Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7

2,949 views

Published on

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

Published in: Education
 • Be the first to comment

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 7

 1. 1. 1 İÇİNDEKİLER   1. Seyahat Acentelerinde Örgütlenme 2. Tur Operatörlüğü 2.Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi 3.Tur Operatörü ile Seyahat Acentesi Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
 2. 2. 2 2. ÖĞRENME ÇIKTILARI    Bu dersin sonunda öğrenci; 1.1. Tur Operatörlüğü Kavramını 1.2. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Önemini 1.3. Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Arasındaki Benzerlik ve Farkılıkları Öğrenir.
 3. 3. 3 Seyahat Acentelerinin Örgütlenmesi   Albustanlıoğlu, 2009
 4. 4. 4 Seyahat Acentelerinin Örgütlenmesi   Albustanlıoğlu, 2009
 5. 5. 5 Seyahat Acentelerinin Örgütlenmesi   Albustanlıoğlu, 2009
 6. 6. 6 Seyahat Acentelerinin Örgütlenmesi   Albustanlıoğlu, 2009
 7. 7. 7 Seyahat Acentelerinin Örgütlenmesi   Albustanlıoğlu, 2009
 8. 8. 8 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ   Albustanlıoğlu, 2009
 9. 9. 9 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ Albustanlıoğlu, 2009
 10. 10. 10 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ Albustanlıoğlu, 2009
 11. 11. 11 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ   Albustanlıoğlu, 2009
 12. 12. 12 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ   Albustanlıoğlu, 2009
 13. 13. 13 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ   Albustanlıoğlu, 2009
 14. 14. 14 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ   Albustanlıoğlu, 2009
 15. 15. 15 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ Albustanlıoğlu, 2009
 16. 16. 16 1.2. TUR OPERATÖRLÜĞÜ   Albustanlıoğlu, 2009
 17. 17. 17 1.2.1. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi   Albustanlıoğlu, 2009
 18. 18. 18 1.2.1. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi   Günümüzde bir çok büyük tur operatörü bu sayede  ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İkinci eğilim ise, turizm  sektörünün gösterdiği büyük gelişme nedeni ile  endüstrinin büyük firmalarının seyahat sektörüne ilgi  duymaları nedeni ile tur operatörlüğü alanına  girmeleridir. Örneğin, İngiliz Thomson Şirketi köken  olarak bir elektronik firması olmasına karşın  İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden biri olarak  da faaliyet göstermektedir. Albustanlıoğlu, 2009
 19. 19. 19 1.2.1. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi   Tur operatörleri sahip oldukları pazarlık güçleri  nedeni ile ulaştırma, konaklama, yiyecek-içecek,  eğlence, yer organizasyonları ile ilgili hizmetlerin satın  alınmasında büyük indirimler sağlamaktadırlar. Bu  nedenle, sektörde oluşturulan gelirden de en büyük  paya sahiptirler. Bu pazarlık gücü tüketicilere  doğrudan yansımaktadır. Örneğin, aynı turu bireysel  olarak düzenlemek isteyen bir tur tüketicisi, o turu,  operatörün sunduğu fiyata mal edebilmesi olanaksızdır. Albustanlıoğlu, 2009
 20. 20. 20 1.2.1. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi   Tur operatörlerinin sektörde hizmet veren her türlü  işletmelere sağlamış olduğu faydalardan biri de yüksek  volümlü konaklama hizmetlerinin satışı, çok sayıda  uçak veya diğer ulaştırma araçlarının koltuklarının  satışını garanti etmeleridir. Bu sayede aldıkları  hizmetlerin fiyatlarını düşürerek kendi karlarını ortaya  çıkarırlar. Tur operatörleri hangi paket turların  müşterilerine daha uygun olduğuna karar vermek  zorundadırlar. Tur operatörlerinin oluşturdukları paket  turlar, cazip koşullarından dolayı potansiyel  müşterilere çekici gelmektedir. Albustanlıoğlu, 2009
 21. 21. 21 1.2.1. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi   Dünya’da yüzlerce tur operatörü seyahat konusunda  uzmanlaşmıştır. Onların listesini yapmak mümkündür.  Bazı tur operatörlerinin isimleri; Go-go Tours(A.B.D.),  The World of Trade Wind Tours (A.B.D.), Brendan  Tours (İngiltere), Tauck Tours (A.B.D.), Pacific  Delight Tours (A.B.D.), Westours (A.B.D.) (11)  Touropa, Hotelplan, Sunair, Sotair, Nouvelles  Frontires, Unitours, Mac Kenzie Travel, Cartan and  Maupintour (A.B.D.), Kuoni (İsveç), Club Med  (Fransa), TUI (Almanya), Airtours (İngiltere), First  Choise (İngiltere), Thomson (İngiltere) ve Thomas  Cook (İngiltere)’tur. Albustanlıoğlu, 2009
 22. 22. 22 1.2.1. Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi   Ülkemize turist getiren tur operatörlerinden bazıları  ve turist getirdikleri ülkeler ise şunlardır: Öger Tours  (Almanya), TUI (Almanya) Thomas Cook (İngiltere),  First Choice (İngiltere), Pascha Tours (Fransa), Club  Med (Fransa), Scottravel Holidays (İskoçya), Aristo  Tourism (Çin), Sonarex (Hollanda), I’m Travelling  (Çek Cumhuriyeti), Corendon (Hollanda, Almanya,  Belçika), Sultan Reizen (Hollanda, Almanya, Belçika),  Odeon Tours (Rusya), Sidre Tours (Rusya), Mostravel  (Rusya), Turtess Travel (Ukrayna), Caviros Tours  (Yunanistan) ve Tarhan Travel (İran). Albustanlıoğlu, 2009
 23. 23. 23 Şekil 1.1. Tur Operatörü İşlemleri   Albustanlıoğlu, 2009
 24. 24. 24 Şekil 1.2. Turizm Sisteminde Tur Operatörlerinin Yeri   Albustanlıoğlu, 2009
 25. 25. 25 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   Tur operatörü ile seyahat acentası arasındaki  farklılıklardan söz edebilmek için seyahat acentasının  tanımını yapmak gerekir. Dünya Turizm Örgütü’ne  (WTO) göre seyahat acentası: “ Halka, seyahatler,  konaklama ve ulaştırma hizmetleri hakkında bilgi  sunma, belli bir komisyon karşılığında seyahat ve  turizm ürünlerini belli bir fiyatlarla nihai tüketicilere  satış yapmak üzere aracılık eden işletmelerdir.” Albustanlıoğlu, 2009
 26. 26. 26 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   Başka bir tanıma göre, seyahat acentaları; günümüz ekonomisinin güncel ve gelişme yeteneği olan, sürekli gelişim içinde olan turizm ve seyahat endüstrisinin ürettiği mal ve hizmetleri modern ve gelişmiş yöntemlerle pazarlayan ve satan kuruluşlardır Albustanlıoğlu, 2009
 27. 27. 27 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   Ülkemizde seyahat acentalarının faaliyetlerini  düzenleyen 28 Eylül 1972 yılında 14320 no’lu Resmi  Gazete’de yayınlanan 1618 sayılı Seyahat Acentaları  ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun birinci  maddesinde seyahat acentaları şu şekilde  tanımlanmaktadır: “ Seyahat acentaları; kar amacıyla  turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence  imkanları sağlayan, turizm ekonomisine ve ödemeler  dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır. Albustanlıoğlu, 2009
 28. 28. 28 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   1618 sayılı yasaya göre, seyahat acentaları üç gruba  ayrılır. • (A) Grubu Seyahat Acentaları : İlgili yasanın birinci  maddesinde yer alan tanım kapsamına giren, hem tur  operatörü hem de seyahat acentası olarak faaliyet  gösteren seyahat işletmeleridir. Albustanlıoğlu, 2009
 29. 29. 29 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   •(B) Grubu Seyahat Acentaları : Uluslararası deniz,  hava, kara ulaştırma araçları ile, (A) grubu seyahat  acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini  satarlar. • (C) Grubu Seyahat Acentaları : Sadece Türk  vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleyen ve  pazarlayan işletmelerdir Albustanlıoğlu, 2009
 30. 30. 30 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   (B) ve (C) Grubu seyahat acentaları, kendi hizmetleri  dışında kalan diğer seyahat acentası hizmetlerini yerine  getiremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat  acentaları tarafından verilen hizmetleri görebilirler. Albustanlıoğlu, 2009
 31. 31. 31 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   (A) Grubu seyahat acentaları düzenledikleri turistik  gezilerle bir önceki yıl yurt dışından getirdikleri  dövizin %25’ini geçmemek üzere, yurt dışına turlar  düzenleyebilirler. Söz konusu %25’in hesabında;  ulaştırma aracı ücreti, yemek, ikamet ve diğer  masraflar adı altında müşteriden alınan her türlü paralar  katılır. Albustanlıoğlu, 2009
 32. 32. 32 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar   Tur operatörü ve seyahat acentasına ilişkin aşağıdaki  gibi basit tanımlama yapılabilir. • Tur operatörü, turistik ürünü (paket tur) oluşturan,  planlayan ve pazara sunan işletmedir. • Seyahat acentası, turistik ürünü üretenlerle tüketenler  arasında aracılık yapan işletmedir. Albustanlıoğlu, 2009
 33. 33. 33 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar  Benzerlikler: • T.O. ve S.A., hizmetler sektörünün turizm ve seyahat  kısmında faaliyet gösteren ve kar amacıyla çalışan  ticari nitelikli işletme olmaları, • Dünya, ülke ve bölge ekonomisinde meydana  gelebilecek değişimlerden her ticari işletme gibi  olumlu yada olumsuz olarak etkilenmeleri, • Faaliyet gösterdikleri ülkedeki siyasi ve politik  istikrarsızlıktan etkilenmeleri, • İşletme sermayelerinin büyük olması. Albustanlıoğlu, 2009
 34. 34. 34 1.2.2. Tur Operatörü ile Seyahat Acentası Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar  Farklılıklar: • T.O. üreticidir, S.A. aracıdır. • T.O. toptancıdır, S.A. perakendecidir. • T.O. maliyet + kar esasına göre çalışır, S.A.  komisyon esasına göre çalışır. • T.O.’nun satış riski yüksektir, S.A.’nın satış riski  yoktur. • T.O.’nun pazarlama giderleri yüksektir, S.A.’nın  pazarlama giderleri sınırlıdır. • T.O. oluşturduğu turistik ürünleri stoklar, S.A.  turistik ürünleri önceden satın alarak stoklayamaz. Albustanlıoğlu, 2009
 35. 35. 35 1. BİR SONRAKİ DERS İÇİN ÖNERİLER   Tur Operatörlerinin  görev ve uygulamaları ile ilgili internet  sayfalarına ziyaret.         
 36. 36. 36 3. KONU DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI DERSİN ADI SEYAHAT  ACENTECİLİĞİ  VE  TUR  OPERATÖRLÜĞÜ HAFTA NO 4 KONU  BAŞLIĞI 1. TUR OPERATÖRLÜĞÜ YAYIM TARİHİ 17.10.2012   S1 ….. halka, seyahatler, konaklama ve ulaştırma hizmetleri hakkında bilgi sunma, belli bir komisyon karşılığında seyahat ve  turizm ürünlerini belli bir fiyatlarla nihai tüketicilere satış yapmak üzere aracılık eden işletmelerdir. C1 b a)  Tur Operatörleri b)  Seyahat Acentaları c)  Havayolu İşletmeleri d)  Otel İşletmeleri e)  Yiyecek-İçecek İşletmeleri S2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi seyahat acenteleri için yanlıştır? C2 c a)  Aracıdır b)  Perakendecidir c)  Satış riski yüksektir d)  Pazarlama giderleri sınırlıdır e)  Komisyon esasına göre çalışır S3 AAAşağıdakilerden hangisi tur operatörü ve seyahat acentası arasındaki farlılıklardan biridir? C3 d a)  İşletme sermayesinin büyük olması b)  Kalifiye personele ihtiyaç duyulması c) Siyasi ve politik iktidarsızlıktan etkilenmek d)  Talebe göre turistik ürün oluşturmak e)  Hızla gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanmak
 37. 37. 37 S4 Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin özelliklerinden değildir? C4 e a)  Toptancıdır b) Satış riski yüksektir c)     Turistik ürünleri stoklayabilir d)     Pazarlama giderleri yüksektir e)     Yatırım sermayesi küçüktür S5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? C5 a a)  B grubu seyahat acentesi uluslar arası deniz araçlarının biletlerini satabilir. b) C grubu seyahat acentesi yurtdışı tur düzenleyebilir. c)  A grubu seyahat acentesi sadece tur operatörü olarak faaliyet gösterebilir. d)  C grubu seyahat acentesi A grubu seyahat acentelerinin tur biletlerini satar. e)  B grubu seyahat acentesi hava ulaşımı araçlarının biletlerini satamaz.
 38. 38. 38                        Ders ile ilgili tüm soru ve görüşleriniz için forum saatinde öğretim elemanıyla iletişime geçiniz.             
 39. 39. 39 4. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Dr. İrfan MISIRLI, Detay Yayıncılık, 2010,  Ankara. (Ders Kitabı olarak takip edilecektir) 2.Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü Yönetimi , Orhan İÇÖZ , Turhan Kitabevi Yayınları , 2011, Ankara. 3.Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009.          
 40. 40. 40 5. KAYNAKÇA 1. Mısırlı, İ., Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, 2010, Ankara.  2. İçöz, O. Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü Yönetimi , Orhan İÇÖZ , Turhan Kitabevi  Yayınları , 2011, Ankara. 3. Albustanlıoğlu, T. Seyahat Acenteciliği Ders Notları,2009,  Ankara.

×