Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism&Fitness nr. 230 (3/2014)

3,172 views

Published on

- Insulina
- Radu Gherghel, campion balcanic
- Tiger Classic
- 6 tactici intense pentru noi castiguri
- Antrenament complet pentru bicepsi
- Suplimente pentru antrenamente super intese
- Stiati ca…
- Genuflexiuni cu o gantera
- Tractiuni cu bratele intinse
- Traieste mai mult, mai sanatos, mai fit
- Interviu cu Dan Aldea
- Idealurile unui culturist
- CN masters
- Profil Diana Beatrix Oana
- Antrenament pentru incepatori
- Skandenberg

Published in: Sports
 • Login to see the comments

Revista Culturism&Fitness nr. 230 (3/2014)

 1. 1. director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 3 (230) 2014 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TOPCULTURISM.RO IInsull iina IIdeallurii lle unuii ccull tturiistt Anttrenamentt ccompllett penttru bii ccep[ii
 2. 2. * aminoacizi esen]iali L-Histidin` 1,9 TOPCULTURISM.RO CUPRINS Insulina . . . . . . . . . . . .8 Radu Gherghel, campion balcanic . .10 Campionatul Na]ional de cade]i [i juniori .12 Tiger Classic . . . . . . .14 Antrenament complet pentru bicep[i . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Vrei tricep[i masivi? Genuflexiuni cu o ganter` . . . . . .20 Trac]iuni cu bra]ele ntinse . .21 Tr`ie[te mai mult, mai s`n`tos, mai fit . . . . . . . . . . .22 Interviu cu Dan Aldea . . . . . . .24 Idealurile unui culturist . . . . .26 CN masters . . . . . . . .28 Profil Diana Beatrix Oana29 Antrenament pentru ncep`tori .30 Skandenberg . . . . . . .32 Cull ttur ii sm&F ii ttnes s Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 229, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Coperta 1: Diana Beatix Oana [i Dan Aldea Amino Egg-R Proteina din albu[ de ou, ov-albumina, este foarte bine asi-milat` de c`tre organismul uman. Este o protein` cu vitez` de asimilare medie, ideal de luat n orice moment al zilei, avånd un efect anabolic puternic prin promovarea sintezei proteinelor [i reducerea simultan` a dis-trugerii acestora. Datorit` con-centra] iei proteice mari, se reco-mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimenta]ie proteic` de cali-tate: copii, b`tråni sau persoane care depun mult` munc` fizic`. Ingrediente: concentrat prote-ic din albu[ de ou (92,1%) [i produ[i pentru tabletare (mal-todextrin`, lactoz`, acid stearic [i oxid de magneziu). Informa]ii nutri]ionale pentru o por]ie (5 tablete): proteine - 5.000 mg, carbohidra]i - 783 mg, minerale - 319 mg, gr`simi - 11,7 mg; Valoare energetic` - 97,4 KJ (23,3 Kcal) Mod de utilizare: se consum` oral, câte o por]ie (5 tablete) de 3 ori pe zi, cu ap` sau suc natu-ral. 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei Profil aminoacizi (%) L-Leucin`* 6,8 Acid L-Glutamic 10,5 L-Valin` * 5,6 Acid L-Aspartic 8,2 L-Lizin` * 5,1 L-Serin` 5,5 L-Fenilalanin` * 4,7 L-Alanin` 5,0 L-Izoleucin` * 4,3 L-Arginin` 4,6 L-Treonin` * 3,6 L-Tirosin` 3,2 L-Metionin` * 3,0 L-Prolin` 3,1 L-Triptofan * 1,3 L-Glicin` 2,8 L-Cistein` 2,2 Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon/Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e-mail: office@redis.ro website: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie Redactor [ef: Florin Uceanu. Redactori: Cristian Neagu, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Drago[ Corcoveanu [i C-tin Ionescu (corespondent SUA). Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea [i Mircea Netea. Corectur`: Elena Miculi]`. MAGAZINUL B.C.A.A. REDIS Produs cu efect anabolic, ce are capa-citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 90 g – 31,00 lei 200 g – 55,00 lei 300 g – 75,00 lei Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen-tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb] ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]` torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u 100 g – 17,00 lei Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri-tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u SILUET BAR Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 90 g – 19,00 lei 300 g – 39,00 lei 500 g – 49,00 lei L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscu-lar), mbun`t`]e[te recupe-rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar, fa-vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 90 g – 31,00 lei 200 g – 49,00 lei 300 g – 69,00 lei L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo-lizarea gr`simii. Accelerea-z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` 1,70 lei/buc. depozitele de gr`sime, m`re[te perfor-man] ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u 30 g – 25,00 lei 50 g – 37,00 lei 100 g – 69,00 lei u M`sura din interiorul flacoanelor, ras`, con]ine 1 g de pudr`. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVE 2 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 3
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru RO TOPCULTURISM.Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. PRODUSE PENTRU MAS~ MUSCULAR~ Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra-pid` n mas` muscular`. O por]ie repre-zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei Gale]i 5 kg – 89,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub-stan] e care dau un gust foarte bun pro-dusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 35,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 65,00 lei G`le]i 2,5 kg – 67,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do-resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 59,00 lei G`le]i 2,2 kg – 61,00 lei G`le]i 4,5 kg – 109,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 1 kg – 29,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 51,00 lei G`le]i 2,5 kg – 53,00 lei G`le]i 5 kg – 95,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco-mandat pentru energie [i cre[tere n ma-s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor-tant aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 79,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din car-bohidra] i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 45 g na-inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 19,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 2,5 kg – 37,00 lei G`le]i 5 kg – 59,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve-nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco-mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 19,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea-tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 90 tablete – 15,00 lei 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 45,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 19,00 lei 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 69,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 35,00 lei S`cule]i 2 kg – 67,00 lei G`le]i 2 kg – 69,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe-rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con-centra] ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 29,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita-mino- mineral care con]ine antioxi-dan] i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[ te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun` t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l` turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-te secundare nedorite. 100 tablete – 19,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi-zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 19,00 lei Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re-confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Arome: l`måie, portocale [i tutti frutti. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,29 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, di-gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 19,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii-lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta-blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner-vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi-n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i-nut, are efecte benefice asupra tenu-lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu-lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea-z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis-temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte-gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for-marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in-sulinei. Regleaz` capacitatea de con-trac] ie a mu[chilor, accelereaz` vin-decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi-hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper-mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 29,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio-xidant, ajut` la neutralizarea radica-lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis-mului, producerea de colagen n ]esu-turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab-sorb] ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 29,00 lei VITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 3/2014 F ll o rr ii n U c e a n u Plata se face la primirea coletu-lui, pre]urile incluzând [i taxele po[tale Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 3/2014 5
 4. 4. ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab-sorb] ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro-dusul RO este indicat n curele de sl`bire. TOPCULTURISM.Mod de administrare: zilnic 2-3 pli-curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i Protein–R în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu [i au un rol benefic, putånd nlocui cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g succes o mas`. L-carnitina [i acizii (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car-bohidra] gra[i Omega 3 contribuie la stimularea i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – colesterolului seric, vitamina C este un 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita-mina bun antioxidant. Fulgii de grâu ger-minat B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag-neziu sunt biostimulatori [i, împreun` 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen-zi cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, de minimum 5 batoane. 25% redu-cere dau un gust excelent batonului. Este pentru minimum 50 batoane. u bogat în proteine [i fibre vegetale fiind 1,90 lei/baton recomandat [i pentru folosirea în tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente Fibrobar Forte de origine animal` Datorit` principiilor nutritive s`n`- Baton cu o valoare energetic` re-dus`, toase dup` care a fost conceput, ba-tonul con]inut ridicat de fibre vege-tale, se ncadreaz` n cerin]ele legii acizi gra[i polinesatura]i Omega privind alimenta]ia s`n`toas` pentru 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` copii [i adolescen]i, deci se poate co-mercializa sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, [i n [coli. colesterolului [i trigliceridelor, m-bun` Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- fac comenzi de minimum 5 batoane. tatea articula]iilor [i tonific` sistemul 25% reducere pentru minimum 50 cardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce- batoane.u acri[or. Combate senza]ia de foa-me. 1,70 lei/baton Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area Milk&Egg Bar la una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 25% reducere pentru minimum Baton bogat n proteine provenind 50 batoane.u din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` 2,00 lei/baton sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen-ta] Siluet Bar ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro-teine Baton cu o valoare energetic` re-dus`, – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine-rale con]inut mare de fibre vegetale, – 1,3 g. ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` Un baton are 60 g [i 270 Kcal. (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce Se fac comenzi de minimum 5 asimilarea gr`similor [i se favorizea-z` batoane. 25% reducere pentru mini-mum eliminarea lor. Combate senza]ia 50 batoane.u de foame [i are un efect de detoxi-fiere 2,90 lei/baton a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un Fibrobar cu ceai verde baton putånd nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en] Se recomand` ca aliment ener-getic i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en] mese, cu atåt se va realiza mai repe-de i de calitate [i în propor]ii optime eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. pentru necesit`]ile organismului Se fac comenzi de minimum 5 uman, care dau energie [i au un rol batoane. 25% reducere pentru mini-mum benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i 50 batoane. u. Omega 3 contribuie la stimularea ar-derii 1,70 lei/baton gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea în timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u 1,90 lei/baton Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino-acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u 3,50 lei/baton BATOANE Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi-ca] i cum dori]i s` se fac` livrarea. u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Culturism&Fitness nr. 3/2014 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na-tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i-nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 300 comprimate – 55,00 lei 500 comprimate – 75,00 lei Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io-nalit`] ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan] ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZI NOU Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re-dus` [i con]inut mare de fibre vege-tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi-larea gr`similor [i se favorizeaz` eli-minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd nlocui o mas`, deoarece asigu-r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 ba-toane, se face o reducere de 25%.u 1,90 lei/baton Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Cutii 400 g – 17,00 lei Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. Cutii 400 g – 17,00 lei Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. Cutii 400 g – 17,00 lei L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pen-tru comenzi de peste 50 buc`]i. 1,70 lei/plic Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu-tate. Este bogat n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 90 tablete – 19,00 lei Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 200 tablete – 23,00 lei Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege-tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu L-Carnitin` poa-te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan- PRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Plata se face la primirea coletu-lui, pre]urile incluzând [i taxele po[tale Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 de plicuri. u 1,79 lei/plic L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e-lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami-na B2. 100 capsule– 49,00 lei
 5. 5. Fibrobar cu ceai verde TOPCULTURISM.RO |ncepånd cu sfår[itul anilor 90, un fenomen straniu a ap`rut n concursurile profesioniste de cul-turism. De[i atle]ii erau ntr-o condi]ie fizic` extraordinar`, cu striuri [i vene peste tot, atunci cånd se ntorceau pentru pozi]iile obligatorii din profil, abdomenele lor erau a[a de umflate precum la femeile ns`rcinate. Totu[i, cånd [i ncordau abdominalii, mu[chii se vedeau perfect contura]i [i de-fini] i. A[adar, ceea ce cauza um-flarea bur]ii nu putea fi gr`simea. Deci, ce era? Diverse teorii au ap`rut ncer-cånd s` explice fenomenul, care este prezent acum la to]i profe-sioni[ tii, dar a nceput s` apar` [i la amatori. Unii atribuie cauza fo-losirii de prea mult hormon de cre[tere (GH). Principalul produs anabolic al GH-ului este factorul de cre[tere de tip insulinic 1 (IGF-1), care este produs de ficat, dar [i local de mu[chiul lucrat. Exist` mul]i receptori n intestin pentru IGF-1; cånd sunt activa]i, organul afec-tat se m`re[te n volum. |n con-secin]`, mul]i explic` c` m`rirea bur]ii este cauzat` de stimularea cu IGF-1, din cauza folosirii GH-ului n doze mari. Organele m`ri-te pur [i simplu mping intestinul n afar`. |n plus, apari]ia bur]ilor enorme la culturi[ti a coincis cu nceputul folosirii pe scar` larg` a insulinei. Culturi[tii din era lui Arnold nu fo-loseau insulin`, iar bur]ile balo-nate erau la fel de prezente pre-cum unicornii pe Broadway. Da-c` aveai burta mare n acele tim-puri, erai gras. Punct. Pe atunci, insulina era folosit` n scopuri pur medicale, pentru tratarea diabe-tului. A[adar, singurii culturi[ti care foloseau insulin` erau cei cu diabetul de tip 1, caracterizat prin lipsa unei p`r]i a celulelor din pancreas care produc insulin`. De ce unii b`rba]i s`n`to[i, ca-re nu sufer` de diabet, [i injec-teaz` insulin`? Pentru un singur lucru: este considerat un hormon anabolic. Insulina stimuleaz` in-trarea de aminoacizi n mu[chi, unde sunt utiliza]i pentru sinteza proteinei, stimulul num`rul unu pentru cre[tere. De fapt, insulina provoac` sinteza proteinei n mu[chi doar n prezen]a unei concentra]ii mari de aminoacizi. |n marea majoritate a timpului, insulina este implicat` mai mult n efectele anticatabolice. Scade procesul de distrugere a mu[chilor, un efect semnificativ deoarece n corp este o continu` lupt` ntre elementele anabolice [i cele catabolice. A[adar, n acest sens, insulina are efect in-direct anabolic. Unii oameni de [tiin]` vorbesc despre rolul insu-linei n cre[terea muscular` ca fiind unul permisiv, referindu-se la faptul c` n prezen]a ei sunt fa-vorizate efectele anabolice chiar dac` nu le stimuleaz` n mod direct. Pe de alt` parte, exist` rezis-ten] a la insulin` datorit` mb`trå-nirii. |n timp ce majoritatea cazu-rilor de rezisten]` la insulin` sunt asociate prezen]ei excesive de gr`sime, alt tip de rezisten]` la in-sulin` apare la oamenii n vårst` [i care nu are leg`tur` cu gr`si-mea. Este datorat pierderii gra-duale de mas` muscular` [i apare aici un cerc vicios: canti-tatea sc`zut` de insulin` duce la pierderea [i mai accelerat` a mu[chilor. Studii f`cute pe vårst-nici, care au fost diagnostica]i cu rezisten]` la insulin`, au ar`tat c` dac` ace[tia primesc o anumit` doz` de insulin`, mai mare decåt o mas` normal` o poate produ-ce, distrugerea muscular` se opre[te. Culturi[tii au descoperit n mod empiric c`, atunci cånd insulina este folosit` cu steroizi anabolici [i hormoni de cre[tere, efectele anabolice cresc considerabil. Pentru nceput, blocheaz` princi-palul efect secundar al folosirii de doze mari de hormon de cre[- tere: cre[terea glucozei n sånge sau hiperglicemia. Nivelul ridicat de glucoz` n sånge poate duce la distrugerea celulelor pancreati-ce care produc insulina, rezul-tånd apari]ia diabetului. Dar atun-ci cånd insulina este folosit` m-preun` cu hormonul de cre[tere, nivelul ridicat de glucoz` din sån-ge este temperat de prezen]a in-sulinei. De asemenea, insulina lucreaz` cu hormonul de cre[tere [i steroizii anabolizan]i pentru permiterea intr`rii aminoacizilor n mu[chi, pentru sinteza prote-inei, dar [i declan[eaz` sinteza intr`rii glicogenului n mu[chi, ca-re re]ine apa, producånd o not` mai plin` a acestora. Unul dintre pericolele folosirii insulinei pentru culturi[ti este c` aceasta este cel mai potent hor-mon lipogenic n corp. |n prezen- ]a excesului de calorii, n special carbohidra]ilor simpli sau cu indi-ce glicemic mare, insulina de-clan[ eaz` producerea de gr`si-me. Chiar [i a[a este un mit fap-tul c` insulina ngra[`. Trebuie s` m`nånci multe calorii. Hormo-nul de cre[tere ac]ioneaz` contra efectului stimulator al gr`smii dat de insulin`, fiind un alt motiv pen-tru culturi[ti de a combina cele trei componente. Totu[i, nu e atåt de simplu pe cåt pare. Folosirea de insulin` este precum expresia „s` iei tigrul de coad`“. Folosit impro-priu, n doze mari, poate cauza efecte secundare de la le[in på-n` la intrarea n com`. Cå]iva cul-turi[ ti au le[inat datorit` inject`rii unor doze mari de insulin` f`r` s`-[i asigure o cantitate adec-vat` de carbohidra]i. Un caz din 1997, publicat n Jurnalul Medical Britanic, a prezentat un culturist de 21 de ani care [i-a injectat o doz` prea mare de insulin`, rezultånd deteriorarea sever` a creierului. Alt caz, din 1994, des-crie un tån`r de 19 ani, care [i-a injectat o doz` de 320 de unit`]i, dånd ntr-o hipoglicemie (nivel sc`zut de glicemie n sånge) sever`, cauzåndu-i convulsii. Un alt caz, mult mai recent, a preze-ntat un b`rbat de 31 de ani care a fost dus la urgen]` fiind g`sit incon[tient dup` administrarea unei doze mari. |n timp ce folosirea insulinei de c`tre culturi[tii care concureaz` [i care tr`iesc pentru acest lucru este discutabil`, nu g`sesc nici-un motiv pentru nondiabetici sau culturi[tii care nu concureaz`. Totu[i, conform unui studiu f`cut pe internet, num`rul celor care folosesc insulina, dar nu concu-reaz`, este de cåteva ori mai ma-re decåt al celor care o folosesc [i concureaz`!?! Dintre efectele secundare relatate, pe primul loc era hipoglicemia, aproximativ 60% dintre persoane. Majoritatea nu aveau un aparat de m`surat glucoza din sånge… Este alarmant faptul c` majori-tatea celor care folosesc insulina nu concureaz` [i nu au de gånd s` concureze. Ei [i iau informa- ]iile de pe siteuri sau forumuri, de la a[a-zi[i guru ai steroizilor. Cert e c` sunt con[tien]i de unele efecte secundare, precum umfla-rea abdomenului, datorate folosi-rii insulinei pe termen lung. Re-cent, unele studii au demonstrat nu numai o mb`trånire mai acce-lerat` la cei ce folosesc insulin`, dar [i rate ridicate a diferite tipuri de cancer. Insulina mpreun` cu IGF-1 sunt cunoscute c` promo-veaz` cancerul, iar insulina sin-gur` este considerat` ca fiind principalul vinovat pentru unele tipuri de cancer de colon. Majoritatea nu [tiu c` po]i ob- ]ine bune efecte anabolice f`r` s` ai efecte secundare. Un shake dup` antrenament, ce con]ine zer [i carbohidra]i simpli, poate cre[te insulina cu aproape 40% fa]` de nivelul ini]ial, comparativ cu injectarea de insulin`, dar f`r` efectele ei secundare. Tinerii care nu [tiu astfel de lucruri ar face bine s` nu mai asculte de cei care scriu pe situri [i forumuri [i s` nceap` s` studieze nutri]ia [i cum pot fi stimulate efectele anabolice n mod natural. Alexandru Bolborici dup` Ironman Insulina Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingrediente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vege-tarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru minimum 50 bu-c`] i. 1,90 lei/buc. 8 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 9
 6. 6. R a d u G h e rr g h e ll TOPCULTURISM.RO Culturism&Fitness nr. 3/2014 11 Are 39 de ani, n`l]ime 1,62 m [i 70 de kg n form` de concurs. Concureaz` de mai bine de 20 de ani, principalele realiz`ri fiind: – locul III la Campionatul Na]ional de juniori 1995 – locul I la CN de juniori 1996 – locul III la CN de seniori 2003 – locul I la Cupa Sebastiano 2011 – locul I la Tiger Classic 2012 – locul I la Campionatele Balcanice 2014 – Care a fost motivul pentru care ai nceput s` te antrenezi? |n ce an? – Nu o s`-]i vin` s` crezi... St`- team la rånd la butelii, cum era nainte de Revolu]ie, [i un b`iat, n fa]a mea, avea o carte de cul-turism, S`rb`toarea Mu[chilor (n.r. autor dl. Szekely Laszlo) se intitula [i avea cåteva fotografii cu mari campioni: Arnold, Dany Padilla sau Frank Zane. La pri-mul contact vizual, nu am crezut c` poate fi real, am zis c` sunt desena]i. Am luat acea carte, am studiat-o [i am hot`råt s` ncerc s` v`d dac` este posibil s`-]i po]i transforma corpul ntr-o aseme-nea capodoperã. Dup` numai 7 luni, deja prindeam forme, avånd n vedere c` nainte de a practica culturismul am f`cut 9 ani lupte libere [i eram fan Bruce Lee. Am participat la primul concurs la numai 7 luni de antrenament. Desigur, m-am clasat ultimul, dar nu am renun]at! Am stat un an [i, imediat, n 1993, am urcat pe podium, ob]inånd bronzul, un salt enorm avånd n vedere c` n acei ani concuren]a era foarte mare, cåte 30-36 de sportivi pe cate-gorie. |n 1992 am nceput antre-namentele. –- Cånd ai nceput preg`tirea pentru Campionatele Balcanice din acest an? – Preg`tirea am nceput-o [i am gåndit-o cu un an nainte, pas cu pas, iar alimenta]ia s-a schim-bat nainte cu 5 luni de concurs. – Vorbe[te pu]in despre dieta ta [i despre preferin]ele tale ali-mentare. – Cånd sunt la diet`, m` r`sf`] de dou` ori pe s`pt`mån`, n rest m`nånc curat; prefer pe[te, linte, orez brun iar desertul preferat este crem` de zah`r ars. – Antrenamentul... l men]ii pe-rioade lungi, ce schimbi? –- Antrenamentul meu e instin-ctiv, nu urmez o rutin` strict`, fac schimb`ri din mers, la fel [i n ca-zul alimenta]iei. – Te implici [i n ajutorarea copiilor defavoriza]i, vorbe[te pu]in despre rezultatele n acest domeniu. – A[ vrea s` fac o parantez`. |n afar` de sportul de perfor-man]` [i antrenor personal, mi-am f`cut timp [i am ajutat copii cu dizabilit`]i. A[i dori s` spun cåteva cuvinte despre un caz special; se nume[te Emanuel Faur, un b`ie]el de 8 ani, care a fost diagnosticat cu poliventricu-lonevrit` n remisie tetraplegie flasc`, o boal` foarte rar`, care duce la parez`, cum era [i n cazul lui. I s-a f`cut plasmaferez` de dou` ori, coma indus`, a tre-cut printr-o perioad` de luni bune n care nu s-a putut mi[ca, nu a putut vorbi, dup` care au urmat ndelungi metode de recuperare [i, n paralel cu kinetoterapia, am lucrat din greu cu exerci]ii impro-vizate [i adaptate pentru recu-perarea sa. A fost un drum lung, anevoios, avånd n vedere c` atunci cånd a venit prima oar` la sal` nu putea sta n picioare, putea mi[ca doar dou` degete de la månu]a dreap-t`. Sunt multe de spus. Dup` 11 luni a reu[it s` mearg` n picioa-re, dup` care l-am nv`]at s` mearg` pe biciclet`; ]in s` speci-fic c` e un elev eminent la [coa-l`, este primul pe clas`. Perso-nal, am avut multe de nv`]at de la el, a dat dovad` de o voin]` [i o t`rie de caracter ie[ite din comun. Pu]ini sunt cei care au puterea pe care a avut-o Emanuel [i m` bucur c` am fost o surs` de in-spira] ie [i un punct de sprijin de care el s-a ag`]at [i i-a dat putere s` mearg` nainte. Pentru mine este unul dintre cele mai mari tro-fee cå[tigate n cariera mea, atåt ca sportiv-antre-nor cåt [i ca om! – Care este atuul t`u genetic? – Atuul meu genetic cred c` este modul meu de a gåndi, atitu-dinea mental` es-te cea care face diferen]a dintre oamenii obi[nui]i [i marii campioni. Ca grupe muscu-lare, dorsalii [i gambele cresc mai repede. Cred c` cå[tig mult prin estetic` [i pro-por] ii. – Ce grup` nu-]i place s` antre-nezi? – Nu exista nu-mi place! Ci doar: trebuie, pot, vreau! – Ce accident`ri ai? Cum ai reu[it s` treci peste ele? – Aici ai pus degetul pe ran`. Din p`cate au fost multe, dar m` consider un norocos [i sunt feri-cit, mplinit cu ceea ce am real-izat! De la coate, umeri, ge-nunchi, pectoral, biceps, pån` la cea mai grav` problem`, la co-loan`. Am avut ceva similar cu Emanuel, dar numai pe partea dreapt`, o semiparez`, din 2004 pån` n 2008. Dup` un drum lung [i anevoios prin spitalele din Ro-månia, unde am avut, n decurs de 4 ani, peste 15 diagnostice, am fost sf`tuit de dr Alin Popescu s` merg n Germania, la Alphaklinik. Ajunsesem la 51 de kg... Acolo am fost tratat cum tre-buie, [i, chiar dac` eram str`in, mi s-a f`cut 35% discount din costurile opera]iei [i procedurilor medicale! }in s` mul]umesc pe aceast` cale, domnului dr Schubert f`r` de care nu a[ fi ren`scut [i nu a[ mai fi fost ceea ce sunt ast`zi! Mul]i nu mai cre-deau s`-mi revin ca om la nor-malitate, dar s` fac [i sport de performan]`! |ns` m-am rentors pe scen` [i nu oricum ci cu me-dalii de aur n fiecare an! Mul]u-mesc tuturor, mul]umesc vie]ii [i lui Dumnezeu pentru c` mi-a mai dat o [ans`! – Ce concursuri mai ai n plan, n 2014? – Deocamdat` iau pauz` anul acesta, pentru c` m` simt exten-uat, dar o s` m` prezint ca antre-nor cu dou` sportive, C`t`lina Doroftei [i Mihaela Nedelcu, [i sper s` lu`m o medalie, indifer-ent de culoare. O s` ncep preg`- tirea anul viitor, pentru europene [i, de ce nu, poate pentru mondi-ale. Prof. Cristian Neagu Radu Gherghel campion balcanic 10 Culturism&Fitness nr. 3/2014
 7. 7. Tiger Classic RO TOPCULTURISM.Baton proteic cu un con]inut mare de fibre vegetale, ideal pentru sl`bit. Culturism&Fitness nr. 3/2014 13 Competi]ia Tiger Classic a ap`rut acum doi ani. Dup` ce a prins bine contur iar experien]a n organizare a crescut, Mihai Tigora, organizatorul [i ini]iatorul competi]iei, a ridicat [tacheta pentru acest an [i a anun]at 4 edi]ii ale show-ului. Pån` acum s-au ]inut primele trei: la Oradea, pe 14 mai, la Sibiu, pe 31 mai [i la Mamaia, pe 14 iunie. Rezultate complete, poze [i video g`si]i pe siteul nostru de internet, topculturism.ro 17 mai 2014, Oradea culturism juniori open 1. Radu Ulici – Arad 2. Lajos Piski – Oradea 3. M`d`lin Avram – Cîmpeni bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Dan Blaj – Oradea 3. M`d`lin Avram – Cîmpeni bodybuilding classic +175 cm 1. Alexandru Albulescu – B. 2. {tefan Popa – Bucure[ti 3. Silviu Pop – Baia Mare open bodybuilding classic Alexandru Albulescu – B. bikini fitness 169 cm 1. Loredana Enache – Oradea 2. Ramona Nagy – Oradea 3. Alexandra Boglu[ – Oradea culturism 85 kg 1. Paul Maxim – Ia[i 2. Andrei Nilgesz – Oradea 3. Dan Blaj – Oradea culturism +85 kg 1. Remus Heredeu Oradea 2. Radu Ulici – Arad 3. Cristian Anghel – Bragadiru (IF) open culturism Paul Maxim – Ia[i 31 mai 2014, Sibiu juniori open 1. Marius Chera – Sibiu 2. Radu Ulici – Arad 3. Richard Both – Odorheiul Secuiesc bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Cristian Berciu – Cluj-Napoca 3 Emil Dulgheru – Bucure[ti bodybuilding classic +175 cm 1. {tefan Popa – Bucure[ti 2. Cornel Bobancu – Arad 3. Cristian {tefan – Sf. G-ghe open bodybuilding classic Andrei Nilgesz – Oradea bikini fitness 169 cm 1. Monica Berciu – Cluj-Napoca 2. Kinga Gyorgy – Remetea 3. Bianca Col]a – Re[i]a bikini fitness +169 cm 1. Bianca Surdu – Sibiu 2. Anca {omcutean – Baia Mare 3. Mirela Blaj – Deva open bikini fitness Bianca Surdu – Sibiu culturism 85 kg 1. Marius Chera – Sibiu 2. Cristian Berciu – Cluj-Napoca 3. Marius Mitrache – Bucure[ti culturism +85 kg 1. Andra[ Berecz – Bra[ov 2. Claudiu Streza – Sibiu 3. Cristian Anghel – Bragadiru (IF) open culturism 85 kg Marius Chera – Sibiu 14 iunie 2014, Mamaia culturism juniori 1. Richard Both – Odorheiul Secuiesc 2. Roberto Mih`i]` – Bucure[ti 3. Marian Du]` – C`l`ra[i bodybuilding classic 175 cm 1. Andrei Nilgesz – Oradea 2. Emil Dulgheru – Bucure[ti 3. Emil Giurgiu – Br`ila bodybuilding classic +175 cm 1. {tefan Co[ovanu – Bucure[ti 2. Derek Ebbers – Bra[ov 3. {tefan Popa – Bucure[ti open bodybuilding classic Andrei Nilgesz – Oradea bikini fitness 169 cm 1. Diana Pivniceru – Constan]a 2. Otilia Dumitrescu – Târgu-Jiu 3. Andreea Cucu – R`d`u]i bikini fitness +169 cm 1. Bianca Surdu – Sibiu 2. Ana Maria Du]` – Bucure[ti 3. Alina Pavel – Bucure[ti open bikini fitness Diana Pivniceru – Constan]a culturism 85 kg 1. Marius Mitrache – Bucure[ti 2. Florin Grap` – Gala]i 3. Cristian Hristu – Constan]a culturism +85 kg 1. Eugen Mati[ – Constan]a 2. Lucian Boerescu – Constan]a 3. Mihai Feroiu – Târgu-Jiu trofeu most muscular Lucian Boerescu – Constan]a open culturism Eugen Mati[ – Constan]a 12 Culturism&Fitness nr. 3/2014 { tt e ff a n C o [ o v a n u [ ii A n d rr e ii N ii ll g e s z B ii a n c a B rr ` tt e a n u ,, O tt ii ll ii a D u m ii tt rr e s c u ,, A n d rr e e a C u c u ,, D ii a n a P ii v n ii c e rr u [ ii M ii h a e ll a N e d e ll c u A n d rr a [ B e rr e c z [ ii M a rr ii u s C h e rr a M o n ii c a B e rr c ii u [ ii B ii a n c a S u rr d u M a rr ii u s M ii tt rr a c h e [ ii E u g e n M a tt ii [
 8. 8. 6pentru tactici intense mai scurt timp n care le po]i ganter` de efectua [i ncearc` apoi mbun`- 8. F`r` oprire, t`]irea acestui timp. Dac` nu e[ti de 6 RO 12 kg [i execut` nc` continu` cu o gan-ter` kg [i ncearc` s` com-pletezi a[a avansat, po]i efectua exerci- nc` 8. Ia o pauz` [i f` la TOPCULTURISM.noi cå[tiguri ]iul la aparatul de trac]iuni, care ]i fel cu cel`lalt bra]. O astfel de poate prelua o parte din greuta-tea rutin` va fi mult mai ucig`toare corporal` [i, dac` nu ai a[a decåt 3 serii cu gantera de 20 kg. ceva n sal`, po]i face la hel-cometru. Fiecare [i poate alege gantera de nceput, conform puterii, cele-lalte 4. Repet`ri par]iale gantere s` fie alese conform pån` la complete procentajului, 60% cea de-a la mpins culcat doua [i 30% cea de-a treia. Alege o greutate adecvat` [i 6. Superserii pentru coboar` bara doar 25%, apoi grupe antagoniste mpinge-o pån` cånd bra]ele Ia o pereche de gantere mai sunt ntinse. Coboar` bara doar u[oare, 15-20 kg, [i execut` m-pins jum`tate din curs` [i ridic-o, apoi o cobori 75% [i o ridici. Urmeaz` o repetare complet`, bara s` ating` pieptul. F`r` oprire, exe-cut` aceea[i schem` de cåte ori po]i. |n func]ie de greutatea folosit`, ar trebui s` fii capabil s` faci 2-6 astfel de scheme. |ntot-deauna s` ai un partener preg`tit s` intervin`. Aceast` tactic` ]i va permite s` dep`[e[ti mai u[or unele puncte mai slabe ale m-pinsului t`u din culcat, ceea ce va duce la noi cre[teri. 5. Flexii alternative cu gantera la banca Scott, superserie Alege o ganter` de 20 kg [i execut` 8 repet`ri. Imediat ia o din nclinat, numai 5 repe-t` ri. Imediat execut` 5 trac]iuni. Apoi din nou cu ganterele [i tot a[a f`r` oprire timp de 10-15 minute. Odihne[te-te 10 minute, apoi execut`, n aceea[i mani-er`, mpins orizontal cu ganterele de 15 kg urmat de trac]iuni, tot a[a, 10-15 minute. Ai grij` s` p`strezi o form` corect` de exe-cu] ie. |n 30 de minute am reu[it s` fac n total 574 de repet`ri. Tu cåte po]i? Alexandru Bolborici dup` Ironman 14 Culturism&Fitness nr. 3/2014 OMEGA COMPLEX Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru apor-tul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, m-preun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei Culturism&Fitness nr. 3/2014 15 |nainte s` cre[ti [i mai mult intensitatea antrenamentelor, tre-buie s` te preg`te[ti psihic [i mental pentru noi limite. E posibil ca, la nceput, s` cedezi mental datorit` arsurii musculare sim]ite [i s` opre[ti repet`rile chiar dac` erai capabil din punct de vedere fizic de nc` cåteva repet`ri. |n timp, vei putea controla mai bine acest lucru, iar exerci]iile de mai jos vor deveni foarte productive. 1. Flot`ri la banc` pentru triceps, serii descresc`toare Al`tur` paralel dou` b`ncu]e orizontale, sprijin`-]i c`lcåiele pe una din ele iar pe cealalt` te ridi-ci n måini. |ncepe cu 4 discuri de 10 kg. Execut` cåt de multe repet`ri po]i [i, cånd nu te mai po]i ridica, cere partenerului s` te u[ureze de un disc. Continu` pån` nu mai ai nici un disc [i nu te mai po]i ridica deloc. Cu perse-veren]`, po]i trece la discuri de 15 sau de 20 kg. Dac` e[ti extrem de puternic, folose[te cåte discuri po]i ]ine. 2. De la greutate zero la maxim de kilograme, n cåteva secunde |ntotdeauna folose[te aceast` tehnic` avånd trei parteneri care s` te asiste. De exemplu, cånd faci genuflexiuni, ncepe cu bara goal`. Execut` o repetare, apoi partenerii adaug` un disc de 20 kg pe fiecare parte. Cu cele 60 kg execu]i o repetare. {i tot a[a pån` nu mai po]i face o repetare corect`. Dac` nu e[ti a[a avan-sat sau mai pu]in puternic, po]i face schema utilizånd discuri de 10 sau 15 kg. Aceast` tehnic` ]i va duce ideea de antrenament spre noi n`l]imi. O po]i utiliza [i la mpin-sul din culcat. Recordmenul mon-dial la mpins culcat, Eric Spoto, utilizeaz` aceast` tehnic` la antrenamente, numai c`, dup` ce bara e nc`rcat` la maximum (aproape 300 kg!!!), nu se opre[- te [i continu` descresc`tor, pu-nånd partenerii s`-i scoat` cåte un disc de pe bar`. 3. Cåt de multe trac]iuni po]i face n 10 minute? Majoritatea celor care se antreneaz` efectueaz` 3-4 serii a 8-10 repet`ri la trac]iuni. Pentru a face exerci]iul mai intens, vezi cåte trac]iuni po]i face n 10 mi-nute. Dac` po]i face mai mult de 100, atunci accept` urm`toarea provocare [i vezi care este cel
 9. 9. pentru antrenamente super intense TOPCULTURISM.RO Antrenament complet Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Odat` cu prima vizitã pe care am f`cut-o n America, la ncepu-tul anilor '90, am avut ocazia s` vorbesc cu multe nume celebre ale culturismului profesionist. Evi-dent, am ncercat s` aflu, n pri-mul rånd, cum trebuie s` m` an-trenez pentru a fi cåt mai masiv. |ntors n ]ar`, am aplicat cu succes aceste informa]ii, lucru care m-a men]inut pån` la vårsta de 45 de ani, cånd am cå[tigat ultimul meu titlu de campion na- ]ional, n ciuda faptului c` nu folo-seam substan]e dopante, a[a cum f`ceau unii dintre adversarii mei. Reu[eam s`-i bat, pentru c`, n esen]`, mã antrenam mai inteligent decåt ei. Aveam "know how-ul", cum zic americanii. Acum, cånd m-am retras defi-nitiv din competi]iile de seniori, cred c` nu mai e cazul s` ]in aceste secrete pentru mine. |n acest articol voi diseca an-trenamentul pentru bicep[i, ur-månd ca pe viitor s` m` ocup [i de celelalte grupe musculare. Ce am nv`]at de la americani este c` a face ntotdeauna antre-namentele ntr-un anumit fel este calea care duce cu siguran]` la ncetinirea progreselor [i, ulterior, la stagnare. Asta [tiam [i am tot repetat [i eu n revista noastr` de-a lungul anilor. Ce am nv`]at nou ns`, atunci, a fost faptul cã exist` trei chei pentru pornirea cre[terii muscu-lare [i cele mai mari progrese le faci cånd le folose[ti pe toate trei n acela[i antrenament. Cele trei chei sunt: tensiunea mecanic`, stresul metabolic [i trauma muscular`. Tensiunea muscular` se ob]ine cu greut`]i mari. Cel mai bine e s` folose[ti exerci]ii de baz` [i exerci]ii u[or tri[ate sau cu repet`ri for]ate. Trauma muscular` se ob]ine cel mai bine cu exerci]iii n care stresul maxim al gre-ut`] ii n timpul exerci- ]iului este prezent cånd mu[chiul este ntins la maximum. Americanii fac, de altfel, un gen de execu]ie, la anumite exerci]ii, n care greu-tatea este l`sat` s` ca-d` pån` cånd mu[chiul este n elonga]ie aproape maxim` [i acolo opresc brusc mi[carea ganterei sau a barei [i pleac` napoi cu ea. Astfel apar ni[te microrupturi la fibrele musculare care generea-z` un r`spuns din partea organis-mului de genul: „trebuie s` recon-struiesc fibrele rupte, dar s` le fac mai mari [i mai puternice pentru a rezista acestui efort“. Stresul metabolic se ob]ine cel mai bine cu ajutorul unor exerci]ii care ofer` tensiune continu` [i o solicitare mare n punctul n care mu[chiul este contractat la maxi-mum. De obicei ele blocheaz` sångele n mu[chi [i se ob]ine o pompare excelent`. Tot pentru cre[tere maxim` a musculaturii, americanii m-au n-v`] at c` e bine s` combini mai multe tipuri de protein` imediat dup` antrenament, pentru c` fie-care tip are avantaje [i tu vrei s` ob]ii toate avantajele. Astfel am adus ideea n ]ar` [i la Redis Nutri]ie a ap`rut formula Ideal Protein, cu protein` cu absorb]ie lent` [i absorb]ie rapid`, concen-trat pe care l-am folosit cu mare succes timp de 15 ani. Iat` cum trebuie s` arate un program de antrenament pentru bicep[i care folose[te aceste principii: Pentru tensiune mecanic`: trac]iuni la bar`, cu priz` tip supi-na] ie, la l`]imea umerilor sau mai mic`; flexii cu bara sau gantere din stånd. Pentru traum` muscu-lar`: flexii cu bara sau gantere la banca Scott. Pentru stresul meta-bolic: flexii la scripete sau flexii concentrate. Face]i 4-5 serii din fiecare tip de exerci]iu, lua]i dou` cupe de Ideal Protein imediat [i dup` antrenament [i o s` vede]i de ce am ob]inut atåtea titluri de campi-on na]ional. Fie c` e[ti un culturist con[tiin-cios sau un entuziast al altui sport nrudit, antrenarea intens` vine cu un anumit cost. Stresul asupra corpului este mare [i pen-tru a face progrese trebuie s`-]i alimentezi organismul cu o diet` corespunz`toare n proteine, gr`simi, carbohidra]i, ap` mult` [i cåteva suplimente specifice. Iat` care sunt suplimentele esen- ]iale, pe care ]i le recomand, pen-tru antrenamente intense: Protein`. S` recunoa[tem, ai nevoie de o cantitate suficient` de protein` pentru a repara [i a crea nou ]esut muscular. Sunt destule surse din care s` alegi: vit`, zer, albu[ de ou, casein`, soia. Asigur`-]i cam 2,0-2,5 g de protein` pe kilocorp (pentru un tip de 80 kg, 160-200 g) zilnic. Cel mai bine e s` folose[ti o combi-na] ie de dou` sau trei surse, iar o por]ie s` aib` 30-45 de grame de protein`, n func]ie de greutatea corporal`. Uleiul de pe[te. Fiecare dintre noi, fie b`iat sau fat`, tre-buie s` ia zilnic ulei de pe[te. S-a dovedit a fi un foarte bun antiin-flamator, protejeaz` sistemul car-diovascular, creierul, men]ine ar-ticula] iile s`n`toase, nivelul co-lesterolului [i trigliceridelor dato-rit` acizilor gra[i polinesatura]i DHA [i EPA, con]inu]i de omega 3. Ia 1-2 grame pe zi. Aminoacizi. Pe lång` un con-centrat proteic, este bine s` lu`m [i aminoacizi pentru o mai bun` recuperare [i refacere a mu[chilor. Cei esen]iali includ BCAA [i glutamina. BCAA serve[- te drept combustibil ce-]i permite s` te antrenezi mai tare [i mai mult. Glutamina este un puternic anticatabolic, prevenind de-gradarea muscular`. Asigur`-]i zil-nic 5-10 g de BCAA [i 15-30 g de glutamina, n func]ie de greutate. Preworkouturi (nainte de antrenament). Depinzånd de ni-velul efortului depus, stimula-toarele nainte de antrenament pot fi folositoare, dar prea multe ]i vor face r`u. Trendul curent pentru preworkouturi este s` fie pline de stimulatoare [i nimic alt-ceva de valoare. Hei, nu e nevoie s` iei anfetamine sau alte stimu-latoare care ac]ioneaz` asupra sistemului nervos, dar cred n substan]e, demonstrate [tiin]ific, precum creatina, carnitina, beta-alanin` sau cofeina care dau rezultate foarte bune. Alege un produs care s` aib` o combina]ie a acestora, ns` nu exagera cu dozajul. Vitamine [i minerale. |n orice diet` normal`, curat`, bine echilibrat`, nu ]i vei putea asigu-ra nici m`car minimul din doza zilnic recomandat` pentru vita-mine [i minerale. Acestea sunt precum uleiul la un motor, asigu-r` ungerea componentelor [i fac ca motorul s` func]ioneze la pa-rametri maximi. F`r` vitamine [i minerale, nu se pot declan[a multe reac]ii din corp. Unele com-plexe con]in doze extrem de mari pentru unele vitamine [i min-erale, peste 10 ori doza zilnic` recomandat`. Evita]i-le sau lua]i produsul doar o scurt` perioad`, dup` care face]i pauz`. Reco-mand s` urca]i pån` la 3-5 ori doza zilnic` recomandat` pentru vitamine [i minerale, n func]ie de greutate, pentru a asigura cerin- ]ele necesare efectu`rii de antre-namente intense. Alexandru Bolborici dup` Ironman F ll o rr ii n U c e a n u pentru bicep[i Suplimente 16 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 17
 10. 10. posibil, dup` antrenament, de cea mai bun` RO [edin]` „cardio” a ta de pån` acum. zzz Jessica James este cea TOPCULTURISM.mai fierbinte stea n devenire a concursurilor de fitness bikini din SUA? De[i ap`rut` recent n competi]ii, Jesica este considera-t` deja favorit` la cå[tigarea titlu-lui de la Olympia Bikini 2014. Secretele ei: mult` munc` [i un genetic de excep]ie. zzz Vasile {erban este lide-rul, de necontestat, de peste 10 ani, la categoria masters, peste 50 de ani? Din 2004, cånd a par-ticipat prima oar`, [i pån` acum, vin dup` antrenamente este con-traproductiv? a cå[tigat toate titlurile na]ionale, De[i, vara, unii [i nu oricum, ci ntr-o form` din ce sportivi obi[nuiesc s` se rãcore-asc` n ce mai bun`, reu[ind s` pro-greseze cu o bere, studiile arat` c`. de la an la an. Acum are Vasii lle char dac` testosteronul liber din 64 de ani [i, la demonstra]ia de la {errban sånge este crescut datorit` efor-tului Tiger Classic Mamaia, a l`sat intens, el nu este preluat efi-cient publicul cu gura c`scat`. Poza de mu[chi din cauza alco-olului. al`turat` spune totul! Acesta ntårzie de aseme-nea zzz ai respira]ie uråt mirosi-toare [i refacerea dup` antrena-ment de la atåta protein`? |n-cearc` iar n cantitate mai mare va uleiul din nuc` de cocos. mpiedica orice progres. Deci Conform unei publica]ii, uleiul de combina]ia antrenament cu alco-ol cocos poate calma afec]iunile este dezastruoas`. gurii, precum respira]ia uråt miro-sitoare, zzz trei cutii, zilnic, de b`uturi probleme ale gingiilor r`coritoare, ndulcite cu zah`r, sau durerile de din]i. Se suge-reaz` pot scurta via]a? Un studiu f`cut s`-]i speli din]ii cu o mixtu-r` pe [oareci, la care s-a b`gat 25% de o optime de linguri]` de zah`r din totalul caloriilor, a de-monstrat bicarbonat de sodiu [i o jum`tate c` femelele mureau mai de linguri]` de ulei de cocos extra devreme, iar masculii nu mai virgin. Partea negativ` e c` nu aveau dorin]a s` se reproduc` vei mai primi gratis Tic-Tac sau sau s` apere teritoriul. Este echi-valentul gume de mestecat. a trei cutii de b`uturi n-dulcite cu zah`r la oameni. Acest studiu demonstreazã care este nivelul minim de zah`r care poate afecta mamiferele. zzz ai [anse mari s` te com-bini la sal`? Conform unui studiu, femeile care fac sal` au o ncre-dere mai mare n ele [i se simt mai atr`g`toare din punct de ve-dere sexual, ceea ce nseamn` c` pot avea o dorin]` mai mare pentru sex. Doar spune-i c` an-trenamentele o fac s` arate din ce n ce mai bine [i vei beneficia, zzz Campionatul European de skandenberg, din 2016, se va desf`[ura n Romånia? Chiar dac` nu au trecut decåt 8 ani de la primul Campionat Na]ional, Romånia este considerat` o for]` n skandenbergul mondial, iar realiz`rile pe plan intern, cåt [i pe plan extern au dus la votul una-nim de desf`[urare a CE din 2016 la noi. Reamintesc c` avem 8 titluri mondiale, dintre care 6 la seniori, iar postul de secretar general mondial este ocupat de romånul Mircea Simionescu- Simicel. zzz Kai Greene a f`cut show la concursul Pittsburg Pro? O adev`rat` pat` de culoare este Kai din cauza declara]iilor, com-portamentului, coafurii [i costu-ma] iilor lui. La Pittsburg Pro, Kai nu a concurat, dar a f`cut un adev`rat show n cadrul unei demonstra]ii pentru care a fost pl`tit rege[te. Cei prezen]i spun c` [i-a meritat to]i banii. zzz 8 concursuri profesion-iste au avut loc n aceast` prim`- var`? La Arnold Classic a cå[- tigat Dennis Wolf, cum am anun- ]at n num`rul trecut. Iat` rezulta-tele la celelalte concursuri care au avut loc ntre timp: – Australian Pro Grand Prix; 1. Shawn Roden, 2. William Bonac, 3. Evan Centopani, 4. Branch Waren, 5. Ed Nunn – Orlando Europa Show of Champions; 1. Justin Compton, 2. Jon Delarosa, 3.Fred Smalls, 4. Daniel Toth, 5. Eddy Wilson – Arnold Classic Brazil; 1. Steve Kuclo, 2. Juan Morel, 3. Jonathan Delarosa, 4. Lionel Beyeke, 5. Toney Freeman – Pitsburg Pro; 1. Jason Poston, 2. Michael Anderson, 3. Anton Antipov, 4. Tyler Anderson, 5. Fawad Ahadi – Dallas Europa Show; 1. Branch Warren, 2. Fouad Abiad, 3. Johnnie Jackson, 4. Jojo Ntiforo, 5. An Nguyen – New York Pro; 1. Mamdouh Elssbiay, 2. Juan Morel, 3. Jonathan Delarosa, 4. Lionel Beyeke, 5. May Charles – Toronto Pro Super Show; 1. Juan Morel, 2. Johnnie Jackson, 3. Jonathan Delarosa, 4. Toney Freeman, 5. Lionel Beyeke Din toate aceste concursuri am remarcat c` Mamdouh Elssbiay [i Dennis Wolf sunt n mare pro-gres fa]` de anul trecut [i ]intesc justificat podiumul la Mr. Olympia din toamn`. |n rest, nume mai pu]in cunoscute [i fo[ti con-curen] i de top care se afl` n declin vizibil, precum Branch Warren [i Toney Freeman. zzz al]i doi mari campioni, Dennis Wolf [i Mamdouh Elssbiay, au fost de asemenea invita]i pentru demonstra]ii la un concurs de amatori? Programele lor nu au ie[it cu nimic n evi-den]` fa]` de cele ale concuren]ilor amatori, singura mea remarc` este c` Mamdouh este de-a dreptul gigantic cånd este n perioada de mas`, cum era la momentul demonstra]iei. Pur [i simplu incredibil, nu cred c` am v`zut pe cineva a[a de nc`rcat cu mas` muscular`, n general, [i n special pe coapse, n istoria acestui sport. zzz consumul de bere sau Kaii Grreene Jessiica James Juan Morrell Mamdouh Ellssbiiay 18 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 19
 11. 11. cu o ganter` cu bra]ele ntinse TOPCULTURISM.RO Nu exist` program de antrena-ment cinstit f`r` genuflexiuni. Dac` ai ajuns n punctul n care nu mai po]i face genuflexiuni cu haltera din cauza problemelor lombare, atunci acest exerci]iu este pentru tine. Exerci]iul ]i va permite s` efectuezi mi[carea de genuflexi-une cu o amplitudine foarte mare, iar trunchiul va r`måne perpendi-cular pe sol tot timpul [i nu vei mai avea a[a mare stres pe genunchi. Cånd faci genuflexiuni nor-male, trebuie s` compensezi greutatea prin aplecarea trunchi-ului nainte atunci cånd cobori. Acest lucru nu este r`u pentru cineva care are o coloan` s`n`toas`, din contr`. Probleme apar dac` cobori prea jos [i rotunje[ti spatele infe-rior. Avem nevoie de o ganter`, destul de grea, pe care s-o pozi- ]ion`m lång` noi, n lateral stånga. Cu må-na dreapt` apuc`m un suport/bar`/cadru po-zi] ionat la nivelul piep-tului, printr-o priz` su-pina] ie. Acest lucru l folosim pentru a men- ]ine trunchiul n plan perpendicular pe sol. La finalul seriei, ne pu-tem ajuta de bra] s` ne tragem n sus. Cu måna dreapt` prins` de suport, co-boråm ntr-o genuflexi-une (ambele picioare le flex`m), cu trunchiul perpendicular pe sol, pån` ajungem cu måna stång` la må-nerul ganterei. Trunchiul poate s` fie pu]in l`sat pe spate. Apu-c` m gantera [i ne ridic`m. Vei sim]i tot efortul direct n cvadri-cep[ i. Recomand s` face]i jum`tate din num`rul de repet`ri dorit cu gantera ]inut` n måna stång`, apoi rapid rostogoli]i gantera n partea dreapt`, apuca]i-o cu dreapta iar cu måna stång` cadrul. Astfel ve]i balansa efortul simetric pe coapse. Pentru o schimbare mai rapid`, pute]i fo-losi o a doua ganter` pe care s` o plasa]i de la nceput pe partea dreapt`. Men]ine]i tensiunea la fiecare repetare, coborå]i pån` atinge]i u[or cu gantera de podea. Nu gr`bi]i tempoul, ridicarea [i cobo-rårea s` fie de minimum 2 secunde fiecare. Dac` vrei s` cre[ti mai mult amplitudinea, po]i folosi un ste-pper, sau o alt` platform` pu]in nalt`, ca s` po]i cobor mai mult pån` gantera atinge solul. De asemena, po]i merge pån` la ep-uizare, nu ai de ce s` te temi c` r`måi cu bara n cårc`, nu trebuie s` faci pa[ii nainte [i napoi cånd iei bara de pe suport precum la genuflexiunile clasice. Cånd ai terminat, doar la[i gantera din mån`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Genuflexiuni Trac]iuni R`zvan ßindelaru 5 titluri de campion na]ional A[a cum spuneam n num`rul precedent, am revenit pentru a exemplifica, cum putem cre[te n mas` muscular`, f`cånd antrenamente grele f`r` a pune presiune pe coloan`. Cu toate c` mul]i dintre aceia care vor s` aib` un trup asemenea statuilor antice grece[ti pun accen-tul pe grupe musculare ce fac o mai bun` impresie la prima vedere, cum ar fi pieptul sau bra]ele, marele dorsal [i va pune ntotdeauna amprenta asupra aspectului fizic general, aruncånd asupra posesorilor lui privirile pline de admira]ie ale celor din jur. Exerci]iile clasice, cum ar fi trac]iunile sau rama-tul, ne ajut` s` ajungem la forma dorit`, dar uneori, mai ales la ramat, folosind greut`]i prea mari [i neavånd o sus]inere osoas` pe m`sur`, putem resim]i dureri pe diverse articula]ii, cu prec`dere n zona lombar`. Pentru a evita acest lucru, n afar` de recomandarea bine cunoscut` tuturor de a folosi greut`]i, ce nu ne for]eaz` s` abandon`m exe-cutarea corect` a exerci]iilor [i ]inånd totodat` cont de fondul genetic al sistemului osos al fiec`ruia, v` recomand folosirea unui exerci]iu complex: trac]iuni la bar` cu bra]ele ntinse. Acesta este asem`n`tor cu mi[carea pe care o putem face la cablu, dar, fiind un exerci]iu ce folose[te doar greutatea corpului, stimuleaz` din R`zvan {iindellarru plin cre[terea dorsalilor, f`r` a pune presiune pe coloan`. Precum n bine cunoscutul proverb, „dac` nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed", a[a [i aici, n loc s` aducem bra]ele lång` trunchi, aducem trunchiul lång` bra]e. Avånd priza mai mare decåt l`]imea umerilor, men]inem bra]ele ntinse sau foarte pu]in ndoite [i ridic`m trunchiul påna ce acesta ajunge n pozi]ie orizon-tal`, avånd grij` s` men]inem abdomenul ncordat iar spatele drept. Exerci]iul se execut`, n pri-m` faz`, cu picioarele flexate, iar dup` ceva timp, l putem ngreuna, ]inånd picioarele ntinse. Se poate men]ine pu]in trunchiul n pozi]ia orizontal`, pentru un plus de stimu-lare. Grupa principal` folosit` este marele dorsal, dar, fiind un exerci]iu complex, implic` [i pieptul, tricep-sul, umerii [i abdomenul. Chiar dac` nu reu[i]i din prima, continua]i [i, pe lång` un exerci]iu folositor, ve]i avea [i un spate uimitor. 20 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 21
 12. 12. Shaker de 700 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro TOPCULTURISM.RO Tr`ie[te mai mult, Ultimele cercet`ri cu privire la acest lucru au ap`rut peste tot, la TV, n pres`, radio, Internet, a[a c` nu v` ]in n suspans. Implic` un fruct, despre care spuneam, mai mult robotic, c` „un m`r pe zi ]ine doctorul departe“. Iat` ce a ap`rut n edi]ia din decembrie, anul trecut, a revistei Science News: „prescriind un m`r pe zi, la cei peste 50 de ani, va preveni sau ntårzia decesul a aproximativ 8.500 de persoane pe an, datorit` infarcturilor sau atacurilor de cord, n Anglia.“ Evident, studiul a fost f`cut n Anglia, dar este aplicabil pentru toat` popula]ia lumii. Alte studii au ar`tat noi bene-ficii. Merele sunt printre cele mai bune fructe cånd vine vorba de p`strarea tinere]ii [i reducerea gr`simii. |ntr-un studiu recent, pacien]ii au primit 600 mg de polifenoli din mere, zilnic, timp de 16 s`pt`- måni. S-a demonstrat pierderea a 35 cm p`tra]i de gr`sime vis-ceral` la grupul care a primit polifenoli, n contrast cu grupul de control, care a cå[tigat 15 cm p`tra]i. Gr`simea visceral` este cea mai periculoas` pentru ini-m`, se depune n jurul organelor [i este factor important n apari]ia gr`simii pe burt`. Acela[i articol discuta benefici-ile merelor asupra longevit`]ii: „Numai n ultimul an, cercet`torii de la trei laboratoare diferite au publicat studii care demonstre-az` cum moleculele de polifenoli deriva]i din mere extind speran]a de via]`, la diferite specii, cu på-n` la 12 procente.“ Se ar`ta cum un anumit polifenol, ce se g`se[- te ntr-o concentra]ie mare n coaja merelor, contribuie la nce-tinirea unor reac]ii [i procese ce duc la mb`trånire. Acum, sunt multe variante de mere. Care este cea mai bun`? Ei bine, polifenolii sunt bine m-pacheta] i n coaja merelor [i dau culoarea ro[ie. A[adar, cu cåt mai ro[ii merele, cu atåt mai bine. Idem pentru coaja cåt mai groa-s`. Prin urmare, cå[tig`torul este: m`rul ro[u delicios. |n concluzie, un m`r pe zi nu numai c` ]ine doctorul departe, dar [i reduce gr`simea [i cre[te speran]a de via]`! Culturism&Fitness nr. 3/2014 23 mai s`n`tos, mai fit 22 Culturism&Fitness nr. 3/2014
 13. 13. TOPCULTURISM.RO Interviu cu Dan Aldea Dan Alldea,, n 2014 – Cum ai nceput s` te antre-nezi? |n ce an? – Am intrat prima dat` ntr-o sal` de culturism la sfår[itul anu-lui 2007, din dorin]a de a ar`ta mai bine. Fiind la nceput, progre-sele au ap`rut rapid, chiar dac` pe atunci nu prea aveam multe cuno[tin]e despre antrenament [i nutri]ie. Cåteva luni mai tårziu, am decis s` m` nscriu la CS{ {oimii Sibiu, ca s` pot concura. Acolo i-am cunoscut pe d-na Felcia Popa [i pe dl antrenor Ioan Curtean, care mi-au spus c`, da-c` m` ]in de treab`, am [anse mari s` ob]in o medalie la viitorul campionat na]ional, lucru care s-a [i ntåmplat, ob]inånd argintul la juniori mici. De atunci, mi-a in-trat n sånge „microbul” competi- ]iilor [i eram sigur c` pot ob]ine rezultate [i mai bune. – Care este modelul t`u? – Nu pot spune c` am un mo-del bine conturat, dar am fost me-reu impresionat de fizicurile lui Dorian Yates [i Ronnie Coleman, pe care i consider ni[te culturi[ti comple]i. – Vorbe[te despre alimenta]ia din perioada de mas` [i precom-peti] ional`. – Atåt n offseason cåt [i prec-ompeti] ional, consum 8 mese pe zi, din care 5 sunt formate din ali-mente [i 3 din suplimente. Chiar [i n offseason prefer s` m`nånc „curat”, adic` evit pe cåt posibil alimentele care con]in mult zah`r, gr`simile saturate [i måncarea junk-food, deoarece am un tip so-matic mezomorf spre endomorf. Ca surse de protein`, folosesc carnea de pui [i pe[te, albu[urile de ou [i soia. Ca surs` de car-bohidra] i, prefer orezul, legumele fierte, cartofii cop]i, dar [i fructele nainte/dup` antrenament. Ajung s` consum peste 3.000 kcal pe zi. |n perioada precompeti]ional`, scad treptat cantitatea de carbo-hidra] i [i cresc cantitatea de pro-tein` pån` la 3,5 gr/kgcorp, astfel ncåt s` am un regim hipocaloric, dar hiperproteic. Prefer concen-tratele proteice din zer [i prework-out- urile, iar la regim adaug arz`toare de gr`simi [i consum mai mul]i aminoacizi. – Cum te antrenezi? – |n perioada de mas`, merg pe antrenamente de volum, vechea [coal`, adic` multe exer-ci] ii la intensitate medie spre mare, atac fiecare grup` muscu-lar` din toate unghiurile, de 2 ori pe s`pt`mån`. |mi place s` folo-sesc greut`]i mari, [i, de obicei, la ultimele serii, fac repet`ri for- ]ate, cresc greutatea la fiecare 24 Culturism&Fitness nr. 3/2014 serie [i scad num`rul de repet`ri. |n schimb, n perioada precom-peti] ional` combin cåte dou` exerci]ii specifice aceleia[i grupe [i fac peste 20 de repet`ri/serie la intensitate foarte ridicat`. Pe lång` antrenamentul de for]`, mai introduc antrenamente car-dio de 4 ori pe sapt`mån` a c`ror durat` variaz` n func]ie de etapa preg`tirii. – Care este grupa ta prefe-rat`? – Cel mai mult mi place s` an-trenez, evident, coapsele, pe care mul]i le consider` cea mai bun` grup` muscular` a mea. Exerci]iile mele preferate sunt genuflexiunile cu haltera, urmate de extensii, flexii pentru biceps femural [i ndrept`ri. La genu-flexiuni merg n sistem piramidal, cresc greutatea la fiecare serie, de la 110 kg la 220 kg, dup` care scad greutatea [i cresc num`rul de repet`ri, n total 8-9 serii. – Care sunt recordurile tale la probele de for]`? – |mpins la piept din culcat cu 145 kg, genuflexiuni cu 200 kg [i ndrept`ri cu 210 kg. – C`ror persoane dore[ti s` le mu]ume[ti ? – |n primul rånd doresc s` le mul]umesc p`rin]ilor mei pentru c` au avut r`bdare cu mine [i m-au ajutat cåt au putut. De aseme-nea, i mul]umesc domnului an-trenor Ioan Curtean pentru c` a f`cut eforturi de a m` ajuta s` m` afirm mai u[or ca sportiv, reu[ind astfel s` particip [i la concursuri interna]ionale. – Ce obiective ai n viitor? – |n viitorul apropiat mi doresc s` am un loc de munc` bun, sunt inginer electronist [i mi doresc o carier` n acest domeniu. Pe ter-men lung, mi doresc s` r`mån s`n`tos astfel ncåt s` pot s` m` axez atåt pe cariera profesional`, cåt [i pe antrenamente, obiec-tivul meu pe plan sportiv fiind s` devin campion na]ional absolut la seniori. Pe scurt, mi doresc s` devin mai bun n tot ceea ce fac. Prof. Cristian Neagu Vårst`: 23 ani |n`l]ime: 1,78 m Greutate: 90 kg n extrasezon, 80 kg n concurs Palmares: – vicecampion na]ional 2009, culturism juniori mici +70 kg – vicecampion na]ional 2010, 2011, culturism juniori mari 75 kg – locul 5 la CM 2011, bodybuilding classic juniori – vicecampion na]ional 2012, 2013, bodybuilding classic juniori – locul 7 la CE 2014, bodybuilding classic juniori – campion na]ional 2014, culturism juniori mari 80 kg n 2009
 14. 14. TOPCULTURISM.RO Idealurile unui culturist Alexandru Bolborici Acum cåteva zile am fost s` v`d un concurs de culturism. Am revåzut cå]iva prieteni care au participat, mi-am adus aminte de vremurile, cu peste 10 ani n urm`, cånd m` antrenam cu unii dintre ei. Eu m-am retras din competi]ii n urm` cu 6 ani. Pentru cei care nu a]i auzit de mine, nu-i pro-blem`, nu a]i pierdut nimic impor-tant, nu m-am clasat mai sus de locul 3 la concursuri. Privind concursul [i v`zånd forma unora [i nivelul la care au ajuns pentru c` s-au ]inut serios de antrenamente, m-a apucat nostalgia s` m` antrenez din nou tare, s` reintru n competi]ii. Gån-dul a disp`rut rapid. Accident`- rile, problemele de coloan`, vårs-ta [i alte idealuri [i interese au f`- cut ca ideea de a urca pe scen` s` fie una infantil`. Nu vorbesc aici de s`n`tate [i ce nseamn` preg`tirea pentru un concurs, pentru c` o d`m n tragic. Cånd am ajuns acas`, de la concurs, am g`sit n cutia po[tal` ultimul num`r al revistei Ironman, am luat-o [i am r`sfoit-o imediat. Urm`resc de mult articolele scri-se de editorul culturist Ron Harris, cu care am aceea[i vizi-une despre antrenamente, com-peti] ii, via]`. {i… surpriz`… g`sesc un articol asem`n`tor cu situa]ia mea. O s`-l traduc n continuare. |ntåi de toate, d`-mi voie s` explic ce mi s-a ntåmplat n ter-meni de schimb`ri ale perspec-tivelor dup` ce mi-am anun]at retragerea din competi]ii, anul trecut, la concursul na]ional de culturism pentru masters (cei peste 40 de ani). |mi imaginez c` nu este foarte diferit de cum ncep s` vad` lucrurile [i al]i cul-turi[ ti trecu]i de 40 de ani. La [ase s`pt`måni dup` con-curs, unde am prins cea mai bun` form` a vie]ii [i m-am clasat pe cel mai prost loc de pån` atunci, 14 din 31, mi-a venit ne-buneasca idee c` m` voi ntoar-ce n 2020 n concursuri, la cate-goria de masters peste 50 de ani, o s` vin ntr-o form` incredibil` [i voi cå[tiga categoria [i cardul de culturist profesionist. M` gån-deam c` am timp destul pentru noi progrese iar categoria de peste 50 de ani este mult mai lejer` [i mai pu]in puternic` decåt cea de 40. De ce este a[a de important pentru mine s` devin profesion-ist? Mul]i prieteni [i al]i tipi pe care i-am ntålnit au cardul lor de profesionist, unii dintre ei l-au ob]inut n cå]iva ani, iar eu sunt de peste 30 de ani n domeniu. Doresc nespus s` am aceast` onoare [i distinc]ie pe care cardul 26 Culturism&Fitness nr. 3/2014 ]i-o ofer`. S` fie scris dup` numele meu „IFBB Pro“ (profe-sionist IFBB) ]i d` instant credi-bilitate n ochii multora, n parti-cular pentru ncep`torii acestui sport. El este profesionist, iar eu nu sunt, a[adar vor asculta de el. Apoi am stat [i m-am gåndit mai bine. Real vorbind, cum tre-buie s` fiu ca s`-i bat pe restul din categoria mea, cei peste 50 de ani? Structura nu m` prea ajut`, am [oldurile late, umerii cam ngu[ti. Bra]ele sunt un punct slab. Chiar dac` le-a[ cre[te pu]in, nu m` pot compara cu majoritatea celor de nivel na]ional care au o dezvoltare a bra]elor de la bune la extraor-dinare. Singura speran]` ar fi s`- i dep`[esc n mas` muscular` [i n condi]ie de concurs, s` vin stri-at la maximum. Anul trecut, cånd m-am prezentat n forma vie]ii, aveam 91 kg la 1,73 m n`l]ime. Pentru a fi cu adev`rat masiv, trebuie s` ajung pe undeva la 100 kg, p`strånd aceea[i form` de concurs. Ce trebuie s` fac ca s` mai adaug aproape 10 kg de mas` muscular`, ]inånd cont c` am deja 30 de ani de antrenamente [i sunt la limita geneticului? Ar trebui s` recurg la procedee care mi-ar risca serios via]a sau lon-gevitatea. Numai anul trecut, un val de culturi[ti avånd aproxima-tiv vårsta mea, au suferit atacuri de cord sau probleme grave la ficat. Cele 10 kg de mas` muscu-lar` m` pot u[or trimite n catego-ria acestui grup nefericit. Trebuie s` mai adaug c` cei mai bine dota]i genetic pentru culturism nu au nevoie de acela[i nivel de dopaj precum cei mai pu]in dota]i. Forma lor supe-rioar`, abilitatea de a pune mai repede mas` muscular` le per-mite s` foloseasc` doze mai mici pentru dopaj, s` ri[te mai pu]in, fa]` de cei nedota]i. Ace[tia din urm`, care ncearc` s` compen-zeze printr-un nivel mai mare de doping, ajung s` aib` probleme mari de s`n`tate. Nu la to]i se ntåmpl`, dar n marea majoritate a cazurilor este adev`rat. Dopingul nu poate schimba geneticul unui individ, dar i poate da posibilitatea s` ajung` s` de]in` un fizic destul de bun pen-tru a cå[tiga un titlu de nivel na]ional. Am 44 de ani, o so]ie [i doi copii pe care-i iubesc mult. Tata a murit cånd aveam 16 ani. Ei sunt singura mea familie. Vreau s` tr`iesc s`-mi v`d copiii mari [i s` cunosc copiii lor. Vreau s` fiu acel bunic care-[i r`sfa]` nepo]ii. Un card de profesionist ar fi fru-mos, dar s` am 100 kg cu stria]ii nu o s` m` fac` un so] mai bun, un tat` mai bun sau un scriitor mai bun. Dimpotriv`, mi vor sc`dea [ansele s` ajung la b`tråne]e. Am decis s` continui antrena-mentele pentru men]inere, s` int-roduc mai mult aerobic pentru s`- n`tate. S` devin profesionist pur [i simplu nu a fost pentru mine, de la nceput. Din fericire, cariera mea de scriitor de articole, de c`r]i despre culturism mi-a dat ocazia s` fiu parte din aceast` in-dustrie, s` cunosc pe to]i campi-onii ncepånd cu anii 90. E timpul s` merg mai departe, s` m` focu-sez pe familie [i pe carier`. Nu am regrete! Ron Harris Culturism&Fitness nr. 3/2014 27
 15. 15. DIANA RO TOPCULTURISM.BEATRIX OANA Vårst`: 22 ani |n`l]ime: 1,77 m Greutate: 60 kg Re[edin]`: Constan]a Stare civil`: nec`s`torit` Hobby: bodybuilding, plimb`ri n natur`, citit, documentare Palmares: – locul 2 la fitness bikini, CN senioare 2013 – locul 1 la fitness bikini, Cupa Romåniei 2013 – locul 2 la fitness bikini, CN junioare 2014 Måncare preferat`: p`str`v la gr`tar cu orez basmatic la regim; spaghete milaneze, fructe, ciocolat` n extrasezon Exemplu de exerci]ii pentru fesieri: – genuflexiuni adånci, 4 serii a 15 repet`ri – ndrept`ri Jefferson, 4 x 15 bodyff ii ttness 35--44 anii CAMPIONATELE NA¥IONALE de culturism, bodyfitness, bodybuilding classic [i fitness bikini – masters cull tturr iism +90 kg Edi]ia din acest an a avut loc la Oradea, pe data de 24 mai 2014. S-au nscris 37 de sportivi [i sportive. Iat` clasamentul: culturism 70 kg, 40-49 ani 1. Ovidiu Cozma – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Sorin-Eduard Vîlceanu – CS Avicola Buz`u 3. Oni]` Caracud` – Olympia Pro Gym Bra[ov culturism 80 kg, 40-49 ani 1. Claudiu Giurgi – CS Gym Ovidiu Baia Mare 2. Iosif Asztalo[ – Gym Mar Strong Oradea 3. Tiberiu Horvath – CSU Cluj- Napoca culturism 90 kg, 40-49 ani 1. Alin Mateescu – Hard Body B. 2. Sorin Fritea – Gold Gym {imleul Silvaniei 3. Ion Marin – Gym Mar Strong Oradea culturism +90 kg, 40-49 ani 1. Dene[ Engi – CS Retro Gym Tg. Mure[ 2. Gheorghe Mihu – CS Champions Gym Bucure[ti 3. Radu Berteanu – Dumi Fitness Cluj-Napoca bikini fitness 1. Cecilia Veress – ACS Retro Gym Tg. Mure[ bodyfitness 35-44 ani 1. Iuliana Florina Iancu – CSU Cluj-Napoca 2. Judit David – Lulu's Gym Gala]i 3. Mihaela Pas`re – CS Gladiator Gym Craiova bodyfitness +45 ani 1. Constan]a Tab`r` – CS Avicola Buz`u bodybuilding classic +50 ani 1. Ioan Laszlo – Gold Gym {imleul Silvaniei 2. Mihai Hongu – CS Steel Man Tg. Neam] culturism 80 kg, 50-59 ani 1. Dumitru Ciofu – Olympia Pro Gym Bra[ov 2. Ioan Ciocan – CS Post`varul Bodybuilding Bra[ov 3. Ion Mititelu – CS Florin Teodorescu Timi[oara culturism +80 kg, 50-59 ani: 1. Vasile {erban – Vulturul de Mare Constan]a 2. Liviu Unguru[an – CS Afla Zal`u 3. Dumitru Neag – Dumifitness Cluj-Napoca open culturism 40-49 ani Alin Mateescu – Hard Body B. open culturism 50 - 59 ani Vasile {erban – Vulturul de Mare Constan]a cull tturr iism 90 kg 28 Culturism&Fitness nr. 3/2014 Culturism&Fitness nr. 3/2014 29
 16. 16. Andii Giic` asiisttatt de antt rrenorrull Daniiell Oprrea TOPCULTURISM.RO Daniel Oprea campion balcanic |mi petrec, aproape n fiecare zi, cåteva ore n sal`, iar asta se ntåmpl` de ceva vreme [i v` m`rturisesc c` nu contenesc s` m` minunez de reprezenta]iile [i abord`rile acelora pe care gene-ric i numim debutan]i. Sunt u[or de recunoscut dup` forma fizic` care reclam` mult` munc`. Sunt de cele mai multe ori dezorienta]i [i nc` nu [tiu la care aparat ar trebui s` lucreze, nc` confund` flexiile cu extensiile [i nu au idee ce suplimente ar trebui s` ia ca s` progreseze rapid. Tot ei te abordeaz` cu ntreb`ri de genul „Pentru måini ce s` mai fac?“ A[adar, consider c` un articol care s` trateze problema antre-namentului unui ncep`tor este bine-venit [i ar putea aduce cåte-va l`muriri, care ulterior s` se concretizeze n cå[tiguri de mas` muscular` [i for]`. |nainte de toate, trebuie s` v` reamintesc c` o nc`lzire genera-l` a corpului, de 10 minute, pe banda de alergare sau bicicleta sta]ionar`, urmat` de rotiri de bra]e, gåt, trunchi [i apoi de 2-3 serii cu o greutate mic` din exer-ci] iul ce urmeaz` a fi efectuat v` fere[te de accident`ri [i asigur` un start bun antrenamentului. Nu ncepe]i antrenamentul f`r` nc`lzire sau cu o nc`lzire super-ficial`. Pentru a putea performa, organismul uman are nevoie de o perioad` de acomodare n care sunt reglate ritmul cardiac, tem-peratura, elasticitatea articula- ]iilor [i mu[chilor, toate acestea preg`tind un antrenament bun. Programul unui debutant ar trebui s` nceap` cu antrena-mente u[oare, care s` nu dureze mai mult de o or`, [i care s` fie efectuate cu preponderen]` la aparate. Aparatele v` vor ajuta s` efectua]i exerci]iile ntr-un mod corect, minimizånd, astfel, riscul accident`rilor. Dac` ve]i supralicita [i ve]i utiliza greut`]i li-bere (haltere, gantere) mari pe care nu le pute]i controla, mai de-vreme sau mai tårziu, v` ve]i accidenta [i drumul lung pe care vi l-a]i propus n acest sport se va sfår[i dezam`gitor. Cel mai bine este s` efectua]i 3 antrenamente pe s`pt`mån` [i este bine s` nu antrena]i dou` grupe mari de mu[chi la un antre-nament. Cånd spun grupe mari, m` refer la dorsali, pectorali [i picioare (cvadriceps [i biceps femural). Pentru aceia dintre voi care au decis s` mearg` la sal` de 3 ori pe s`pt`mån`, voi prezenta un program (vezi tabelul) care, cel pu]in n primele 2-3 luni de antre-nament, este suficient. Dup` cum pute]i remarca, aproape la toate exerci]iile g`si]i [i o variant` de rezerv` care s` aduc` un plus de varietate antre-namentului. Seriile vor fi execu-tate cu greutate progresiv`. La ultima serie din exerci]iu greu-tatea trebuie s` fie destul de ma-re, ns` suficient de accesibil` astfel ncåt exerci]iile s` fie efec-tuate corect. Pauzele dintre serii nu trebuie s` fie mai mari de dou` minute. Cel pu]in n aceast` perioad`, nu este cazul s` se apeleze la tehnici speciale de cre[tere a intensit`]ii antrena-mentelor, precum repet`rile for- 30 Culturism&Fitness nr. 3/2014 efect energetic ndelungat Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za-h` rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. Culturism&Fitness nr. 3/2014 31 ]ate, negative, repet`rile par]iale, serii descresc`toare etc. Sunt foarte importante [i supli-mentele nutritive (concentratele proteice, creatina, glutamina, vi-taminele [i mineralele) care vor maximiza efortul, iar rezultatele vor ap`rea mult mai curånd. Spre exemplu, un tip endomorf, cu tendin]e clare c`tre ngr`[are, ar trebui s` [tie c` alegerea unui supliment nutritiv cu concentra]ie mare de carbohidra]i, conjugat` cu un antrenament serios n sal`, dar [i cu lipsa exerci]iilor cardio, vor conduce pe de o parte la acu-mularea de mas` muscular` dar, f`r` ndoial`, [i la cre[terea stra-tului de ]esut adipos. La polul opus, se g`sesc ectomorfii care au nevoie de multe calorii pentru a acumula greutate corporal` [i n mod special mas` muscular`. Aceste calorii ar trebui s` provin` ntr-o mare propor]ie din alimen-ta] ie (aproximativ 70%), iar cea-lalt` parte din suplimente. Aportul de proteine din alimen-ta] ie trebuie s` fie unul crescut, 1,8-2 grame de protein` cu val-oare biologic` mare pentru fieca-re kilogram-corp. A[adar, un sportiv de 75 kg are nevoie de 150 g protein` pe parcursul unei zile, protein` care va proveni din carne, lactate, ou` [i concentrate proteice. Aportul zilnic de carbo-hidra] i va fi diferit n func]ie de tipul somatic al practicantului, precum [i de obiectivul pe care acesta [i l-a stabilit (cre[tere sau sc`dere n greutate). Gr`simile n alimenta]ie au un rol benefic atåt timp cåt provin din surse precum pe[te, ulei de m`sline, alune [i migdale crude etc. Mesele tre-buie s` fie moderate din punct de vedere cantitativ [i servite la in-tervale scurte de timp (3-4 ore) iar proteinele cu valoare biologi-c` ridicat` s` fie nelipsite. Voi ncheia aici, promi]åndu-v` c`, n num`rul viitor al revistei, v` voi prezenta un alt program antrenament [i uråndu-v` spor la treab`! PALATIINOSE Antrenament pentru ncep`tori ZIUA 1 – LUNI Pectorali: – mpins cu bara din orizontal sau nclinat la cadrul Smith, 4 serii x 15, 12, 9, 6 repet`ri – flutur`ri la aparatul Pec Deck sau flutur`ri cu gantere din nclinat pe b`ncu]`, 4 x 15, 12, 9, 6 – flot`ri pe podea, 3 x 15 Deltoid median [i anterior – mpins la presa pentru umeri din [ezånd sau mpins de la piept cu bara din [ezånd, 4 x 15, 12, 9, 6 – ridic`ri de disc prin fa]` din stånd sau ridic`ri de gantere alternativ prin fa]` din stånd, 4 x 15, 12, 9, 6 Biceps – flexii la aparatul Larry Scott sau flexii cu bara EZ din stånd, 4 x 20,15, 12, 9 – flexii Hammer cu gantere, alternativ din a[ezat, 4 x 20,15, 12, 9 ZIUA 2 – MIERCURI Picioare – mpins la presa pentru picioare sau genuflexiuni cu gantere n måini, 5 x 20, 15, 12, 9, 6 – extensii pentru cvadriceps la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6 – flexii pentru bicepsul femural la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6 – mers fandat cu gantere n måini, 24 de pa[i Abdomen – ridic`ri de genunchi la piept din atårnat sau din sprijinit pe coate la cadru, 4 x 20 – ridic`ri de trunchi la b`ncu]a declinat` (cu greutate adi]ional`), 4 x 20 Gambe – ridic`ri pe vårfuri la aparat, 6 x 20 ZIUA 3 – VINERI Dorsali – trac]iuni la piept la helcometru (priz` larg` sau ngust`), 4 x 15, 12, 9, 6 – ramat cu priz` medie la cablu sau la aparat, 4 x 15, 12, 9, 6 – hiperextensii pentru lombari pe saltea sau la b`ncu]a pentru lombari, 4 x 20 Deltoid median [i posterior – flutur`ri laterale cu gantere, 4 x 12 – flutur`ri laterale cu gantere din aplecat, 4 x 12 Triceps – flot`ri cu priz` ngust` pe podea sau flot`ri la b`ncu]`, 4 x 15 – extensii la cablu sau extensii cu gantera cu un bra] dea-supra capului, 4 x 15, 12, 9, 6
 17. 17. SUPLIIMENT PAK Culturism&Fitness nr. 3/2014 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi] ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba-l` m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven-im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum-p` ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dextroza, ca aport de carbo-hidra] i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com-plec[ i, [i, n func]ie de gustul fi-ec` ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc n comer]). Skandenberg l Skandenberg l Skandenberg l Skandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonte-rra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% protein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Produc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Se prezint` la s`cule]i de 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro-duc` tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ-c` tor: Amylum, Bulgaria. Se pre-zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb] ie lent` [i gust neutru. Pro-duc` tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Galleria Buz`u, Piatra Neam] Georrge Badea vs Bogdan Sttoiica |n weekendul 3-4 mai 2014, au avut loc dou` concursuri de skandenberg, primul la Buz`u, pe 3 mai [i, n urm`toarea zi, la Piatra Neam], ambele g`zduite de Galleria Mall. Concursurile au fost organizate de Asocia]ia Romån` de Skandenberg n colaborare cu Jass Events. Arbitrii au fost Mircea Simionescu-Simicel, Ana Maria Laz`r [i Andrei Vlad. La ambele, openul a fost cå[tigat de Sabin B`dulescu, cel mai bun sportiv romån la bra]ul drept. Rezultate complete, poze [i video g`si]i pe bratdefier.ro GALLERIA BUZ~U seniori 75 kg 1. Ionu] Ghidia – Mizil (PH) 2. Radu Bojica – Brastavatu (OT) 3. Gabriel Grozavu – Berca (BZ) seniori 90 kg 1. Alin Sandu – Lehliu Gar` (CL) 2. Daniel Andronache – B 3. Daniel Barbu – Opta[i (OT) seniori +90 kg 1. Sabin B`dulescu – B 2. Marian Duf`r – Dobrogostea (AG) 3. Ion Ghica – Dr`g`ne[ti (OT) open seniori 1. Sabin B`dulescu – Bucure[ti 2. Marian Duf`r – Dobrogostea (AG) 3. Daniel Andronache – B. GALLERIA PIATRA NEAM} seniori 75 kg 1. Leonid Pntea – Tårgu Neam] 2. Cristian Pnzariu – Tårgu Neam] (NT) 3. Marian MIHAI – Piatra Neam] seniori 90 kg 1. Sebastian Cojocaru – Bro[teni (SV) 2. Luigi Gorea – Piatra Neam] 3. Laurentiu Gu[avan – Vån`tori (NT) seniori +90 kg 1 Sabin B`dulescu – Bucure[ti 2 Ovidiu Iacob – Piatra Neam] 3 Tiberiu Popa – Ia[i (IS) open 1. Sabin B`dulescu – Bucure[ti 2. Ovidiu Iacob – Piatra Neam] 3. Sebastian Cojocaru – Bro[teni (SV) Liga Balcanic` 2014, etapa I |n data de 06 iunie 2014, a avut loc prima Lig` Balcanic`, la categoria +90 kg, n Pomorie, Bulgaria. Arbitrajul a fost asigu-rat de Hristo Delidzhakov [i Eduard Dimiean. Romånia a fost reprezentat` de 3 sportivi: Sabin B`dulescu, {tefan T`ma[ [i Alin Sandu. Alin a avut ghinion nc` de la startul competi]iei, o mai veche accidentare recidivånd la cot [i nu a putut concura la capacitate maxim`. {tefan T`ma[ a de-monstrat nc` o dat` c` de]ine printre cele mai puternice bra]e dintre sportivi, ncheietura fiind punctul sensibil, majoritatea me-ciurilor pierdute fiind n top-roll. Sabin B`dulescu s-a luptat de la 32 Culturism&Fitness nr. 3/2014 egal la egal pentru locul 1 cu Mitko Petrov, campionul mondial en-titre la tineret +90 kg Clasament final: 1. Mitko Petrov – 225 puncte, 2. Sabin B`dulescu – 208, 3. I. Mladenov – 189, 4. M. Pantaleev – 182 , 5. Xris. Marinov – 180, 6. L. Milanov – 179, 7. {tefan T`ma[ – 167 p, 8. Alin Sandu – 129. All iin Sandu,, {tteffan T`ma[,, Eduarrd Diimiiean [ii Sabiin B`dullescu foto: Jass Events TOPCULTURISM.RO

×