Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BUS 272 verdiskapende idéutvikling - lean startup 5. forelesning

201 views

Published on

Femte forelesning i BUS 272 verdiskapende idéutvikling - lean startup

Published in: Business
 • Be the first to comment

BUS 272 verdiskapende idéutvikling - lean startup 5. forelesning

 1. 1. Løsningsintervju
 2. 2. 3 “I’ll make him an offer he can’t refuse” - Don Vito Corleone
 3. 3. Dagens agenda • Forelesning: Mafiatilbud og løsningsintervju • Oppgave: Lag et mafiatilbud og gjennomfør et løsningsintervju 4
 4. 4. Mafiatilbud 1. Forstå problemet 5 Bygg en demo og selg ansikt til ansikt
 5. 5. Forstå problemet 6 Problem Customer
 Segments Existing alternatives Early
 Adopters Hvem er kunden? Hvordan skal du
 finne de første kundene? Hva er de 
 tre største 
 problemene? Hvordan løses 
 problemene i dag?
 6. 6. Mafiatilbud 1. Forstå problemet 2. Bygg demo 7
 7. 7. Demo • Bygg på problemforståelsen du har skaffet deg • Ingen programmering nødvendig • Enkle, men pene prototyper • Må være troverdig overfor kundene • Raske iterasjoner • Må kunne endres raskt mellom løsningsintervjuer 8
 8. 8. Keynotopia
 9. 9. Mafiatilbud 1. Forstå problemet 2. Bygg demo 3. Kjør løsningsintervju 10
 10. 10. Løsningsintervju • Problemintervju: Har du funnet et problem det er verdt å løse? • Løsningsintervju: Har du funnet en løsning på problemet? • Intervju kundene en-til-en • Hold fokus på læring heller enn salg 11
 11. 11. Flyten 12 Ønsk velkommen Sjekk demografi Fortell historien Demo Test prising Avslutning Dokumenter resultater 2 min 2 min 2 min 15 min 3 min 2 min 5 min
 12. 12. Flyten 13 Ønsk velkommen Sjekk demografi Fortell historien Demo Test prising Avslutning Dokumenter resultater 2 min 2 min 2 min 15 min 3 min 2 min 5 min Identifiser
 kundesegmenter og “early 
 adopters”
 13. 13. Flyten 14 Ønsk velkommen Sjekk demografi Fortell historien Demo Test prising Avslutning Dokumenter resultater 2 min 2 min 2 min 15 min 3 min 2 min 5 min Identifiser
 kundesegmenter og “early 
 adopters” Test løsningen med demo
 14. 14. Flyten 15 Ønsk velkommen Sjekk demografi Fortell historien Demo Test prising Avslutning Dokumenter resultater 2 min 2 min 2 min 15 min 3 min 2 min 5 min Identifiser
 kundesegmenter og “early 
 adopters” Test prisingen Test løsningen med demo
 15. 15. Flyten 16 Ønsk velkommen Sjekk demografi Fortell historien Demo Test prising Avslutning Dokumenter resultater 2 min 2 min 2 min 15 min 3 min 2 min 5 min Identifiser
 kundesegmenter og “early 
 adopters” Test prisingen Be om oppfølging
 og referanser Test løsningen med demo
 16. 16. Mafiatilbud 1. Forstå problemet 2. Kjør løsningsintervju 3. Test demo 17
 17. 17. Har du løsningen? • Vis og demonstrer din foreslåtte løsning • Hør på tilbakemeldinger, men bedøm først og fremst reaksjonene • Viser de entusiasme med i ord og kroppsspråk? • Spør de priser? • Spør de om tilgjengelighet? • Gjør raske endringer mellom intervjuene for å teste 18
 18. 18. Mafiatilbud 1. Forstå problemet 2. Kjør løsningsintervju 3. Test demo 4. Test prising 5. Skaff dine første kunder 19
 19. 19. Prising • Bruk løsningsintervjuet til å teste prisingen • Spør aldri kundene hva de syns prisen skal være! • Gå ut med en høy pris for å teste betalingsvillighet • Hvor viktig er det for kunden få få løst sitt problem? • Hvor verdifull virker din foreslåtte løsning? 20
 20. 20. Mafiatilbud 1. Forstå problemet 2. Kjør løsningsintervju 3. Test demo 4. Test prising 5. Skaff dine første kunder 21
 21. 21. Skaff forpliktelser fra kunden • Kan du håndlevere produktet til et lavt antall kunder? • Hvis ikke, kan du ta betalt allerede nå? • Hvis ikke, kan du registrere kunder allerede nå? • Jo større forpliktelse, jo mer kan du stole på testingen! 22
 22. 22. Oppgave: Bygg demo og 
 gjennomfør ett løsningsintervju • Ta utgangspunkt i utfylt Lean Canvas og gjennomførte problemintervjuer • Bygg en demo og lag et skript for løsningsintervju. • Gjennomfør minst ett løsningsintervju. 23

×