Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism nr. 127 (3/2002)

2,559 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Revista Culturism nr. 127 (3/2002)

  1. 1. d ii r e c t o r C RIIS T IIA N D U L G H E RUd r e c t o r C R S T A N D U L G H E RUn u m ` r u ll 3 ( 1 2 7 ) m a r t iie 2 0 0 2n u m `r u 3 ( 1 27 ) m a r t e 20 02 w w w .e f i t n e s s . r o O .R A n t r e n a m en t u l n e g a ti v M10 E x e r c i ] ii l em i tu r i ISd es p r e a e r o bi c ea b do m i n a l i C um s ` - ]i R c o n st r u i e [ t iCe s ` m `n ~n ci U f e s el e n a i n te [ i LTd up `a n t r en a m e n tDialog Uc u c i ti t or i i Cß ti a ] i c ` . . . PC o n c u r su r iOi n te r n a ] i on a l eT S` f a c e m s a u n u g en u f l e x i u n i ?
  2. 2. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes2  CULTURISM produsele “Redis” cunoscu]iii sportivi: echipa CULTURISM  3 de hochei “Steaua Bucure[ti”, Virgil Buruian`, Irina Muntean, Alexandru Costache, Costel AMINOACIZI Vitalizant-R ALTE PRODUSE Torcea, Felicia [i Petri[or Popa, Cristian Complex alimentar proteic, vitamino- Zlatanovici, Florin Roman, Drago[ Popescu, AMINO-R mineral care con]ine antioxidan]i cu Siluet-R Florina Vi[an, Pop Ioan, Cristea Nicolae, Este un produs de calitate superioar`, diferite structuri (antociani, protoanto- Supliment alimentar care ajut` la sl`bire natural, cu un procent [i raport optim de ciani, picnogenol, flavone, catehine, stimul~nd arderea gr`similor [i eliminarea Robert Ianici, Alexandru ßotae, Gabriela aminoacizi esen]iali [i dipeptide, care lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. colesterolului din organism. Înl`tur` sen- Mihai, Ilie Mugurel, Carmen Leahu, Octavian Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te za]ia de foame datorit` con]inutului mare de Can`, Silviu Breahn`, Marian Manole, Daniel asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i fibre naturale care, ajunse n stomac, n O este asimilat total. Formula produsului îmb`trânirea celulelor. Îmbun`t`]e[te PRODUSE PENTRU Stancu, Marian Stoian, Cozma Ovidiu, R`zvan asigur` un echilibru stabilit [tiin]ific circula]ia sângelui, înl`tur` riscurile contact cu sucul gastric, [i m`resc volu- Dardac, Alexander Sergheevici. mul, cre~nd senza]ia de „SåTUL“. Ajut` MASå MUSCULARå pentru a avea o cre[tere muscular` accidentelor sangvine [i împiedic` for- sistemul imunitar [i are efecte antican- marea varicelor. Înt`re[te [i regularizea- .RSuper Mass-R 65% carbohidra]i, cele mai importante M ar i an optim` [i o recuperare rapid` dup` cerigene datorit` con]inutului de antioxi- vitamine [i minerale [i, pentru ca efectul z` b`t`ile inimii. Cre[te imunorezisten]a, Este un supliment (cu arome de S t oi a n antrenament. Cre[te rata metabolic`, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la dan]i. Produsul se prezint` sub form` de de cre[tere accelerat` s` fie maxim, asigur` o mai bun` oxigenare a pudr`, administr~ndu-se câte o m`sur` nvanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce datorit` Super Protein-R 90 suprastress, prin înl`turarea radicalilor con]ine [i creatin` monohidrat ntr-o mu[chilor [i folose[te gr`simile pentru amestec cu 200-250 ml ap` sau sucuricompozi]iei (50% proteine [i 35% car- liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, Este un concentrat proteic de calitate M cantitate suficient` s` stimuleze rapid hipocalorice, de dou`-trei ori pe zi, n loculbohidra]i) poate nlocui mesele obi[nuite energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. ac]ionând eficient n limitarea producerii for]a [i cre[terea masei musculare. O superioar`, ob]inut din lapte. Cu arome meselor, sau ori de câte ori apare senza]iadin timpul zilei [i este recomandat at~t Este 100% natural. Se recomand` ser- acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` parte din carbohidra]i provin din dex- de vanilie, ciocolat`, tutti frutti. Se ad- de foame. Pentru sc`dere rapid` n greutatetuturor categoriilor de sportivi, c~t [i virea unei por]ii a c~te 4 tablete, de trei încheieturile, tendoanele [i ligamentele. troz` care ajut` la asimilarea rapid` a ministreaz` c~te o por]ie de 40 g de mai SILUET-R poate nlocui cu succes toatecelor care nu fac sport, dar doresc s` Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` IS creatinei [i d` un gust deosebit de multe ori pe zi, n limita a 1,5-2 g ori pe zi, dintre care o por]ie, imediataib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu c~t mesele principale c~te 1-2 tb la copii [i mesele din zi, deoarece aduce organismului pl`cut produsului. Se recomand` 2-3 protein`/kg corp. Se amestec` cu lapte, dup` antrenament. Pentru sportivii demai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se reco- 3-4 tb la adul]i. Nu are efecte secundare toate substan]ele nutritive necesare por]ii din acest supliment (o por]ie are sucuri sau ap`. O m`sur` con]ine 30g. performan]`, se recomand` dublareamand` c~te o por]ie de dou`-trei ori pe nedorite. (vitamine, minerale, proteine etc.). 90 g) zilnic, una fiind recomandat` Se prezint` la cutii de: dozelor.zi (o por]ie = 65 g de produs). O Se prezint` la flacoane de: cutii de 400 g - 89.000 lei 900 g - 235.000 lei R imediat dup` antrenament. O m`sur` Se prezint` la cutii de:m`sur` con]ine 30g. 100 tablete - 49.000 lei; NOU Fibrobar-R Se prezint` la cutii de: con]ine 35g. BATOANE PROTEICE 300 tablete - 155.000 lei; Isotonic-R Baton cu o valoare energetic` Se prezint` la cutii de: 500 tablete - 210.000 lei 900 g - 135.000 lei Protein-R Este o b`utur` isotonic` reconfortant` redus` [i con]inut mare de fibre U 1 kg - 120.000 lei 2,2 kg - 275.000 lei 2,5 kg - 245.000 lei Un baton proteic este echivalentul VITAMINE care con]ine [i cele mai importante vegetale. Datorit` fibrelor,se reduceEnergocarb-R nutritiv a 100g carne vit`. Batoane cu asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` Este un supliment energetic din car- plicuri 45 g - 8.000 lei un gust excelent de ciocolat`, de 70g, MINERALE vitamine [i minerale. Acest produs nlo- cuie[te rapid lichidele [i mineralele pier- eliminarea lor. Combate senza]ia de CONCENTRATE LTbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- av~nd urm`toarea compozi]ie nutritiv`: Complex R dute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, foame [i are un efect de detoxifiere acolat`, tutti frutti) [i se recomand` pen- PROTEICE proteine - 18g, carbohidra]i - 27g, Este un supliment alimentar vitami- ajut~nd la recuperarea rapid` dup` efort stomacului. Se recomand` consumareatru refacerea rezervelor energetice ale gr`sime vegetal` - 17g, vitamina C - 28 [i nl`tur` oboseala. Este indicat n a 1-3 batoane pe zi, un baton put~nd Prot-R 65 no-mineral indicat n cazul solicit`rilororganismului. Se administreaz` 30 g mg, lecitin` - 17 mg, vitamina B6 - 2 special sportivilor, pentru refacere [i nlocui o mas`, deoarece asigur` [i Este un supliment (cu arome de fizice mari, n avitaminoze, n profilaxianainte de antrenament (pentru a avea mg, vitamina B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, m`rirea performan]elor, dar [i persoa- necesarul de nutrien]i. Cu c~t suntenergie) [i 40-60 g dup` antrenament, vanilie, ciocolat`, tutti frutti) bogat n magneziu 14 mg. Valoare energetic`: [i tratarea unor boli [i viroze; stimuleaz` nlocuite mai multe mese, cu at~t se vapentru refacere. O m`sur` con]ine 35g. proteine (65%) [i este recomandat celor U 350 calorii. Se recomand` culturi[tilor sistemul imunitar, regenereaz` ]esu- nelor care lucreaz` n condi]ii de tempe- ratur` ridicat` unde, transpir~nd se realiza mai repede eliminarea Se prezint` la cutii de: care vor s`-[i asigure o cantitate mare pentru cre[tere n mas` [i for]`, c~t [i turile, favorizeaz` metabolizarea cal- deshidrateaz` [i pierd minerale [i gr`similor. 100% vegetal. Pentru 1 kg - 65.000 lei de proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te altor categorii de sportivi ca suport ciului, fierului, amelioreaz` hipocal- vitamine, care sunt esen]iale pentru comenzi mai mari de 50 batoane se C 2,5 kg - 135.000 le stratul adipos. Se recomand` tuturor proteic, vitaminic, energetic [i mineral. cemia, scade colesterolul sanguin, func]ionarea n bune condi]ii a organis- face o reducere de 15%.Nutrifort-R culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei ori Nu are contraindica]ii, fiind un excelent reduce LDL-colesterolul, m`re[te perme- mului, altfel instal~ndu-se o stare de 10.000 lei/buc Este un concentrat de carbohidra]i, pe zi (o por]ie = 50 g de produs). O supliment alimentar. Se fac comenzi de abilitatea ]esuturilor [i elasticitatea oboseal`. Produsul se prezint` sub for- Lecitin - R Pproteine, vitamine [i minerale (cu arome m`sur` con]ine 25g. minim 5 buc. 25% reducere pentru vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul m` de pudr`. Se pune con]inutul unui Intensific` func]iile cerebrale [i mbun`t`]e[tede vanilie, ciocolat`, tutti frutti) reco- Se prezint` la cutii de: minimum 50 buc`]i. plic (50 g) ntr-un recipient, se adaug` sangvin. Se prezint` sub form` de cap- memoria fiind recomandat persoanelor care 900 g - 149.000 lei 10.000 lei/buc 1 000 ml ap` plat` sau mineral` [i semandat pentru cre[terea rapid` n mas` O sule gelatinoase de 500 mg. Se ad- depun activitate intelectual` sau persoanelormuscular`. O por]ie reprezint` 90 g de 2,2 kg - 319.000 lei Energic-R ministreaz` dou` p~n` la patru amestec` pân` la dizolvare. Se poate cu tulbur`ri de memorie. Este un excelentprodus [i pentru o cre[tere accelerat` a Prot-R 85 Batoane proteice [i energizante care capsule/zi. consuma n special dup` antrenament, tonic, fortifiant, antioxidant [i emulgator.masei musculare. Se recomand` dou`- Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot- con]in proteine 10g, creatin` 2g, dar [i n orice perioad` a zilei. Lecitinele sunt compu[i care con]in fosfor or- T Se prezint` la cutii de:trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35g. R 65, doar c` are un con]inut mai mare glutamin` 1g, taurin` 1g [i toate 5 plicuri - 40.000 lei ganic, acizi gra[i nesatura]i, colin`, inozitol 50 capsule - 45.000 lei Se prezint` la cutii de: de proteine (85%), iar o por]ie repre- vitaminele [i mineralele con]inute de [i se recomand` ca supliment alimentar fiind 1 kg - 115.000 lei zint` 40 g de produs. Cu arome de batonul Protein - R. Este recomandat n implicate n metabolismul gr`similor. Con- 2,5 kg - 230.000 lei vanilie, ciocolat`, tutti frutti. O m`sur` special pentru energie [i cre[terea n Comenzile se fac 01/225.70.46; 225.50.57; Plata se face tribuie la arderea gr`similor [i previne depo- n scris pe adresa la primirea plicuri 45 g - 8.000 lei con]ine 25g. mas` [i for]` muscular`, admi- redac]iei sau 225.45.68 094.63.22.94 coletului, zitarea colesterolului n ]esuturi [i artere. SeMass Forte Creatin R Se prezint` la cutii de: nistr~ndu-se nainte de antrenament. Se 092.24.47.83; 094.324.645 prezint` sub form` de tablete care con]in telefonic (inclusiv pre]urileEste un produs pentru cre[terea rapid` fac comenzi de minim 5 buc. 25% 500 mg lecitin`. Nu are efecte negative, 900 g - 159.000 lei reducere pentru minimum 50 buc`]i. s~mb`ta fax: 01/225.70.46 incluz~nd [in for]` [i mas` muscular`. Are o 2,2 kg - 330.000 lei produsul fiind lipsit total de toxicitate.formul` care con]ine 25% proteine, plicuri 40 g - 10.000 lei 12.000 lei/buc [i duminica) e-mail: redisnutritie@yahoo.com taxele po[tale 50 tablete - 59.000 lei
  3. 3. 4  CULTURISM CULTURISM  5 Pre[edinte Federa]ia Jorj Unciuleanu - CLUB credit 2.000 $ concursuri interna]ionale. Vicepre[edinte - pute]i studia diferite reviste face ceva! Cristian Dulgheru - interna]ionale; dona]ie 10.000.000 lei - Cristian Ra[c`, campion de Membrii: culturism, v` poate da sfaturi n REDIS Claudiu Buc[a - O çn ziua de 16 martie a avut Federa]iei, Jorj Unciuleanu, dona]ie 10.000.000 lei domeniul alimenta]iei, supli-loc o [edin]` a Biroului Federal care a f`cut primul pas [i a Viorel Furdi - 0 lei menta]iei [i antrenamentului dumneavoastr`. .Ral F.R. Culturism [i Fitness, n mprumutat federatia cu 2.000 Marin Ion -care s-au luat hot`r~ri impor- $, pentru a debloca situa]ia dona]ie 10.000.000 lei - pute]i testa aparatul pentrutante pentru sportivi. Spre financiar`, d~nsul urm~nd s`-[i R`zvan Ioni]` - 0 lei marirea for]ei bra]elor.deosebire de sedin]ele din recupereze banii n momentul Bucure[ti, str. Mihai Eminescu - pute]i cumpara orice revista Mtrecut, unde se vorbea mult [i c~nd va aduce diver[i spon- Dup` ce a f`cut dona]iase f`cea pu]in (unele sedin]e sori. Este un gest foarte prin telefon, Marin Ion (nu a num`rul 114 - 116 “Culturism” disponibil` din colec]ie,de birou federal durau [i 5 - 6 important din partea putut fi prezent pentru c` s-au cu numai 5.000 lei.ore), acum s-a vorbit pu]in [i s- Pre[edintelui Federa]iei care anulat cursele Tarom n acea zi ISa f`cut mult. çn aproximativ o arat` astfel c` poate [i vrea s` datorit` condi]iilor metereo-or` de discu]ii s-a ajuns la con- ajute sportivii. Dintre ceilal]i logice nefavorabile) a propus La magazin se poate ajungecluzia c` sportivii din lotul na- membri ai Federa]iei, Claudiu ca cei care nu pot ajuta fede- foarte u[or de la sta]iile de metrou “Pia]a Roman`” sau R]ional nu au suficien]i bani Buc[a, Marin Ion [i Cristian ratia material s` se retrag` [ipentru preg`tire. Singura finan- Dulgheru au donat federa]iei s` lase locul altora cu posi- “ßtefan cel Mare”, n circa 5]are de la buget ar fi fost c~te pentru preg`tirea sportivilor bilit`]i financiare [i care vor s` minute de mers pe jos. U2 milioane lei pentru 5 sportivi, c~te 10.000.000 lei. Ceilal]i fac` dona]ii.timp de c~teva luni. Membrii membri ai Federa]iei nu au Dup` aceste dona]ii [aseBiroului Federal au hot`r~t c` f`cut dona]ii. Iat` contribu]ia sportivi din lot au primit c~te 12 Program: luni - vineri 11-17 LTtrebuie urgent g`site fonduri membrilor Biroului Federal milioane lei pentru preg`tire. S`mb`t`: 11 - 14pentru sportivi. La [edin]` a dup` aceast` [edin]`:fost prezent Pre[edintele Cristian Dulgheru Orice informa]ii despre “Club Redis” ob]ine]i la tel. Campionatul Na]ional U 212.49.03 de Culturism [i fitness C M Magazin de unde pute]i cump`ra P tot ce ave]i nevoie pentru prac- Juniori, junioare, masters ticarea culturismului [i fitnessului: 20 - 21 aprilie suplimente nutritive, accesorii, O echipamente etc. Aici s-a deschis Concursul va avea loc n Bucure[ti [i un stand de prezentare [i T n organizarea C.S. Redis v~nzare al firmei produc`toare de  locul - Sala “Rapsodia” de pe strada Lipscani echipament sportiv, X-treme PETROM  20 aprilie: - c~ntarul - ora 9 - 11; Equipment. Tunari - semifinale - ora 16 - se pot viziona casete video cu  21 aprilie - finala - ora 10 antrenamente ale marilor Informa]ii la tel: 01/324.91.25; 092.521.298 campioni ai lumii [i mari M Str. Eminescu 114-116
  4. 4. 6  CULTURISM CULTURISM  7Ce s` m`n~nci Supraantrenamentulnainte [i dup`antrenament generat de solicit`rile O Masa de dup` antrena- Deci, trebuie s` indirecte .Rment este esen]ial`. Corpul t`u iei o por]ie de 60 deare o rat` mai ridicat` a me- grame de proteine [i Cei mai mul]i dintre culturi[ti sunt con[tien]itabolismului. Dac` nu m~nca]i 1 g de carbohidra]i de pericolul supraantrenamentului [i fac totnimic dup` antrenament, pe kilocorp. ce pot pentru a-l evita. Ceea ce mul]i nu Mcrea]i o situa]ie n care corpul Ideal este s` realizeaz` este c` multe din grupele lorncepe s` distrug` ]esut mus- consuma]i aceast`cular pentru a ob]ine din el mas` sub form` li- musculare sunt regulat amenin]ate deaminoacizii necesari. chid` [i c~t mai supraantrenament. IS Cercet`rile au dovedit c` concentrat`. Deci, S` lu`m ca exemplu ume- exerci]iile dedi-rata de sintetizare a proteinelor singura solu]ie este rii. Mul]i lucreaz` umerii a doua cate lui (ridic`rin organism se dubleaz` dup` s` folosi]i un supli- zi dup` ce au antrenat pec- de umeri) [i cele Rexerci]ii intense pentru mai mult ment nutritiv con- toralii sau cu o zi nainte. Asta de ramat pentrude 24 de ore. Chiar [i dup` 72 centrat (spre nseamn` c` ceri destul de spate, trapezulde ore metabolismul era cu 5% exemplu, Ideal mult de la bie]ii deltoizi care lucreaz` din plin Umai ridicat peste nivelul normal. Protein, Prot-R 85, trebuie s` lucreze din greu [i la toate exerci-Cu alte cuvinte, corpul este Super Protein-R 90, dou` zile la r~nd. ]iile de mpinspreg`tit s` absoarb` mai multe Max Protein 90%) pentru c` se mult de 100. Orice exerci]iu de mpins deasupra ca- LTproteine. absoarbe mult mai repede ca Gre[eala de a m~nca pentru pectorali implic` utili- pului. Dac` ]i La fel de important` este hrana tradi]ional`. Folosirea asemenea alimente cu indice zarea din greu a deltoizilor an- antrenezi trape-nevoia de carbohidra]i. Dup` acestor suplimente duce, potri- glicemic mare, nainte de an- teriori, n special dac` lucrezi zul cu o zi naintece v` antrena]i, depozitele de vit studiilor, la m`rirea cu p~n` trenament, este monumental`. pe o banc` nclinat`. Este ntr- sau dup` antre-glicogen din mu[chi (glicogenul la 24% a ratei de progres n R`spunsul insulinic declan- adev`r o idee proast` s` namentul deeste forma sub care se g`sesc mas` muscular`. U [at de acestea nu numai c` re- lucrezi pectoralii [i umerii n zile umeri, foarte pro-carbohidra]ii n mu[chi) sunt n Sunt unii profesioni[ti care duce rezerva de carbohidra]i, consecutive. Pe de alt` parte, babil c` te vei supraantrena [i mu[chi principal sau ca mu[chimare parte golite. consum` p~n` la 1000 de care ar fi util` pentru exerci]ii, dac` decizi s` lucrezi spatele cre[terea trapezului va fi stabilizator. C Studiile au ar`tat c` trebuie calorii la masa de dup` antre- dar de asemeni previne „arde- cu o zi nainte sau una dup` compromis`. Genuflexiunile cu greut`]is` prefera]i carbohidra]ii cu nament, n timp ce totalul calo- rea gr`similor”. antrenamentul de umeri, nu Bra]ele sunt un exemplu mari [i ndrept`rile “taxeaz`” Pindice glicemic mare pentru riilor consumate de ei ntr-o zi Din fericire, alimentele cu lucra deltoidul posterior deloc evident al pericolului de supra- lombarii p~n` la punctul nrefacerea rezervelor de este de 3000. Deci, celelalte 4 indice glicemic mic au un efect la antrenamentul de umeri. antrenament, dar nu toat` care au nevoie de c~teva zileenergie. Asta n prima or` dup` mese ale zilei furnizeaz` c~te opus celui descris mai sus. Exist` Deltoidul posterior are un lumea sesizeaz` problema. pentru refacere. C~nd lombarii Oantrenament. Astfel, nu numai 500 calorii fiecare, n medie. [i suplimente cu carbohidra]i cu rol major n ramaturile [i trac- Nu lucra]i bicep[ii cu o zi sunt n perioada de refacere,c` ve]i absorbi mai mul]i carbo- Oamenii fac o gr`mad` de indice glicemic mic (Nutrifort-R, ]iunile pentru spate. Unii sportivi nainte sau dup` antrenamen- nu face]i exerci]ii care s` ihidra]i pentru refacere, dar se gre[eli c~nd este vorba de de exemplu) care mbun`t`]esc au descoperit c` antrena- tul pentru spate [i nu lucra]i implice ca stabilizatori, precum Tva reduce semnificativ [i distru- masa dinaintea antrenamen- performan]ele f`r` a com- mentul de spate stimuleaz` niciodat` tricep[ii nainte cu o mpins deasupra capului saugerea ]esutului muscular. tului. Foarte mul]i m`n~nc` un promite rezervele de energie suficient deltoidul posterior a[a zi sau dup` antrenamentul ndrept`ri cu picioarele drepte Masa de dup` antrenament covrig, o gogoa[` sau biscui]i dup` antrenament. nc~t nu mai trebuie s` l an- pentru pectorali sau umeri. pentru femurali. Dac` face]itrebuie s` con]in` cantit`]i de nainte de a intra n sal`, chi- Asta, n schimb, duce la treneze n mod individual. De asemeni, foarte pu]ini asta, exist` o posibilitate destuldou` ori mai mari de carbohi- purile pentru a avea energie. accelerarea refacerii [i a Trapezul este alt` grup` sportivi sunt ngrijora]i c` [i pot de mare s` v` accidenta]idra]i [i proteine dec~t n mod Dar, dac` v` uita]i la indicele progresului.  muscular` care cade deseori supraantrena lombarii, dar datorit` uzurii zonei respective.normal [i trebuie s` m`n~nci glicemic al acestora, ve]i des- victima supraantrenamentului. ace[ti mu[chi contribuie laimediat dup` antrenament. coperi c` se apropie foarte Pe l~ng` c` este solicitat la cele mai multe din exerci]ii, ca dup` Ironman
  5. 5. 8  CULTURISM CULTURISM  9 pur [i simplu cu fandare la Cum s`-]i construie[ti fesele fiecare pas. Hiperextensii De[i este un exerci]iu tradi- Sute de articole, despre mu[chii fesieri r`spund bine la semigenuflexiunile, mai ales la c`lc~iele. ]ional pentru zona lombar`, cucum s`-]i construie[ti: bra]ele, un program adecvat de exer- nceput, dar s` nu uit`m Aparatul mici modific`ri putem implica Opieptul, spatele, picioarele, ci]ii [i, dac` sunte]i perse- scopul principal. fesierii n ecua]ie.abdomenul, au ap`rut de-a verent, v` pute]i construi un Ave]i grij` c` dup` primul pentru fesieri Tot ce trebuie s` face]i .Rlungul anilor n revistele de posterior atractiv pentru femei. antrenament, ve]i avea o Acest aparat este pentru este s` ie[i]i pu]in mai mult nculturism, dar nici unul despre C~teva dintre exerci]ii sunt febr` muscular` teribil` la fese. fete! Po]i auzi asta destul de afar` cu trunchiul [i s`cum s`-]i construie[ti fesele. considerate n mod tradi]ional des n s`lile de culturism. Dar contracta]i puternic fesierii Pare ciudat, mai ales dac` ca fiind pentru femei. adev`rul este c` nici un apa- c~nd ridica]i trunchiul. Mne g~ndim c` n revistele Nu v` l`sa]i influen]a]i, im- rat nu este f`cut special pentrupentru femei astfel de articole portant este rezultatul final. unul din sexe. Acest aparat Programapar frecvent, iar pe de alt` este f`cut ca s` izoleze fesierii de antrenament Genuflexiuniparte se [tie c` femeilor le plac [i este foarte eficient. pentru fesieri: ISfesele b`rba]ilor dac` sunt tari, Acest exerci]iu are o repu-rotunde [i „sus”. De altfel n ta]ie meritat` c` duce la m`- Fand`ri Varianta Atoate sondajele efectuate, rirea feselor. Culturi[tii au ten- Fand`rile sunt alt exerci]iu Genuflexiuni ad~nci 4 serii x F a n d` r i Rfemeile au trecut fesele ntre din]a, din acest motiv, s` evite pe care mul]i b`rba]i l consi- 12-15 repet`riprimele 3 aspecte fizice care le acest exerci]iu sau s` fo- der` ca fiind pentru femei. Ei Fand`ri 3 serii x 15-20atrag aten]ia la un b`rbat. loseasc` tehnici care s` nu realizeaz` c` fand`rile sunt repet`ri U Sunt destui b`rba]i care au reduc` implicarea fesierilor [i Pr e s ` unul din cele mai bune exerci]ii Hiperextensii 3 serii xfese plate sau flasce [i la care s` o m`reasc` pe cea a cva- pentru fesieri. 12-15 repet`rifemeile nu se mai uit` a doua dricep[ilor. Presa Partea ini]ial` a mi[c`rii de LToar`, motiv pentru care ei au Iat` cum s` m`ri]i la maxim jos n sus este aproape 100% Varianta Bnevoie de un program special implicarea fesierilor. pentru picioare efectuat` de fesieri. Pres` pentru picioarede antrenament pentru aceas- çn primul r~nd trebuie s` De[i este un exerci]iu similar Cei mai mul]i sportivi vor 5 serii x 12-15 repet`rit` zon`. cobor~]i, n timpul exerci]iului, cu genuflexiunile, prezint` un descoperi c` cea mai bun` Aparat pentru fesieri Vestea bun` este c` c~t mai jos posibil. Unii se refe- avantaj deoarece pute]i muta variant` este cea efectuat` 4 serii x 12-15 repet`ri r` la aceast` execu]ie U picioarele pe platform` ori- cu gantere n m~ini [i, c~nd ca: atingerea c`lc~ielor unde vre]i pentru a direc]iona sportivul avanseaz` merg~nd Hip er ex t en s ii cu fesele. efortul n ce zon` a picioarelor C Semigenuflexiunile, care dori]i. Pentru a acccentua viva fitness presupun ca sportivul s` efortul depus de fesieri trebuie  Cea mai mare Str. Orhideelor 3-5, sal` din Bucure[ti sector 6, Bucure[ti P coboare doar p~n` s` pune]i t`lpile c~t mai sus pe (cartier Regie, c~nd coapsa este platform`, mping~nd cu  Aparatur` de aceea[i cl`dire paralel` cu solul, sau ultim` genera]ie cu Discoteca R2). O chiar mai pu]in, vor Mijloace „Daso-Cado“ de transport: face ca tot efortul s` fie f`cut doar de  100 de posturi metrou - sta]ia T cvadricep[i. De-abia de lucru simultan Groz`ve[ti; autobuzele 105, sub acest nivel paralel  Du[uri, saun`, 601; tramvaiele 2, ncep s` fie solicita]i 11, 35, vestiare separate femuralii [i fesierii. pentru b`rba]i PROGRAM Sigur c` ve]i folosi [i femei luni - s~mb`t` greut`]i mai mici la Ge nu f l e xi un i 8-22 genuflexiuni „ad~nci”  Bar sportiv A p a ra t p t . f e si e ri duminic` 8-16 comparativ cu
  6. 6. 10  CULTURISM CULTURISM  11Antrenamentul negativ De mai bine de 20 de ani nere antigravita- abdominalii. În cele din urm` culare. Dup` un num`r de Oculturi[tii au aflat despre impor- ]ional` ale gru- ncep [i copasele s` se dez- contrac]ii, fibrele devin epuizatetan]a antrenamentului bazat pe pelor musculare [i volte. A[a cum se poate ob- energetic [i nu se vor mai con- .Rmi[c`ri excentrice, sau nega- vorbesc mai pu]in serva pe la mai toate concur- tracta o perioad` de timp.tive. În acest articol voi discuta despre mpingere, surile, foarte pu]ini dintre cultu- C~nd prea multe fibre muscu-despre beneficiile antrena- tragere, torsiune. ri[tii tineri au gambele la nivelul lare au atins acest punct tem-mentului pe care de acum În timp ce stimulul de dezvoltare al por]iunii supe- porar de deple]ie energetic`, Mnainte l voi numi Negativ. De de cre[tere este si- rioare a corpului. Motivul este num`rul de fibre necesarasemenea v` voi explica o teh- milar la toate gru- u[or de n]eles, de[i nepl`cut de pentru a mai efectua o repe-nic` de antrenament, despre pele musculare, acceptat. Gambele lor nu sunt tare este prea mic fa]` de n-care am citit ntr-o publica]ie mi[c`rile de de- suficient de puternice nc~t s` c`rc`tura care trebuie ridicat`. ISstr`in`, cu ajutorul c`reia ve]i taliu, care au le permit` s` lucreze cu greut`]i Se spune c` mu[chiul [i-a atins fibrele ca r`spuns la o solicitareputea atinge un grad superior efect asupra defi- mari. Acest fapt conduce la “pragul de epuizare”. Aceast` (de exemplu ridicarea uneide definire a mu[chilor cu mai nirii formei difer` alc`tuirea unui program de stare este necesar` pentru ca o greut`]i). Unele r`spunsuri la Rmult de dou` capete de foarte mult de la o antrenament care include seturi fibr` s` se ngroa[e [i astfel aceste ntreb`ri au nceput s`inser]ie. grup` la alta. Ast- de 20-30 de repet`ri, 4-5 seturi [i ntreg mu[chiul s` creasc`. În apar` de c~]iva ani, de c~nd a S` ncepem cu c~teva fel utilizarea anu- 2-3 exerci]ii diferite, dar greu- mod logic, dac` putem con- nceput s` fie utilizat` o metod` Uelemente de baz`. ßtim cu to]ii mitor exerci]ii bine tate insuficient` [i n-ar mai tre- trola care dintre fibre ajung s` imagistic` de ultim` genera]ie,c` nu se poate dezvolta o mus- g~ndite poate re- bui nimeni s` se mire de ce nu ating` “pragul de epuizare”, numit` Rezonan]a Magnetic`culatur` de excep]ie folosind aliza o dezvoltare se dezvolt` mu[chii gambelor. vom reu[i s` control`m [i dez- Nuclear`. LTgreut`]i mici [i mai [tim c` nu spectaculoas` a R`spunsul const` n antrena- voltarea n grosime a fibrelor [i Musculatura fiec`rui individputem lucra o grup` muscular` unor grupe mai mentul Negativ. Acest gen de astfel n cele din urm` vom fi n parte difer` de a celorlal]i.mult timp [i la intensitate “nc`p`]~nate”. antrenament nu produce cu capabili s` model`m forma Cuplat cu lungimea oaselor,crescut`; trebuie s` alegem Musculatura prec`dere hipertrofia muscu- mu[chiului a[a cum dorim. elasticitatea tendoanelor [i liga-ntre intensitate [i durat`. Dac` gambei este bine laturii, ci cre[te n principal for]a Nu cu mul]i ani n urm`, cei mentelor si o mul]ime de al]ivrei m`rime, trebuie s` alegi in- cunoscut` ca “n- U [i rezisten]a musculaturii, iar un care se ocupau cu fiziologia factori se vor ob]ine mi[c`ri di-tensitatea. Dac` vrei rezisten]`, c`p`]~nat`”, dar motivul este for]eze s` lucreze la adevarata mu[chi puternic poate lucra cu exerci]iilor credeau c` nu este ferite de ridicare, apucare, tor-trebuie s` pui accentul pe foarte rar nteles. Cei mai mul]i lor capacitate, [i n ntreg do- greut`]i mari, ceea ce ne duce posibil s` se controleze fibrele siune. Ace[ti factori sunt dicta]i Cdurata antrenamentului. Îns`, dau imediat vina pe poten]ialul meniul de mi[c`ri posibile. Exer- cu g~ndul la prima axiom` din musculare care sunt implicate genetic. În anumite limite ei potdac` vrei s`-]i modelezi mu[chii, genetic de dezvoltare. Este o ci]iile din cadrul antrenamen- culturism: ca s` dezvol]i mu[chi ntr-o contrac]ie muscular`. fi modifica]i, ns` acest lucru Ptrebuie s` te antrenezi in- explica]ie foarte limitat`. Ade- tului Negativ aduc un stimul de mari, trebuie s` lucrezi cu Concluzia lor era c` nu se presupune o cunoa[tere foarteteligent. Iar dac` vrei toate v`rul este urm`torul: pentru c` mare intensitate care, cuplat cu greut`]i mari. poate modifica forma unui mu[- precis` a fiziologiei, biomeca-acestea la un loc, neap`rat tre- musculatura gambelor lucreaz` ceilal]i factori specifici, v` d` Motivul pentru care mu[chii chi [i sportivul trebuia s` se mul- nicii [i kineticii. Obuie s` alegi antrenamentul toat` ziua, zi de zi, ea este [ansa unei dezvolt`ri spec- corpului omenesc se dezvolt` n ]umeasc` cu ceea ce a primit Cuno[tin]ele ob]inute nNegativ. obi[nuit` s` trag` din greu [i, taculoase. diferite forme este complex, de la Mama Natur`. Mai nou, urma studierii acestor factori pot Cine vrea s` de]in` secretul dac` urm`re[ti s` ob]ii o Aproape orice ncep`tor ns` voi ncerca s` simplific ex- speciali[tii au ajuns la concluzia fi folosite pentru a stimula dez- Tcre[terii n mas` muscular` dezvoltare notabil`, este im- are gambele foarte pu]in dez- plica]ia. Fibrele musculare indivi- c` un asemenea control este voltarea unor grupe muscularetrebuie s` cunoasc` meca- perios necesar s` o supui la un voltate. Cam to]i ncep [i lu- duale se contract` dup` legea posibil, trebuie doar determinat mai “nc`p`]~nate”. Tehnicilenismul de func]ionare al mu[- efort deosebit. De asemenea, creaz` cu predilec]ie partea su- “tot sau nimic”, adic` nu se pot ce ac]iune specific` are fiecare pe care le voi descrie au ca-chiului respectiv. Chiar [i cele este de remarcat c` aceste perioar` a corpului, [i n c~teva contracta niciodat` par]ial. O fibr` n parte, [i vom putea s` pacitatea de a m`ri for]a mus-mai bune tratate de anatomie grupe musculare lucreaz` ntr- luni ncep s` se vad` rezultate sarcin` mai mare presupune “dirij`m” cum dorim dezvol- cular` astfel nc~t s` pute]ipun accentul pe func]iile ce se un registru de mi[care destul de la nivelul bra]elor, umerilor [i aplicarea unei forte crescute, tarea musculaturii. Ca s` facem lucra cu greut`]i mai mari.refer` la mi[c`rile de ridicare, limitat. Pentru a se ob]ine cre[- pieptului. Mai t~rziu ncep s` se ceea ce duce la interesarea n acest lucru, trebuie s` n]ele- Dup` ce ve]i introducestr~ngere, apucare sau sus]i- tere, exerci]iile trebuie s` le vad` [i dorsalii, trapezul [i ac]iune a mai multor fibre mus- gem cum [i alege organismul acest tip de antrenament, 
  7. 7. 12  CULTURISM CULTURISM  13ve]i observa c` dup` un set de cal` este o alegere foarte bun` gastrocnemienilor, atunci ]ine Aceste ac]iuni sunt foarte rar“negative”, 8-12 repet`ri n stilul n acest scop. Alege]i o halter` haltera n prelungirea planului f`cute mpotriva unei rezisten]e,“pozitiv” duse p~n` la ob]i- care v` permite s` efectua]i ce atinge suprafa]a coapselor. n condi]ii de via]` obi[nuite.nerea “pragului de epuizare” foarte corect minim 8 repet`ri [i A[eza]i-v` cu v~rfurile picioa- Tocmai din acest motiv la nce-vor accelera at~t de mult dez- maxim 12. Începe]i cu repet`ri relor pe blocul de lemn c~t mai p`tori se remarc` ini]ial o oare-voltarea musculaturii, nc~t nu “pozitive” (adic` cele clasice, pu]in, doar s` v` p`stra]i care dezvoltare a tricepsului,v` vine s` crede]i. Dac` a]i cunoscute de toat` lumea) echilibrul. Orienta]i degetele care ulterior se ncetine[te dac` Oajuns la un punct n care nimic pentru un picior, p~n` la atin- spre exterior [i ridica]i-v` pe nu este folosit un stimul mainu mai merge [i muschii refuz` gerea “pragului de epuizare”. v~rfuri cu haltera n spate. puternic. .Rs` mai creasc`, ncerca]i Pentru mu[chii gambei acest Acum sprijini]i-v` doar pe un Cel mai bun exerci]iu de izo-aceast` cale. prag nu apare atunci c~nd se picior [i ncepe]i s` cobor~]i lare pentru capul lung al Aceast` metod` de antre- nregistreaz` senza]ia insuporta- ncet, foarte ncet, p~n` c~nd tricepsului este mi[carea bra-nament nu va afecta prea mult bil` de arsur` la nivelul gambei, musculatura gambei este ]ului spre posterior pe l~ng` Mgrosimea (calculat` pe sec- ci atunci c~nd nu mai poate fi perfect ntins`. A[eza]i la loc pi- corp, cu gantera. Înc`rca]i o]iunea mu[chiului) ci va schim- completat` o alt` repetare. ciorul [i ridica]i-v` din nou p~n` ganter` astfel nc~t s` pute]iba echilibrul dezvolt`rii ntre ca- Asta nseamn` c` ve]i avea la flexie maxim`. Retrage]i din efectua maxim 8-12 repet`ripetele de inser]ie a mu[chilor cu nevoie de o nc`rc`tura foarte nou piciorul [i repeta]i aceea[i nainte de a atinge “pragul de ISmai multe capete, ca de mare. Orice greutate a]i alege mi[care. C~nd un picior nu mai epuizare”. Gantera trebuieexemplu cei ai gambei. Pentru pentru 8-12 repet`ri, mai ad`u- este capabil s` mai execute posibil un antrenament [i de du- cepsul contribuie la acest lucru aranjat` astfel: 80-90% din greu-aceasta, trebuie s` alegem un ga]i cu 25% mai mult pe bar`. nc` o mi[care “negativ`”, rat` lung` [i de intensitate mai mult dec~t bicepsul. ßi tate la un cap`t [i 10-20% la Rexerci]iu care izoleaz` c~t mai Mai ave]i nevoie [i de un bloc schimba]i partea. Data viitoare mare. Perioada de odihn` atunci se pun pe lucrat triceps. cel`lat cap`t. Nu dep`[i]imult musculatura gambei. Ridi- de lemn suficient de nalt nc~t c~nd face]i antrenament Ne- dintre dou` antrenamente Dar pentru c` nu [tiu prea mult` raportul de 90/10, pentru cacarea pe v~rfuri din pozi]ie verti- s` nu atinge]i cu calc~iele po- gativ, ncepe]i cu cel`lalt picior. trebuie s` fie de cel pu]in 48 de fiziologie, to]i se reped s` lu- exist` pericolul s` supune]i arti- U deaua [i suficient de Dac` se pot face 12 repet`ri pe ore. Ve]i remarca o cre[tere a creze capul lateral (sau extern) cula]iile la un stres de torsiune larg pentru a fi stabil. un picior, nseamn` c` haltera greut`]ii utilizate, foarte rapid`. al tricepsului, care este cel ce se prea mare, ceea ce poate Mul]i antrenori cunosc este prea u[oar`. De fapt, dac` greutatea ridi- vede. Trebuie s` [ti]i c`, de fapt, duce la accident`ri. Riscul este LT ca tehnic` de definire Acest gen de antrenament cat` nu cre[te cu cel pu]in 10% capul intern (cel lung) este cel crescut [i de faptul c` trebuie a gambelor pozi- este foarte dificil [i nu se reco- la fiecare al treilea antrena- care contribuie cel mai mult la s` efectua]i mi[c`rile foarte ]ionarea v~rfurilor mand` ncep`torilor. Culturi[tii ment, nseamn` c` nu v` antre- dimensiunea bra]ului. Aceast` lent. Apuca]i deci gantera ast- degetelor (de la avansa]i vor trebui s` se adap- na]i suficient de dur. În [ase s`p- eroare s-a n`scut din ignorant`. fel nc~t degetul mare s` fie picioare) c`tre interior, teze acestor solicit`ri puternice. t`m~ni nc`rc`tura ar trebui s` Numele tricepsului vine de la aproape de cap`tul greu, men- ceea ce solicit` pre- U În orice caz, aceste exerci]ii creasc` cu cel pu]in 75%. Dac` faptul c` are trei capete. Fie- ]ine]i cotul foarte aproape de ponderent por]iunea trebuie s` fie singurele efec- urma]i acest tip de antrena- care cap n parte are o func]ie corp [i cu o mi[care extrem de lateral` a gastrocne- tuate n cadrul unui antrena- ment, ve]i observa cu siguran]` diferit` [i poate fi lucrat ]intit cu lent` ridica]i gantera spre n C mienilor, [i orientarea ment, pentru o parte a corpului. un c~[tig important al for]ei ajutoarul anumitor exerci]ii. spate, efectu~nd at~t por]iu- c`tre exterior, cu efect Unii ar putea fi tenta]i s` adau- gambelor n mai pu]in de [ase Capul extern intr` n ac]iune nea pozitiv` c~t [i cea negativ` P asupra p`r]ii mediale a ge [i alte seturi sau alte mi[c`ri. s`pt`m~ni. Este bine s` se fac` c~nd antebratul este extins [i a unei curse complete. Trebuie acestor mu[chi. Vom Este o gre[eal` care va reduce o pauz` de 2 s`pt`m~ni [i apoi palma se afl` n prona]ie. Este n s` v` imagina]i c` mpinge]i un aplica [i aici aceast` din eficien]a acestui tip de an- s` se reia un nou ciclu de 6 principal o mi[care de presare. perete de care sta]i sprijinit cu O metod`, ns` o vom trenament, pentru c` va afecta s`pt`m~ni. Capul inferior se folose[te spatele. La “v~rful” mi[c`rii fa- duce mai departe. echilibrul fibrelor recrutate n Acum m` voi referi la o alt` pentru aceea[i func]ie dar cu ce]i prona]ia pumnului, c~t mai Dac` urm`re[ti dezvol- mi[care [i va cre[te nivelul local grup` muscular` din categoria palma n supina]ie. El devine un mult posibil, iar la ntoarcere T tarea capului intern al de cortizol. Cortizolul este un “nc`p`]~nate”. Este vorba de mu[chi accesor, indiferent de face]i supina]ia lui. La pozi]ia de mu[chilor gambei, hormon utilizat n organism ca triceps. Mul]i culturi[ti [i-au pozi]ia palmei, atunci c~nd este v~rf ncerca]i s` bloca]i c~teva atunci ]ine haltera principal agent al catabolis- dezvoltat tricepsul p~n` la un ntins prin ridicarea cotului dea- momente cotul. Acest lucru s-ar astfel nc~t s` ating` mului. Mi[c`rile efectuate n plus anumit grad, de-a lungul anilor, supra nivelului umerilor. Capul putea s` limiteze la nceput axul central imaginar al reprezint` efort contraproductiv ns` au muncit mult prea mult medial are func]ia de a mi[ca greutatea pe care sunte]i ca- corpului t`u. Dac` [i vor consuma din capacitatea ca s` ob]in` aceste rezultate. bratul spre posterior. Este de pabili s` o m~nui]i. C~nd atin- scopul este de a dez- de recuperare a organismului. To]i culturi[tii vor bra]e masive, asemenea folosit atunci c~nd ge]i “pragul de epuizare”, volta capul extern al A[a cum am mai spus, nu este iar unii dintre ei au aflat c` tri- bra]ul face mi[c`ri spre n spate. probail c` nu ve]i mai fi n 
  8. 8. 14  CULTURISM CULTURISM  15 Concursuristare s` executa]i mi[carea imaginea lui ntip`rit` n 1. Chris Cormier – S.U.A.complet p~n` sus. F`r` s` v` memorie. Nu-]i po]i lua ochii de 2. Dexter Jackson – S.U.A.opri]i, executa]i o serie de mi[- la el. 3. Jaroslav Horvat – Slovacia interna]ionalec`ri par]iale pe ultima por]iune Pe locul 5 s-a clasat Quincy 4. Kevin Levrone – S.U.A.a cursei, men]in~nd prona]ia Taylor. 5. Jeff Long – S.U.A.c~t mai mult posibil. Mi[carea Tipul era aproape dublu 6. Garrett Downing – S.U.A.negativ` trebuie efectuat` la o Circuitul competi]ional al cisco [i Priest l-a câ[tigat. fa]` de anul trecut. Ovitez` de trei ori mai mic` profesioni[tilor a avut progra- A avut de dep`[it ni[te Concursul a avut loc n La aceste prime 5 con-dec~t mi[carea pozitiv`. Setul mate pân` acum 5 concursuri. competitori tari, Chris Cormier frumoasa sal` din Nob Hill, cursuri, Cormier a ob]inut 3 .Reste complet c~nd a]i atins Dup` ce, n num`rul trecut, v- tocmai câ[tigase Ironman Pro vizavi de faimosul hotel din ce- locuri ntâi [i dou` locuri doi,“pragul de epuizare” pe mi[- am prezentat Ironman [i Arnold Show. Dup` mine, Chris este lebrul serial cu acela[i nume. rotunjindu-[i veniturile cu maicarea negativ`. Presupun~nd Classic, acum v` vom prezenta versiunea mai mic` a lui Ronnie L e e Pr i e s t çnre spectatori am z`rit mult de 100.000 $. Alt marec` epuizarea a ap`rut dup` 10 [i celelalte 3 concursuri, primul Coleman [i po]i fi un tip uria[, numero[i campioni n frunte câ[tig`tor este Jay Cutler care Mrepet`ri complete, atunci ar dintre ele n comentariul cores- dar n acela[i timp mai mic „Mr. Olympia“, Ronnie Cole- s-a pre-zentat doar la „Arnoldtrebui s` efectua]i 20 de repe- pondentului din San Francisco al decât Coleman. eviden]`. man, efervescentul Shawn Ray, Classic“, dar s-a ales, pe lâng`t`ri par]iale, cum au fost des- revistei noastre, cunoscutul Priest a fost n forma vie]ii lui. Locul 4 a revenit unui tip accidentatul Dennis James din locul ntâi [i premiul de 110.000crise anterior. Astepta]i-v` s` culturist american Pax Beale. A fost, „fibrat“, „t`iat“, „striat“ [i care pur [i simplu are cel mai Tailanda, Jeff Long, fotografi [i $, plus o ma[in` Hummer, [i cu ISapar` durere intens`. Ve]i fi ’’San Francisco Pro Grand Prix, „masiv“ n acela[i timp. Simetria pl`cut fizic pe care l-am v`zut reporteri de la toate marile consolidarea pozi]iei detenta]i s` tri[a]i sau s` arunca]i 2 Martie 2002’’ lui se poate s` fie cu o treapt` pân` acum. Ahmad Haidar din reviste. De asemeni [i eu, ca principal contracandidat la titluln sus haltera, astfel nc~t s` o Lucrurile s-au schimbat mai jos decât a lui Cormier, dar Liban este ntr-adev`r o pre- reporter al revistei „Culturism“ de Mr. Olympia n concursul ce Rpute]i bloca n punctul superior. pentru Lee Priest, australianul n rest a fost noaptea lui. zen]` pl`cut` ochiului. El [i din Rom~nia. Data viitoare ar va avea loc n toamn`.Sfatul meu e s` rezista]i tenta]iei. care acum tr`ie[te n California, A[adar Cormier a trebuit s` Milos Sarcev din Iugoslavia au o trebui s`-mi trimite]i [i o acre- çn sfâr[it Lee Priest, poate fiFiecare repetare trebuie s` fie Mecca culturi[tilor. Priest a fost se mul]umeasc` cu locul 2. simetrie fenomenal`. çn trecut ditare ca s` pot intra n culise. considerat un câ[tig`tor, el Ustrict corect`. Dac` nu se ntodeauna domni[oara de Al treilea loc i-a revenit lui Haidar ar fi câ[tigat concursuri, Prietenul meu Florin Uceanu reu[ind pentru prima oar` s`poate cre[te greutatea gan- onoare, dar niciodat` mireas`, Dexter Jackson care este ntot- dar cu accentul pus acum, n a absentat, dar concursul a câ[tige un concurs profesionist,terei cu 5% la fiecare al treilea cum se zice. Putea fi g`sit deauna n form`. Este interesant culturismul profesionist, pe avut loc oricum. Serios vorbind, ba chiar s`-l nving` pe Chris LTantrenament sau nu se pot ntotdeauna printre primii 10 n de notat c`, de[i Jackson este masivitate enorm`, tipi ca o s`-l invit anul viitor s` facem Cormier n acesta ( iar pe Kevinefectua repet`ri corecte, orice concurs n care intra, dar un culturist fenomenal, este Haidar nu vor câ[tiga niciodat` reportajul mpreun`. Levrone la Arnold Classic), ceeaatunci probabil c` este nevoie niciodat` pe primul loc. Dar a ceva n leg`tur` cu fizicul lui medalia de aur. Vei p`r`si Una peste alta, edi]ia de ce las` deschis` posibilitateade ni[te antrenament Negativ. venit concursul din San Fran- care l face s` nu ias` n ntotdeauna concursul cu anul acesta a fost cea mai ca el s` poat` repeta ’’figura ’’Din motive practice, acesta reu[it` din istoria concursului. la Mr. Olympia [i s` se claseze nnecesit` un partener, pentru a U Dup` acest concurs din San primii trei.preveni eventualele accidente. Francisco, a avut loc la mai çn fine, marele nvins al Este important ca acest gen pu]in de o s`pt`mân` un con- prim`verii poate fi considerat Cde antrenament s` fie utilizat curs n Austria [i apoi, dup` nc` Kevin Levrone cu un loc 5 lanumai pentru mi[c`ri de izolare. o s`pt`mân`, altul n Australia. Arnold Classic, concurs pe care PÎn mi[c`rile compuse este dificil Iat` rezultatele: l-a câ[tigat de 2 ori n trecut, [ide controlat care dintre fibrele cu un loc 4 n Australia. Oaremusculare vor fi recrutate prio- Grand Prix-ul Austriei, steaua lui a apus? V` vom ]ine Oritar. Încerca]i s` sim]i]i mu[chii Viena, 8 Martie 2002 la curent.lucr~nd [i s` v` nchipui]i cum 1. Chris Cormier – S.U.A. Urm`toarele concursuri pro-cresc. ßase s`pt`m~ni de 2. Dexter Jackson – S.U.A. fesioniste sunt n 4 [i 18 Mai. Tantrenament Negativ [i antre- 3. Tommi Thorvildsen – Nor.nament cu greut`]i mari pot 4. Jaroslav Horvat – Slovacia A transmis din San Franciscomodifica aspectul corpului dvs. 5. Jeff Long – S.U.A. pentru revista ’’Culturism ’’ Paxpentru ntreg restul vie]ii. Încer- 6. Johannes Eleftheriadis – Beale, Mr. U. S. A. , Campionca]i aceste metode ! Germania Na]ional de Masters al Americii. dr. ßerban Damian D e x t e r J a c k s on Ah m a d H a i d a r Grand Prix-ul Australiei, C h ri s C o rm i e r Melbourne, 16 Martie 2002

×