Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Åpne læringsressurser
Tore Hoel
Medieseksjonen
Læringssenter og bibliotek
Høgskolen i Oslo og
Akershus
1
@tore
BIBSYS-konf...
Denne presentasjonen er lisensieret under
en Creative Commons
Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.
http://creativecommons...
http://open-resources-librarian.blogspot.no/2014/03/webcast-libraries-leading-way-on-open.html
Dagens tema
• Tore Hoel: Hva er åpne
læringsressurser
• Rolf Kristian Baltzersen: Å skrive en
lærebok som en åpen læringsr...
Flere åpne bevegelser
Et spektrum av åpenhet
Drivkreftene
Å sikre åpen tilgang til ressurser som er finansiert av det
offentlige
openpolicynetwork.org
Lisensierin
g
Eksempel på finansieringsmodell som ikke styrker spredning, økonomisk effektivitet og samfunnsnytte
Myndighet utlyser
midl...
Eksempel på finansieringsmodell som styrker spredning, økonomisk effektivitet og samfunnsnytte
Offentlige
utlysninger og
o...
Den nye lærerrollen
Networked Teacher Diagram – Update by Alec Couros CC BY-NC-
SA
En ny model for
innholdsproduksjon
opendefinition.org
OER-definisjoner
OER are learning resources
that are usable, adaptable
to specific learning needs,
and freely shareable
(E...
What are OER?
OERs are
teaching,
learning or
research materials
that are
in the public
domain or
released with an
open lic...
Content
Cost Access
Personalisation Collaboration
Key Dimensions
OER
People
Efficiency
Quality
free
(no cost)
accessible
(...
OER som del av åpen læring
norgesuniversitetet.no/skrift
Og i Norge – Digital stillstand?
Norsk digital stillstand
Studentenes opplevelse av tilrettelegging for bruk av digitale fag- og
læringsressurser (i prosen...
Mer under overflaten?
Barrierer og muliggjørere
– hvordan nå til neste
nivå?
Nordisk OER nettverk
Barrierer (1)
Barrierer (2)
OER 1.0 – begrensninger
ved dagens modell
• Kvaliteten er ikke god
• Lærerne finner ikke løsninger som er enkle nok for
de...
Hvilke krav må møtes
for at åpen ressurser skal ta av?
De må være enkle å bruke
Gjøre det lett å finne ressurser
Gratis er...
Mot OER 2.0
Hvor ønsker bibliotek-
sektoren å posisjonere
seg?
NordicOER platform
1. Verdigrunnlag
I de nordiske land deler vi verdier som
åpenhet og en gjennomsiktig forvaltning,
lik rett til utdanning, ...
2. Nyskapning
OER reiser nye spørsmål om utdanning.
Slik vil OER spille en stadig mer viktig rolle
i å skape nye og innova...
3. Utdanningsformer
OER gir organisasjoner en anledning til å
tenke nytt om sine utdanningsmessige og
økonomiske modeller....
4. Markedsøkonomi
OER som kan deles fritt, betyr ikke slutten
på et marked for åpne læringsressurser.
Forfattere og innhol...
5. Bevisstgjøring
Å skape oppmerksomhet er første prioritet for å
fremme OER i de nordiske land. UNESCOs Paris-
deklarasjo...
6. Kvalitet
Deling fremmer kvalitet i utdanningen, og
åpne læringsressurser bringer et aspekt
av fagfellevurdering til lær...
7. Språk og kultur
De nordiske språkene og kulturene er små og
må finne sin egen rolle i en OER-bevegelse
som er dominert ...
8. Globalt ansvar
OER er et globalt fenomen uten grenser
for hvem som kan publisere
læringsressurer eller hvem som kan bru...
9. Institusjonsansvar
Utdanningsinstitusjoner bør ha strategi og
konkrete planer for å fremme åpne
læringsressurser. Nordi...
10. Myndighetsansvar
Myndighetene er ansvarlige for å sørge for
etablering av gode rammeverk for åpne
læringsressurser. Lo...
Fra enkeltressurs til bok
Takk!
Tore.Hoel [@] hioa.no
@tore
@ToreHoel
slideshare.net/toreh
Mer informasjon
www.creativecommons.no
www.creativecommon...
Credits Open Policy slides
● Open Policy Network slides – from Tim Vollmer @ Creative Commons
● Big idea Icon - from the N...
Åpne læringsressurser - presentasjon Bibsys-konferansen 12. mars 2014, Trondheim
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Åpne læringsressurser - presentasjon Bibsys-konferansen 12. mars 2014, Trondheim

657 views

Published on

En innføring i åpne læringsressurser rettet mot bibliotekarer. (Presentasjonen ble fulgt opp av en innledning av Rolf K. Baltzersen om hans prosjekt med å lage en lærebok som en åpen ressurs - se http://praksisveilederen.pressbooks.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

Åpne læringsressurser - presentasjon Bibsys-konferansen 12. mars 2014, Trondheim

 1. 1. Åpne læringsressurser Tore Hoel Medieseksjonen Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus 1 @tore BIBSYS-konferansen 2014
 2. 2. Denne presentasjonen er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no 2 (Der en mer restriktiv lisens er brukt, er dette oppgitt)
 3. 3. http://open-resources-librarian.blogspot.no/2014/03/webcast-libraries-leading-way-on-open.html
 4. 4. Dagens tema • Tore Hoel: Hva er åpne læringsressurser • Rolf Kristian Baltzersen: Å skrive en lærebok som en åpen læringsressurs
 5. 5. Flere åpne bevegelser
 6. 6. Et spektrum av åpenhet
 7. 7. Drivkreftene
 8. 8. Å sikre åpen tilgang til ressurser som er finansiert av det offentlige openpolicynetwork.org Lisensierin g
 9. 9. Eksempel på finansieringsmodell som ikke styrker spredning, økonomisk effektivitet og samfunnsnytte Myndighet utlyser midler for produksjon av læremidler Læremidler blir produsert Kvalitets- sikring i lukket miljø Den som betaler / skriver sitter med Copyright – ingen forpliktelse til å dele Innhold bare brukt der copyright- holder tillater Allmenheten vet ikke om / har ikke tilgang til læringsressursen Allmenheten er gitt liten eller ingen gjenbruksrett Ny læring går tregt, dårlig utnyttelse av offentlige penger
 10. 10. Eksempel på finansieringsmodell som styrker spredning, økonomisk effektivitet og samfunnsnytte Offentlige utlysninger og offentlig støtte setter betingelse om åpen lisens Læremidler blir produsert Kvalitetsskring utvidet til alle som er del av utdanning Copyright beror hos opphavsmannen, alle ressurser har åpen lisens Innhold brukt av bestiller og andre Allmenheten får kjennskap til læringsressursen Allmenheten er gitt tillatelse til å gjenbruke ressursen fullt ut Økt læring, maksimal utnyttelse av offentlig midler
 11. 11. Den nye lærerrollen Networked Teacher Diagram – Update by Alec Couros CC BY-NC- SA
 12. 12. En ny model for innholdsproduksjon
 13. 13. opendefinition.org
 14. 14. OER-definisjoner OER are learning resources that are usable, adaptable to specific learning needs, and freely shareable (European Commission. Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources, COM(2013) 654 final)
 15. 15. What are OER? OERs are teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an open license that allows for free use, adaptation, and distribution (UNESCO, 2012) Open Educational Resources are digital learning resources offered online (…) freely and openly to teachers, educators, students, and independent learners in order to be used, shared, combined, adapted, and expanded in teaching, learning and research (OECD, 2012) OER accessible (open/public) use, re-vise, re-mix free (no cost) Share, re-use, re-distribute The “4R” of OER Source: IPTS.JRC.EC.Europe.eu
 16. 16. Content Cost Access Personalisation Collaboration Key Dimensions OER People Efficiency Quality free (no cost) accessible (open/public) use, re-vise, re- mix Share, re-use, re-distribute Source: IPTS.JRC.EC.Europe.eu
 17. 17. OER som del av åpen læring
 18. 18. norgesuniversitetet.no/skrift Og i Norge – Digital stillstand?
 19. 19. Norsk digital stillstand Studentenes opplevelse av tilrettelegging for bruk av digitale fag- og læringsressurser (i prosent) - Kilde: Digital tilstand (2011)
 20. 20. Mer under overflaten?
 21. 21. Barrierer og muliggjørere – hvordan nå til neste nivå?
 22. 22. Nordisk OER nettverk
 23. 23. Barrierer (1)
 24. 24. Barrierer (2)
 25. 25. OER 1.0 – begrensninger ved dagens modell • Kvaliteten er ikke god • Lærerne finner ikke løsninger som er enkle nok for dem å ta i bruk • Manglende samarbeid (også med kommersielle aktører) • Ingen meritering ved bruk av åpne ressurser • Læring må stå i høysetet!
 26. 26. Hvilke krav må møtes for at åpen ressurser skal ta av? De må være enkle å bruke Gjøre det lett å finne ressurser Gratis er ikke nok Opprett utviklingsmodeller som sikrer kvalitet (studér det norske eksempelet NDLA.no!) Skap merverdi Inngå allianser med grupper som gir merverdi til dine læringsressurser Relevans! – Brikkene må passe sammen Utvikle ressurser som støtter studieplanene CC-BY: Cyril Oberlander, SUNY Geneseo; David Harris, OpenStax College; David Ernst, University of Minnesota - presentation Feb 5, 2014 Open Courseware Consortium
 27. 27. Mot OER 2.0 Hvor ønsker bibliotek- sektoren å posisjonere seg?
 28. 28. NordicOER platform
 29. 29. 1. Verdigrunnlag I de nordiske land deler vi verdier som åpenhet og en gjennomsiktig forvaltning, lik rett til utdanning, og idealet om aktiv samfunnsdeltakelse. Åpne læringsressurser (OER) bygger på disse verdiene. Spredning og bruk av OER vil være med på å gjøre nordisk utdanning bedre.
 30. 30. 2. Nyskapning OER reiser nye spørsmål om utdanning. Slik vil OER spille en stadig mer viktig rolle i å skape nye og innovative globale utdanningspraksiser. Det er behov for å fokusere på hvordan OER kan bidra til nyskaping for de nordiske kunnskapsøkonomiene.
 31. 31. 3. Utdanningsformer OER gir organisasjoner en anledning til å tenke nytt om sine utdanningsmessige og økonomiske modeller. Å fremme OER bidrar til å identifisere muligheter og bygge ned barrierer for høykvalitets læring og undervisning.
 32. 32. 4. Markedsøkonomi OER som kan deles fritt, betyr ikke slutten på et marked for åpne læringsressurser. Forfattere og innholdsleverandører, forlag, skolemyndigheter og andre bør diskutere hvordan OER kan bli integrert i det nordiske utdanningssystem.
 33. 33. 5. Bevisstgjøring Å skape oppmerksomhet er første prioritet for å fremme OER i de nordiske land. UNESCOs Paris- deklarasjon og EUs Opening Up Education er internasjonale initiativ som gir et godt grunnlag for informasjonsarbeidet. Inspirasjon bør også søkes fra nordisk politikkutvikling på områder som åpen kildekode, åpen tilgang til artikler og forskningsmateriale, åpne data, åpen utdanning, åpen forskning og åpen innovasjon – siden åpne læringsressurser er en del av disse åpne praksisene.
 34. 34. 6. Kvalitet Deling fremmer kvalitet i utdanningen, og åpne læringsressurser bringer et aspekt av fagfellevurdering til læring og undervisning. Kvalitet bør være fokuset ved integrering av OER i nordisk utdanning.
 35. 35. 7. Språk og kultur De nordiske språkene og kulturene er små og må finne sin egen rolle i en OER-bevegelse som er dominert av engelsk språk og anglo- amerikansk kultur. De nordiske land vil ha nytte av et nært samarbeid når man søker egne løsninger på hvordan man kan bidra til den lokale og den globale OER-allmenningen.
 36. 36. 8. Globalt ansvar OER er et globalt fenomen uten grenser for hvem som kan publisere læringsressurer eller hvem som kan bruke dem. Gjennom å fremme OER vil de nordiske land kunne styrke sine bidrag til global utvikling av utdanning.
 37. 37. 9. Institusjonsansvar Utdanningsinstitusjoner bør ha strategi og konkrete planer for å fremme åpne læringsressurser. Nordisk samarbeid om OER bør hjelpe skole, høgskoler, universitet, yrkesutdanningsinstitusjoner og andre utdanningsinstitusjoner i å utvikle sin strategi på området, f.eks. gjennom deling og utveksling av kunnskap.
 38. 38. 10. Myndighetsansvar Myndighetene er ansvarlige for å sørge for etablering av gode rammeverk for åpne læringsressurser. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter bør utvikle politikk og strategier for bruk av OER innenfor sine myndighetsområder
 39. 39. Fra enkeltressurs til bok
 40. 40. Takk! Tore.Hoel [@] hioa.no @tore @ToreHoel slideshare.net/toreh Mer informasjon www.creativecommons.no www.creativecommons.org 44
 41. 41. Credits Open Policy slides ● Open Policy Network slides – from Tim Vollmer @ Creative Commons ● Big idea Icon - from the Noun Project, Public Domain ● Blueprint Icon - by Dimitry Sokolov, from The Noun Project - CC BY ● Check List Icon - by fabrice dubuy, from The Noun Project - CC BY ● Hackathon - by Iconathon 2012 - CC0 ● Question Icon - by Rémy Médard, from The Noun Project - CC BY

×