Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euskaltzaleen topaguneak: izan, egin, eragin

799 views

Published on

Etxebarriko euskaltzaleen topagunea sortzeko bidean, bigarren batzarrean erabilitako euskarria, soziolinguistikako oinarrizko kontzeptuak azalduz.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Euskaltzaleen topaguneak: izan, egin, eragin

 1. 1. Euskalduna naiz etaharro nago!!!EuskaltzaleenTopaguneak:Izan, Egin, Eragin
 2. 2. Gizartearen eta hizkuntzaren artekoelkarreragina aztertzen duen zientzia da.SoziolinguistikaGizartea Hizkuntza
 3. 3. Hizkuntzaren egoerarenazterketa hiru dimentsiotanHiztunaHizkuntzakomunitateaLurraldea (Funtzioak)
 4. 4. Hiztunaren planoanHiztunarenean: Ikas prozesuak, hiztunen tipologiarenegoera, optimizaziorako aukerak, bestelako faktoreen eragina:psikologikoa, sozialak, politikoak, ekonomikoak, juridikoak..•Komunitatearenean:Artikulazioa, Konpaktazio maila, Hiztun berriak integratzekoaukerak, egiteko eta eragiteko gaitasuna…..Poterea: hizkuntza politikak erabakitzeko, baliabideak eskaintzeko•Lurraldea, Funtzioak: Ondoko hizkuntzakomunitateekiko ukipena, funtzioen betetze maila, ordezkatze,berreskuratze egoeraPlanoak
 5. 5. Hiztunen planoaz
 6. 6. Hizkuntza bat nola ikasten da?A ibilbidea: naturalaBEREZKOERABILERABEREZKOEZAGUTZABEREZKOMOTIBAZIOA
 7. 7. Hizkuntza bat nola ikasten da?B ibilbidea: kulturalaMOTIBAZIOKULTURALAEZAGUTZAKULTURALAERABILERAKULTURALA
 8. 8. AB- BA ibilbideakEzagutzaKulturalaErabileraKulturalaMotibazioKulturalaA ibilbideaB ibilbideaBerezkoEzagutzaBerezkoErabileraBerezkoMotibazioa
 9. 9. Hiztun tipoakHiztun tipoakA motaB motaAB motaBA motahizkuntzaren ikasketa naturalahizkuntzaren ikasketa kulturalakontzientzia linguistikoaMotibazio indartsuenaHiztuna hizkuntzarentzat
 10. 10. Hiztun tipoak beti daude mugimenduan:Optimizatuz:A ABB BA0 A0 BOkertuz:AB ABA BA 0B 0
 11. 11. Euskaldun osoa izatea: AB + BAKonpetentziaKontzientzia Koherentzia
 12. 12. HizkuntzaKomunitateaz
 13. 13. Hizkuntza KomunitateaKontzeptu klabea SoziolinguistikanHainbat osagai:Ingurune jakin batean kokatuaHiztun multzoaHiztun multzo horrek erabili behar duhizkuntza. Jakitea ez da nahikoaNolabait antolatuta egon behar du
 14. 14. Hiztuna hizkuntzarentzatHizkuntza komunitatea
 15. 15. Hizkuntza Komunitate osasuntsua/artikulatua
 16. 16. Hizkuntza Komunitate desartikulatua
 17. 17. Funtzioaz
 18. 18. Giza hizkuntzaZibilizazio hizkuntzaNazio hizkuntzaHizkuntza lokalaLanbide kodeaBarne hizketaPentsabidea7Hizkuntza funtzioak654321Nazioarteko funtzioaZibilizazio funtzioaFuntzio nazionalaFuntzio lokalaF. profesionalaFamilia/ Lagunartea.Identitate f.Zein esparrutan ematen dugu denbora gehien?
 19. 19. + Autokonfidantza+ Lurraldekoelebakartasuna+ Funtzioakberreskuratu+ Babes legala+ Hizkuntza komunitatearenkonpaktazioa + optimizazioaNORMALKUNTZAEspazio sinbolikoarennuklearizazioaHAUSTURA TENTSIOAGALERA- Alde bakarrekoelebitasun soziala-Hizkuntza komunitateadesegituratu- Diskriminazioa legala- Funtzio-defizitaNola berreskuratzen da?-- Gutxitagotasun konplexuaHizkuntza baten ordezkatze eta berreskuratze prozesuak
 20. 20. Normalizazioa lortzekoGizarteaBotere ekonomikoa Botere politikoaGizartea: hizkuntza komunitatea motorra
 21. 21. Nondik hasten gara?1. Gune sinbolikoa sortuz2. Euskaldunak trinkotuz3. Hiztun tipologiak hobetuz4. Hiztun berriak erakarriz5. Lege aldekoa lortuz6. Funtzioak/ guneak berreskuratuz7. Gune elebakarrak eratuz8. Autokonfiantza irabaziz
 22. 22. Euskaltzaleen Topaguneak: Normalizazioahelburu
 23. 23. Jabetzea (Empowerment)Feminismoak garatutako kontzeptua.−Gaitasunen garatzea−Konfiantza−Talde sozial bezala ikuspegia etaprotagonismoa−Bizi duten egoeretan aldaketa positiboak.
 24. 24. Jabetzea (Empowerment)Boterea (power) ez besteekiko dominazio bezala.1. Boterea (power) = arlo hauen garatzea:−Autoestima.−Gaitasunak.−Heziketa.−Informazioa.−Eskubideak.1. Kontzientzia hartzea2. Koherentziaz jokatzea
 25. 25. Zeri begira egingo dugu lan elkartean?Egin eta eraginHiztunen planora: Hiztunen optimizazioaHizkuntza komunitatearen planora:Euskaldunen konpaktazioa eta komunitatearenzabalkundeanFuntzio/Lurralde planora: Guneak sortu,irabazi, hizkuntza politikan, hizkuntza praktikaneragin
 26. 26. Euskaltzaleon Topagunea: Izaeraz etaezaugarriazGizarte mugimendua gara: ilusio sortzaileak etaeragileak. Funtzio, ardura egiteko eta eragitekomodu propioak dituguAnitzak, zabalak eta irekiak .Proposamen positiboak eta errealistak egingodituguAlderdikerietatik kanpo kokatuak baina eraginezElkarlanaren aldekoak, berritzaileak etaprobokatzaileak gara.
 27. 27. Zer arlotan aritu gaitezke?TrinkotzeaBisualizazioaPlazaSentsibilizazioaGune hegemonikoak…OspakuntzaEGINERAGINIZAN
 28. 28. egiteazKontuan hartu:−Zer indar dagoen−Lehentasunak ondo markatuAukerak:−Hurbileko sareak sortzeko aukerak−Aisialdia (haurrena bai... baina helduena?)−Jendearekin akordatu, eragile gara
 29. 29. eragiteazKontuan hartu:−Norentzat baino... norekin−Aukerak aztertu, eragile izateko, eraginkorAukerak:−Non daude herriko euskaltzaleak? Beraiekinhasi...−Herriko jaiak, udala, elkarteak, merkatariak,...−Koherentzia
 30. 30. izateazKontuan hartu:−Zenbat gara?−Non gaude?Aukerak:−Plaza−Ospakuntza−… eta erdaldunekin zer?
 31. 31. plaza•Espazio fisikoa•Mezuak gizarteratzeko lekua•Harremanerako espazioa
 32. 32. Elkarlanaz/ FuntzioazFuntzioaz:−Euskaltzaleon Topagunearenak−AdministrazioarenakElkarlanaz:−Norekin−Zertan−Nola
 33. 33. Nola antola gaitezke?Kontutan hartzeko:Egituratzea Neurtu egituratzearen inbertsioa Inguruko elkarteekin harremanik? Egitura arinakEkintza Zentratu lehentasunetan Mugatu gogoeta-aldia Ekintzara saltoa
 34. 34. Animo!... eta eskerrik asko!

×