Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism nr. 126 (2/2002)

2,186 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista Culturism nr. 126 (2/2002)

  1. 1. d ii r e c t o r C RIIS T IIA N D U L G H E RUd r e c t o r C R S T A N D U L G H E RUn u m ` r u ll 2 ( 1 2 6 ) ffe b r u a r iie 2 0 0 2n u m `r u 2 ( 1 26 ) e br u a r e 2 002 w w w .e f i t n e s s . r o O .R M IS R U R ` zb o i ul LT p r o t ei n e l o r Lu p t a c u1 0 s e c r e te k i l o g r a m el e Up e n tr u f o r ] ` n p l us CD o r m i ] i p e nt r u H i dr a t a r e aa c r e [t e m a r i P c el u l a r `DialogO A ni v e r s a r ec u c i ti t o r i i “ Sp i r uTß t ia ] i c ` . . . H a r et ”C o n c u rs uri M i[ c ` r i l ei n t e r na ] i o n a l e p a r ]i a l e
  2. 2. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes2 5 CULTURISM produsele “Redis” cunoscu]iii sportivi: echipa CULTURISM 5 3 de hochei “Steaua Bucure[ti”, Virgil Buruian`, Irina Muntean, Alexandru Costache, Costel AMINOACIZI Vitalizant-R ALTE PRODUSE Torcea, Felicia [i Petri[or Popa, Cristian Complex alimentar proteic, vitamino- AMINO-R mineral care con]ine antioxidan]i cu Siluet-R Zlatanovici, Florin Roman, Drago[ Popescu, Este un produs de calitate superioar`, Supliment alimentar care ajut` la sl`bire diferite structuri (antociani, protoanto- Florina Vi[an, Pop Ioan, Cristea Nicolae, natural, cu un procent [i raport optim de ciani, picnogenol, flavone, catehine, stimul~nd arderea gr`similor [i eliminarea Robert Ianici, Alexandru ßotae, Gabriela aminoacizi esen]iali [i dipeptide, care lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. colesterolului din organism. Înl`tur` sen- Mihai, Ilie Mugurel, Carmen Leahu, Octavian Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te za]ia de foame datorit` con]inutului mare de asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i fibre naturale care, ajunse n stomac, n O Can`, Silviu Breahn`, Marian Manole, Daniel este asimilat total. Formula produsului îmb`trânirea celulelor. Îmbun`t`]e[te PRODUSE PENTRU F l o r in asigur` un echilibru stabilit [tiin]ific circula]ia sângelui, înl`tur` riscurile contact cu sucul gastric, [i m`resc volu- Stancu, Marian Stoian, Cozma Ovidiu. R o ma n mul, cre~nd senza]ia de „SåTUL“. Ajut` MASå MUSCULARå pentru a avea o cre[tere muscular` accidentelor sangvine [i împiedic` for- sistemul imunitar [i are efecte antican- marea varicelor. Înt`re[te [i regularizea- .RSuper Mass-R 65% carbohidra]i, cele mai importante optim` [i o recuperare rapid` dup` cerigene datorit` con]inutului de antioxi- vitamine [i minerale [i, pentru ca efectul z` b`t`ile inimii. Cre[te imunorezisten]a, Este un supliment (cu arome de antrenament. Cre[te rata metabolic`, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la dan]i. Produsul se prezint` sub form` de de cre[tere accelerat` s` fie maxim, asigur` o mai bun` oxigenare a pudr`, administr~ndu-se câte o m`sur` nvanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce datorit` Super Protein-R 90 suprastress, prin înl`turarea radicalilor con]ine [i creatin` monohidrat ntr-o mu[chilor [i folose[te gr`simile pentru amestec cu 200-250 ml ap` sau sucuricompozi]iei (50% proteine [i 35% car- liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, Este un concentrat proteic de calitate M cantitate suficient` s` stimuleze rapid hipocalorice, de dou`-trei ori pe zi, n loculbohidra]i) poate nlocui mesele obi[nuite energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. ac]ionând eficient n limitarea producerii for]a [i cre[terea masei musculare. O superioar`, ob]inut din lapte. Cu arome meselor, sau ori de câte ori apare senza]iadin timpul zilei [i este recomandat at~t Este 100% natural. Se recomand` ser- acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` parte din carbohidra]i provin din dex- de vanilie, ciocolat`, tutti frutti. Se ad- de foame. Pentru sc`dere rapid` n greutatetuturor categoriilor de sportivi, c~t [i virea unei por]ii a c~te 4 tablete, de trei încheieturile, tendoanele [i ligamentele. troz` care ajut` la asimilarea rapid` a ministreaz` c~te o por]ie de 40 g de mai SILUET-R poate nlocui cu succes toatecelor care nu fac sport, dar doresc s` Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` IS creatinei [i d` un gust deosebit de multe ori pe zi, n limita a 1,5-2 g ori pe zi, dintre care o por]ie, imediataib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu c~t mesele principale c~te 1-2 tb la copii [i mesele din zi, deoarece aduce organismului pl`cut produsului. Se recomand` 2-3 protein`/kg corp. Se amestec` cu lapte, dup` antrenament. Pentru sportivii demai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se reco- 3-4 tb la adul]i. Nu are efecte secundare toate substan]ele nutritive necesare por]ii din acest supliment (o por]ie are sucuri sau ap`. O m`sur` con]ine 30g. performan]`, se recomand` dublareamand` c~te o por]ie de dou`-trei ori pe nedorite. (vitamine, minerale, proteine etc.). 90 g) zilnic, una fiind recomandat` Se prezint` la cutii de: dozelor.zi (o por]ie = 65 g de produs). O Se prezint` la flacoane de: cutii de 400 g - 89.000 lei 900 g - 235.000 lei R imediat dup` antrenament. O m`sur` Se prezint` la cutii de:m`sur` con]ine 30g. 100 tablete - 49.000 lei; NOU Fibrobar-R Se prezint` la cutii de: con]ine 35g. BATOANE PROTEICE 300 tablete - 155.000 lei; Isotonic-R Baton cu o valoare energetic` Se prezint` la cutii de: 500 tablete - 210.000 lei 900 g - 135.000 lei Protein-R Este o b`utur` isotonic` reconfortant` redus` [i con]inut mare de fibre U 1 kg - 120.000 lei 2,2 kg - 275.000 lei 2,5 kg - 245.000 lei Un baton proteic este echivalentul VITAMINE care con]ine [i cele mai importante vegetale. Datorit` fibrelor,se reduceEnergocarb-R nutritiv a 100g carne vit`. Batoane cu asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` Este un supliment energetic din car- plicuri 45 g - 8.000 lei un gust excelent de ciocolat`, de 70g, MINERALE vitamine [i minerale. Acest produs nlo- cuie[te rapid lichidele [i mineralele pier- eliminarea lor. Combate senza]ia de CONCENTRATE LTbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- av~nd urm`toarea compozi]ie nutritiv`: Complex R dute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, foame [i are un efect de detoxifiere acolat`, tutti frutti) [i se recomand` pen- PROTEICE proteine - 18g, carbohidra]i - 27g, Este un supliment alimentar vitami- ajut~nd la recuperarea rapid` dup` efort stomacului. Se recomand` consumareatru refacerea rezervelor energetice ale gr`sime vegetal` - 17g, vitamina C - 28 [i nl`tur` oboseala. Este indicat n a 1-3 batoane pe zi, un baton put~nd Prot-R 65 no-mineral indicat n cazul solicit`rilororganismului. Se administreaz` 30 g mg, lecitin` - 17 mg, vitamina B6 - 2 special sportivilor, pentru refacere [i nlocui o mas`, deoarece asigur` [i Este un supliment (cu arome de fizice mari, n avitaminoze, n profilaxianainte de antrenament (pentru a avea mg, vitamina B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, m`rirea performan]elor, dar [i persoa- necesarul de nutrien]i. Cu c~t suntenergie) [i 40-60 g dup` antrenament, vanilie, ciocolat`, tutti frutti) bogat n magneziu 14 mg. Valoare energetic`: [i tratarea unor boli [i viroze; stimuleaz` nlocuite mai multe mese, cu at~t se vapentru refacere. O m`sur` con]ine 35g. proteine (65%) [i este recomandat celor U 350 calorii. Se recomand` culturi[tilor sistemul imunitar, regenereaz` ]esu- nelor care lucreaz` n condi]ii de tempe- ratur` ridicat` unde, transpir~nd se realiza mai repede eliminarea Se prezint` la cutii de: care vor s`-[i asigure o cantitate mare pentru cre[tere n mas` [i for]`, c~t [i turile, favorizeaz` metabolizarea cal- deshidrateaz` [i pierd minerale [i gr`similor. 100% vegetal. Pentru 1 kg - 65.000 lei de proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te altor categorii de sportivi ca suport ciului, fierului, amelioreaz` hipocal- vitamine, care sunt esen]iale pentru comenzi mai mari de 50 batoane se C 2,5 kg - 135.000 le stratul adipos. Se recomand` tuturor proteic, vitaminic, energetic [i mineral. cemia, scade colesterolul sanguin, func]ionarea n bune condi]ii a organis- face o reducere de 15%.Nutrifort-R culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei ori Nu are contraindica]ii, fiind un excelent reduce LDL-colesterolul, m`re[te perme- mului, altfel instal~ndu-se o stare de 10.000 lei/buc Este un concentrat de carbohidra]i, pe zi (o por]ie = 50 g de produs). O supliment alimentar. Se fac comenzi de abilitatea ]esuturilor [i elasticitatea oboseal`. Produsul se prezint` sub for- Lecitin - R Pproteine, vitamine [i minerale (cu arome m`sur` con]ine 25g. minim 5 buc. 25% reducere pentru vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul m` de pudr`. Se pune con]inutul unui Intensific` func]iile cerebrale [i mbun`t`]e[tede vanilie, ciocolat`, tutti frutti) reco- Se prezint` la cutii de: minimum 50 buc`]i. plic (50 g) ntr-un recipient, se adaug` sangvin. Se prezint` sub form` de cap- memoria fiind recomandat persoanelor care 900 g - 149.000 lei 10.000 lei/buc 1 000 ml ap` plat` sau mineral` [i semandat pentru cre[terea rapid` n mas` O sule gelatinoase de 500 mg. Se ad- depun activitate intelectual` sau persoanelormuscular`. O por]ie reprezint` 90 g de 2,2 kg - 319.000 lei Energic-R ministreaz` dou` p~n` la patru amestec` pân` la dizolvare. Se poate cu tulbur`ri de memorie. Este un excelentprodus [i pentru o cre[tere accelerat` a Prot-R 85 Batoane proteice [i energizante care capsule/zi. consuma n special dup` antrenament, tonic, fortifiant, antioxidant [i emulgator.masei musculare. Se recomand` dou`- Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot- con]in proteine 10g, creatin` 2g, dar [i n orice perioad` a zilei. Lecitinele sunt compu[i care con]in fosfor or- T Se prezint` la cutii de:trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35g. R 65, doar c` are un con]inut mai mare glutamin` 1g, taurin` 1g [i toate 5 plicuri - 40.000 lei ganic, acizi gra[i nesatura]i, colin`, inozitol 50 capsule - 45.000 lei Se prezint` la cutii de: de proteine (85%), iar o por]ie repre- vitaminele [i mineralele con]inute de [i se recomand` ca supliment alimentar fiind 1 kg - 115.000 lei zint` 40 g de produs. Cu arome de batonul Protein - R. Este recomandat n implicate n metabolismul gr`similor. Con- 2,5 kg - 230.000 lei vanilie, ciocolat`, tutti frutti. O m`sur` special pentru energie [i cre[terea n Comenzile se fac 01/225.70.46; 225.50.57; Plata se face tribuie la arderea gr`similor [i previne depo- n scris pe adresa la primirea plicuri 45 g - 8.000 lei con]ine 25g. mas` [i for]` muscular`, admi- redac]iei sau 225.45.68 094.63.22.94 coletului, zitarea colesterolului n ]esuturi [i artere. SeMass Forte Creatin R Se prezint` la cutii de: nistr~ndu-se nainte de antrenament. Se 092.24.47.83; 094.324.645 prezint` sub form` de tablete care con]in telefonic (inclusiv pre]urileEste un produs pentru cre[terea rapid` fac comenzi de minim 5 buc. 25% 500 mg lecitin`. Nu are efecte negative, 900 g - 159.000 lei reducere pentru minimum 50 buc`]i. s~mb`ta fax: 01/225.70.46 incluz~nd [in for]` [i mas` muscular`. Are o 2,2 kg - 330.000 lei produsul fiind lipsit total de toxicitate.formul` care con]ine 25% proteine, plicuri 40 g - 10.000 lei 12.000 lei/buc [i duminica) e-mail: redisnutritie@yahoo.com taxele po[tale 50 tablete - 59.000 lei
  3. 3. 4 5 CULTURISM CULTURISM 5 5 Ascult`-]i mintea [i nuFranco Columbu 7. l`sa partea educat` a Culturi[tii au nevoie doar de 2-3 serii pe exerci]iu pentru a cre[te. Cuget`ri [i sfaturi10 secrete creierului s`-]i stea n drum. Cum se face c` a[a de mul]i ale speciali[tilor Inteligen]a nn`scut`, instinc- culturi[ti avansa]i, campioni [i tual` te va dirija n direc]ia cea bun`. çnva]` s`-]i ascul]i [i s`-]i profesioni[ti fac mai mult? respec]i instinctele. Faptul c` mul]i culturi[ti 3. Men]ine]i un echilibru unei serii normale. Lungimea Ola antrenamentul de for]` F`-]i un program clar avansa]i fac mai mult de 2-3 ntre dificultatea exerci]iului [i cursei la astfel de repet`ri nu 8. pentru mas`, antrena- serii pe exerci]iu, nu dovede[te durata lui. este mai mare de 5-7 cm iar sco- .R ment [i somn. Este mai bine s` c` ei se antreneaz` corect. Cei 4. A sta n form` este com- pul este s` m`rim cantitatea de Nu l`sa greutatea ce mentului. Peste c~teva zile v` te antrenezi la aceea[i or` n mai mul]i oameni, inclusiv parabil cu a ]ine un cauciuc s~nge din mu[chi nainte de1. urmeaz` s` o ridici, s` te ve]i sim]i mai bine [i atunci v` fiecare zi. Dac` ai un program culturi[tii, au tendin]a s` fac` ce umflat. C~nd ma[ina nu este terminarea seriei.sperie. Concentreaz`-te asu- ve]i putea antrena la para- regulat n timpul s`pt`m~nii, te vor, acord~nd prea pu]in` utilizat`, cauciucul se dezumfl` çn fapt, nu trebuie s` face]i Mpra a ceea ce faci. P`streaz` metri maximi, chiar v` pute]i po]i odihni [i relaxa n week- aten]ie realit`]ii. [i este nevoie de mult` munc` aceste “repet`ri care ard” lao form` corect` de execu]ie. for]a limitele. end. Corpul are nevoie s` se Mul]i dintre culturi[tii din ca s`-l umfla]i din nou. Mai bine finalul oric`rui exerci]iu. Ele suntÎncepe execu]ia cu putere Este mai bine s` ai mu[- refac` [i nu poate fi for]at n reviste sunt bine dota]i genetic. folosi]i-v` corpul, solicita]i-l ideale la: flexiile pentru bicep[imaxim`. Asigur`-te c` to]i 6. chii acoperi]i, n timpul continuu. Ni[te ferici]i care cresc indiferent pentru a nu-l l`sa s` ias` din la banca Scott, ridic`rile pe ISmu[chii au fost nc`lzi]i n antrenamentului, cu haine Dup` antrenament, o- de ceea ce fac. Fizicul lor este form`. v~rfuri pentru gambe, flot`rile laprealabil. lejere. Mu[chii trebuie men]i- 9. dihne[te-te un timp scurt “coco[at” de antrenament, dar 5. çncepe]i cu antrena- paralele [i trac]iunile. În powerlifting sunt impli- nu]i calzi, astfel ei vor func]iona [i apoi m`n~nc`. Este mai bine ereditatea compenseaz` me- mente u[oare [i compara]i-v`2. Arnold Schwarzenegger R cate mai multe grupe mai bine n timpul antrena- s` m`n~nci mult` protein` la todele lor necorespunz`toare. doar cu dumneavoastr`.musculare. Contracta]i fiecare mentului. Un trening este bun n aceast` mas`. Nu este mai pu]in adev`rat Bicepsul este ata[at pringrup` [i folosi]i-le pe toate n toate situa]iile. çn antrenamen- çn timpul antrenamen- c` uneori este corect s` face]i 4 Richard Winett tendoane de ncheietura um`- 10 Uexerci]iu. tul de for]` nu este necesar s`- tului, opre[te-te [i ie[i sau mai multe serii pe exerci]iu, Sunt pu]ine motive pentru a rului [i de cea a cotului. çnainte de a merge la ]i urm`re[ti mu[chii lucr~nd, afar` s` respiri ad~nc c~teva ca atunci c~nd face]i un te antrena “exploziv” sau pentru Acest mu[chi poate face3. sal` evita]i dulciurile, n concentra]i-v` doar asupra a minute. Apoi intr` [i continu` program de for]` cu c~te una- a ncerca s` utilizezi greut`]i trei lucruri: s` flexeze um`rul LTspecial cele rafinate. Zaharurile c~t de mult ridica]i. antrenamentul revigorat. s dou` sau trei repet`ri pe serie. uria[e pe care nu le po]i con- c~nd ridici m~na nainte (casimple v` dau doar temporar A face mai mult de 3 serii, trola. Nu aceasta este calea atunci c~nd ridica]i o ganter`energie. E mai bine s` consu- de 10-15 repet`ri pe exerci]iu, prin care po]i progresa. Trebuie nainte cu palma n sus), s`ma]i carbohidra]i complec[i este prea mult pentru 90% din s` faci exerci]iile astfel nc~t s` flexeze cotul (ca n cazul flexiilorcu ceva gr`sime pentru a cazuri. Pun~nd accent pe un po]i activa fibrele musculare pe cu bara pentru bicep[i) [i s`avea “combustibil”. Energia U num`r limitat de serii f`cute toat` lungimea cursei. r`suceasc` antebra]ul cuvoastr` va dura mai mult [i corect [i intens, ve]i construi un Uita]i-v` la cei care se an- palmele n sus c~nd cotul estefor]a va fi mai mare. Nu v` fizic solid, de calitate [i n form` treneaz` folosind caden]a ti- flexat (ndoit). Cantrena]i c~nd sunte]i fl`m~nd de v~rf. pic`: 1 sec. contrac]ia [i 1 sec. Ultima mi[care este numit`sau dup` o mas` copioas`. extensia [i ve]i observa o acce- supina]ie. Pentru dezvoltarea Steve Reeves P Cea mai bun` or` lerare puternic` n startul fie- maxim` a v~rfului bicepsului, su-4. pentru antrenament este Am cinci principii recoman- c`rei repet`ri, iar n rest iner]ia pina]ia este de mare impor-ntre 14,30 [i 16,30. Dac` ns` date celor care fac culturism: deplaseaz` greutatea pe restul tan]`. Po]i face aceast` rota]ie Osunte]i la serviciu sau la [coal`, 1. Exerci]iul fizic trebuie s` cursei. Ei pierd nef`c~nd o doar cu gantere.este bine s` m~nca]i ceva oboseasc` corpul, dar trebuie mi[care controlat`, cu vitez` Nici un exerci]iu cu bara, fieu[or, s` v` odihni]i o or` [i apoi s` fie relaxant - pentru minte [i constant` pe toat` cursa [i ast- ea dreapt` sau curb`, nu mi va Ts` merge]i la sal` (dup` pro- sistemul nervos. Pentru a avea fel distrug eficien]a elementului produce o contrac]ie la fel degramul de la serviciu). Astfel beneficii dintr-un exerci]iu este de baz` al fiec`rui program cu intens` sau o febr` muscular`ve]i fi proasp`t pentru antre- important s`-l faci corect. greut`]i: repetarea. la fel de mare ca aceea penament. 2. Psihologic, este important care o ob]in rotind palmele n Corpul are mai multe ci- s` reu[e[ti ndeplinirea unor Vince Gironda sus [i spre exterior c~t de mult5. cluri. C~nd sim]i]i c` nive- obiective mici pe care ]i le-ai Recomand “repet`rile care pot n partea de sus a mi[c`riilul energetic v` este sc`zut, nu stabilit. Atingerea acestora te ard”: 3-4 sferturi de repet`ri, de flexare.for]a]i n timpul antrena- face s` dore[ti mai mult. efectuate suplimentar la sf~r[itul dup` Ironman
  4. 4. 6 5 CULTURISM CULTURISM 5 7Dormi]i pentrua cre[te mari Mu[chii sufer` mici traume Petrecerile t~rzii n noapte CLUB O REDISn timpul antrenamentului dur nu ajut` la cre[terea masei(microrupturi), lucru ce i oblig` musculare. Lipsa somnului te .Rs` creasc` pentru a rezista love[te din dou` puncte deefortului f`r` a suferi noi vedere: nu mai cre[ti n urma Culturi[tii au nevoie de maitraume. Este o lege a naturii eforturilor din sal` [i nu mai po]i mult somn din 2 motive: canumit` adaptare. Deci, antre- “trage tare” a doua zi n sal`. orice alt sportiv au nevoie de Mnamentul dur este absolut energie pentru antrenamente Magazinul Redis de la IDM Regie - pute]i naviga gratuit pe situl denecesar. Lipsa somnului poate [i n plus ns` vor s` creasc`, nu se mut` intr-o nou` loca]ie, internet efitness.ro ßtia]i, ns`, c` odihna este pune cap`t doar s` se refac`. - pute]i studia diferite revisteun factor la fel de important antrenamentelor tale, în Bucure[ti, str. Mihai Eminescu IS definitiv Un culturist are nevoie interna]ionale;pentru o cre[tere optim`? num`rul 114 - 116. - diver[i campioni [i speciali[ti vorC~nd este vorba de cre[tere, Doctorul William D., o auto- de mai mult somn Iat` ce v` oferim: oferi consulta]ii dup` programulnu exist` altceva mai bun. ritate n domeniul somnului [i al dec~t al]i sportivi - toat` gama suplimentelor nutritive care va fi afi[at n magazin; R Lipsa somnului poate fi deregl`rilor acestuia, noteaz` El are nevoie s` doarm` camotivul major pentru care nu n manualul s`u c` lipsa unui un copil mic care este n Redis Nutri]ie, Universal [i Natural - n perioada 16 - 29 martie, ntrecre[te]i n mas` muscular` somn adecvat poate sec`tui cre[tere. În plus, dintre efectele Plus. orele 12 - 17 pute]i ob]ine gratuit Uchiar dac` v` antrena]i dur fizic corpul cu urm`ri chiar duratei insuficiente a somnului - echipamente sportive sfaturi, autografe etc. de latoat` s`pt`m~na. Mu[chii nu mortale. S` nu uit`m c` anual, enumer`m: acuitate mintal` - se pot viziona casete video cu cunoscu]i speciali[ti n culturism.cresc n timpul antrenamen- numai n America, mor n acci- diminuat`, tendin]a de a uita, antrenamente ale marilor campioni LTtului. Ei cresc n timpul som- dente de ma[in` 24.000 de capacitate sc`zut` de con- Iat` programul: ai lumii [i mari concursuri 16 martie - Virgil Buruian`nului. Acesta este un factor oameni care adorm la volan. centrare, dezorientare, perfor-semnificativ dac` te preocup` Pentru culturi[ti somnul este man]e mentale sc`zute [i sto- interna]ionale. 19 martie - Florin Uceanucre[terea masei musculare. de 2 ori mai important. Stresul parea cre[terii. - pute]i solicita gratis o portie din 21 martie - Irina MunteanCei mai mul]i culturi[ti sunt oa- suplimentar la care culturi[tii [i orice supliment Redis Nutri]ie, pentru 23 martie - Alexandru Costacherecum con[tien]i de aceasta, supun corpul creeaz` un U Cum ne d`m seama c` a vedea dac` v` place gustul [i 25 martie - dr. ßerban Damiandar trec deseori cu vederea necesar crescut de somn. nu dormim destul? aroma;importan]a somnului. Cel mai bun exemplu este Dac` te sim]i somnoros n 27 martie - Florina Vi[an C un copil mic. Acesta doarme timpul zilei [i dac`, n ciuda 29 martie - Dan Enu]`Somnul, unul dintre tot timpul tocmai pentru c` eforturilor din sal` [i a unei M La magazin se poate ajunge foartecele mai importante u[or de la sta]iile de metrou “Pia]a P trebuie s` creasc` a[a mult. alimenta]ii bogate, progreseleelemente din culturism Culturi[tii, de asemeni, vor nu apar, se poate s` fie vorba Roman`” sau “ßtefan Cel Mare”, n Din moment ce somnul joa- s` creasc` [i somnul este cel de faptul c` nu dormi destul. circa 5 minute de mers pe jos. Oc` un rol a[a de mare n m`- mai bun mod de a promova Dac` v` afla]i ntr-o situa]ie Magazinul se deschide in ziua de 15rirea mu[chilor, este cazul s`-i cre[terea. Desigur, dac` au n care programul nu v` per-acord`m importan]a cuvenit`. f`cut [i ni[te antrenamente mite at~tea ore de somn c~te martie 2002. To]i cei care vor vizita T Peter Nilsen, “Mr. Interna]io- seriose. a]i avea nevoie, ncerca]i s` magazinul n aceast` zi vor priminal Universe”, scrie n cartea Unii juc`tori de basket din trage]i un pui de somn de 20 gratuit trei batoane proteice Redis [isa: “Am ncercat s` mi ]in NBA dorm c~te 11 ore pe zi de minute n timpul zilei. PETROM vor beneficia de pre]uricorpul n form` [i, n acela[i pentru a-[i renc`rca bateriile A[a numitul “somn de fru- Tunari promotionale la suplimente.timp, s` merg la petreceri, n vederea meciului urm`tor. muse]e” este esen]ial [i pentru Program: luni - vineri 11-17discoteci [i alte evenimente Somnul este vital pentru ei. La a ob]ine acea mas` muscu- S`mb`t`: 11 - 14mondene ce aveau loc noap- fel ca pentru oricare sportiv ce lar` n plus, pentru care munci]i Str. Eminescu 114-116 Mtea t~rziu. Nu s-a putut.” [i for]eaz` limitele. at~t. s
  5. 5. 8 5 CULTURISM CULTURISM 5 9 interesant`. çn opinia CONCURSURI INTERNA¥IONALE mea, Jay Cutler are cele mai mari [anse de a c~[tiga la acest concurs.IRONMAN çn perioada urm`toare sePRO INVITATIONAL vor desf`[ura cinci S~mb`t`, 16 februarie, a concursuri, dup` Oavut loc primul concurs profe- urm`torul program:sionist din acest an, Ironman 8 Martie - Grand Prix-ul Austriei, la Viena .RPro Invitational, care deschideseria competi]iilor din circuitul 10 Martie - Grand Prix-ulprofesionist anual, ncep~nd Ungariei, la Budapestadin 1990. Concursul este pro- (informa]ii pentru cei Mmovat [i organizat de condu- interesa]i [i care aucerea revistei “Ironman” (n posibilitatea de de-principal de John Balik, edito- plasare pute]i afla de larialistul [ef al acestei publi- Ha id a r L e v ro ne T h or vi l ds e n domnul Louis Konecz; tel: ISca]ii). Prezentatorul concursu- (0036)30-974-2198lui a fost Lonnie Teper, celebrul 5) Kevin Levrone ocean ca un posibil foarte 16 Martie - Grand Prix-ulshowman care realizeaz` Cu t l e r J a c k so n E rn i e T a y l o r 6) Ahmed Haidar puternic concurent n viitoarele Australiei, la Mellbourne 4 Mai Southwest U.Y.A.Pro, Rrubrica “News & Views” din 7) Dennis James concursuri. Nu ar fi exclus` cla- ARNOLDrevista mai sus men]ionat`. Clasamentul concursului a 8) ErnieTaylor sarea sa n primii 6-7 la Mr. la Dallas (n Texas) Concursul a fost c~[tigat fost urm`torul: CLASSIC 9) Quincy Taylor Olympia. 18 Mai - Noaptea Cam- 23 februarie 2002 Ude Chris Cormier. B`t`lia cea 1) Chris Cormier 10) Naser El Sonbaty Probabil c` dup` surpriza pionilor, la New York, concursmare s-a dat pentru ocuparea 2) Lee Priest Cu siguran]` acesta a fost 11) Tommy Thorvildsen de la Mr. Olympia 2001 pu]ini la care [i-a anun]at participa-locurilor 2 [i 3 ntruc~t primii trei 3) Ernie Taylor cel mai a[teptat concurs din 12) Jeff Long s-au a[teptet s`-l vad` pe Jay rea [i Paul Dillett. LTclasa]i la acest concurs 4) Ahmed Haidar aceast` perioad` a anului, Dup` cum se poate ob- Cutler la acest concurs, mai Circul` tot mai mult zvonuriprimesc automat dreptul de a 5) Quincy Taylor Arnold Classic este considerat serva, printre participan]ii la ales c` el a lipsit la Grand-Prix- legate de ntoarcerea lui Flexparticipa la concursul Mr. 6) Tommy Thorvildsen cel mai puternic concurs din Arnold Classic se num`r` [ase urile de dup` Mr. Olympia. Jay Wheeler n competi]iileOlympia din luna octombrie. 7) Garret Dawning circuitul profesionist (excep- din cei zece finali[ti de la Mr. Cutler a ob]inut o victorie profesioniste. s Pentru aceste locuri au 8) Jason Arntz t~nd Mr. Olympia) datorit` Olympia foarte clar` (to]i cei cinci ar- Paul Dumealuptat [ase sportivi: 9) Victor Martinez U premiilor n bani (primul clasat Se remarc` clasarea foarte b i t r i Tommy Thorvildsen din 10) Jeff Long c~[tig` 100.000 $, aproximativ slab` a lui Nasser El Sonbaty acord~ndu-iNorvegia, americanii Quincy la fel ca la Mr. Olympia) c~t [i (locul 10), n c`dere de la un primul loc). CTaylor [i Garret Dawning, datorit` faptului c` de multe concurs la altul. Kevin Levrone Prin aceast`britanicul Ernie Taylor care se ori campionul de la Arnold s-a clasat [i el destul de jos. victorie asupra Pantreneaz` la Birmingham n Classic a avut un cuv~nt Remarcabile clas`rile n primii lui Cormier [iAnglia, sub ndrumarea lui foarte greu de spus la Mr. cinci a lui Dexter Jackson [i Lee Levrone, CutlerDorian Yates [i care revine Olympia. Priest, acesta din urm` ntr-o a demonstrat Odup` o absen]` mai lung` A 14-a edi]ie a competi]iei form` extraordinar`. Fostul c` plasarea sadatorat` unei accident`ri mai a avut parte de o organizare campion mondial (absolut) din pe locul doi lavechi, libanezul Ahmed de excep]ie din partea celor 1997, libanezul Ahmed Haidar, Mr. Olympia nu THaidar [i australianul Lee doi promotori; Arnold Schwar- a impresionat din nou [i a reu[it a fost delocPriest. zenegger [i Jim Lorimer. s`-[i ia revan[a fa]` de Ernie nt~mpl`toare. La festivitatea de premiere Rezultatele concursului au Taylor. Haidar, a c`rui clasare C ua fost prezent [i de]in`torul fost urm`toarele: doar pe locul patru la con- siguran]`,titlului Mr. Olympia, Ronnie Co- 1) Jay Cutler cursul Ironman Pro Invitational b`t`lia de laleman, care arat` impresio- 2) Chris Cormier a dat na[tere la numeroase Mr. Olympia va L eenant n costumul s`u de cu- P ri e st 3) Dexter Jackson controverse, este v`zut de ma- fi n acest an C o r mi e r Q u i n c y Ta y l orloare galben`. 4) Lee Priest joritatea speciali[tilor de peste una foarte
  6. 6. 10 5 CULTURISM CULTURISM 5 11R`zboiul clan[a o reac]ie anabolic` pu- extra[i de ficat sau de mu[chi. care foloseau concentrate ternic`. Aceasta se diminueaz` A[adar, cantitatea de ami- proteice din lapte au pierdut dup` ce au trecut 2 ore [i, din noacizi din s~nge nu poate mai mult` gr`sime [i au c~[- p`cate, chiar dac` administrezi cre[te foarte mult pentru a tigat mai mult` mas` muscu-proteinelor o nou` por]ie la fiecare 2 ore, crea un mediu catabolic. lar` dec~t cei care au folosit anabolismul mu[chilor nu cre[te Acesta este [i cazul tuturor protein` cu absorb]ie rapid`. mult peste zero, deoarece re- proteinelor aduse de m~ncare Nu c`de]i n capcana de a O ceptorii aminoacizilor situa]i pe (carne, lactate, legume, ou`). considera c` unele proteine çn anii ‘70 [i ‘80, culturi[tii a- maliza efectul ei anabolic. fibrele musculare [i pierd recep- Nu creeaz` un mediu anabolic, sunt mai bune ca altele. At~t .Rveau o singur` ntrebare despre Abordarea clasic`, n ce tivitatea la ac]iunea anabolic` dar au propriet`]i anticatabo- cele cu absorb]ie rapid` careproteine: c~t de multe s` m`- prive[te proteina, spune c` a proteinelor. lice interesante. au efect anabolic [i stimuleaz`n~nc pentru a cre[te rapid? trebuie s` absorbi aproximativ Doar doi factori pot rennoi çns`, proteina din zer [i cea dezvoltarea mu[chilor, c~t [iDup` ce problema cantit`]ii a 30 de grame la fiecare 2-3 ore care nu au fost hr`ni]i de ceva receptivitatea anabolic` a din soia sunt digerate a[a de cele cu absorb]ie lent` care Mfost, mai mult sau mai pu]in, sta- atunci c~nd e[ti treaz. timp, o por]ie de concentrat mu[chilor: antrenamentul [i lipsa repede nc~t corpul nu poate au efect anticatabolic [ibilit`, n anii ‘90 dezbaterea s-a Trecerea de la o alimenta]ie proteic cu absorb]ie rapid`, mai ndelungat` a proteinelor. preveni cre[terea num`rului mpiedic` distrugereaconcentrat asupra ntreb`rii: deficient` n protein`, neadec- anabolismul mu[chilor lor este Asta nseamn` c` vei avea aminoacizilor n s~nge. mu[chilor, sunt bune dac` [tiiCare este cea mai bun` vat a[ezat` temporal, la imediat stimulat (anabolism = doar dou` mese extrem de Studiile arat` c` anabolis- cum s` le utilizezi. De fapt, ISprotein`? aceast` recomandare clasic` asimilare [i formare de noi productive pe zi, cea de la mul mu[chilor este declan[at utilizarea lor mpreun` va da Acum, n secolul XXI, [tim duce la cre[teri spectaculoase ]esuturi, proces opus catabolis- prima or` a dimine]ii [i cea de doar c~nd o anumit` cantitate ntotdeauna rezultate maic~t de mult` protein` s` n cazul ncep`torilor. Dup` un mului care nseamn` distrugere dup` antrenament. critic` de aminoacizi intr` n bune [i va genera o cre[tere Rm~nc`m [i [tim de care, a[a c` timp ns`, beneficiile unei ase- de ]esuturi. Ambele formeaz` Cu alte cuvinte, ntr-o zi s~nge. Aceast` stare este de- mai puternic` dec~t folosireaavem o nou` ntrebare: cum s`- menea scheme mecanice metabolismul corpului.) mu[chii t`i vor fi 4 ore ntr-un numit` hiperaminoaciditate. lor independent`.mi distribui proteina de-a lungul ncep s` se diminueze. Aceasta este valabil n cazul mediu extrem de anabolic [i 20 çn mod natural, corpul va n- Aceasta deoarece obiecti- Uzilei n mod optim pentru a maxi- Dac` d`m unor subiec]i, unei proteine cu absorb]ie ra- cerca s` previn` aceast` cre[- vul oric`rui culturist este s` pid` cum sunt cele extrase din tere abrupt` de aminoacizi a[a stimuleze anabolismul c~t mai soia sau zer. cum ncearc` s` mpiedice puternic [i mai des posibil n LT Studii recente efectuate orice modificare a parametrilor timp ce aplic` o strategie anti- asupra efectului anabolic ca normali (temperatura corpului, catabolic` pentru a mpiedica r`spuns la administrarea con- glicemia s~ngelui, cantitatea distrugerea de mas` muscu- tinu` de protein` cu absorb]ie de lichid din corp etc.). lar` n restul zilei. rapid`, au demonstrat c` Dac` este a[a de greu s` dup` Ironman U sinteza de noi proteine specific declan[`m un proces anabolic umane, din aminoacizii livra]i de de durat` mare, poate reu[im consumul de protein`, este s` nvingem n acest r`zboi prin C intens` pentru o perioad` de antitez`, adic` s` lupt`m 30 de minute p~n` la 2 ore. contra catabolismului. Aceast` P Asta este vestea bun`. de ore ntr-un mediu cu un ana- abordare este n special util` Vestea proast` este c`, n bolism apropiat de zero. c~nd ncerc`m s` men]inem ciuda continu`rii administr`rii De aceea, recomandarea masa muscular` n timpul unui O de protein` cu absorb]ie tradi]ional` n privin]a consu- regim de sl`bire. rapid`, dup` maxim 2 ore mului de proteine nu este De fapt, un studiu recent a metabolismul scade rapid p~n` optim` pentru culturi[ti. Este descoperit c` proteina din T aproape de zero. Nu conteaz` nevoie de o abordare mai lapte (caseina) este cu mult c~t` protein` iei dup` acest` bun`. mai potrivit` n cazul n care perioad`, toat` este irosit`. Se spune c` proteina din ]ine]i un regim restrictiv caloric Practic, asta nseamn` c`, lapte (caseina) este o protein` pentru a sl`bi. atunci c~nd te scoli diminea]a cu absorb]ie lent`. Este dige- çn acest studiu desf`[urat (dup` ce nu ai m~ncat nimic rat` lent [i, pe m`sur` ce ami- timp de 12 s`pt`m~ni pe un lot timp de 8-10 ore) [i iei o por]ie noacizii din aceast` protein` de poli]i[ti americani suprapon- de concentrat proteic, vei de- ajung n s~nge, sunt rapid derali, s-a observat clar c` cei
  7. 7. 12 5 CULTURISM CULTURISM 5 13 vorizeaz` acumularea de ]esut acetil-CoA carboxilaza 2 (ACC realitatea cotidian` [i ajung s` Lupta cu adipos. Berea [i alte b`uturi alcoolice aduc un aport caloric mai mare dec~t poate fi con- sumat prin metabolizare. Fiecare 2) care are rolul de a ajuta la controlul greut`]ii. Cercet`torii de la Baylor au creat n labo- rator [oareci modifica]i genetic creeze o presiune social` semnificativ` asupra femeii obi[nuite, care este for]at` tacit s` se ncadreze unor “tipare” kilogramele gram de alcool are 7,5 calorii, cam la fel de mult c~t gr`simea. care nu pot produce ACC 2. Ace[ti [oareci, de[i au m~ncat nerealiste [i foarte dificil de ob- ]inut. Studiind n`l]imea [i greu- O O jum`tate de litru de bere con- tot ceea ce au dorit (cu 40% tatea femeilor care au ap`rut n n plus ]ine 150 de calorii. Dac` sunt mai mult dec~t al]i [oareci afla]i Playboy (edi]ia american`) ntre .R b`ute 6 beri, se vor nsuma 900 sub control), nu s-au ngr`[at, ba anii 1978 [i 1998, s-a descoperit de calorii (de re]inut c` mai mult unii dintre ei au nre- c` peste 70% dintre ele erau sub jum`tate de kilogram de gr`- gistrat greut`]i mai sc`zute media de greutate, [i cele mai sime corporal` se formeaz` cu dec~t cei nemodifica]i genetic. multe se ncadrau la categoria M Sc`derea n greutate [i men]inerea unei greut`]i c~t ajutorul a 3500 calorii). În plus, o Bloc~nd gena care condi]io- 85% din greutatea ideal`. În mai aproape de valorile ideale sunt n zilele noastre asemenea cantitate de bere va neaz` apari]ia enzimei ACC 2, s- acest` perioad` de 20 de ani, subiecte “fierbin]i”. Cercet`torii descoper` pe zi ce inhiba celulele adipoase, care a ob]inut o metabolizare mai cifrele s-au modificat foarte trece tot mai multe elemente ce vor ajuta n lupta cu nu mai pot elibera lipide. Gr`si- rapid` a lipidelor, dec~t n mod pu]in. Apari]ia acestor “modele” IS kilogramele n plus. Am selectat pentru dvs. cele mai mea se va acumula rapid at~t normal. Cercet`torii ncearc` s` nerealiste de “femeie ideal`” noi [tiri ap`rute n diverse reviste de specialitate. prin aportul masiv de calorii, c~t sintetizeze o substan]` care s` explic` de ce at~t de multe [i prin consumul ncetinit de aib` capacitatea de a inhiba la femei nu sunt satisf`cute de R Calciul din lactate stimu- capacitatea de a stimula cata- multe sau mai pu]ine mese pe zi. lipide. oameni activitatea enzimei imaginea lor [i de ce at~t deleaz` metabolizarea gr`similor. bolizarea lipidelor. Ei au mai Studiul a demonstrat c` nu q S` m`n~nci tot ce vrei ACC 2 si sper` s` ob]in` un pro- multe femei au probleme deCopiii gra[i devin adul]i gra[i. sugerat c`, prin alimentarea num`rul meselor este important, f`r` s` te ngra[i... M~nc`cio[ii dus eficient destinat sc`derii n alimenta]ie (mai ales n SUA). UCopiii care au o diet` bogat` n copiilor cu produse din lapte ci num`rul caloriilor, este ceea au adesea acest vis frumos, dar greutate n mai pu]in de cinci q UPC3 accelereaz` utili-gr`simi au mai multe [anse s` bogate n calciu, poate fi pre- ce conteaz` cu adevarat. Con- to]i cunosc aceea[i realitate ani. zarea gr`simii. În urm` cu maidevin` supraponderali atunci venit` obezitatea. Acest fapt nu cluzia: pentru a sl`bi trebuie crud`: dac` las` garda jos prea q O privire, de acest` dat` bine de 30 de ani, oamenii de LTc~nd vor nainta n v~rst`. Unele a fost nc` foarte bine docu- consumate mai pu]ine calorii mult timp sau prea des, n cele critic`, asupra revistei “Playboy”. [tiin]` au descoperit existen]a nelemente din compozi]ia dietei mentat stiin]ific, ns` se afl` n dec~t cele utilizate prin efort din urm` vor ajunge s` se Pentru cei mai mul]i b`rba]i [i organismul uman a ]esutuluipot avea un rol determinant vizorul oamenilor de stiin]`. fizic. Pericolul care apare atunci ngra[e. Un studiu realizat la pentru multe femei, domni- adipos brun. Acest tip de ]esutpentru modul cum copilul va q Mesele mai frecvente nu c~nd aportul nutritiv zilnic este Colegiul de medicin` Baylor, [oarele sau doamnele care po- are o caracteristic` special`: nevolua din punct de vedere al au nici un efect asupra echili- mp`r]it n mai multe mese este USA, arunc` o raz` de speran]`: zeaz` pentru celebra revist` loc s` depoziteze lipidele, el legreut`]ii. De exemplu, multe brului energetic. Unii speciali[ti n U c`, n cele din urm`, oamenii ntr-o bun` zi vom fi capabili s` “Playboy” reprezint` modelul consum`. S-a speculat c`,studii recente au ar`tat c` un nutr]ie recomand` introducerea ajung s` consume per total mai m~nc`m oric~t vom dori [i nu femeii ideale. Din nefericire, dac` am reu[i s` manipul`maport mai mare de calciu poate mai multor mese pe zi, n locul a multe calorii dec~t dac` ar lua ne vom mai ngr`[a! S-a desco- “modelele” impuse de aceast` metabolismul acestui ]esut, am Cpreveni cre[terea n greutate. dou` sau trei mese. Explica]ia 2-3 mese pe zi. perit la [oareci o enzim` numit` publica]ie sunt departe de putea controla epidemia deCercet`torii din cadrul Departa- pe care o dau ei ar fi faptul c` q Berea [i “burta”. Se poate obezitate, care s-a instalat n ulti- Pmentului de Nutri]ie al Univer- mai multe mese nseamn` mai vorbi ntr-adev`r despre un ma perioad` mai ales n ]`rilesita]ii Tennessee au studiat dieta multe calorii consumate n anume tip de conforma]ie dat` dezvoltate. Din nefericire, n timp[i compozi]ia corporal` a 53 de procesul digestiei. Doctorii de la de consumul mare de bere sau ce la specii precum ur[ii sau Ocopii de v~rst` prescolar`. Ei au Colegiul King din Londra, au cei care iubesc aceast` b`utu- roz`toarele, [i chiar la oameni,remarcat la acei copii care au ar`tat c` dou` sau [ase mese r` [i au “burt`” sunt pur [i simplu ns` numai n copil`rie se g`sescconsumat mai mult calciu, pe zi nseamn` acela[i lucru din gra[i? Consumul de alcool in- cantit`]i apreciabile de ]esut Tgr`simi mononesaturate [i pro- punct de vedere al echilibrului terfer` cu sistemul de reglare al adipos brun, la adul]i acest tipduse din lapte, o tendin]` de a energetic (aportul de energie greut`]ii corporale, inhib~nd de ]esut nu este prea bineavea mai pu]in` gr`sime corpo- din hrana comparativ cu ener- utilizarea ]esutului adipos ca [i reprezentat. Totu[i, cercet`toriiral` dec~t la ceilal]i. S-a emis gia consumat` prin metabolism “combustibil” pentru procesele au identificat o substan]` chi-specula]ia c` aportul de calciu sau efort fizic). S-a realizat un metabolice. În acela[i timp, mic` n ]esutul muscular, careprovenit din produsele lactate studiu: dou` grupe de subiec]i con]inutul caloric ridicat al alco- ac]ioneaz` similar cu ]esutul(mpreun` cu al]i compu[i pre- au ingerat aceea[i cantitate de olului realizeaz` cu u[urint` pozi- adipos brun de la animale.cum acidul linoleic) are calorii, ns` distribuite n mai tivarea balan]ei energetice [i fa- Aceast` substan]` intr` n
  8. 8. 14 5 CULTURISMac]iune c~nd o persoan` sesupraalimenteaz` sau c~nd se noi [i promi]`toare produse. El ac]ioneaz` prin inhibarea lor. Dr. E. Brand [i colegii lui, de la Universiatea din Berlin, au Liceulafl` ntr-un ambient cu tempe-ratur` sc`zut`. UPC3, substan]a centrului de control al apetitului, aflat la nivelul hipotalamusului (n identificat o substan]` produs` n celulele adipoase, numit` Spiru Haretdespre care aminteam are ca-pacitatea de a favoriza utiliza- creier). Studii preliminare, realizate pe oameni, au ar`tat factor de necroz` tumoral` (TNF). Acest mediator chimic 25 de anirea gr`similor, [i mai pu]in de a c` acest produs poate sc`dea ac]ioneaz` asupra genelor de culturism Oaccelera metabolismul. Prin greutatea corporal` cu mai stimul~nd cre[terea sintezei deaprofundarea studiilor asupra mult de 1,5 kg n 4 s`pt`m~ni [i 5 acizi gra[i n ficat, ceea ce con- Am onorat cu mare pl`- recunosc c` [coala de din anii de glorie, care a .Racestei substan]e [i a altora kg n 12 s`pt`m~ni, comparativ duce la nivele nalte de lipide cere invita]ia de a participa la culturism “Spiru Haret” a sprijinit culturismul foarte mult nsimilare, cercet`torii vor reu[i ntr- cu subiec]ii dintr-un grup pla- circulante. Se pare c` TNF inter- cea de-a 25-a aniversare a contribuit n mare m`sur` la acele vremuri [i actualulo zi s` controleze depunerile cebo, la care nu s-a nregistrat fer` [i cu ac]iunea insulinei asu- clubului de culturism “Liceul dezvoltarea culturismului n director, Adrian Pascu.excedentare de gr`sime. A[tep- sc`dere n greutate. Subiec]ii pra celulelor. Se ncearc` ob]i- Spiru Haret Bucure[ti”, care a acei ani. Lenke [i Ladislau S-au ]inut discursuri, s-au Mt`m cu ner`bdare acea zi! care au primit Axokine au fost nerea unui medicament care s` avut loc n ziua de 15 februarie Szekely, cei care au pus dep`nat amintri, s-au povestit poat` controla activitatea 2002, odat` cu s`rb`toarea bazele acestui club [i l-au diferite nt~mpl`ri. Florin U- factorului de necroz` tumoral`. “Zilele Liceului Spiru Haret”. Cei condus timp de 25 de ani, ceanu a declarat c` el este q Mesele lichide “de nlo- mai tineri nu stiu ce a nsemnat organizatorii aceastei reuniuni cel mai vechi membru al clu- IS cuire” - eficiente pentru sc`de- acest club n anii “80. El a fost m-au impresionat cu entuzi- bului “Spiru” pentru c` a parti- rea n greutate. Cel pu]in cinci primul club care a introdus cul- asmul ar`tat [i dup` at~]ia ani cipat la primul antrenament studii publicate n ultimii doi ani turismul feminin [i a dezvoltat de activitate. Au participat efectuat la deschiderea s`lii R au ar`tat c` mesele lichide, foarte mult culturismul la nivel mai multi sportivi care s-au de culturism a liceului. s`race n calorii, care au rolul de de juniori. Personal nu prea am antrenat la clubul Spiru Haret, çn fotografia de sus pute]i a nlocui o mas` obi[nuit`, simpatizat clubul “Spiru” pentru printre care [i cei care au vedea o imagine de la a- U reprezint` o bun` metod` de a c` n perioada 1983 - 1985, ob]inui rezultate deosebite; ceast` aniversare, iar n cea pierde n greutate [i de a men- c~nd am participat la mai Florin Uceanu, Viorel Pop, de jos echipa care a cucerit ]ine valorile constante. Într-unul multe concursuri, am fost me- Laura Pop, Liviu Astanei, Diana cele mai multe medalii pentru LT q Axokine - un nou medica- capabili s`-[i men]in` greutatea din studii, subiec]ii din grupul reu surclasat de sportivii de la Dospinescu, Diana V`g`un, liceu. çn ea i pute]i vedea pement pentru controlul greut`]ii. [i dup` ncetarea studiului. care a primit mese “de nlo- “Spiru”, care erau n mare Ana Maria Zv~nc`, Florian Florentin Gheorghiu, Florin [iOrganismul este dotat cu un Compania produc`toare (Re- cuire” au nregistrat o sc`dere vog` atunci, Gabriel Vochin, Dumitru etc. Au fost prezen]i [i Ileana Uceanu, fra]ii Laura [i“instrument” de control [i reglare generon) are n plan un studiu cu 2,5 kg mai mult dec~t cei din Viorel Pop sau Florentin Gheor- fo[ti [au actuali profesori sau Viorel Pop etc.a greut`]ii, care are rolul de a care se va ntinde pe parcursul a grupul care a primit un regim ghiu. Acum ns`, dac` m` directori ai liceului printre careprevenii c~[tigurile sau pierderile doi ani [i care se va adresa cu U mai s`rac n calorii, ns` far` pro- g~ndesc bine, trebuie s` Ecaterina Ciocan directoarea Cristian Dulgheruexcesive n mas`. Atunci c~nd prec`dere persoanelor obeze. duse de “nlocuire”. În alt studiu,urm`m un regim de sl`bire, Dac` rezultatele vor fi cel pu]in cei care au nlocuit una sau Csistemul nervos va ac]iona prin tot at~t de promi]`toare, n doi- dou` mese cu pr~nzuri lichidecre[terea apetitului [i prin trei ani vom g`si medicamentul au nregistrat o sc`dere n me- Pncetinirea metabolismului, n Axokine de v~nzare n farmacii. die cu 10-12 kg n 12 luni. Meselescopul restabilirii valorii greuta]ii q Genetica [i obezitatea. de “nlocuire”, pe l~ng` faptulla care acest instrument deo- Oamenii de [tiin]` au b`nuit de c` elimin` acel element de in- Osebit de fin, numit adipostat, a mult timp c` anumite gene sunt certitudine asupra corectitudiniifost setat. Revolu]ionarea ge- responsabile de multe dintre ntocmirii unui regim de sl`bire,neticii a permis n]elegerea cazurile de obezitate. Recent servesc [i ca un constant “aide Tmecanismului prin care orga- ncheiat, proiectul “Human Ge- memoire” pentru a evita supraa-nismul controleaz` aceast` nome” a reu[it s` cartografieze limentarea. “Siluet R” este unvaloare. Astfel a devenit posibil` ntregul genom al omului, iden- excelent produs realizat de firmaapari]ia de noi medicamente tific~nd toate genele. Acum Redis Nutri]ie ce se utilizeaz` cacare “p`c`lesc” sistemul de cercet`torii au dificila misiune mas` lichid` de “nlocuire” [i cucontrol al greut`]ii, favoriz~nd de a determina ce rol au fiecare ajutorul c`ruia se poate ob]ine [iastfel sc`derea n greutate. dintre aceste gene [i la ce men]ine greutatea ideal`. sAxokine este unul dintre aceste poate duce alterarea func]iei dr. Serban Damian

×