Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness nr. 145 (10/2003)

2,223 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness nr. 145 (10/2003)

  1. 1. d i r e c to r : C R I S T I A N D U L GH E R Ud i r e c to r : C R I S T I A N D U L GH E R Un u m` r u l 1 0 ( 1 4 5 ) 2 0 0 3  9 . 0 0 0 l e i  w w w . e f i t ne s s . r on u m` r u l 1 0 ( 1 4 5 ) 2 0 0 3  9 . 0 0 0 l e i  w w w . e f i t ne s s . r o &FI T NE S S O .R P et r u C i o rb ` M v i ce c a mp i o n m o n di a l IS B i l a n] 2 0 0 3 ß t ia ] i c ` .. . R D i a l o g cu U c i t it o r i i LT C up a L i b e rt ` ] i i C a t a b o l i s mu l U | m p ` r] i r e a C g r u p e lo r n do u ` P Am s l ` bi t 25O k g. n 5 l u n i!T C u l t u ri s m v s fi tn e ss m as c u l i n
  2. 2. Acu m s nt sp on so riz a] i [i f olo ses c cu2  CULTURISM su cce s p r od u se le „ Re d is“ c un o sc u] ii sp o r ti vi: echipa de fotbal F.C. Na]ional, echipa de hochei „Steaua Bucure[ti“, Irina CULTURISM  3 Muntean, Alexandru Costache, Felicia Mu- raru, C. Zlatanovici, Florina Vi[an, Cristea Ni- colae, Robert Ianici, Gabriela Mihai, Ilie Mu- abilitatea ]esuturilor [i elasticitatea ]inutului de antioxidan]i. Produsul se pre- colin`, inozitol [i se recomand` ca su- vaselor de snge, accelereaz` fluxul san- zint` sub form` de pudr`, administrndu- pliment alimentar fiind implicate n gurel, Octavian Can`, Silviu Breahn`, Daniel gvin. Se prezint` sub form` de capsule se cte o m`sur` n amestec cu 200-250 metabolismul gr`similor. Contribuie la Stancu, Marian Stoian, Ovidiu Cozma, Ale- gelatinoase de 500 mg. Se adminis- ml ap` sau sucuri hipocalorice, de dou`- arderea gr`similor [i previne depozi- xandr Sergheevici, Daniel Negoi]`, Cons- treaz` dou` pn` la patru capsule/zi. trei ori pe zi, n locul meselor, sau ori de tarea colesterolului n ]esuturi [i ar- tantin Alexandra, Florina Cernat, Florin Se prezint` la cutii de: cte ori apare senza]ia de foame. Pentru tere. Se prezint` sub form` de tablete Uceanu, Petru Ciorb` [i top-modelul Nicoleta Pe t r u 50 capsule – 65.000 lei sc`dere rapid` n greutate, SILUET-R care con]in 500 mg lecitin`. Nu are Luciu. C i o rb ` poate nlocui cu succes toate mesele din efecte negative, produsul fiind lipsit Vitalizant-R zi, deoarece aduce organismului toate total de toxicitate. O 50 tablete – 75.000 leiP RO DU S E PE N T RU R din acest supliment (o por]ie are 90 g) Valoare energetic`: 350 calorii. Se reco- Complex alimentar proteic, vitamino- mineral care con]ine antioxidan]i cu substan]ele nutritive necesare (vitamine, minerale, proteine etc.). zilnic, una fiind recomandat` imediat du- mand` culturi[tilor pentru cre[tere n ma-M AS ~ M US C U L AR~ AR p` antrenament. O m`sur` con]ine 35 g. s` [i for]`, ct [i altor categorii de sportivi diferite structuri (antociani, protoanto- cutii de 400 g – 89.000 lei P RO D U SE N O I Se prezint` la cutii de: ca suport proteic, vitaminic, energetic [i ciani, picnogenol, flavone, catehine, Vegetal-R .RSuper Mass-R 1 kg – 150.000 lei mineral. Nu are contraindica]ii, fiind un lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`- 2,5 kg – 300.000 lei excelent supliment alimentar. Se fac co- tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`- Este un supliment alimentar exclusiv Fosfocreatin-R Este un supliment (cu arome de va- trnirea celulelor. Îmbun`t`]e[te cir-nilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, datorit` plicuri 45 g – 10.000 lei menzi de minim 5 buc. 25% reducere vegetal, cu pu]ine calorii, care poate n- Ta b le te d e cre a tin ` pentru minimum 50 buc`]i. cula]ia sngelui, înl`tur` riscurile acci- locui mesele zilnice, ajutnd astfel la ocompozi]iei (50% proteine [i 35% car- dentelor sangvine [i împiedic` formarea Creatina este o substan]`, necesar` 14.000 lei/buc sl`bire rapid` [i f`r` probleme. Avanta- n toate contrac]iile musculare, produs`bohidra]i), poate nlocui mesele obi[nui- C ON C E NT R AT E varicelor. Înt`re[te [i regularizeaz` b`- jul major este c` nu con]ine colesterol [i n mod natural de c`tre ficat, pancreas Mte din timpul zilei [i este recomandatatt tuturor categoriilor de sportivi, ct [i P R O T E IC E Energic-R t`ile inimii. Cre[te imunorezisten]a, ca- gr`simi constituindu-se ntr-o hran` [i rinichi din aminoacizi. Combinarea pacitatea la efort fizic, rezisten]a la su- perfect` [i s`n`toas`. Este indicatcelor care nu fac sport, dar doresc s` Batoane proteice [i energizante care prastres, prin înl`turarea radicalilor li- creatinei monohidrat cu fosfolipide duceaib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu ct mai con]in proteine 10g, creatin` 2 g, glu- pentru: vegetarieni, cura de sl`bire, cei la formarea fosfocreatinei n stomac [i o beri ai oxigenului [i a metalelor toxice,pu]ine gr`simi [i colesterol. Se reco- Prot-R 65 tamin` 1 g, taurin` 1 g [i toate vitami- ac]ionnd eficient n limitarea producerii care ]in post, sportivi, copii, anemii. Se face mai u[or asimilabil`. Prezentarea administreaz` 30-50 g, din produs, ISmand` cte o por]ie de dou`-trei ori pe nele [i mineralele con]inute de batonul acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` sub form` de comprimate este foarte Este un supliment (cu arome de va- amestecat cu ap` sau alte lichide, de convenabil`, deoarece pot fi transpor-zi (o por]ie = 65 g de produs). O m`sur` nilie, ciocolat`, tutti frutti) bogat n pro- Protein – R. Este recomandat n special încheieturile, tendoanele [i ligamentele.con]ine 30g. pentru energie [i cre[terea n mas` [i dou`-trei ori pe zi. Are urm`toarele cali- tate [i administrate u[or, n plus po]i [ti teine (65%) [i este recomandat celor Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` t`]i:este vitaminizant [i mineralizant, Se prezint` la cutii de: for]` muscular`, administrndu-se mesele principale cte 1-2 tablete la co- cu precizie cte grame iei de fiecare care vor s`-[i asigure o cantitate mare con]ine proteine vegetale de calitate, dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Cutii de 900 g – 175.000 lei de proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te nainte de antrenament. Se fac comenzi pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte S`cule]i 2,2 kg – 370.000 lei de minim 5 buc. 25% reducere pentru fibre vegetale, regularizeaz` traficul in- Suplimentarea alimenta]iei cu creatin`: stratul adipos. Se recomand` tuturor secundare nedorite. R minimum 50 buc`]i. testinal, mpiedic` acumularea de co- m`re[te for]a, reduce timpul de refa- culturi[tilor, cte o por]ie de dou`-trei ori Se prezint` la flacoane de: lesterol, o por]ie de 50 g asigur` nevoileEnergocarb-R pe zi (o por]ie = 50 g de produs). O 16.000 lei/buc 100 tablete – 75.000 lei; minime de vitamine [i minerale ale cere, m`re[te volumul muscular, m`- re[te sinteza de ATP, cre[te energia Este un supliment energetic din car- m`sur` con]ine 25g. unui om care nu depune efort fizic muscular`, absoarbe acidul lactic dinbohidra]i (cu arome de vanilie, cioco- Se prezint` la cutii de: A M IN O A C IZ I Isotonic-R U mare. Gustul acestui supliment este mu[chi. Creatina folosit` este marcalat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru 900 g – 190.000 lei Este o b`utur` isotonic` reconfortan- foarte pl`cut, aroma fiind de ciocolat` „Creapur“.refacerea rezervelor energetice ale or- S`cule]i 2,2 kg – 380.000 lei t` care con]ine glucoz` cristalizat` [i c utii de 4 5 0 g – 9 5.0 0 0 le i A dm in i stra re : pentru cre[terea ener-ganismului. Se administreaz` 30 g na- AMINO-R cele mai importante vitamine [i mi- giei, masei [i for]ei musculare, se re-inte de antrenament (pentru a avea Prot-R 85 nerale. Acest produs nlocuie[te rapid Fibrobar-R comand` administrarea a cte 3 com- LT Este un produs de calitate superi-energie) [i 40-60 g dup` antrenament, Are acelea[i recomand`ri ca [i lichidele [i mineralele pierdute prin tran- primate de 3 ori/zi, cu un pahar mare oar`, natural, cu un procent [i raport Baton cu o valoare energetic` redus`pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. Prot-R 65, doar c` are un con]inut mai spira]ie, furnizeaz` energie, ajutnd la cu sucuri naturale sau cu ap`. optim de aminoacizi esen]iali [i dipep- [i con]inut mare de fibre vegetale. Da- Se prezint` la cutii de: mare de proteine (85%), iar o por]ie tide, care asigur` o nutri]ie proteic` recuperarea rapid` dup` efort [i n- Se pre zint` la f lac oa ne 1 kg – 75.000 lei torit` fibrelor,se reduce asimilarea gr`- reprezint` 40 g de produs. Cu arome de complet` [i este asimilat total. Formula l`tur` oboseala. Este indicat n special similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. de 90 ta blet e – 9 5.0 0 0 lei S`cule]i 2,5 kg – 160.000 lei vanilie, ciocolat`, tutti frutti. O m`sur` produsului asigur` un echilibru stabilit sportivilor, pentru refacere [i m`rirea Combate senza]ia de foame [i are un con]ine 25 g. [tiin]ific pentru a avea o cre[tere mus- performan]elor, dar [i persoanelor care efect de detoxifiere a stomacului. Se Allium – RNutrifort-R Se prezint` la cutii de: cular` optim` [i o recuperare rapid` lucreaz` n condi]ii de temperatur` recomand` consumarea a 1-3 batoane Este un concentrat de carbohidra]i,proteine, vitamine [i minerale (cu 900 g – 195.000 lei S`cule]i 2,2 kg – 390.000 lei U dup` antrenament. Cre[te rata meta- bolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a ridicat` unde, transpirnd se deshidra- teaz` [i pierd minerale [i vitamine, care pe zi, un baton putnd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de S tim ul a to r g e ne ra l a l o rg a n ism u lu i Este un supliment alimentar natural n care ingredientele principale sntarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) plicuri 40 g – 12.000 lei mu[chilor [i folose[te gr`simile pentru snt esen]iale pentru func]ionarea n nutrien]i. Cu ct snt nlocuite mai multe extrase din ceap` [i usturoi. Are urm`-recomandat pentru cre[terea rapid` n energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. bune condi]ii a organismului, altfel in- mese, cu att se va realiza mai repede toarele efecte: stimulent general, antio- Cmas` muscular`. O por]ie reprezint` Super Protein-R 90 Este 100% natural. Se recomand` ser- stalndu-se o stare de oboseal`. Pro- eliminarea gr`similor. 100% vegetal. xidant, digestiv, reechilibrant glandular,90 g de produs [i, pentru o cre[tere virea unei por]ii a cte 4 tablete, de trei dusul se prezint` sub form` de pudr`. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane stimulent imunitar, vitaminizant [i mine- Este un concentrat proteic de calitate Se pune con]inutul unui plic (50 g) ntr-accelerat` a masei musculare, se reco- superioar`, ob]inut din lapte. Cu arome ori pe zi, dintre care o por]ie, imediat se face o reducere de 25%. ralizant. Principiile active din produs aumand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` dup` antrenament. Pentru sportivii de un recipient, se adaug` 1 000 ml ap` 14.000 lei/buc caracteristici hipoglicemiante, hipo- de vanilie, ciocolat`, tutti frutti. Se admi- Pcon]ine 35 g. performan]`, se recomand` dublarea plat` sau mineral` [i se amestec` pn` tensive [i constituie factori de s`n`tate nistreaz` cte o por]ie de 40 g de mai Se prezint` la cutii de: multe ori pe zi, n limita a 1,5-2 g pro- dozelor. la dizolvare. Se poate consuma n spe- Lecitin – R [i longevitate. Se prezint` sub form` de 1 kg – 145.000 lei Se prezint` la cutii de: cial dup` antrenament, dar [i n orice capsule gelatinoase de 500 mg. Se tein`/kg corp. Se amestec` cu lapte, perioad` a zilei. Intensific` func]iile cerebrale [i m- S`cule]i 2,5 kg – 290.000 lei 300 tablete – 180.000 lei; administreaz` 2-4 capsule pe zi, n O sucuri sau ap`. O m`sur` con]ine 30g. 5 plicuri – 50.000 lei bun`t`]e[te memoria fiind recoman- plicuri 45 g – 9.000 lei Se prezint` la cutii de: 500 tablete – 235.000 lei dou` reprize, dup` mese.Se p re zi n t` l a S dat persoanelor care depun activitate 900 g – 260.000 lei intelectual` sau persoanelor cu tulbu- fla co a ne d e 1 0 0 ca p su le – 85 .0 00 le i .Mass Forte Creatin R V I T AM I N E , M I N E RA LE PR O DU S E S L ~B IT r`ri de memorie. Este un excelent to- Este un produs pentru cre[terea rapi- BAT OAN E P RO TE ICE E nic, fortifiant, antioxidant [i emulgator.  Re d u c e r e a e s t e va la b i l` Td` n for]` [i mas` muscular`. Are o for- Lecitinele snt compu[i care con]in nu m a i la co m e nz ile pr in p o [t `,mul` care con]ine 25% proteine, 65% Complex R Siluet-R fosfor organic, acizi gra[i nesatura]i, nu [i la m ag azine sau s`li.carbohidra]i, cele mai importante vi- Protein-R Este un supliment alimentar vitami-tamine [i minerale [i, pentru ca efectul Supliment alimentar care ajut` la sl`- Un baton proteic este echivalentul nu- no-mineral indicat n cazul solicit`rilor fi-de cre[tere accelerat` s` fie maxim, tritiv a 100g carne vit`. Batoane cu un zice mari, n avitaminoze, n profilaxia [i bire stimulnd arderea gr`similor [i eli- minarea colesterolului din organism. În- Comenzile se fac 021/225.70.46; 225.50.57; 225.45.68 Plata se facecon]ine [i creatin` monohidrat ntr-ocantitate suficient` s` stimuleze rapid gust excelent de ciocolat`, de 70g, avnd urm`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine tratarea unor boli [i viroze; stimuleaz` l`tur` senza]ia de foame datorit` con]i- n scris pe adresa 0744.63.22.94 la primirea sistemul imunitar, regenereaz` ]esu- redac]iei sau coletului,for]a [i cre[terea masei musculare. Oparte din carbohidra]i provin din dextro- – 18g, carbohidra]i – 27g, gr`sime vege- turile, favorizeaz` metabolizarea cal- nutului mare de fibre naturale care, ajunse n stomac, n contact cu sucul telefonic (inclusiv 0722.24.47.83; 0744.324.645 pre]urilez` care ajut` la asimilarea rapid` a tal` – 17g, vitamina C – 28 mg, lecitin` – 17 mg, vitamina B6 – 2 mg, vitamina B5 ciului, fierului, amelioreaz` hipocalcemia, scade colesterolul sangvin, reduce gastric, [i m`resc volumul, crend senza- smb`ta fax: 021/225.70.46 incluznd [icreatinei [i d` un gust deosebit de pl`- ]ia de „S~TUL“. Ajut` sistemul imunitar [icut produsului. Se recomand` 2-3 por]ii – 2 mg, zinc – 2 mg, magneziu 14 mg. LDL-colesterolul, m`re[te perme- are efecte anticancerigene datorit` con- [i duminica) e-mail: redisnutritie@yahoo.com taxele po[tale
  3. 3. 4  CULTURISM CULTURISM  5 P RO DUS E N OI P RO DUS E N OI cacao, ness, fructe etc, dup` preferin- ]ele fiec`ruia sau se poate consuma PROTEINMIX  mobilizeaz` depozitele de gr`- sime; TAURINA CREATINA MONOHIDRAT chiar f`r` nici un adaos, dac` nu v` Concentrat proteic din |mbun`t`]e[te s`n`tatea M`re[te for]a [i masaSUPRO – Izolat proteic intereseaz` prea mult gustul [i aroma.  m`re[te performan]ele fizice [i creierului [i a inimii muscular` rezisten]a la efort;100% din soia Se omogenizeaz` foarte bine n zer, lapte [i albu[ de ou  reduce nivelul colesterolului [i Taurina este o substan]` ce se g`- Corpul nostru produce, n mod natural, ap`.Comenzile se fac pe adresa [i la 1 g de creatin` pe zi. |nc` un gram este Soia este o surs` foarte valoroas` telefoanele redac]iei. Despre calit`]ile proteinelor de diferite trigliceridelor. se[te n ou`, pe[te, carne [i lapte [ide proteine, fapt pentru care a devenit Cuti i d e 7 5 0 g – 16 0 .00 0 le i provenien]e avem diverse informa]ii. Se recomand` administrarea a 1-2 este materie prim` pentru to]i ceilal]i luat din alimenta]ie. Suplimentarea cu cre-larg utilizat` n lumea sportului. Pro- S` cu le ]i d e 2 kg – 34 0 .00 0 le i Despre un tip de protein` [tim c` are ab- grame pe zi, cu 30-60 minute naintea aminoacizi. atin` m`re[te depozitele de creatinfosfat Oteina din soia con]ine un procent cres- sorb]ie rapid`, despre alt tip c` are un antrenamentului.* din mu[chi [i mbun`t`]e[te performan-cut (35%) din aminoacizii glutamin`, Taurina [i lecitina snt necesarelizin` [i al]ii din categoria celor cu PROTWHEY–R anumit aminoacid cu efect anabolic n Se prezint` la cutii de: pentru digestia gr`similor, previn ]ele sportive. Efectele pozitive apar la cantit`]i mari sau despre alta c` are 30 g – 160.000 lei; formarea calculilor biliari, favorizeaz` scurt timp [i se men]in o lung` perioad`;caten` ramificat`, fa]` de proteinele de Concentrat proteic din zer efectul nutritiv cel mai bun pentru orga- 50 g – 290.000 lei; se remarc` chiar [i o mbun`t`]ire a absorb]ia vitaminelor liposolubile, m- .Rorigine animal`. De asemenea, soia vitezei de calcul matematic.este bogat` n arginin`, un aminoacid Proteina din zer, nu numai c` asigur` nismul omului, fiecare tip de protein` 100 g – 500.000 lei; bun`t`]esc starea de s`n`tate a „c`r`mizile“ necesare construc]iei muscu- Be ne fici i:cu implica]ii n procesele imune. Mij-loacele moderne de prelucrare au lare, dar, din cauz` c` este o protein` cu avnd o caracteristic` care o recomand` pentru cre[terea performan]ei sportive. L-GLUTAMINA inimii, asigur` suportul necesar  100% puritate; absorb]ie rapid`, are un efect anabolic pu- Cel mai important sintezei neurotransmi]`torilor [i au  ofer` organismului energia necesar`ajuns s` extrag` din soia un izolat Pentru a mul]umi pe toat` lumea, am efect protector asupra creierului.proteic cu absorb]ie foarte rapid` n ternic prin promovarea sintezei proteinelor aminoacid pentru sportivi sus]inerii efortului intens hot`rt s` cre`m un supliment care s` Benefi ci i: Morganism [i cu o concentra]ie de peste n timp ce simultan reduce distrugerea de  m`re[te for]a muscular`; protein` (catabolismul). PROTWHEY este con]in` principalele surse de protein` de Glutamina reprezint` 60% din to-  mbun`t`]e[te digestia gr`simi-  mbun`t`]e[te refacerea postefort;90% protein`, fiind astfel o min` de aurpentru culturi[ti. SUPROT este un astfel produs de un mare combinat industrial origine animal`: zer, lapte [i albu[ de ou. talul aminoacizilor liberi din mu[chi [i lor;  cre[te volumul celular;de izolat proteic, este fabricat de firma interna]ional, care produce concentrate {i, pentru c` la noi n ]ar` nu se produc 20% din totalul aminoacizilor circulan]i  amelioreaz` s`n`tatea creierului;  cre[te hidrarea celular`.belgian` „Dupont – Protein Interna]ional alimentare pentru foarte multe firme de materii prime cu o concentra]ie mare de n organism.  efect benefic asupra inimii; Se recomand` administrarea timp de 5 ISTehnologi“, iar noi nu am f`cut dect s` profil din lume. proteine, am comandat acest produs la Glutamina combate supraantrena-  asigur` materie prim` pentru zile (faza de nc`rcare) a 10-20 g pe zio ambal`m. Men]ion`m c` acest Caracteristicile PROTW HEY: unul dintre marii produc`tori de con- mentul [i stimuleaz` cre[terea masei produc]ia altor aminoacizi; (mp`r]it` n mai multe por]ii), urmat` deprodus nu are nici un adaos de arom` – protein` cu absorb]ie rapid` centrate proteice din Europa. PROTEIN- de 5 g/zi n faza de men]inere. Doza se – cre[te la maxim sinteza proteic` musculare.  efect antioxidant;sau ndulcitori, este o protein` pur` cu MIX mbin` calit`]ile tuturor proteinelor administreaz` [i n zilele de pauz`. Seo concentra]ie de 90%, f`r` un gust – valoare biologic` foarte mare. |n timpul efortului fizic, organismul  cre[te mobilitatea spermatozo- – gust foate bun. de origine animal`, avnd calit`]ile nu- pierde o cantitate important` de izilor; poate amesteca cu ap`, lapte sau suc. Ranume, urmnd ca dumneavoastr`, nmomentul prepar`rii, s` i da]i aroma pe – concentra]ia de proteine este de 81%. tritive cele mai bune. Concentra]ia aminoacizi, printre care [i glutamina.  efect benefic n epilepsii, hipo- Utilizarea concomitent` a dextrozei estecare o dori]i cu anumite adaosuri de: Se pr ez in t` l a: proteic` este de 85% Se ajunge astfel ntr-o stare glicemie, anxietate, hipertensiune op]ional`.lapte, zah`r, zaharin`, nutrasweet, Cu tii de 0 ,9 kg – 39 0 .00 0 le i S e p re zi nt` la cu ti i d e 9 0 0 g – 4 3 0.0 00 le i catabolic`, caracterizat` de dis- arterial`. Se prezint` la cutii de: U trugerea ]esutului muscular, n scopul Se recomand` administrarea a 0,5 90 g – 79.000 lei; NUT RI MAXX producerii de aminoacizi liberi. -1 g nainte uneia dintre mese 300 g – 190.000 lei; Suplimentarea cu glutamin` ajut` (eventual mpreun` cu 0,5-2 g 500 g – 290.000 lei; la inversarea procesului de distrugere lecitin`, pentru un efect mai bun). LT muscular` provocat` de efortul Se prezint` la cutii de:  M`s ura din i nteri orul fl acoanel or , intens. 100 g – 79.000 lei; ras `, c on]i ne 1 g de pudr `. O NOUÅ LINIE DE SUPLIMENTE Exper]ii snt de acord c` glutamina NUTRITIVE N ROMÂNIA reprezint` cel mai important ami- Comenzile se fac 021/225.70.46; 225.50.57; 225.45.68 Plata se face noacid pentru sportivi. Efectel e glutami nei : n scris pe adresa 0744.63.22.94 la primirea Firma Redis s-a angajat ntr-a colaborare cu firma Brenntag [i a lansat pe redac]iei sau coletului, L-CARNITINA 0722.24.47.83; 0744.324.645pia]a româneasc` o nou` linie de suplimente pentru sportivi, Nutrimaxx. U M`re[te cu 70 %  favorizeaz` sinteza proteinelor;  previne catabolismul muscular telefonic (inclusiv smb`ta fax: 021/225.70.46 pre]urile incluznd [i Brenntag, firm` german`, este lider mondial n distribu]ia de produse metabolizarea gr`simii (distrugerea ]esutului muscular);chimice [i ingrediente pentru industria farmaceutic` [i alimentar`.  mbun`t`]e[te recuperarea dup` [i duminica) e-mail: redisnutritie@yahoo.com taxele po[tale Este o substan]` a c`rei func]ie CSubstan]ele comercializate de aceast` firm` au standardul ISO 9001, cel efort;mai nalt standard de calitate din lume. Toate substan]ele snt analizate principal` este de a facilita transportul  stimuleaz` producerea hormo-riguros n laboratoare, calitatea fiec`rui lot fiind garantat`. [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lul`, unde snt oxida]i [i transforma]i nului de cre[tere; MAGAZINUL „REDIS NUTRI}IE“ Iat` primele produse din gama Nutrimaxx:  stimuleaz` activitatea sistemului P n energie. imunitar; Bu cu re[ti, str. M ih ai L a m a g a zi n s e p o a t e a ju n g e B.C.A.A. de proteine); |n afara mbun`t`]irii performan-  favorizeaz` hidrarea celular`; f o a r te u [ o r d e l a st a ] i ile d eComplex anticatabolic  mbun`t`]esc r`spunsul metabolic ]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a  cre[te produc]ia de glicogen n E min escu 11 4 – 1 16 post-efort al organismului; aparatului cardiovascular, L-Carnitina m e tr o u „ P ia ]a R o m a n ` “ sa u O B.C.A.A. este un produs cu efect ficat;  previn instalarea rapid` a st`rii de este util` n cazul persoanelor supra-  transport` azotul n locurile n M a g a z in d e u n d e p u t e ] i „ { t e f a n c e l M a r e “ , n c ir c a 5anabolic, ce are capacitatea de a m`ri oboseal`; ponderale sau obeze, care doresc s` cu m p ` r a t o t c e a v e ] i n e vo ie m inut e d e m er s p e jo s.semnificativ sinteza de proteine n or-  produs ideal pentru perioadele de sl`beasc`. care organismul are cea mai mareganism [i care faciliteaz` eliberarea na- diet`. Studiile au demonstrat c` adminis- nevoie (pentru sinteza proteic`). pe nt r u p r act icar e a cult ur ism ulu i Ttural` de hormoni, precum hormonul de Se recomand` administrarea a 5-10 trarea a 2 g de L-Carnitin` pe zi m- Se recomand` administrarea a 5- [i fi t n e s su l u i: su p li m e n t ecre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. De ase- g/zi (0,1 g/kg. corp), n mai multe reprize, preun` cu un program de exerci]ii [i 20 g/zi (0,25 g/kg. corp), amestecat` Program: cu ap`, sucuri, concentrate proteice n u t r i ti v e , ( Re d is Nu t r i ] ie ,menea, ajut` la men]inerea unui raport fa- imediat nainte [i dup` antrenament, dar [i regim alimentar au produs o sc`derevorabil testosteron-cortizol. nainte de culcare [i ntre mese zilnice.  semnificativ` a greut`]ii corporale. etc, n mai multe reprize, imediat Univer sal, Nu tr im a xx), acce sor ii, luni – vineri 11-17 B.C.A.A. are un remarcabil efect Suplimentarea cu L-Carnitin` poa- nainte [i dup` antrenament, dar [i e c h ip a m e n t e e tc . A ic i s - a Smb`t`: 11 – 14anticatabolic, prevenind distrugerea prote- Se prezint` la cutii de: te m`ri cu pn` la 70% cantitatea de nainte de culcare [i ntre mese zilnice. d e s ch i s [ i u n s t a n d d einelor [i pierderea masei musculare. 90 g – 160.000 lei; gr`sime metabolizat` de organism. Be ne fici i: 200 g – 290.000 lei; Ben efi c ii : Se prezint` la cutii de: pr e ze n ta r e [i v nz ar e a l f ir m e i  cea mai pur` form` de B.C.A.A.; 300 g – 490.000 lei;  acceleraz` metabolismul lipide- 90 g – 170.000 lei; p r o d u c ` to a r e d e e c h ip a m e n t Orice informa]ii ob]ine]i  mbun`t`]esc starea anabolic` BCAA 90 capsule de 500 mg – lor, favoriznd oxidarea lor la nivel 200 g – 300.000 lei; spo rtiv, X- tr em e E quip me nt. la tel. 212.49.03natural` a organismului (m`resc sinteza 150.000 lei celular; 300 g – 390.000 lei;
  4. 4. 6  CULTURISM CULTURISM  7 B ilan ] 2003 C.M. JUNIORI {I VETERANI 5 –6 DECEMB RIE 20 0 3, TENERIFE, SPANIA Despre acest an, putem spune la C.E de juniori. La Campionatele o dat` de dou` ori pe an sau nici Oc` a fost excelent n toate privin- Balcanice s-au ob]inut .... att. Tenerife, exotica insul` din]ele. A fost cel mai bun, ca perfor- Pe planul dezvolt`rii cultu- Cu ajutorul televiziunii, Florin Atlantic, a g`zduit n acest anman]e sportive, din toat` istoria rismului, s-au nregistrat progrese Uceanu s-a impus ca o veritabil` Campionatul Mondial de culturism .Rculturismului romånesc datorit` prin m`rirea continu` a num`rului vedet` media, fiind invitat la [i fitness la juniori [i masters.succeselor pe plan interna]ional: de s`li [i al practican]ilor de diferite emisiuni la principalele Romånia a fost reprezentat` deMonica Mure[an – campioan` fitness [i culturism. Am reu[it s` posturi TV, f`cnd pentru cultu- un lot format din 8 sportivi: Florinamondial` absolut`, Irina Muntean populariz`m foarte mult culturis- rismul romånesc, p`strnd pro- Cernat, Florina Roven]a, Roxana M– campioan` european` absolut`, mul [i fitness-ul prin televiziune, por]iile binen]eles, ceea ce a Coro[, Raluca R`ducu, ParisPetru Ciorb` – vicecampion mon- emisiunea Top Sport, realizat` de f`cut Arnold pentru culturismul Hora]iu, Adrian R`doi, S`ndeldial la masters, Ana Maria Zvånc` revista noastr` pe TVR 2, avnd o mondial. Måndru]` [i Petru Ciorb`.– medalie de bronz la C.E. de fit- audien]` foarte mare la ora cnd M` bucur c` am putut s` Rezultatele sportivilor no[tri au ISness, Florina Cernat – medalie de este difuzat`, atr`gnd astfel mul]i enum`r toate aceste reu[ite [i, fost destul de bune, 4 calificåndu-bronz la C.M. de junioare, Iulia oameni spre sportul nostru. Aici acum, la sfr[it de an, v` urez se n final`, iar 2 fiind medalia]i.Simon – vicecampioan` europea- st`m mai bine ca alte ]`ri, pentru s`n`tate, fericire [i tradi]ionalul Raluca R`ducu a ob]inul locul 5n` de junioare, Adrian R`doi – c`, dup` cum spunea Marcus „L A M UL}I A NI“ la categoria de culturism open, Rvicecampion european de juniori, Ruhl cnd a venit n Romånia, n Florina Cernat, la aceea[iParis Hora]iu –- medalie de bronz alte ]`ri vezi culturism la televizor Cristian Dulgheru categorie c[tignd medalia de bronz. La body fitness Roxana P r e mi er ea c a t e g or i ei ma st er s + 80 k g U Coro[ a ocupat locul 4. La cea TEHNOLOGII NOI LA Re d i s N u t ri ] ie a nceput o campanie de retehnologizare a mai disputat` categorie a acestui concurs, Petru Ciorb`, ntr-o sa-l c[tige, dar, n final, decizia Rezultatul este excelent, cel mai firmei, asa cum fac toate com- REDIS NUTRI}IE LT form` excelent` s-a b`tut pentru arbitrilor a fost ca el s` plece cu bun ob]inut de sportivul nostru pe paniile, dup` o anumit` perioa- titlul mondial, pe care ar fi putut titlul de vicecampion mondial. plan interna]ional. d`, cnd nnoiesc sau schimb` N-am mai nso]it tehnologia. echipa Romåniei de S-a elaborat o nou` tehnolo- L o t u l R o må n i e i , b r o n z å nd u - s e foarte mult timp la gie de fabricare a batoanelor, U produsul finit avånd acum as- p e p l a j a o c e an u l u i A t l a n t i c n 7 de c e mb r i e ! concursuri interna]i- onale, cred c` din pect comercial mbun`t`]it, gus- 1992, dar din compor- tul mai bun, iar consisten]a ba- tarea delega]iilor C tonului a fost schimbat`, cioco- celorlalte ]`ri fa]` de lata [i ingredientele prezentån- sportivii [i oficialii no[tri am v`zut c` P du-se sub form` mai fin`. O perioad` vor fi pe pia]` såntem foarte res- ambele tipuri de batoane, adica pecta]i pentru perse- O vechea [i noua formul`, din veren]a [i rezultatele prima parte a lui ianuarie 2004 bune pe care le-am ob]inut de-a lungul urmånd s` se g`seasc` numai T timpului. formula nou`. Sper`m c` Dup` concurs sportivii batoanele fabricate dup` noua romåni au profitat de tehnologie, cu utilaje perfor- clima din Tenerife [i mante, s` aib` succes la fel de au f`cut plaj` [i baie mare ca [i vechea formul`, n Oceanul Atlantic, chiar dac` pre]ul a crescut cu pentru majoritatea circa 15%. asta fiind o premier`. Cristian Dulgheru Cristian Dulgheru
  5. 5. 8  CULTURISM CULTURISM  9AM SL~BIT 25 DE kg. |N 5 LUNI lapte dulce [i lapte b`tut), 5% pe[te si 5% carne (piept de pui, mu[chi de vit`). Trebuie s` recunosc c`, n Cristian Nea gu gr`simi sau dulciuri. 4. Fibrobar-R – un baton pe zi afara ajutorului primit de la Mihai Dup` primele 5 kg. sl`bite m` Am dat exemplul suplimentelor Popa, am „furat“ multe idei de la Am practicat culturismul de per- sim]eam mult mai energic, tensiu- de la Redis pe care le-am folosit, Florin Uceanu, precum [i un Oforman]` timp de mai mul]i ani, nea arterial` sc`zuse la 115 cu dar pute]i folosi suplimente [i deam fost component al lotului na- exerci]iu pentru abdomen. Florin 110. Eram decis s` renun] la cåt la alte firme, dar care s` aibe [tie foarte multe despre sl`bire [i]ional de culturism juniori, cel mai mai multe kilograme pentru a-mi caracteristici nutritive similare.bun rezultat fiind titlul de vicecam- definire, dar trebuie s` fii atent la .R rec`p`ta s`n`tatea. Trebuie s` recunosc c`, dac` articole [i la emisiuni pentru c`pion na]ional de juniori n 1994 la Antrenamentele nu erau grele, mi-a fost u[or s` i „cresc“ mari pecat 80 kg. niciodat` nu spune chiar tot, d` cu dar intensitatea [i exerci]iile cu cel elevii mei la sal`, sponsoriza]i de linguri]a! Dup` ce am renun]at la perfor- pu]in 20 de repet`ri pe serie mi-au Redis Nutri]ie (Iana Ionu] – 35kg.,man]` m-am ngr`[at foarte mult M crescut rezisten]a la efort. Lucram Ionu] }in]isan – 30kg, etc.), cel Cu speran]a c` pozele [idin cauza abuzului alimentar. toate grupele o dat` pe s`pt`må- mai greu a fost s` „m` sl`besc“ articolul v` vor ajuta s` sl`bi]i, v` |n luna martie a anului 2003, n n` [i mergeam cu bicicleta la sal` pe mine. sf`tuiesc s` ave]i curajul s` 10 8 k g 98 kgurma unui control medical ([i a [i napoi acas`. Fiind consiliat de Toat` lumea care vine la mine ncepe]i regimul. Succes! ISfaptului c` m` sim]eam r`u), doc- prietenul meu Mihai Popa (de la sal` m` ntreab` cum amtorii mi-au spus c` tensiunea arte- cinci ori campion na]ional de cul- reu[it. Nu am mai avut aceast` CULTURISM vs FITNESS MASCULIN?rial`, ficatul [i rinichii sufer` din turism) f`ceam cel pu]in o [edin]` greutate de 5 ani! Doctorii mi-aucauza greut`]ii corporale. Aveam de pozare s`pt`månal. f`cut analize [i mi-au spus c` R123kg, la 1,76m [i tensiunea arte- |n prima lun` am sl`bit 9 kg., sunt perfect s`n`tos [i c` ar`trial` 118 cu 112 (exist` fi[` medi- apoi cåte 5 - 3 kg. n mai, iunie [i mult mai bine! Tensiunea arterial` Ultimii zeci de ani au impus masculin un semn c` sportul- fitness-ului masculin, doar c`cal`). Medicii m-au sf`tuit s` sl`- iulie. Acum, la data de 1 august e acum stabil` la 135 cu 85 [i nu etalon de frumuse]e masculin` mam`, culturismul, ncepe s` avånd rolurile inversate? Ubesc sau s` mi monteze printr-o cånt`resc cu 25 de kg. mai pu]in, mai am nevoie de medicamente. piard` teren deoarece consuma- Timpul sau, mai bine zis, acel b`rbat masiv, care sugerea-opera]ie un inel de silicon care s` ca la 7 martie. Acum cånt`resc 98 de kg. z` for]` brut`, sinonim` practic cu torii de frumuse]e au realizat c` timpurile ne vor r`spunde lami mic[oreze stomacul. Måncam Pe lång` dieta s`rac` n calorii }in regim n continuare, masculinitatea. |ncercnd o defini- vor altceva? Pu]in probabil.. eu aceast` ntrebare [i ne vor spune LT8 - 9 mese complete (felul 1, 2 [i am folosit urm`toarea supli- m`nånc 50% fructe (caise, ]ie, culturismul este sportul prin cred ([i acum probabil mai mult` dac` trebuie eliminat sau nudesert) pe zi. menta]ie: piersici, pepene ro[u [i galben, care ]i modelezi trupul pn` cnd lume nu va fi de acord cu mine) semnul ntreb`rii din titlul acestui Pe data de 7 martie 2003 am 1. Amino-R: 8 – 10 tablete pe zi prune, portocale, l`måi,nceput s` ]in regim [i s` m` an- atingi anumite tipare de frumuse]e c` aceast` nou` disciplin` nu articol. (nainte [i dup` antrenament) grapefrut), 20% cereale (fasoletrenez de 4 ori pe s`pt`mån`. 2. Siluet-R: 2 por]ii pe zi (seara) verde, urzici, varz`, maz`re, [i armonie fizic`. {i totu[i, cine este nimic altceva dect un Vlad HOSU rezultat al ego-uluiMåncam 4 mese pe zi, f`r` påine, 3. Isotonic – 2 plicuri pe zi U porumb), 20% lactate (brånz`, impune aceste tipare? Probabil timpurile n care tr`im. Ca argu- masculin, ceva de ment avem fitness-ul, care este genul „de ce s` nu C un rezultat al cerin]elor standar- ncerc`m [i noi dac` dului de frumuse]e feminin`: su- ele pot“. Snt convins ple]ea. Ei bine, dac` am studia c` orele petrecute n P picturile secolelor trecute, am ob- sal` snt la fel de multe serva nuduri de femei ce n zilele n cazul ambelor tipuri noastre ar strni ni[te zmbete iro- de antrenament, dar eu O nice datorit` kilogramelor n plus. percep noua ramur` Apari]ia concursurilor de fitness drept un simplu moft. masculin reprezint` nc` o dova- De-a lungul timpului, T d` a faptului c` acest sport ]ine s-a spus despre cultu- pasul cu moda. Eu personal ([i rismul feminin c` nu [i- probabil mul]i nu vor fi de acord ar avea rostul [i c` ar fi cu mine) percep fitness-ul drept doar o transpunere n un culturism light, mai u[or de practic` a ideilor femi- perceput de c`tre publicul larg n niste... Cum ar fi s` D o i s po r t i v i d e l a c a t e go r i a 11 7 k g cadrul unui evident proces de co- nceap` acum o nou` f i t n e ss j u n i o r i| n 1 9 94 - 8 0 kg 1 23 k g mercializare. S` fie oare fitness-ul polemic` pe tema d e l a C . M 2 0 0 3 , T e n e r i f e

×