ROI i digitale kanaler

855 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ROI i digitale kanaler

 1. 1. ROI idigitalekanaler<br />Frokostseminar 16.12.10<br />
 2. 2. DigitalekanalergirbedremulighetertilbådeåmåleogåøkeROI.<br />Hvorfordigitalekanaler?<br />
 3. 3. Den nyegenerasjonenmarkedsføringhandler om å forståog å respektere“brukermakten”.<br />Effektivitet<br />Transparens<br />Dialog<br />Begeistring<br />
 4. 4. Digitale kanaler<br />ALT!<br />Kundeservice<br />Produktutvikling<br />Informere<br />Rekruttere<br />Alle<br />Bilder<br />Video<br />Handle<br />Kommentere<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8. Mobil<br />
 9. 9. 150 mill<br />
 10. 10. 11,5%<br />
 11. 11. 38%<br />
 12. 12. Hva har disse til felles?<br />$150,000 <br />SORTSBIL<br />$120,000 <br />SPORTS <br />BÅT<br />
 13. 13. 10 mill<br />
 14. 14. 1/3 av alle Ipad-brukere i Norge har lastet ned VG+<br />
 15. 15. Handel i digitale kanaler<br />© Creuna<br />Slide 15<br />
 16. 16. © Creuna<br />Slide 16<br />
 17. 17. © Creuna<br />Slide 17<br />Kampanjer<br />Geo/lokasjon<br />Produktområder<br />Ny/ Eksisterende<br />Salg/ Support<br />Søkeord<br />Konvertering<br />Personalisering<br />
 18. 18. Tradisjonell modell<br />Ny modell<br />
 19. 19. Bevissthet<br />Bevissthet<br />Interesse<br />Interesse<br />Ønske<br />Ønske<br />Handling<br />Handling<br />$<br />
 20. 20. Søk<br />Besøker webside<br />Bevissthet<br />Interesse<br />Ser på video<br />Nyhetsbrev<br />Besøker en butikk<br />Bruker digital sammenligning<br />Ønske<br />Action<br />Handler<br />Besøker sosial shopping site<br />Deler erfaring<br />$<br />
 21. 21. Søk<br />Besøker webside<br />Bevissthet<br />Interesse<br />Ser på video<br />Besøker en butikk<br />Ønske<br />Action<br />Besøker sosial shopping site<br />Deler erfaring<br />$<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Svar 1: Påvis finansiell ROI<br />
 27. 27. Svaralternativ 1: Bevis ROI<br />
 28. 28. Åpåvise ROI<br />
 29. 29. Åpåvise ROI<br />Investment/return-forholdet<br />Måldisse, for å se om de har en effektpådenne<br />Mål ROI her<br />Disseersværtviktige, ogrepresenterer et stortpotensial, men deterikke her ROI bor.<br />
 30. 30. Etabler baseline<br />
 31. 31. Opprett en aktivitetskalender<br />Online<br />treningsdagbok<br />Slankeklubb<br />Netthandel<br />
 32. 32. Målbådefinansiellogikke-finansielleffekt<br />Endretomtale<br />Antallkontakter<br />Antallinteraksjoner<br />Engasjement<br /> - mengde<br /> - kvalitet<br />Inntekt<br />Antalltransaksjoner<br />Antallnyekunder<br />
 33. 33. Omtale<br />
 34. 34. Antallinteraksjoner<br />
 35. 35. Antallkontakter<br />
 36. 36. Samleresultater – ‘sann ROI’<br />
 37. 37. Sammenstillaktivitetskalenderogmålingsresultater<br />Online<br />treningsdagbok<br />Slankeklubb<br />Netthandel<br />
 38. 38. …og se ettersammenhenger<br />Online<br />treningsdagbok<br />Slankeklubb<br />Netthandel<br />
 39. 39. Sammenstillfinansielleogikke-finansielleeffekter<br />Hvilkeaktiviteterhareffekt?<br />Hvilkeikke-finansielleeffekter<br />seruttilåpåvirke ROI?<br />Hvordanoptimaliserer vi?<br />Online<br />treningsdagbok<br />Slankeklubb<br />Netthandel<br />
 40. 40. Hva sitter vi igjen med?<br />Historikk<br />Føringer til fremtidige satsninger, man vet hvor man trygt kan putte pengene<br />Optimalisering<br />Gir mulighet til å endre og justere underveis, basert på resultater<br />
 41. 41. “Just know - we’ve always been doing this”<br />
 42. 42. Siden 73% avmarkedsførerealdri tester noe, kan vi anta at like mange tar beslutningerutelukkendepåintuisjonog/ellerhistorikk.<br />48% av de sombenytter online testing ioptmialiseringsarbeidetrapporterer at øktekonverteringerer den størstefordelen.<br />46% avsammegruppevisertiløktkundetilfredshetsom en annenviktigfordel.<br />
 43. 43. Svar2:Finn andre former for ROI<br />
 44. 44. Innsikt<br />i brukernes holdning til oss<br />i hva brukerne ønsker seg fra oss<br />i hva brukerne forteller hverandre om oss<br />enklere og mer presis brukerundersøkelse<br />Lojalitet<br />brukere som knytter bånd til oss – opplever en relasjon<br />brukere som anbefaler oss til andre<br />brukere som handler igjen og igjen<br />Involvering<br />brukere hjelper oss med produkt- og tjenesteutvikling<br />bidrar med innovasjon og innhold<br />er med på å bygge et fellesskap rundt merkevaren<br />Begeistring<br />brukere tilbringer tid med oss, fordi de opplever vår kommunikasjon som en verdi i seg selv<br />brukere sprer vårt budskap, fordi det begeistrer og engasjerer dem<br />Fornøyde kunder<br />kjøper våre produkter fordi det er enklere, mer engasjerende, en god opplevelse<br />er trygge på at de får det produktet de forventer og ønsker seg<br />Tillit<br />brukerne tror på det vi sier, fordi vi oppleves som transparente og ærlige<br />vårt budskap blir rådende, fordi brukere opplever oss som de mest troverdige, gjennom relasjon<br />
 45. 45. Forutsetninger<br />Strategiske valg av KPIer og parametre for måling<br />Kontinuerlig oppfølging av koblingen mellom måleresultater og mål/KPIer<br />Metriskanalyse<br />Sentimentanalyse<br />
 46. 46. Hvordanøke ROI?<br />
 47. 47. Hvordanøke ROI?<br />Effektivisere<br />Automatisere<br />BilligereVerktøy<br />Selgemer<br />Ta høyerepris<br />Økeinntekter<br />Senkekostnader<br />Styrkemerkevaren<br />Skapeverdi<br />Involvere<br />Begeistre<br />Kommunisere<br />Lære<br />...<br />
 48. 48. Hvilkemuligheterfinnes?<br />Kompleksitet<br />
 49. 49. Dolly Dimple’s<br />
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53. Dolly Dimple’s<br />Kompleksitet<br />
 54. 54. 54<br />Økteantallbesøkende med 33%<br />DagskampanjepåFourSquare<br />100 verdisjekker à $5 og$10<br />
 55. 55. McDonald’s<br />Kompleksitet<br />
 56. 56. Flust.no – tilby merverdi<br />
 57. 57.
 58. 58. Netcom<br />
 59. 59. French Connection<br />Kompleksitet<br />
 60. 60. Rekruttering<br />
 61. 61. French Connection<br />Kompleksitet<br />
 62. 62. Starbucks<br />
 63. 63.
 64. 64. French Connection<br />Kompleksitet<br />
 65. 65. Skatteetaten<br />
 66. 66.
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69. Selvbetjening / Automatisering<br />© Creuna<br />Slide 69<br />
 70. 70. Skatte-ROI<br />Dette tyder på at flere har benyttet seg av leveringsfritaket, sier skattedirektør Svein Kristensen. <br />Leveringsfritaket gjelder de som ikke trenger å endre eller legge til opplysninger i selvangivelsen. I fjor benyttet  2 millioner seg av leveringsfritaket..<br />
 71. 71. 1,2 mill sidevisninger første uke<br />
 72. 72. French Connection<br />Kompleksitet<br />
 73. 73. Gule Sider<br />© Creuna<br />Slide 73<br />
 74. 74. © Creuna<br />Slide 74<br />
 75. 75. © Creuna<br />Slide 75<br />
 76. 76.
 77. 77.
 78. 78. Gule Sider<br />Kompleksitet<br />
 79. 79.
 80. 80. Nike<br />
 81. 81. Nike<br />Kompleksitet<br />
 82. 82.
 83. 83. Fotoknudsen<br />Kompleksitet<br />
 84. 84.
 85. 85. Bergans<br />Kompleksitet<br />
 86. 86. French Connection - Youtique<br />
 87. 87. French Connection<br />Kompleksitet<br />
 88. 88. Dominos Pizza<br />
 89. 89. Tag Heuer<br />© Creuna<br />Slide 89<br />
 90. 90. © Creuna<br />Slide 90<br />
 91. 91. Old Spice<br />
 92. 92.
 93. 93. 1,2 mill likes<br />
 94. 94. Old Spice- ROI<br />Old Spice Kampanjen har generert mer enn 2milliarder impressions siden lansering, mer enn 300% økning<br />Salgstallene til Old Spice økte med 27% 6 mnd etter kampanjestart<br />Old spice er nå rangert som det mest populære body wash brand for menn.<br />
 95. 95. Old Spice<br />Kompleksitet<br />
 96. 96.
 97. 97. Søk<br />Besøker webside<br />Bevissthet<br />Interesse<br />Ser på video<br />Nyhetsbrev<br />Besøker en butikk<br />Bruker digital sammenligning<br />Ønske<br />Action<br />Handler<br />Besøker sosial shopping site<br />Deler erfaring<br />$<br />
 98. 98.
 99. 99. Våremuligheter<br />Kompleksitet<br />

×