søkemotorene OG brukerne dine elsker ................. 13Kapittel 12: Hvordan illustrere effektivt? ..................................................................................... 14Kapittel 13: Ditt ansvar som webredaktør ................................................................................... 15 2
 3. 3. ForordDette er et sammendrag av boken Effektiv nettskrivning. Forfatteren av boken er OveDalen og kan kontaktes på web og Twitter.Merk at jeg i enkelte kapitler, spesielt i kapittel 11, har erstattet informasjon fra bokenmed oppdatert informasjon.Sammendraget ble skrevet i forbindelse med at jeg tok kurset ELE 3707 Sosiale medierved Handelshøyskolen BI våren 2011.God lesning.Tore RasmussenBlogg: www.torerasmussen.comTwitter: @ToreRasmussenKapittel 1: Gjennom leserens øyneKapittelet avslører viktigheten av en kort og fengede forsideingress, da ingen leser meren de 4-5 første ordene. Bedrifter kan benytte heatmap-verktøy for å identifiserebrukernes bevegelse på en nettside. Eyetracking-analyse gir følgende funn:TekstVi leser fra toppen og nedover, dette gjør at en bør skrive det viktigste først. Det er like mange som skanner en tekst som leser den metodisk, derfor bør vi tilrettelegge teksten for skanning, slik at denne brukergruppen finner informasjonen de jakter etter. Vi leser lengre på nett enn på papir, så skriv gjerne langt, men bare om teksten fortjener det. Første avsnitt blir nesten alltid lest, så det er viktig å skrive gode ingresser, som oppsummerer hva teksten handler om. Vi husker velredigert tekst best, reduser unødvendige ord og setninger. Korte avsnitt fungerer bedre enn lange. 3
 4. 4.  Vi skanner nederste del av siden, benytte derfor mellomtitler flittig et stykke ned i teksten. Punktliste sikrer oppmerksomhet. Skriv korte forsidetekster, hold til venstre, skriv det viktigste først, vær kortere enn på artikkelsiden. Skriv med siffer ikke bokstaver. Tekstannonser fungerer bedre enn bannere, lag annonser som ligner på innholdet i nærheten. Unngå fancy formatering, ikke bruk salgssjargonger. Vi ignorerer annonser, et unntak er om annonsen ser ut som en integrert del av nettsidens design Vi ser tekst først, ikke bilder. Dette understreker viktigheten av godt skrevet tekst og at teksten bør være det mest prominente på nettsiden.Bilder Unngå bilder uten informasjonsverdi Bruk store bilder med informasjonsverdi, minimum 210 piksler i bredden er å foretrekke Øye søker øye, bruk tydelige ansiktsbilder, gjerne flere ansikt i ett bilde. Vis korte webTV-klipp, unngå ‖snakkende hoder‖.Linker og menyer Menyer blir lite brukt, unntaket er nettbutikker. Legg derfor til rette for lenker i midtspalten. Horisontale menyer fungerer best. Lenker i teksten fungerer bedre enn i bokser, bruk triggerord med høy informasjonsverdi.Eyetrack sine begrensingerEyetrack er nyttig til å identifisere problemer, spesielt rundt visuelle problemstillingertilknyttet innholdet. Løsningen, og hvordan vi tolker innholdet, må vi måle og finne påandre måter.Kapittel 2: Lettleste webteksterSkriv det viktigste først. Et eksempel til skrekk og advarsel på det motsatte: 4
 5. 5. ‖Grunnet fall i inntektene som er betydelige større en forventet må vi iverksetteomfattende innsparingstiltak ved behandlingen av budsjettet for 2012‖Skriv heller: ‖Vi må spare penger i budsjettet for 2012, på grunn av lavere inntekter ennventet.‖Sett punktum. Skriv korte setninger.Skriv aktivt: Alle setninger skal ha et verb Unngå ‖å‖, Skriv presens (løper), ikke infinitiv (å løpe) Unngå modale hjelpeverb som skal, vil, bør og må.Velg riktige ord. Styr unna fremmedord og internsjargong. Skriv lett og forstålig.Rydd opp i avsnittene: Bruk gjerne punktliste. Ha ett avsnitt for hver idé. Bruk mellomtitler flittigere enn om du skriver på for print.Uthev nøkkelord. Bruk ikke understreking, da dette kan forveksles med en hyperlenke.Fjern unødvendige ord og setninger.Avslutningsvis skal vi drepe to myter: Eliminer skolling. Dette er ikke nødvendig om teksten ellers er lettlest og ryddig. Skriv kort. Dette er heller ikke nødvendig så lenge du følger andre anbefalinger i dette samedraget.Kapittel 3: Skal du skrive kort eller langt?For å finne svaret på dette spør vi oss: Hvilket behov skal innholde dekke? Svaret blirda: Du skal skrive så langt som det trengs. Gode argumneter Dårlige argumneterLangtekst Leseren etterspør mye informajon Nettet har ubegrenset med plass 5
 6. 6. Kort Forsidetekst eller Ingen leser utover det førstetekst introduksjonstekst skjermbildeDet finnes dog en tredje løsning, å splitte teksten opp i mindre enheter, Dette kan f.eks.gjøres ved å lage innholdsblokker etter oppgave som på en spørsmål og svar side (FAQ)Kapittel 4: Tenk nytte – ikke nyheterHvilket problem løser din tekst? Det er spørsmålet du må stille deg når du skriver entekst.Med dette i bakhodet er neste steg å vite hva du vil med teksten. Merk at du bør ha pro-aktive mål. Så hvordan finner du gode mål. Her et det bra å finne en balanse mellom hvabrukerne ønsker å egne forretningsmål. En måte å finne mål med dette i bakhodet er:Oppgaveorienter innholdsutviklingHer menes å fokusere på oppgaven: løse brukerens problem. Vi skiller mellom to måterfinne ut hvem som er våre brukere og hvilke ønsker disse har. Ved å intervjue de som snakker med kundene Brukerstatistikk, ved f.eks. Google AnalyticsBasert på innsikten disse to virkemidlene gir oss, kan vi funnet ut: Hvem vi lager innhold for. Identifisere brukerne som personas og skriv for dem Hvilke behov de har. Dette kan identifiseres ved å lage user stories Hvordan vi kan hjelpe brukerne å oppnå sine behov. Lag en tekst som svarer på personas sine ønsker, men se det opp mot firmaets strategi.KjernemodellenEr utviklet for å utvikle kjernen den siden kunden ønsker å være på for å få løst sittproblem. Vi kan si at kjernen er den mest optimale informasjonsenheten som både løserkundens behov og samtidlig oppfyller bedriftens forretningsmål. Vi skiller mellom trefunksjoner: 6
 7. 7. Veien inn – handler om å tilrettelegge slik at det er lett for brukeren å finne siden.Kjernen – denne siden løser brukerens hovedproblem og nettsidens forretnings ide, foreksempel: bestilling systemet på Amazon.comVeien videre – Her er det er snakk om konverteringsgraden, hva skjer når Amazonsbestillingsfunksjonalitet møter en kunde som ønsker å kjøpe en bok? Hvordan kanbedriften øke konverteringsgraden.Kapittel 5: Titler og ingresserEn god tittel kjennetegnes ved: Den kan stå alene Vær forsiktig med spørsmål? At den er kortVed ingresser er følgende viktig: Identifiser en bra ingress ved å fokusere på bruker - ikke avsender. Unngå flere poeng i ingressen Tenk på kontekst og sammenhengKapittel 6: Bruk de riktige ordene 7
 8. 8. Når lesere skanner tekst er det hensiktsmessig å bruke nøkkelord som fanger deresoppmerksomhet. Disse ordene fungerer som mentale huskelapper og kjennetegnes vedå: Fortelle historier (bruk presise begrep) Hjelper deg å finne innhold Gjør deg synlig på søkemotorer (bruk ord leserne søker etter) Fanger oppmerksomhet (Lær Gælisk) Utløser handlingVi skiller mellom nøkkelord som er gode søkeord, og carewords, som økerkonverteringsgraden.Du finner de rette ordene ved Google Analytics.Kapittel 7: Slik lenker du effektivtLenk gjerne i teksten men unngå klikk her – lenker. Spør deg selv om lenken er: Selvforklarende Om det blir bedre flyt med færre lenker HandlingsdrivendeAndre tips er å skrive lenker som du skriver titler, bruke 5-8 ord. Har du mange liker ien tekst kan det være hensiktsmessig å lage lenkelister. Unngå å åpne lenken i et nyttvindu.Kapittel 8: Fra gråstein til gullDet er 6 faktorer som gjør en tekst interessant for leseren: Det er relevant for leseren Leseren kan identifisere seg med teksten Teksten inneholder leseren noe han ikke viste fra før Den har høy aktualitet, ingen vil lese om gårdagens nyheter Vinkling Show, dont tell, bruk et aktivt språk 8
 9. 9. Forfatteren George Orwell foreslo følgende skriveregler i essayet Politics and the EnglishLanguage: Never use a metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print. Never us a long word where a short one will do. If it is possible to cut a word out, always cut it out. Never use the passive where you can use the active. Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent. Break any of these rules sooner than say anything outright barbarous.Skriv det viktigste førstDet er flere grunner til å skrive det viktigste først på nett: Vi leser fra toppen og ned Leseren forventer en ‖bruksanvisning‖ i første avsnitt som forteller hva teksten skal handle om.Dette kan oppsummeres i modellen med ―Den omvendte pyramiden―:Kapittel 9: Slik skriver du selgende webteksterIkke tenk salg når du skriver en tekst, tenk på hvilke problemer du løser for leseren.Når det er sagt, skiller vi mellom 3 salgsmodeller: 9
 10. 10. 1) Unique selling propositions (UPS)Ved å fremheve unike egenskaper ved produktet eller tjenesten spisseskommunikasjonen. Spør deg selv: Hvilket behov dekker dette produktet? Hvem er målgruppen? Hvorfor er produktet spesielt? Hvor skal jeg kjøpe det? Hva gjør dette bedre en konkurrentens tilbud?Et godt eksempel på en UP fra Domino’s Pizza:―You get fresh, hot pizza delivered to your door in 30 minutes or less — or it’s free.‖2) AIDAS, er et akronym for Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction og er enstige hvor du først vekker kundens oppmerksomhet og leder han gjennom fasen somleder til kjøp og tilfredsstillelse.3) Zeigarnik-effekten, mer om den senereAndre viktige momenter er: Hold deg til ett budskap, skriv lineært uten knapper og lenker som bryter flyten Underbygg behovet for trygget, adresser vesentlig informasjon som: leveringstid, er prisen med eller uten porto. Imøtegå kundens innvendinger, gjerne med detaljrike produktsider Ha gode bilder Splitt opp salgstekster i undersider, beskriv funksjonalitet, bilder, FAQ, kunde omtaleHvordan skrive selgende overskrifter? Bruk imperativ Unngå salgsflosker Ikke gjem prisenHandlingsdrivere er viktig, bruk alltid verb, og aktive setninger med direkte tale.Bygg en argumentasjonssti 10
 11. 11. Med argumentasjonssti menes en webløsning hvor bedriftens salgsprosess knyttes opptil kundens kjøpsprosess. Ideen er således å bryte ned kundens barriere mot ikke å kjøpeved at kunden selv kan velge innfallsvinklene til produktet. Jeffrey og Bryan Eisenbergopererer med tre typer lenker i argumentasjonsstien: Handlingsdrivere, lenker som leder til selve salgsprosessen Argumentasjonslenker, lenker som underbygger brukerbehov Løsningsdør, lenker som sender brukeren tilbake handlingsdrivereI enden av argumentasjonsstien skal det alltid være en handlingsdriver. Et eksempel:Du driver en nettbutikk som selger sko. Du har flere produkter etter sesong og kjønn.Dette kan lede til følgende lenker:Handlingsdrivere: Se vår vinterkolleksjonArgumentasjonslenke: Vi er en fair trade bedriftLøsningsdør: fin rett størrelse for degSå tilbake til Zeigarnik-effekten, det er en salgsmodell som av avdekket at vi huskeravbrutte og ufullstendige setninger bedre enn fullstendige. Hvem kjenner ikke igjenfølgende kommentar:‖Straks været og sporten‖Kapittel 10: Sosial nettskrivingÅ skrive godt for det nye medielandskapet krever at du mestrer å: Skape dialog med brukerne i teksten Fasiliteter en god møteplass, for å holde på brukerne Overvåkning av konkurrerende møteplasserSteve Outing skriv i rapporten Enabling the social company om fem momenter somendrer dynamikken mellom forbrukere og bedrifter: Forbrukere stoler på nettverket, ikke markedsføring Massene er premiss leverandør, og bedrifter må lytte Det brukergenererte innholdet er verdifullt Massene forventer dialog fra bedrifter Forbrukerne forteller bedrifter hva de ønsker 11
 12. 12. Disse momentene krever at du må kommunisere sosialt. En sosial tekst bør ha etdialogfokus, være uformell og direkte i tillegg til å være: Autentisk, by på deg selv og omtale sterk og svake sider ved bedriften Fritt for markedspjatt, skriv aldri skrytetekster Engasjerende, gi budskapet ditt personlighet Høflig, selv om du er uformell og muntlig, husk å være høflig Tar brukerne på alvor, involver dem Direkte, kall en spade for en spade Kommunisere noe som har betydning for brukerenSlik sette du i gang gode samtaler: Saken må kunne stå alene Den bør være kort Den bør være lett å ta stilling til Kompleksiteten kommer i dialogen Begynn med det som er lettest å forholde seg til, så kan du posisjonere dine argementer etter hvertSlik skaper du en god ramme for sosiale nettskriving.Først må du sørge for at du har ansatte som er tilstede og tar imot gjesten på dinblogg/forum. Når det er etablert er det flere momenter som kan gjøre tjenesten dinsuksessfull: Først må du bruke tjenesten selv, om du eller dine nærmeste ikke brukeren den hvorfor skal da andre gjøre det? Ønsk brukerne velkommen, besvar spørsmål. Inkludere brukere i samtaler Verdsett brukernes bidrag, gi ros og foreslå forbedringer Anerkjenn og vis forståelse for at brukerne har andre meninger enn deg Om behov for deg lag flere møteplasser, om nye tema du ikke forutså dukker opp Lag samtaleregler, drøft dem gjerne med deltagerne Gi advarsel før du sletter en brukerkontoDebatten blir bedre om deltagerne må signer under fult navn, ‖Media‖-kategorien påhegnar.no sitt forum er skrekkeksempelet på en debatt med full anonymitet. 12
 13. 13. Kapittel 11: Slik lager du innhold som søkemotorene OGbrukerne dine elskerSEOmoz.org: sine topp 5 faktorer er:1.Nøkkelord fokusert ankertekst fra eksterne lenker. Ankertekst er den synlige klikkbareteksten i en hyperlenke. I moderne browsere er den vanligvis blå og understreket.Viktighet 73% – veldig høy viktighet2.Ekstern lenkepopulæritet. kvaliteten og kvantiteten fra ekstrene linker. En ekstrenlenke er en lenke som liker til andre landingssider enn det domenet den selv ligger på.Viktighet 71% – veldig høy viktighet3.Diversiteten i linkkildene(linker fra mange unike rootdomener)Viktighet 67 % – veldig høy viktighet4.Nøkkelord bruk i Titel tags, teknisk omtalt som tittel elementer, definere tittelen på etdokument og er nødvendig i alle HTML/XHRML dokumenter. Slik skriver du en bratitle-tag: Tittel på tekst – kategori –navn på nettstedViktighet 66% – veldig høy viktighet5.Domenets pålitelighet basert på distanse fra domer med høy pålitlighet (e.g.TrustRank, Domain mozTrust.)Viktighet 66% – veldig høy viktighet.Pass også på at overskriftene blir med i den enkelte sidens title-tag i HTML-koden.Punkt 4 over. Bruk følgende mal: [dokumenttittel]:[nettsted] Merk at google kuttertittelen etter 60 tegn så skriv det viktigste først.Gerry McGovern sa på et foredrag i 2008: ‖søk speiler hvordan folk tenker‖ Denenkleste måte å finne ut hvordan folk søker er gjennom Google Adwords.The Long TailNår søkeordene er identifisert hva gjør du da? Skal du kaste deg inn i krigen om dedyreste, mest bruke søkeordene eller finnen det en annen mulighet? 13
 14. 14. The Long Tail er beskrivelsen av hvordan digitalisering har gjort at samfunnet bevegerseg fra en homogen massekultur til en stadig større nisjepreget kultur.Om du ønsker å kjøpe logistikk styrings case dokumenter, hvor mange søkeord ville duha brukt for å finne det du leter etter på en enklest mulig måte?I denne sammenhengen er det antatt at konverteringsgraden er høyere etterhvert somdu kommer ned langs halen. Kostnaden er også lavere her. Flere undersøkelser støtterdette, blant annet en undersøkelse utført av Iprospect fra 2008 viser atkonverteringsgraden steg fra 2 % ved ett søkeord til 10 % ved fire søkeord.Kapittel 12: Hvordan illustrere effektivt?Som kjent sier et bilde mer enn 1000 ord, men hva sier bilde? Spør deg selv: Hva ønsker jeg å oppnå med bruken av det spesielle bildet? Hvilket bilde er best egnet for å nå målet?Undersøkelser viser at store bilder er å foretrekke, gjerne 21×230 piksler. Videreavslører undersøkelser at nettbrukere ønsker tydelige å klare bilder av ansikter, gjerneflere på ett bilde. 14
 15. 15. Et bilde som ikke er gjennomtenkt og illustrere en sak forstyrrer leser opplevelsen. Brukderfor ‖ekte mennesker‖ fremfor modellbilder og arrangerte ‖pose‖ bilder.―The picture of a generation‖, bilde av fra den Amerikanske månelandingen i 1969 er etav mine favoritt bilder. Kan menneskeheten lande på månen kan jeg og deg lære osseffektiv nettskriving!Kilde: This Day in HistoryKapittel 13: Ditt ansvar som webredaktørRedaktøransvar for nettaviserDet er allmenn forståelse for at aviser, blader og tidsskrifter som har en nettutgave ogsåhar redaktøransvar på nett, men det er noen begrensninger. Du kan lenke til hvem du vil 15
 16. 16. og det er praksis for at de som lenker hevder at ‖vi går ikke god for eller er ansvarlig forinnholdet på eksterne sider som det linkes til.‖Når det gjelder debattforum, er det enkelte nettredaksjoner som nekter for å væreansvarlige for debattforumet. Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat sier i punkt4.17 sier:Dersom redaksjonen velger å ikke forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, mådette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen haret selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med godpresseskikk.Altså kommer du deg unna med å fraskrive deg ansvar for debattforum, men du bør haen tipsfunksjon, slik at du kan slette et innlegg om det bryter loven.Blogger sitt ansvarDet har lenge vært vill vest i bloggosfæren. Thomas Moen har derfor sammen med RafiqCharania laget en ―Vær-varsom‖-plakat for bloggere.BilderNår det gjelder bruk av bilder syndes det mye mot åndsverksloven. Den enkleste måte åpasse på at du ikke bruker bilde ulovlig er å ta i bruk Creative Commons (CC) ellerPublic Domain bilder.Med en CC-lisen kan opphavsperson gi brukere 6 forskjellige bruksrettigheter tilmateriellet: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår (BY-NC-SA) Du kan gjøre hva du vil med verket, bare du ikke er en kommersiell aktør og du navngir opphavsperson og lar andre gjøre det samme. Navnegivelse-ikkekommersiell-IngenBearbeidelse (BY-NC-ND) Du kan dele fritt om du oppgir opphavsperson og er en ikke kommersiell aktør, men du kan ikke bearbeide materialet Navnegivelse-ikkekommersiell (BY-NC) Du kan dele og bearbeide fritt så lenge du ikke er en kommersiell aktør og du oppgir opphavsperson. Navnegivelse-DelPåSammeVilkår (BY-SA), Du kan gjøre hva du vil med verket, bare du navngir opphavsperson og lar andre gjøre det samme. 16
 17. 17.  Navnegivelse-IngenBearbeidelse (BY-ND), Du kan gjøre hva du vil, så lenge du oppgir opphavsperson og ikke bearbeider verket Navnegivelse (BY), Det eneste du plikter er å oppgi kilde. Altså må du alltid oppgi opphavsperson. Dette er den minst strenge lisensen og den jeg bruker på denne bloggen.Google bilde søk har lagt til en valgmulighet under avansert bildesøk som gjør at du kansøker etter CC etter lisensene de tilbys etter. Wikimedia Commons er en annen fin kildetil CCMå dessverre innrømme at jeg har ―syndet‖ litt selv i denne bloggen, det tar tid å finneCC-lisens bilder. I praksis er det kanskje letter å få tilgivelse enn tillatelse. 17

×