Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEB GIÁ RẺ JOOMLA

1,498 views

Published on

Bảng giá thiết kế web giá rẻ bằng công nghệ joomla. Khách hàng có thể tùy chọn chức năng phù hợp để tính ra giá trị

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEB GIÁ RẺ JOOMLA

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN VPGD: Phòng 1604 – Tòa tháp B – Hà Thành Plaza – 102 Thái Thịnh - Hà Nội CN Đà Nẵng: 52 Nguyễn Hữu Thọ - Hải Châu - Đà Nẵng Tel: (0511) 3700 454 Email: lienhe@netmoon.vn Website: http://netmoon.vn 1. A. Lựa chọn theo chức năng thiết yếu GÍASTT TÊN MODULE BASIC SILVER (đvt: vnđ)1 - (menu bar) 500,0002 - Thông tin 100,0003 - Khung slide banner home ảnh 100,0004 - 200,0005 - 200,0006 - 200,0007 - 200,0008 - 100,0009 - 300,00010 - 200,00011 - 100,00012 - 200,00013 - 100,00014 - 200,00015 - 100,00016 - Word tag 100,00017 - 100,00018 - Keyword footer 100,00019 - 100,00020 - ) 100,00021 - Module Tuyển Dụng 200,00022 - 100,00023 - ) 300,00024 - ) 100,000
  2. 2. CÔNG TY CỔ PHẦN VPGD: Phòng 1604 – Tòa tháp B – Hà Thành Plaza – 102 Thái Thịnh - Hà Nội CN Đà Nẵng: 52 Nguyễn Hữu Thọ - Hải Châu - Đà Nẵng Tel: (0511) 3700 454 Email: lienhe@netmoon.vn Website: http://netmoon.vn25 - ) 100,00026 - Newsletter ( nhận bản tin qua email ) 200,00027 - 200,00028 Module/Chức năng- Chia sẽ mạng xã hội trong bài viết 200,00029 Module/Chức năng- Bình luận mạng xã hội facebook 300,00030 Module/Chức năng- Box like facebook or box follower twitter 200,00031 - 200,00032 - Google map 200,00033 - 200,000 B. Giá trị các hạn mục cố đị nh 4,5,6,7,8 )STT Lựa chọn template cao cấp 300,000 5 tin) 200,000 500,000 300,000 300,000 C. 4,5,6,7,8 )STT 200,000 4 website TMĐT(ebay.vn, 200,000 enbac.com…) (agoda.vn, 200,000 bookhotel.vn, hotelcity.com) & hosting 200,000

×